bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort porno izle porno film xnxx porn türkçe sikiş sikiş izle escort bayan şişli escort escort halkalı escort topkapı escort İstanbul escort halkalı escort eskort izmit izmit escort
HABER AKIŞI

1918'den 2018'e aynı soru: Yeni bir Büyük Savaş çıkar mı?

 Tarih: 18-11-2018 12:01:10
Başlangıcının 100. yıldönümü olan 1914'ten bu yana 1. Dünya Savaşı'nı tartışıyoruz. 11 Kasım 2018, savaşı bitiren ateşkesin 100. yıldönümüydü. Aklımızda hep "Yeni bir Büyük Savaş çıkar mı?" sorusu var. Bu soruya iyimser bir cevap vermek istiyoruz ama dün ile bugün arasındaki benzerlikler o kadar korkutucu ki...

Uzun ekonomik durgunluk içinde yükselen milliyetçi-popülist dalga (ABD'de Trump rejimi, İngiltere'de Brexit, Almanya'da AfD, İtalya'da aşırı sağcı ırkçı hükümet), büyük güçler arası rekabet ve hızlanan silahlanma yarışı "Yeni bir Büyük Savaş çıkar mı?" sorusuna iyimser bir yanıt bulmayı daha da zorlaştırıyor.

9 ve 10 Kasım günleri de, Almanya'da Kristallnacht saldırılarının 80. yıldönümüydü. 1938'de ülke çapında Yahudi vatandaşların iş yerlerini hedef alan saldırılar esasında, 6 milyon Yahudi'nin ölümüne yol açacak olan soykırım sürecini fiilen başlatan felaketti.

Almanya, Avusturya ve İsrail dışında çok az yazar, "Nasıl oldu da o noktaya gelindi?", "Aynı olaylar bir daha olur mu?" gibi sorulara ilgi gösterdi.

Halbuki, Büyük Savaş'ın harekete geçirdiği duyarlılıklarla ve bitiş biçimiyle, Kristallnacht ve Yahudi Soykırımı felaketlerine giden süreç arasında çok sıkı bağlar vardı.

Büyük yanılsama ve gerçek

Büyük Savaş'tan önceki yıllarda ekonomik, teknolojik gelişmelerin, kültürel canlılığın etkisiyle Avrupa'da büyük bir iyimserlik vardı.

İngiliz gazeteci Norman Angell'in 1910'da yayımlanan "The Great Illusion" (Büyük İllüzyon) kitabı çok satanlar listesindeydi.

Kitap, bugün küreselleşme olarak bildiğimiz sürecin, o günkü biçimlerini övgüyle ve umutla betimliyor, Avrupa ve dünya ekonomileri arasındaki "geri çevrilemez" olduğunu düşündüğü bütünleşmeye bakarak artık büyük bir barış dönemine girildiğini savunuyordu.

Çünkü, savaş herkesin ekonomik çıkarlarına aykırıydı.

Savaş'tan önceki barış günlerinde, ulaşım ve iletişim alanındaki otomobil, uçak, telgraf, telefon gibi teknolojik gelişmeler; paranın, malların insanların dolaşımını hızlandırıyor, mesafeleri kısaltıyordu.

Dünya ekonomisi hızla daha da entegre oluyor, yeni bir küresel ekonomi ve yeni bir bütünleşmiş dünya algısı gelişiyordu.

Gerçekteyse o dünya düzeni dağılmaya başlamıştı. İngiltere hegemonyası geriliyor, yeni güçler yükseliyor, bunlar kendilerine yeni yaşam alanları açmak, sömürgeler edinmek için yarışıyorlardı.

Yeni teknolojik gelişmeler yeni silahlar yaratıyor, silahlanma yarışını hızlandırıyor, silah sanayinin ekonomik siyasi etkisini büyütüyordu. Demokrasi arzusu, hızla yükselmekte olan milliyetçi akımlar, zamanın imparatorluklarının sınırlarına artık sığmıyordu.

ABD ve Avrupa'da halk bankaların ve finansın aşırı gücünden yakınıyordu.

Avusturya ve Almanya'da Yahudi düşmanlığı artıyordu. Asya'da Japonya yükseliyordu, Ortadoğu hızla karışıyordu.

Komünist hareket bir taraftan, kadın hareketi öbür taraftan "uygarlığın yerleşik değerlerini" sarsıyordu.

Alman filozof Oswald Spengler, 1918 yılında yayımlanan ünlü yapıtı "Der Untergang des Abendlandes"'te (Batı'nın Çöküşü), Asya'nın yükselmeye başladığını vurgulıyor, savaşa atıfla "Batı uygarlığının" çökmeye, totaliter eğilimlerin egemen olmaya başladığını savunuyordu.

11 Kasım 1918'teki ateşkesle artık dünya tarihinde yeni, adeta Spengler'i, en azından bir süre için haklı çıkaracak bir sayfa açılıyordu.

İrlandalı şair W.B Yates bu sayfa için "Merkez çöküyor, bir yalın anarşi geliyor üzerimize" diyecekti.

'Bir daha asla' ve diğer fanteziler

1. Dünya Savaşı'nda 16 milyon kişi hayatını kaybetti.

Savaş milyonlarca can kaybıyla ve maddi- manevi yıkımla sonuçlanmakla kalmadı. Kimyasal silahların, uçakların, tankların da kullanıldığı vahşi bir katliam sahnesi oldu.

İlk kez sivil halk hedef alınmış, katliamlar, zorunlu iskan, nüfus mübadeleleri, etnik temizlik, "modern zamanlarda" büyük acılara yol açarak eşi görülmemiş bir kültürel şok yaratmıştı.

Savaş bittiğinde, genel duygu ve inanç "Bir daha asla olmayacak!" yönündeydi.

Ancak küreselleşme döneminin sonunu vurgulayan bu savaşın sonuçları, yeni bir Büyük Savaş'a açacaktı.

1. Dünya Savaşı'nın galiplerinden İngiltere, dünya düzenini koruyacak askeri ve ekonomik gücü yitirmişti.

1917'de savaşa giren; askeri, teknolojik, mali gücüyle sonucu belirleyen ABD yeni lider adayı olarak yükseliyordu. Ancak o da henüz yeni bir dünya düzeni kuracak konumdan uzaktı.

Sert mali kriz ve uzun durgunluk, güçlenen korumacılık eğilimleri, altına bağlı para sistemin çözülmeye başlaması, sadece 10-15 yıl içinde dünya ekonomisinin parçalanmasını hızlandırdı.

İtalya'da krallık yerini Mussolini'nin faşist rejimine, Almanya'da Weimar Cumhuriyeti ile başlayan yeni demokratikleşme süreci yerini, Hitler'in Nazi rejimine bıraktı.

Büyük Savaş'ın getirdiği yıkımın, güçlenmekte olan işçi hareketinin iş çevrelerinde yarattığı korkunun basıncına dayanamadı İtalya.

Almanya'da ise 1918 anlaşması, bir taraftan liberal demokrasiyi, öbür taraftan yeni bir sosyalist devrim umutlarını canlandırmıştı.

Bu iki umut şiddetle çarpıştılar. Liberal demokratlar çatışmayı, bir katliam pahasına kazandılar ve Weimar Cumhuriyeti kuruldu. Ancak bu liberal demokrasi açısından adeta bir Pirus zaferiydi. Bu çatışma toplumda sağın güvenlik güçlerinin şiddet uygulama eğilimini, hem açığa çıkardı hem güçlendirdi.

Weimar rejimi de tüm siyasi, kültürel canlılığına karşın, Versailles Anlaşması'nın Almanya'da uyandırdığı haksızlığa uğramışlık duygusunun, ekonomik krizin toplumda yarattığı yıkımın basıncını kaldıramadı.

Weimar Cumhuriyeti, Rusya'da 1917 Ekim Devrimi'nin ve Almanya'da Komünist hareketin yarattığı korkunun, hızla yükselmeye başlayan aşırı sağın, Faşist hareketin, milliyetçiliğin, Yahudi düşmanlığının kaosu içinde çöktü.

1. Dünya Savaşı'nda Almanya karşısındaki ittifakın yanında yer alarak Çin'i işgal etmeye başlayan Japonya'da da milliyetçilik ve yayılmacılık eğilimleri, baskıcı bir rejim hızla güçleniyor, Japonya da Almanya gibi, aşağı gördüğü ırklara, özellikle Çinlilere yönelik bir vahşet sergileyerek yükseliyordu.

Derin ekonomik kriz; sorun çözücü, düzen dayatıcı liderlik yokluğu ortamında, büyük güçler arası ekonomik-siyasi rekabete, tüm işbirliği çabalarına, Cemiyet-i Akvan (Millet Cemiyeti) deneyine karşın yeniden sertleşmeye başladı.

Büyük güçler arası silahlanma yarışı da hızlandı.

1933 yılında Almanya'da seçimle iktidara geldikten sonra hızla faşist bir rejim kuran Hitler'in Yahudi düşmanlığı ve yeni bir savaş arzusu bilinmeyen gelişmeler değildi. Peki uluslararası toplum ve dönemin demokratik rejimleri, Hitler'i engelleyebilecek miydi?

Kasım 1938'deki Kristallnacht felaketi bu sorunun cevabını veriyordu. 9-10 Kasım günlerinde Almanya çapında, Hitler rejiminin birkaç ay önce ilhak ettiği Avusturya ve Güney Çek bölgelerinde Yahudi nüfusu hedef alan saldırılarda 300'e yakın sinagog yıkıldı, 100'e yakın insan öldürüldü, 30 bin Yahudi toplanarak kamplara gönderildi.

Bu olaylar karşısında, Batı kamuoyunda görülen suskunluk Hitler'i cesaretlendirdi. Artık korkmadan, Çekoslovakya'nın ilhakını tamamlayabilir, "Yahudi Sorunu" dediği şeyde "nihai çözüm" seçeneğini uygulamaya koyabilirdi.

Bundan sonrası artık, bildiğimiz o karanlık tarih: Yahudi Soykırımı, 2. Dünya savaşı, Dresden, Nagasaki ve Hiroşima...

1918-2018

Bugün bu karanlık tarihten oldukça uzağız. Ancak, küresel çapta gerek ekonomik gerekse siyasi gelişmeler ufukta kara bulutların birikmeye başladığını düşündürüyor.

Örneğin, yaklaşık 10 yıl önce, mali krizle birlikte yerleşen düşük büyüme aşılamıyor.

Yeni bir mali kriz olasılığından söz ediliyor. Gelişmiş ülkelerde, çalışanların refah düzeyinde bir iyileşme görülemiyor. Krizin gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkileriyle, dünya ekonomisinin, açlıkla, yoksullukla savaşla parçalanmış çeşitli toplumlarından kaçarak gelenlerin, göçmen dalgası birleşince, bir çok ülkede aşırı sağcı, ırkçı, hatta Yahudi düşmanı akımlar yeniden güçleniyor.

Bu ortamda dünyada, sorun çözücü istikrar sağlayıcı bir liderliğin yokluğu, büyük güçler arasında zayıflamaya başlayan işbirliği olasılıklarının etkileri giderek daha fazla hissediliyor.

Gerçekten de ABD artık düzen kurucu kapasitesini, dünyanın polisi olma arzusunu kaybediyor.

ABD, uluslararası anlaşmaları, geleneksel müttefiklerini terk etmeye, hatta karşısına almaya, ekonomik ve siyasi alanda dayatmacı bir dış politika izlemeye, silahlanma çabalarını arttırmaya başlıyor.

Buna karşılık Çin ve Rusya rakip güç merkezleri olarak yükseliyor.

ABD liderliğinde kurulmuş dünya düzenini kendi gereksinimleri yönünde değişmeye zorladıkça, ticaret savaşlarından, siber savaşlara gerginlikler giderek atıyor.

İki büyük savaşın, soykırımın dersleri üzerinde şekillenmiş, ulus devlet ve ulusalcılık ötesi bir siyasi, ekonomik model olarak Avrupa Birliği (AB) yakın zaman kadar bir barış ve istikrar merkeziydi.

Mali kriz AB'nin içindeki merkez-çevre dinamiğini, bu düzen içinde Almanya'nın artmakta olan gücünü, bunun karşısında çevre ülkelerde büyüyen tedirginliği gözler önüne serdi.

Şimdi, İngiltere AB'den çıkmaya hazırlanıyor.

İtalya'da sağ popülist ırkçı eğilimli bir hükümet AB'nin mali yapısını yeniden krize itecek bir ekonomik programı dayatıyor.

AB'nin temel taşı olan iki ülkeden Fransa'da, çok güçlü bir AB karşıtı sağ popülist hareket var.

Almanya'da sağ popülist ırkçı, yabancı ve Yahudi düşmanı bir hareket büyürken, merkez sağ aynı hızla eriyor.

Başbakan Angela Merkel, Aralık ayında Hristiyan Demokrat Parti'nin liderliğini bırakacak, en geç 2021'de de siyasete veda edecek.

İngiliz Financial Times gazetesindeki Frederic Studmann imzalı bir yorumda Merkel'in gidişine ve onun yerine geçmeyi arzulayan daha sağcı adaylara atıfla çok korkutucu bir biçimde "Weimar Cumhuriyeti'nin yankılarından" söz ediliyordu.

Bu kez farklı olacak!

İki Büyük Savaş ve Yahudi Soykırımı deneylerinden sonra "İnsanlık tarihten ders çıkarttı, aynı hataları bir daha tekrarlamayacaktır. Bu kez farklı olacak" dememiz gerekiyor.

Ancak 1918'deki ateşkes anlaşmasının 100. yıldönümünde, büyük güçlerin liderleri bir araya geldiklerinde tanık olduklarımıza, yaptıkları konuşmalara bakınca iyimserliğimizi korumakta zorlanıyoruz.

Merkel konuşmasında "savaşın, son derecede acımasız çarpışmaların çirkin bir labirenti" olduğundan, "anlamsızca dökülen kanlardan" söz etti.

Merkel'e göre savaş, "ulusal küstahlıkların, kendini beğenmişliklerin" bir sonucuydu.

Aynı gün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Londra'daki anma törenine katılarak, savaşta ölen askerlerin anıtına çelenk koyması da anlamlı bir hareketti.

Ancak Merkel'in, dolaylı biçimde, Kayzer Almanyası'nı eleştiren "1. Dünya Savaşı içe kapanmanın nasıl yıkımlara yol açtığını gösterdi" sözleri, Almanya'nın sömürgeleri, savaşı çıkarmadaki rolü göz önüne alındığında, samimiyetini sorgulatacak birçok soruyu da gündeme getiriyor.

"Almanya'nın içe kapanmaya son vermesi gerektiğine" ilişkin açıklamaları da, son yıllarda Almanya'da yoğunlaşan orduyu modernleştirme, uluslararası alanda daha fazla sorumluluk alma çağrılarının anlamına ışık tutmaya başlıyordu.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1. Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkesin 100. yıldönümünden birkaç gün önce Mareşal Philippe Petain'den "büyük bir asker" olarak söz etmesi de 2018'de Avrupa'nın önde gelen yöneticilerinde egemen ruh halinin, hala ne kadar karanlık olduğu konusunda bir fikir veriyordu.

Petain, Nazi işbirlikçisi Vichy Fransası'nın diktatörüyken birçok Yahudi'yi ölüme göndermişti.

Macron, 11 Kasım 2018'deki konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmek amacıyla kendince milliyetçilik ve yurtseverlik arasında bir ayrım yapmaya çalışıyor, bu arada savaşta ölen Fransız askerleri için "Dünyadaki güzellikleri simgeliyorlardı" diyerek savaşı yüceltmekten çekinmiyordu.

Trump da törenlerde yaptığı konuşmada, her ne kadar yağmuru bahane edip ABD askerlerinin mezarlarını ziyaret etmekten kaçındıysa da, o savaşta, Amerikan komandolarının, Alman askerlerinin yüreğine nasıl korku saldığını, bu kahramanlıkların nasıl savaşın kaderini belirlediğini vurguluyor adeta savaşa ve zafere sahip çıkıyordu. Büyük Savaş'ın aslında bir hata olduğuna ilişkin genel kanıyı, Turmp'ın paylaşmadığı anlaşılıyordu.

Macron'un, Avrupa'nın bağımsız bir ordu kurmasına, artık kendi ürettiği silahları satın almasına ilişkin, daha sonra Merkel'in de desteklediği konuşması da ABD yönetimin ve bazı dış politika uzmanlarının tepkisini çekti.

Trump, Macron'a cevap olarak attığı tweetlerde "Avrupa, ABD'ye ve Çin'e karşı korunmak için kendi ordusunu kurmasını istiyor.

Ancak, 1. ve 2. Dünya Savaşlarını Almanya çıkarmadı mı? ABD gelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı" diyordu.

Macron ben "ABD'ye karşı korunmaktan söz etmedim" derken; Fransız Maliye Bakanı Bruno LeMaire, ABD ve Çin ile rekabet edecek bir "Avrupa İmparatorluğu" kurulmasını istiyordu.

Almanya'da orduyu teknolojik olarak yenilemekten, gücünü arttırmaktan söz ediliyor.

Merkel görevi, çok daha sağda adaylara bırakmaya hazırlanırken, Weimar dönemiyle paralellikler kuruluyor.

Donald Trump silah harcamalarını arttırıyor, orta menzilli nükleer füzeler anlaşmasından çıkıyor.

General Petain'i öven Macron, Avrupa'yı kıtada üretilen silahlarıyla donatmaktan söz ediyor...

Büyük Savaş'ın bitişinin 100. yıldönümünde, geleceğe ilişkin iyimser duygular beslemek giderek zorlaşıyor. /Ergin Yıldızoğlu

 

  Kaynak: BBC Türkçe   Bu haber 2817 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER MEDYA HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Rekord bei Öffi-Fahrgästen und Jahreskarten Rekord bei Öffi-Fahrgästen und Jahreskarten 2018 erreichten die Wiener Linien zum 5. Mal in Folge einen neuen Fahrgast-Rekor..
Gewaltschutz-Projekt: Nachbarn können Leben retten Gewaltschutz-Projekt: Nachbarn können Leben retten Ein neues Projekt in Wien soll Nachbarschaften stärken und so Frauen und Kinder ..
Es ist alles schon so kafkaesk geworden in der Türkei Es ist alles schon so kafkaesk geworden in der Türkei Fassen Sie ein Buch über Erdoğan zusammen! Wegen Präsidentenbeleidigung muss ein..
Steuerreform: Steuerreform: "Richtige Richtung, aber kein wirkliches Umdenken" Die Senkung der Steuersätze ist erfreulich und bringt bis zu 1580 Euro jährlich...
  Avusturya HABERLERİ
Tren Raydan Çıkarak Yan Yattı Tren Raydan Çıkarak Yan Yattı Yukarı Avusturya Eyaletinde 60 yolcusu ile tren raydan çıktı. Kazada yaralıların..
Eşini Sokak Ortasında Bıçakladıktan Sonra İntihar Etti Eşini Sokak Ortasında Bıçakladıktan Sonra İntihar Etti Avusturya’nın Tirol Eyaletinde Sokak ortasında bıçaklı saldırı yaşandı. ..
Avusturya'da Film Gibi Market Soygunu Avusturya'da Film Gibi Market Soygunu Günselsdorf'ta (NÖ) bir süpermarket mağazasına giren soyguncular, beş market çal..
Karnelerde ‘’İslam’’ İbaresi Polemiği Karnelerde ‘’İslam’’ İbaresi Polemiği Avusturya’da Müslüman öğrencilerin karnelerinde dini bölümde yer alan ‘’İslam’’ ..
  Viyana HABERLERİ
Wiener Linien’in Yıllık Kart Satış Sayısı, Kentteki Araç Sayısından Fazla Wiener Linien’in Yıllık Kart Satış Sayısı, Kentteki Araç Sayısından Fazla 2018 yılında, Wiener Linien art arda beşinci kez yolcu taşıma rekoru kırdı. Viya..
Evleri Yanan Göçmen Aileye Yardım Eden Belediyeye Başkonsolostan Ziyaret Evleri Yanan Göçmen Aileye Yardım Eden Belediyeye Başkonsolostan Ziyaret Avusturya'nın Wiener Neudorf bölgesinde yaşayan Polat ailesinin evleri yanmış, ..
Viyana'da Beş Fuhuş Otobüsü Yakalandı Viyana'da Beş Fuhuş Otobüsü Yakalandı Viyana’da bir semtte çevre sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen Belediye..
AK Seçim Çalışmaları Devam Ediyor AK Seçim Çalışmaları Devam Ediyor İşçi Odaları (AK) Viyana Eyaleti Seçimlerine katılan GLB (Liste 8), seçim çalış..
  Almanya HABERLERİ
Münih Güvenlik Konferansı’nda karşı protesto gösterisi düzenlendi Münih Güvenlik Konferansı’nda karşı protesto gösterisi düzenlendi 55. Münih Güvenlik Konferası nedeniyle üç boyunca Münih’te adeta olağanüstü hal ..
Aşırı Sağ İdeoloji Ve Aşırı Sağ Terör Faaliyetleri Tehdidi Aşırı Sağ İdeoloji Ve Aşırı Sağ Terör Faaliyetleri Tehdidi Alman Federal Emniyet Teşkilatı raporuna göre kamu güvenliğini tehdit eden aşırı..
55’inci Münih Güvenlik Konferansı 55’inci Münih Güvenlik Konferansı 15-17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 55’inci Münih Güvenlik Konferansı, a..
Almanya'dan Türkiye'ye Almanya'dan Türkiye'ye "yabancı basın kartı" uyarısı Alman hükümeti, Türkiye'de görev yapan Alman medya mensuplarının basın kartların..
  Türkiye HABERLERİ
Honda Türkiye'deki Civic Sedan üretimini durduruyor Honda Türkiye'deki Civic Sedan üretimini durduruyor İngiltere'deki fabrikasını kapatacağını açıklayan Honda, Civic Sedan modellerin ..
Akit TV: Fethullah Gülen Gözaltına Alındı, Sabaha Doğru Türkiye'ye Getiriliyor Akit TV: Fethullah Gülen Gözaltına Alındı, Sabaha Doğru Türkiye'ye Getiriliyor Akit TV'de yayınlanan 'Ters Kutuplar' isimli programda ABD'de bulunan Fethullah ..
Türkiye'de bin 112 kişiye gözaltı kararı Türkiye'de bin 112 kişiye gözaltı kararı Ankara merkezli 75 ilde Gülen yapılanması ile ilgili operasyon düzenlendiği, bin..
İstanbul'da 6 katlı bina çöktü İstanbul'da 6 katlı bina çöktü İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 katlı bir bina çöktü, olay yerine AFAD, itfaiye, ..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Y..
Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Yapılan bir araştırmaya göre 1950'lerden bu yana üzüntü, tiksinti ve korku ifade..
Türkiye’den iki film gösterilecek Türkiye’den iki film gösterilecek Berlin Film Festivali’nde bu yıl yönetmen Fatih Akın’ın “Der goldene Handschuh” ..
Ayşen Gruda hayatını kaybetti Ayşen Gruda hayatını kaybetti Tiyatro ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda, 74 yaşında hayatını kaybetti.
  Fransa HABERLERİ
Irkçılık Sarı Yelekli’leri Bölüyor! Irkçılık Sarı Yelekli’leri Bölüyor! Fransa’da bir dizi sarı yelekli protestocunun, son gösteriler sırasında veya int..
Nefret Ve Ayrımcılık Çağrısı Yaptığı Gerekçesiyle Yedi Cami Kapatıldı Nefret Ve Ayrımcılık Çağrısı Yaptığı Gerekçesiyle Yedi Cami Kapatıldı Fransa'da OHAL düzenlemelerini içeren yeni terörle mücadele yasası kapsamında bi..
Belediye başkanı köpeklerin havlamasını yasakladı Belediye başkanı köpeklerin havlamasını yasakladı Fransa'nın kuzeyindeki bir kasabanın belediye başkanı, gürültüyü önlemek için aş..
Kadınların Da İmam Olabileceği 'Liberal Cami' Açılıyor Kadınların Da İmam Olabileceği 'Liberal Cami' Açılıyor Paris'te kadın ve erkekler için ibadete açık 'liberal' cami için hazırlıklar baş..
  Belçika HABERLERİ
Belçika'da grev nedeniyle tüm uçuşlar 24 saatliğine iptal edildi Belçika'da grev nedeniyle tüm uçuşlar 24 saatliğine iptal edildi Belçika'da ulusal grev nedeniyle tüm uçuşlar 24 saatliğine iptal edildi. İptalle..
Türkiye göçmenlerinin işlettiği kafede silahlı saldırı Türkiye göçmenlerinin işlettiği kafede silahlı saldırı Belçika'nın Anvers şehrinde bir Türk kahvesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Sav..
Helal et yasağı Anayasa Mahkemesi'ne taşındı Helal et yasağı Anayasa Mahkemesi'ne taşındı Belçika'da "helal et yasağı" olarak da bilinen, dini esaslara uygun et kesimine ..
 Göçmenlerden Göçmenlerden "İnsani Vize" İçin Rüşvet Alan Siyasetçiye Tutuklama Belçika'nın Mechelen kentinde, milliyetçi Yeni Flaman İttifakı partisinin (N-VA)..
  Hollanda HABERLERİ
Çifte Vatandaşlığa Sahip Türkler Oy Kullanmasın Teklifi Çifte Vatandaşlığa Sahip Türkler Oy Kullanmasın Teklifi Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders,..
Amsterdam'da Silahlı Bir Kişi Vuruldu Amsterdam'da Silahlı Bir Kişi Vuruldu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı bir kişi polis tarafından vurularak ö..
İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) eski milletvekillerinden Joram va..
IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı Hollanda'nın Rotterdam kentinde mahkeme, IŞİD'e katılmak için 2 yıl önce Suriye'..
  İngiltere HABERLERİ
İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Cemal ve ailesi ülkeyi terk etti İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Cemal ve ailesi ülkeyi terk etti İngiltere'de saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci Cemal: Maruz kaldığımız şeyler k..
“Brezilyaca” Diye Bir Lisan Yok! “Brezilyaca” Diye Bir Lisan Yok! İngiltere'de bir kadın, sokakta yürürken karşılaştığı Brezilyalı 3 kişiye Portek..
Öldürülen Türk Gencin Babası: Oğlumu Arkadaşları Yoldan Çıkarttı Öldürülen Türk Gencin Babası: Oğlumu Arkadaşları Yoldan Çıkarttı Londra'da 17 yaşındaki Türk genci Nedim Bilgin'in bıçaklanarak öldürülmesi İngil..
'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? 'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı, Londonderry kentinde Cumartesi akşamı düzenlenen ..
  İsviçre HABERLERİ
Bizi Hackleyin Para Verelim Bizi Hackleyin Para Verelim İsviçre hükümeti, elektronik oy kullanma sistemini hackleyebilecek korsanlara 15..
Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda 'laiklik yasası' olarak adlandırılan ve kamu çal..
İsviçre'de tutukluların yarısının ikameti başka ülkelerde İsviçre'de tutukluların yarısının ikameti başka ülkelerde İsviçre'de tutuklu ve mahkum sayısı son 30 yıl içerisinde yüzde 50 artış gösterd..
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Aynı Sokakta Kısa Aralıklarla İkinci Bina Yangını Aynı Sokakta Kısa Aralıklarla İkinci Bina Yangını Avusturya-Wiener Neustadt'da bir binada çıkan yangında, dördü çocuk, altı kişi z..
Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Avusturya’da, çalılıkların arasında cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Manuela‘n..
16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu 16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde 16 yaşında bir genç kızın cesedi calılık..
Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Avusturya'da iki günde iki kadın cinayeti işlendi. Krumbach NÖ bölgesinde, mülk ..
  Avrupa HABERLERİ
AİHM'den Cem Vakfı kararı: Türkiye'nin itirazını reddetti AİHM'den Cem Vakfı kararı: Türkiye'nin itirazını reddetti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’nin Cem Vakfı’na ödemesi gereken m..
Sığınmacının Sınır Dışı Edilmesini Engellemeye Çalışan İsveçliye Ceza Sığınmacının Sınır Dışı Edilmesini Engellemeye Çalışan İsveçliye Ceza Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini uçaktan canlı yayınladığı direniş ile e..
Avrupa ülkeleri IŞİD'e katıldıktan sonra geri dönenlere ne yapıyor? Avrupa ülkeleri IŞİD'e katıldıktan sonra geri dönenlere ne yapıyor? Londra'da öğrenciyken IŞİD'e katılmak için 2015'te Suriye'ye giden Şamima Begüm,..
Diktatöre Görkemli Mezar Olmamalı Diktatöre Görkemli Mezar Olmamalı İspanya'da hükümet diktatör Francisco Franco'nun görkemli bir mezarı olmasını is..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
(Analiz) Avusturya’nın Kafası Karıştı (Analiz) Avusturya’nın Kafası Karıştı Avusturya devleti, resmi statüye kavuşturduğu Alevi toplumunun, karnelerde ‘’Ale..
Saldırganın ''Türk'' Olduğu Manşetten Neden Verilir? Saldırganın ''Türk'' Olduğu Manşetten Neden Verilir? Avusturya'da yaşanan bir bıçaklı saldırı sonrasında, bazı gazeteler resmi bir aç..
Bu Günlere Nasıl Geldik (2) Bu Günlere Nasıl Geldik (2) Eşe dosta çikolata götürmekle meşhur Almancıların hikayesi nasıl başladı? Geline..
Yorum: Bağımsız Milletvekilleri Bağımsız Mı? Yorum: Bağımsız Milletvekilleri Bağımsız Mı? Avusturya Federal Parlamentosu'nda iki tane bağımsız milletvekili bulunmakta. Bu..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Korkmadan Uyanmak Korkmadan Uyanmak ‘Artık sesimi unuttum, dilimi yuttum. İki kulağım tetikte. Düşman rahat bırakmıy..
Yaptığı Gösteride Sorduğu 2 Soru İle 17 Bin Çiftin Ayrılmasına Neden Oldu Yaptığı Gösteride Sorduğu 2 Soru İle 17 Bin Çiftin Ayrılmasına Neden Oldu İskoçyalı şovmen Daniel Sloss, Netflix’te yayınlanan şovuna kadar pek tanınmıyor..
İsveç’te kadınlar 8 Mart eylemlerini başlattı İsveç’te kadınlar 8 Mart eylemlerini başlattı İsveç’te kadınlar 8 Mart çalışmalarını ücret eşitsizliğini protesto ederek başla..
Özgecan Aslan'ın babası: Son olsun dediler, binlerce kadın katledildi Özgecan Aslan'ın babası: Son olsun dediler, binlerce kadın katledildi 4 yıl önce bugün katledilen Özgecan Aslan, Mersin'deki mezarı başında anılıyor...
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı