bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort porno izle porno film xnxx porn türkçe sikiş sikiş izle escort bayan şişli escort escort halkalı escort topkapı escort İstanbul escort halkalı escort eskort izmit izmit escort
HABER AKIŞI

1918'den 2018'e aynı soru: Yeni bir Büyük Savaş çıkar mı?

 Tarih: 18-11-2018 12:01:10
Başlangıcının 100. yıldönümü olan 1914'ten bu yana 1. Dünya Savaşı'nı tartışıyoruz. 11 Kasım 2018, savaşı bitiren ateşkesin 100. yıldönümüydü. Aklımızda hep "Yeni bir Büyük Savaş çıkar mı?" sorusu var. Bu soruya iyimser bir cevap vermek istiyoruz ama dün ile bugün arasındaki benzerlikler o kadar korkutucu ki...

Uzun ekonomik durgunluk içinde yükselen milliyetçi-popülist dalga (ABD'de Trump rejimi, İngiltere'de Brexit, Almanya'da AfD, İtalya'da aşırı sağcı ırkçı hükümet), büyük güçler arası rekabet ve hızlanan silahlanma yarışı "Yeni bir Büyük Savaş çıkar mı?" sorusuna iyimser bir yanıt bulmayı daha da zorlaştırıyor.

9 ve 10 Kasım günleri de, Almanya'da Kristallnacht saldırılarının 80. yıldönümüydü. 1938'de ülke çapında Yahudi vatandaşların iş yerlerini hedef alan saldırılar esasında, 6 milyon Yahudi'nin ölümüne yol açacak olan soykırım sürecini fiilen başlatan felaketti.

Almanya, Avusturya ve İsrail dışında çok az yazar, "Nasıl oldu da o noktaya gelindi?", "Aynı olaylar bir daha olur mu?" gibi sorulara ilgi gösterdi.

Halbuki, Büyük Savaş'ın harekete geçirdiği duyarlılıklarla ve bitiş biçimiyle, Kristallnacht ve Yahudi Soykırımı felaketlerine giden süreç arasında çok sıkı bağlar vardı.

Büyük yanılsama ve gerçek

Büyük Savaş'tan önceki yıllarda ekonomik, teknolojik gelişmelerin, kültürel canlılığın etkisiyle Avrupa'da büyük bir iyimserlik vardı.

İngiliz gazeteci Norman Angell'in 1910'da yayımlanan "The Great Illusion" (Büyük İllüzyon) kitabı çok satanlar listesindeydi.

Kitap, bugün küreselleşme olarak bildiğimiz sürecin, o günkü biçimlerini övgüyle ve umutla betimliyor, Avrupa ve dünya ekonomileri arasındaki "geri çevrilemez" olduğunu düşündüğü bütünleşmeye bakarak artık büyük bir barış dönemine girildiğini savunuyordu.

Çünkü, savaş herkesin ekonomik çıkarlarına aykırıydı.

Savaş'tan önceki barış günlerinde, ulaşım ve iletişim alanındaki otomobil, uçak, telgraf, telefon gibi teknolojik gelişmeler; paranın, malların insanların dolaşımını hızlandırıyor, mesafeleri kısaltıyordu.

Dünya ekonomisi hızla daha da entegre oluyor, yeni bir küresel ekonomi ve yeni bir bütünleşmiş dünya algısı gelişiyordu.

Gerçekteyse o dünya düzeni dağılmaya başlamıştı. İngiltere hegemonyası geriliyor, yeni güçler yükseliyor, bunlar kendilerine yeni yaşam alanları açmak, sömürgeler edinmek için yarışıyorlardı.

Yeni teknolojik gelişmeler yeni silahlar yaratıyor, silahlanma yarışını hızlandırıyor, silah sanayinin ekonomik siyasi etkisini büyütüyordu. Demokrasi arzusu, hızla yükselmekte olan milliyetçi akımlar, zamanın imparatorluklarının sınırlarına artık sığmıyordu.

ABD ve Avrupa'da halk bankaların ve finansın aşırı gücünden yakınıyordu.

Avusturya ve Almanya'da Yahudi düşmanlığı artıyordu. Asya'da Japonya yükseliyordu, Ortadoğu hızla karışıyordu.

Komünist hareket bir taraftan, kadın hareketi öbür taraftan "uygarlığın yerleşik değerlerini" sarsıyordu.

Alman filozof Oswald Spengler, 1918 yılında yayımlanan ünlü yapıtı "Der Untergang des Abendlandes"'te (Batı'nın Çöküşü), Asya'nın yükselmeye başladığını vurgulıyor, savaşa atıfla "Batı uygarlığının" çökmeye, totaliter eğilimlerin egemen olmaya başladığını savunuyordu.

11 Kasım 1918'teki ateşkesle artık dünya tarihinde yeni, adeta Spengler'i, en azından bir süre için haklı çıkaracak bir sayfa açılıyordu.

İrlandalı şair W.B Yates bu sayfa için "Merkez çöküyor, bir yalın anarşi geliyor üzerimize" diyecekti.

'Bir daha asla' ve diğer fanteziler

1. Dünya Savaşı'nda 16 milyon kişi hayatını kaybetti.

Savaş milyonlarca can kaybıyla ve maddi- manevi yıkımla sonuçlanmakla kalmadı. Kimyasal silahların, uçakların, tankların da kullanıldığı vahşi bir katliam sahnesi oldu.

İlk kez sivil halk hedef alınmış, katliamlar, zorunlu iskan, nüfus mübadeleleri, etnik temizlik, "modern zamanlarda" büyük acılara yol açarak eşi görülmemiş bir kültürel şok yaratmıştı.

Savaş bittiğinde, genel duygu ve inanç "Bir daha asla olmayacak!" yönündeydi.

Ancak küreselleşme döneminin sonunu vurgulayan bu savaşın sonuçları, yeni bir Büyük Savaş'a açacaktı.

1. Dünya Savaşı'nın galiplerinden İngiltere, dünya düzenini koruyacak askeri ve ekonomik gücü yitirmişti.

1917'de savaşa giren; askeri, teknolojik, mali gücüyle sonucu belirleyen ABD yeni lider adayı olarak yükseliyordu. Ancak o da henüz yeni bir dünya düzeni kuracak konumdan uzaktı.

Sert mali kriz ve uzun durgunluk, güçlenen korumacılık eğilimleri, altına bağlı para sistemin çözülmeye başlaması, sadece 10-15 yıl içinde dünya ekonomisinin parçalanmasını hızlandırdı.

İtalya'da krallık yerini Mussolini'nin faşist rejimine, Almanya'da Weimar Cumhuriyeti ile başlayan yeni demokratikleşme süreci yerini, Hitler'in Nazi rejimine bıraktı.

Büyük Savaş'ın getirdiği yıkımın, güçlenmekte olan işçi hareketinin iş çevrelerinde yarattığı korkunun basıncına dayanamadı İtalya.

Almanya'da ise 1918 anlaşması, bir taraftan liberal demokrasiyi, öbür taraftan yeni bir sosyalist devrim umutlarını canlandırmıştı.

Bu iki umut şiddetle çarpıştılar. Liberal demokratlar çatışmayı, bir katliam pahasına kazandılar ve Weimar Cumhuriyeti kuruldu. Ancak bu liberal demokrasi açısından adeta bir Pirus zaferiydi. Bu çatışma toplumda sağın güvenlik güçlerinin şiddet uygulama eğilimini, hem açığa çıkardı hem güçlendirdi.

Weimar rejimi de tüm siyasi, kültürel canlılığına karşın, Versailles Anlaşması'nın Almanya'da uyandırdığı haksızlığa uğramışlık duygusunun, ekonomik krizin toplumda yarattığı yıkımın basıncını kaldıramadı.

Weimar Cumhuriyeti, Rusya'da 1917 Ekim Devrimi'nin ve Almanya'da Komünist hareketin yarattığı korkunun, hızla yükselmeye başlayan aşırı sağın, Faşist hareketin, milliyetçiliğin, Yahudi düşmanlığının kaosu içinde çöktü.

1. Dünya Savaşı'nda Almanya karşısındaki ittifakın yanında yer alarak Çin'i işgal etmeye başlayan Japonya'da da milliyetçilik ve yayılmacılık eğilimleri, baskıcı bir rejim hızla güçleniyor, Japonya da Almanya gibi, aşağı gördüğü ırklara, özellikle Çinlilere yönelik bir vahşet sergileyerek yükseliyordu.

Derin ekonomik kriz; sorun çözücü, düzen dayatıcı liderlik yokluğu ortamında, büyük güçler arası ekonomik-siyasi rekabete, tüm işbirliği çabalarına, Cemiyet-i Akvan (Millet Cemiyeti) deneyine karşın yeniden sertleşmeye başladı.

Büyük güçler arası silahlanma yarışı da hızlandı.

1933 yılında Almanya'da seçimle iktidara geldikten sonra hızla faşist bir rejim kuran Hitler'in Yahudi düşmanlığı ve yeni bir savaş arzusu bilinmeyen gelişmeler değildi. Peki uluslararası toplum ve dönemin demokratik rejimleri, Hitler'i engelleyebilecek miydi?

Kasım 1938'deki Kristallnacht felaketi bu sorunun cevabını veriyordu. 9-10 Kasım günlerinde Almanya çapında, Hitler rejiminin birkaç ay önce ilhak ettiği Avusturya ve Güney Çek bölgelerinde Yahudi nüfusu hedef alan saldırılarda 300'e yakın sinagog yıkıldı, 100'e yakın insan öldürüldü, 30 bin Yahudi toplanarak kamplara gönderildi.

Bu olaylar karşısında, Batı kamuoyunda görülen suskunluk Hitler'i cesaretlendirdi. Artık korkmadan, Çekoslovakya'nın ilhakını tamamlayabilir, "Yahudi Sorunu" dediği şeyde "nihai çözüm" seçeneğini uygulamaya koyabilirdi.

Bundan sonrası artık, bildiğimiz o karanlık tarih: Yahudi Soykırımı, 2. Dünya savaşı, Dresden, Nagasaki ve Hiroşima...

1918-2018

Bugün bu karanlık tarihten oldukça uzağız. Ancak, küresel çapta gerek ekonomik gerekse siyasi gelişmeler ufukta kara bulutların birikmeye başladığını düşündürüyor.

Örneğin, yaklaşık 10 yıl önce, mali krizle birlikte yerleşen düşük büyüme aşılamıyor.

Yeni bir mali kriz olasılığından söz ediliyor. Gelişmiş ülkelerde, çalışanların refah düzeyinde bir iyileşme görülemiyor. Krizin gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkileriyle, dünya ekonomisinin, açlıkla, yoksullukla savaşla parçalanmış çeşitli toplumlarından kaçarak gelenlerin, göçmen dalgası birleşince, bir çok ülkede aşırı sağcı, ırkçı, hatta Yahudi düşmanı akımlar yeniden güçleniyor.

Bu ortamda dünyada, sorun çözücü istikrar sağlayıcı bir liderliğin yokluğu, büyük güçler arasında zayıflamaya başlayan işbirliği olasılıklarının etkileri giderek daha fazla hissediliyor.

Gerçekten de ABD artık düzen kurucu kapasitesini, dünyanın polisi olma arzusunu kaybediyor.

ABD, uluslararası anlaşmaları, geleneksel müttefiklerini terk etmeye, hatta karşısına almaya, ekonomik ve siyasi alanda dayatmacı bir dış politika izlemeye, silahlanma çabalarını arttırmaya başlıyor.

Buna karşılık Çin ve Rusya rakip güç merkezleri olarak yükseliyor.

ABD liderliğinde kurulmuş dünya düzenini kendi gereksinimleri yönünde değişmeye zorladıkça, ticaret savaşlarından, siber savaşlara gerginlikler giderek atıyor.

İki büyük savaşın, soykırımın dersleri üzerinde şekillenmiş, ulus devlet ve ulusalcılık ötesi bir siyasi, ekonomik model olarak Avrupa Birliği (AB) yakın zaman kadar bir barış ve istikrar merkeziydi.

Mali kriz AB'nin içindeki merkez-çevre dinamiğini, bu düzen içinde Almanya'nın artmakta olan gücünü, bunun karşısında çevre ülkelerde büyüyen tedirginliği gözler önüne serdi.

Şimdi, İngiltere AB'den çıkmaya hazırlanıyor.

İtalya'da sağ popülist ırkçı eğilimli bir hükümet AB'nin mali yapısını yeniden krize itecek bir ekonomik programı dayatıyor.

AB'nin temel taşı olan iki ülkeden Fransa'da, çok güçlü bir AB karşıtı sağ popülist hareket var.

Almanya'da sağ popülist ırkçı, yabancı ve Yahudi düşmanı bir hareket büyürken, merkez sağ aynı hızla eriyor.

Başbakan Angela Merkel, Aralık ayında Hristiyan Demokrat Parti'nin liderliğini bırakacak, en geç 2021'de de siyasete veda edecek.

İngiliz Financial Times gazetesindeki Frederic Studmann imzalı bir yorumda Merkel'in gidişine ve onun yerine geçmeyi arzulayan daha sağcı adaylara atıfla çok korkutucu bir biçimde "Weimar Cumhuriyeti'nin yankılarından" söz ediliyordu.

Bu kez farklı olacak!

İki Büyük Savaş ve Yahudi Soykırımı deneylerinden sonra "İnsanlık tarihten ders çıkarttı, aynı hataları bir daha tekrarlamayacaktır. Bu kez farklı olacak" dememiz gerekiyor.

Ancak 1918'deki ateşkes anlaşmasının 100. yıldönümünde, büyük güçlerin liderleri bir araya geldiklerinde tanık olduklarımıza, yaptıkları konuşmalara bakınca iyimserliğimizi korumakta zorlanıyoruz.

Merkel konuşmasında "savaşın, son derecede acımasız çarpışmaların çirkin bir labirenti" olduğundan, "anlamsızca dökülen kanlardan" söz etti.

Merkel'e göre savaş, "ulusal küstahlıkların, kendini beğenmişliklerin" bir sonucuydu.

Aynı gün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Londra'daki anma törenine katılarak, savaşta ölen askerlerin anıtına çelenk koyması da anlamlı bir hareketti.

Ancak Merkel'in, dolaylı biçimde, Kayzer Almanyası'nı eleştiren "1. Dünya Savaşı içe kapanmanın nasıl yıkımlara yol açtığını gösterdi" sözleri, Almanya'nın sömürgeleri, savaşı çıkarmadaki rolü göz önüne alındığında, samimiyetini sorgulatacak birçok soruyu da gündeme getiriyor.

"Almanya'nın içe kapanmaya son vermesi gerektiğine" ilişkin açıklamaları da, son yıllarda Almanya'da yoğunlaşan orduyu modernleştirme, uluslararası alanda daha fazla sorumluluk alma çağrılarının anlamına ışık tutmaya başlıyordu.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1. Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkesin 100. yıldönümünden birkaç gün önce Mareşal Philippe Petain'den "büyük bir asker" olarak söz etmesi de 2018'de Avrupa'nın önde gelen yöneticilerinde egemen ruh halinin, hala ne kadar karanlık olduğu konusunda bir fikir veriyordu.

Petain, Nazi işbirlikçisi Vichy Fransası'nın diktatörüyken birçok Yahudi'yi ölüme göndermişti.

Macron, 11 Kasım 2018'deki konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmek amacıyla kendince milliyetçilik ve yurtseverlik arasında bir ayrım yapmaya çalışıyor, bu arada savaşta ölen Fransız askerleri için "Dünyadaki güzellikleri simgeliyorlardı" diyerek savaşı yüceltmekten çekinmiyordu.

Trump da törenlerde yaptığı konuşmada, her ne kadar yağmuru bahane edip ABD askerlerinin mezarlarını ziyaret etmekten kaçındıysa da, o savaşta, Amerikan komandolarının, Alman askerlerinin yüreğine nasıl korku saldığını, bu kahramanlıkların nasıl savaşın kaderini belirlediğini vurguluyor adeta savaşa ve zafere sahip çıkıyordu. Büyük Savaş'ın aslında bir hata olduğuna ilişkin genel kanıyı, Turmp'ın paylaşmadığı anlaşılıyordu.

Macron'un, Avrupa'nın bağımsız bir ordu kurmasına, artık kendi ürettiği silahları satın almasına ilişkin, daha sonra Merkel'in de desteklediği konuşması da ABD yönetimin ve bazı dış politika uzmanlarının tepkisini çekti.

Trump, Macron'a cevap olarak attığı tweetlerde "Avrupa, ABD'ye ve Çin'e karşı korunmak için kendi ordusunu kurmasını istiyor.

Ancak, 1. ve 2. Dünya Savaşlarını Almanya çıkarmadı mı? ABD gelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı" diyordu.

Macron ben "ABD'ye karşı korunmaktan söz etmedim" derken; Fransız Maliye Bakanı Bruno LeMaire, ABD ve Çin ile rekabet edecek bir "Avrupa İmparatorluğu" kurulmasını istiyordu.

Almanya'da orduyu teknolojik olarak yenilemekten, gücünü arttırmaktan söz ediliyor.

Merkel görevi, çok daha sağda adaylara bırakmaya hazırlanırken, Weimar dönemiyle paralellikler kuruluyor.

Donald Trump silah harcamalarını arttırıyor, orta menzilli nükleer füzeler anlaşmasından çıkıyor.

General Petain'i öven Macron, Avrupa'yı kıtada üretilen silahlarıyla donatmaktan söz ediyor...

Büyük Savaş'ın bitişinin 100. yıldönümünde, geleceğe ilişkin iyimser duygular beslemek giderek zorlaşıyor. /Ergin Yıldızoğlu

 

  Kaynak: BBC Türkçe   Bu haber 2914 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER MEDYA HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Alles, was es über die „Identitäre Bewegung“ zu wissen gibt Alles, was es über die „Identitäre Bewegung“ zu wissen gibt Die sogenannte „Identitäre Bewegung“ gelangt immer wieder in die Schlagzeilen: M..
Auf dem Weg zum Überwachungsstaat: Man kann ja nie wissen Auf dem Weg zum Überwachungsstaat: Man kann ja nie wissen Man ist heute öfter auf Überwachungsbildschirmen, als es einem überhaupt bewusst..
AK Infotage Beruf Baby Bildung AK Infotage Beruf Baby Bildung Am 8. und 9. Mai 2019 können Sie sich im AK Bildungszentrum (4., Theresianumgass..
Türkische Serienkultur Türkische Serienkultur Seitdem in Deutschland die türkischen Fernsehkanäle uneingeschränkt senden könne..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya Banka Çalışanları Greve Gitmeden Uzlaştı Avusturya Banka Çalışanları Greve Gitmeden Uzlaştı Avusturya’da 74 Bin Banka çalışanının toplu sözleşme müzakereleri beşinci turda,..
Avusturya'da Çocukların Eğitime Erişimine 17 555.2 Dolar Harcanıyor Avusturya'da Çocukların Eğitime Erişimine 17 555.2 Dolar Harcanıyor Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken, OECD ülkeleri..
SPÖ’lü Milletvekillerinden ‘’Linç Girişimi’’ Açıklaması SPÖ’lü Milletvekillerinden ‘’Linç Girişimi’’ Açıklaması Avusturya Sosyal Demokrat parti (SPÖ) Milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kılıçta..
Sosyal Yardım Yasası: Salı Günü Protesto, Perşembe Günü Parlamentoya Sunulacak Sosyal Yardım Yasası: Salı Günü Protesto, Perşembe Günü Parlamentoya Sunulacak Avusturya'da Almanca bilmeyen mülteciler dahil yabancılar devletten artık daha a..
  Viyana HABERLERİ
Yarım Saatte 10 Ceza Yarım Saatte 10 Ceza Viyana iç hatlar toplu taşımacılığın ''Wiener Linien'' 10. Viyana bölgesi metro ..
Çocuklar çamaşırhaneye mi kilitlendi? Çocuklar çamaşırhaneye mi kilitlendi? Avusturya-Viyana’da, özel ana okulda çocukların çamaşırhaneye kilitlendikleri id..
Hükümetin Sosyal Yardım Projesi Protesto Edildi Hükümetin Sosyal Yardım Projesi Protesto Edildi Avusturya Hükümeti’nin yabancıları hedef alan sosyal yardım kısıtlamaları, Salı ..
Avusturya’daki Kurumlardan Linç Girişimine Kınama Avusturya’daki Kurumlardan Linç Girişimine Kınama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan linç g..
  Türkiye HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’na Saldıranı “Kahraman” Yaptılar Kılıçdaroğlu’na Saldıranı “Kahraman” Yaptılar AKP Ankara İl Başkanı, Kılıçdaroğlu'ya saldıran Osman Sarıgün için "Yiğit" derke..
Çocuk İstismarı: 5 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda, Mahalleli Sokakta! Çocuk İstismarı: 5 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda, Mahalleli Sokakta! İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir çocuk istismara maruz bırakıldı. Mahall..
23 Nisan: Maddi yoksunluk pençesindeki çocuklara da bayram mı? 23 Nisan: Maddi yoksunluk pençesindeki çocuklara da bayram mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kut..
Diş temizleme losyonu alkolmetreyi yanılttı Diş temizleme losyonu alkolmetreyi yanılttı Alkollü olduğu tespit edilen ve ehliyetine el konulan sürücü, kullandığı diş tem..
  Almanya HABERLERİ
İçkiye ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satışa sunuldu İçkiye ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satışa sunuldu Taktığı kişinin içkisine ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satı..
Almanya’da Tren Biletleri Ucuzlayacak Almanya’da Tren Biletleri Ucuzlayacak Almanya’da uzun yol tren biletlerindeki yüzde 19’luk KDV, yüzde 7’ye düşürülecek..
Almanlar yılda bir küvet dolusu içki içiyor Almanlar yılda bir küvet dolusu içki içiyor Almanya'da 2017 yılı bağımlılık raporu açıklandı. Buna göre Almanlar yılda kişi ..
Lufthansa Zararda, Zamlar Kapıda Lufthansa Zararda, Zamlar Kapıda Alman havacılık devi Lufthansa bu yılın ilk çeyreğini son üç yıldan bu yana ilk ..
  Kültür Sanat HABERLERİ
YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK “ Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum İtirazım var bu..
Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi 2019 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'da düzenlendi..
Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Y..
Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Yapılan bir araştırmaya göre 1950'lerden bu yana üzüntü, tiksinti ve korku ifade..
  Fransa HABERLERİ
Tarihi katedralin kulesi ve çatısı çöktü Tarihi katedralin kulesi ve çatısı çöktü Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü tarihi yapılarından Notre-Dame Katedrali'nd..
Son Dakika... Notre Dame Katedrali'nde yangın Son Dakika... Notre Dame Katedrali'nde yangın Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı...
BM: Fransa İnsanların Barınma Haklarını İhlal Ediyor BM: Fransa İnsanların Barınma Haklarını İhlal Ediyor Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan bir raporda, Fransa’nın zor durum..
Aşırı Sağ Parti, Kuran Ve Başörtüsü Mesajlarıyla Oy İstiyor Aşırı Sağ Parti, Kuran Ve Başörtüsü Mesajlarıyla Oy İstiyor Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephe (Front National) 16 ..
  Belçika HABERLERİ
Derin Devletin Yaptığı Ev Bir Euro’ya Alıcı Bulamadı Derin Devletin Yaptığı Ev Bir Euro’ya Alıcı Bulamadı Belçika ve Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Belçika'nın başkenti Brük..
Kavgaya Karışan Türk İkizler, Hangi Kardeşin Ne Yaptığı Anlaşılamayınca Beraat Etti Kavgaya Karışan Türk İkizler, Hangi Kardeşin Ne Yaptığı Anlaşılamayınca Beraat Etti Belçika'nın Leuven kentinde, İbrahim ve Murat A. adlı ikiz kardeşler, bir yiyece..
Belçika Özür Diledi Belçika Özür Diledi Belçika, Sömürgecilik döneminde ailelerinden koparılan çocuklardan resmen özür d..
"Aşırı Sağ Avrupa'da Silahlanıyor" Yeni Zelanda'da yaşanan cami katliamının ardından tekrar gündeme gelen aşırı sağ..
  Hollanda HABERLERİ
‘’Müslümanlar Az Giyimli Çirkin İnsanlardan Rahatsız Oluyor’’ ‘’Müslümanlar Az Giyimli Çirkin İnsanlardan Rahatsız Oluyor’’ Hollanda'nın Lahey kentinde Birlik (Eenheid) Partisi'nden belediye meclisi üyesi..
Paralı Seksin Yasaklanması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı Paralı Seksin Yasaklanması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı Hollanda'da Exxpose adlı gençlik haraketi, paralı seksin cezalandırılması için k..
'Rumi' Marka Votka Üreten İş İnsanı Türklerin Kendisini 'Tehdit Ettiğini' Söyledi 'Rumi' Marka Votka Üreten İş İnsanı Türklerin Kendisini 'Tehdit Ettiğini' Söyledi Hollanda'nın Lahey kentinde Mevlânâ Celâleddin Rûmî'ye atfen "Rumi" marka votka ..
Tramvay saldırısı zanlısı Gökmen Tanış 'terör' suçundan yargılanacak Tramvay saldırısı zanlısı Gökmen Tanış 'terör' suçundan yargılanacak Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu en az üç kişi hay..
  İngiltere HABERLERİ
Yeni IRA Gazeteci Öldürülmesinin Sorumluluğunu Üstlendi Yeni IRA Gazeteci Öldürülmesinin Sorumluluğunu Üstlendi Kuzey İrlanda'da Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) örgütü, Perşembe günü gaze..
Hapishaneye Ölü Sıçan İçinde Uyuşturucu Sokuldu Hapishaneye Ölü Sıçan İçinde Uyuşturucu Sokuldu İngiltere'nin güneyindeki Shaftesbury kasabasında bir hapishanenin bahçesinde ka..
Balyozla Beş Camiye Saldırı Gerçekleştirildi Balyozla Beş Camiye Saldırı Gerçekleştirildi İngiltere'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Birmingham kentinde, gece saatl..
Londra’da Bombalı Paketler Alarmı Londra’da Bombalı Paketler Alarmı İngiltere’nin başkenti Londra’da, iki havalimanı ile bir tren istasyonunda içind..
  İsviçre HABERLERİ
Zürih Başkonsolosluğu, Son 2 Yılda 6 Kez Saldırıya Uğradı Zürih Başkonsolosluğu, Son 2 Yılda 6 Kez Saldırıya Uğradı İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu binasına dün gece molotofkokteyli s..
Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi İsviçre'nin Cenevre kantonunda Müslüman konsey üyesi başörtüsüyle toplantıya alı..
Bizi Hackleyin Para Verelim Bizi Hackleyin Para Verelim İsviçre hükümeti, elektronik oy kullanma sistemini hackleyebilecek korsanlara 15..
Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda 'laiklik yasası' olarak adlandırılan ve kamu çal..
  NIEDERÖSTERREICH HABERLERİ
Avusturya'da Orman Yangını Avusturya'da Orman Yangını Aşağı Avusturya Eyaletinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Mezarlıkta Yangın Mezarlıkta Yangın Aşağı Avusturya Eyaletinde bilinmeyen bir nedenden dolayı mezarlıkta yangın çıkt..
Anne Ve Kızını Bağlayıp Evi Soydular Anne Ve Kızını Bağlayıp Evi Soydular Avusturya’da üç soyguncu bir eve girerek, anne ve kızı bant ve kelepçe ile bağla..
Dört Parmağını Çim Biçme Makinasına Kaptırdı Dört Parmağını Çim Biçme Makinasına Kaptırdı Yukarı Avusturya’da, bahçesini çim biçme makinasıyla biçen adam, makineyi temizl..
  Avrupa HABERLERİ
Çin'e, 'Uygur toplama kamplarını derhal kapat' çağrısı Çin'e, 'Uygur toplama kamplarını derhal kapat' çağrısı Avrupa Parlamentosu, Çin'e, Uygur, Kazak ve Tibetlilere yönelik keyfi tutukluluğ..
Müslümanlar Kur'an Yakma Eylemini Protesto Etti Müslümanlar Kur'an Yakma Eylemini Protesto Etti Danimarka’da protesto yürüyüşü düzenleyen Müslümanlar, aşırı sağcı Sıkı Yön (Str..
Varşova Gettosu Ayaklanması Varşova Gettosu Ayaklanması 1942 yazında yaklaşık 300.000 Yahudi Varşova’dan Treblinka’ya sürüldü. Ölüm merk..
110 Kişiden Oluşan IŞİD Mensubu Ve Aileleri Avrupa’ya Döndü 110 Kişiden Oluşan IŞİD Mensubu Ve Aileleri Avrupa’ya Döndü Kosova hükümeti, IŞİD saflarında savaşan militanlar ve bu kişilerin aile ve çocu..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Avusturya’da ‘Orta Sınıf’ Eriyor Mu? Avusturya’da ‘Orta Sınıf’ Eriyor Mu? Avusturya'da orta sınıf hala nüfusun yüzde 67'sini oluşturuyor. Uzmanlar bu raka..
“Bu Memleketin Sahibi Var!” 31 Mart Vakası Ve Bugün “Bu Memleketin Sahibi Var!” 31 Mart Vakası Ve Bugün İsmet İnönü’yü polisler arka kapıya götürmek istemişlerse de İnönü bunu reddedip..
Paskalya, Notre Dame ve ırkçı hezeyanlar Paskalya, Notre Dame ve ırkçı hezeyanlar Hristiyan dünyası Paskalya Bayramı’na girdi. Hem de Paris’teki Notre Dame’den y..
Jugendamt Korkusu: ‘’ Viyana’da Bir Hoca Var Nefesi Çok Güçlü’’ Jugendamt Korkusu: ‘’ Viyana’da Bir Hoca Var Nefesi Çok Güçlü’’ Avusturya’da Türkiye kökenli bir annenin, çocuğunun rahatsızlığını sosyal medyad..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Metrobüste cinsel saldırı sanığı tutuklandı Metrobüste cinsel saldırı sanığı tutuklandı İstanbul'da metrobüste kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı...
GÜNÜN ŞARKISI: Canım Benim GÜNÜN ŞARKISI: Canım Benim Light in Babylon’dan güzel bir parça ve İstanbul sokaklarında harika bir klip il..
Bosna’dan Suriye’ye uzanan bir savaş suçu Bosna’dan Suriye’ye uzanan bir savaş suçu Yıllar evvel Saraybosna’da yaşananlar bugün burnumuzun dibinde, Suriye’de yaşanı..
İstenilmeyen Kadınlar Ve Çocuklar İstenilmeyen Kadınlar Ve Çocuklar Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol Kampı, öfke ve yanıtlanmamış sorularla dolup ..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı