bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort porno izle porno film xnxx porn türkçe sikiş sikiş izle escort bayan şişli escort escort halkalı escort topkapı escort İstanbul escort halkalı escort eskort izmit izmit escort
HABER AKIŞI

Adaylığına onay verilen "KHK'lılara" neden mazbata verilmiyor?

 Tarih: 12-04-2019 06:33:17
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bir ilke imza atarak, AKP'nin itirazı üzerine, Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamudan ihraç edildiği belirlenen belediye başkanlarının mazbatasının iptal edilmesine, ikinci sıradaki adayın belediye başkanı ilan edilmesine karar verdi.

Bu karar kapsamında 5'i HDP'li olmak üzere ilk belirlemelere göre 7 belediye başkanının mazbataları iptal edildi.

YSK'nın bu kararı hangi gerekçelere dayandırdığı, ileriki günlerde yazılacak gerekçeyle ortaya çıkacak.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, KHK ile kamudan ihraç edilmiş olmanın, "seçilme yeterliliğine engel durum" oluşturmadığını savunan HDP, mazbata iptali kararı verilen yerlerde seçimin yenilenmesi istemiyle YSK'ya "olağanüstü itiraz" başvurusunda bulunma kararı aldı.

Peki, YSK'nın, kamuoyunda tartışma yaratan kararıyla ilgili süreç nasıl başladı, AKP'nin itirazının dayanağı neler, HDP karara hangi gerekçelerle karşı çıkıyor?

AKP: İtiraz edilmediği için aday oldular

AKP, KHK ile kamudan ihraç edilenlerin, "kamuda istihdam edilemeyeceği" gerekçesiyle itiraz başvurusu yaptı. AKP, YSK'nın bu isimlerin adaylığına, adaylık sürecinde "itiraz olmadığı" gerekçesiyle onay verdiğini savunuyor.

Adaylığa engel durumun sonradan tespiti halinde de hak düşürücü sonuç doğuracağından hareketle itiraz başvurusunda bulunan AKP, Adana Kozan'da MHP'den seçilen Nihat Atlı hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı nedeniyle, "belediye başkanı seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle mazbatasının iptalini buna örnek gösteriliyor.

HDP neden itiraz ediyor?

HDP ise Kozan ile KHK'yla kamudan ihraç edilen belediye başkanlarının aynı statüde olmadığını savunuyor.

HDP'li TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Mahalli İdareler Yasası'nda seçilme yeterliliği ve kimlerin aday olamayacağının düzenlendiğini ve "KHK ile kamudan ihraç" gerekçesinin olmadığını savunuyor.

Sancar, YSK'nın söz konusu yasalar doğrultusunda, kimlerin aday olamayacağını net olarak düzenlediğini, ancak "kamudan ihraç" gerekçesini saymadığını belirtirken, bu nedenle de kamudan ihraç edilenlere adaylık vizesi verdiğine işaret etti.

Sancar, "Adaylara seçilme yeterlilikleri açısından itiraz belli bir süreye tabidir. Bu süre geçtikten sonra adaylıklar kesinleşir.

Seçimden sonra adaylara ilişkin seçilme yeterliliği taşımadıkları için itiraz edilebilmesi için yeni bir sebebin ortaya çıkması lazım.

Mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığının sonradan ortaya çıkması, 18 yaşını doldurmadığı, ya da adli sicilde seçilmeye engel bir kaydı olmamasına karşın, sonradan bu durumun ortaya çıkması gibi nedenlerle itiraz edilebilir, aksi taktirde edilemez" görüşünü dile getirdi.

Sancar, Kozan'da MHP'den seçilen Atlı'nın hüküm giydiğinin anlaşıldığını ve yasa uyarınca hüküm giymenin seçilmeye engel durum oluşturduğu için sonradan ortaya çıkan yeni durum kapsamında mazbatasının iptal edildiğini vurguladı.

'Belediyeye personel almıyorsunuz, halkın iradesiyle belediyeye başkan seçiliyor'

Sancar, bu kararıyla YSK'nın, belediye başkanlarını da "kamuda istihdam edilen kişiler" olarak tanımladığına işaret ederek, bunun anayasaya ve ilgili yasalara aykırı bir durum oluşturduğu görüşünde:

"Siz belediyeye personel almıyorsunuz, halkın iradesiyle belediyeye başkan seçiliyor.

Eğer seçilmiş belediye başkanını idarede istihdam edilen kişi olarak görürseniz, demokrasinin ve seçimin anlamı kalmaz."

"Yerel yönetimlerin demokratik esaslara göre belirlenmesi anayasa hükmüdür.

Bu hüküm ile kamu personeline ilişkin hükümleri aynı sayıyor.

Eğer böyle yaparsanız, belediye başkanlarını bir belediye personeli statüsüne indirmiş olursunuz. Bu da demokratik esasları kökten reddetmek anlamına gelir."

"Bu kararda HDP'ye yönelik özel bir planın olduğunu düşündürtecek örnekler var.

Kurul bu kararıyla seçime olan güveni ve seçim güvenliğini ağır şekilde yaralıyor.

Bunun uzun süre kalıcı etkileri olur ve bu etkiler yıkıcı olur."

YSK kararı ne diyor?

YSK kararında, herhangi bir gerekçe belirtilmiyor.

BBC Türkçe'nin ulaştığı, YSK'nın HDP'den Van Çaldıran Başkanı Seçilen Leyla Atak'ın mazbatasının iptaline ilişkin kısa kararında şöyle deniliyor:

"İlgi (a) kayıtlı yazı ile, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Halkların Demokratik Partisi Belediye Başkan adayı Leyla Atak'ın seçimi kazandığı, Adalet ve kalkınma Partisi'nin itirazı üzerine yapılan araştırma neticesinde Leyla Atak'ın 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu hizmetinden ihraç edildiğinin tespit edildiği, Leyla Atak'a mazbatasının verilemeyeceği ile anılan kişiden sonra en çok oyu alan Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Şefik Ensari'ye mazbatanın verilip verilmeyeceği hususunda görüş istenilmesi üzerine, ilgi (b)'de kayıtlı kurulumuzun kararı ile,

1- Leyla Atak'a mazbata verilemeyeceğine,

2- En çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın verilmesi gerektiğine karar verilmiştir."

AKP'nin talebini haklı gören YSK'nın bunu hangi gerekçelere dayandırdığı ise önümüzdeki günlerde yazılacak gerekçeli kararda netleşecek ve bundan sonraki seçimlerde de örnek niteliğinde olacak.

YSK; KHK ile ihraç edilen milletvekillerine yapılan itirazlar hakkında ne karar verdi?

Yüksek Seçim Kurulu, KHK ile kamudan ihraç edilen milletvekilleri yönünden yapılan itirazı ise reddetmişti.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilen İbrahim Kaboğlu ile CHP listelerinden aday gösterilen ve seçilen Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ile 18. sıradan aday gösterilip seçilemeyen Yüksel Taşkın'ın adaylığına bir yurttaş itiraz etti. .

YSK, Kaboğlu hakkındaki başvuruyu 28 Mayıs 2018 tarihinde karara bağladı. Kararda, 686 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılan kişilerin, " (...) bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler" hükmünün milletvekilleri yönünden geçerli olamayacağına hükmetti.

YSK buna gerekçe olarak Anayasa'nın 76. maddesinde, kamu hizmetlerinden kısıtlılık halinin mahkeme kararına dayanması gerektiğine ilişkin 2. fıkrasını anımsatarak, Kaboğlu yönünden kısıtlılık kararı bulunmadığı için itirazı reddetti.

Seçilme yeterliliği nedir, yasa ne diyor?

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanun'un seçilme yeterliliğini düzenleyen 9. maddesi, "2839 sayılı Milletvekili seçim kanunun 11. maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşının belediye başkanlığına, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliğine aday olabileceği hükme bağlanıyor."

Anayasa'nın 76. maddesindeki hükmün aynen yasaya aktarıldığı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. maddesi 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşının "milletvekili seçilebileceğini" hükme bağlarken, "seçilemeyecek olanları" şöyle sıralıyor:

a) İlkokul mezunu olmayanlar,

b) Kısıtlılar,

c) Askerlikle ilişiği olanlar,

d) Kamu hizmetinden yasaklılar

e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,

f) Affa uğramış olsalar bile;

1.basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,

3. Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,

4. Türk Ceza Kanununun 536'ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537'nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar.

YSK'nın 15 Ocak 2019 tarihli kararında da Mahalli İdareler Yasası'nın 10. maddesine göre "Anayasa ve kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak, seçilme yeterliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak, il genel meclisi üyeliğine, belediye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabilir" hükmü uyarınca, yasaya göre seçilme yeterliliği taşıyan herkesin aday olabileceğine vurgu yapılıyor.

Ancak YSK kararında da kamudan ihraç edilenlere ilişkin özel bir ifade bulunmuyor.

Belediye Meclis üyelerinin durumu ne?

YSK, KHK ile ihraç edilen belediye başkanları ile ilgili kararına paralel olarak, aynı durumdaki belediye meclis üyelerine de mazbata verilemeyeceği kararı aldı.

Ancak başkanlar yönünden, ikinci sıradaki partinin adayına mazbata verilmesine hükmederken, KHK ile ihraç edilen benzer durumdaki belediye meclis üyeleri için "aynı partinin aday listesinde kendisinden sonra gelen kişilere mazbata verileceğini" karara bağladı.

İhraç kararı olmayan HDP'lilere neden mazbata verilmiyor?

YSK, kamundan ihraç edilen belediye başkan ve meclis üyelerinin mazbatalarının iptaline ilişkin karar almasına karşın aralarında Diyarbakır, Mardin'de HDP'den belediye başkanı seçilen Mızraklı ve Ahmet Türk'ün de aralarında bulunduğu HDP'li başkanlara mazbataları verilmedi.

Mithat Sancar, bu rakamı 26 olarak açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Mızraklı milletvekili, Ahmet Türk ise önceki belediye başkanı.

YSK kaynakları, bu isimlerle ilgili net bir bilgi vermezken HDP'liler, itiraz sürecinin sona ermesinin beklendiği duyumunu aldıklarını ifade ediyorlar.

  Bu haber 616 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Türkiye HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Auf dem Weg zum Überwachungsstaat: Man kann ja nie wissen Auf dem Weg zum Überwachungsstaat: Man kann ja nie wissen Man ist heute öfter auf Überwachungsbildschirmen, als es einem überhaupt bewusst..
AK Infotage Beruf Baby Bildung AK Infotage Beruf Baby Bildung Am 8. und 9. Mai 2019 können Sie sich im AK Bildungszentrum (4., Theresianumgass..
Türkische Serienkultur Türkische Serienkultur Seitdem in Deutschland die türkischen Fernsehkanäle uneingeschränkt senden könne..
Die Gefährlichkeit der Identitären: Gewalt der Worte Die Gefährlichkeit der Identitären: Gewalt der Worte Mit der Normalisierung von Floskeln wie "der große Austausch" ist es der rechtse..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya’da Bir İşçinin Bir Saatlik Maliyeti 34 Euro Avusturya’da Bir İşçinin Bir Saatlik Maliyeti 34 Euro Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayınlanan iş gücü maliyeti raporu..
Entegre Olmayana Sosyal Konut Yok! Entegre Olmayana Sosyal Konut Yok! Avusturya Hükümeti, sosyal konutlardan Avusturyalıların daha çok yararlanması İç..
Yabancılar Arasında Birinciyiz! Yabancılar Arasında Birinciyiz! Avusturya İçişleri Bakanlığının bir soru önergesi üzerine yayınladığı, 2018 "ail..
Avusturya Polisi ‘’Yüz Tanıma’’ Sistemini Uygulayacak Avusturya Polisi ‘’Yüz Tanıma’’ Sistemini Uygulayacak Avusturya emniyet birimleri, terör eylemleri, banka soygunları ve cinayetleri, ç..
  Viyana HABERLERİ
Prof. Ednan Aslan Viyana Üniversitesindeki Görevinden Alındı Prof. Ednan Aslan Viyana Üniversitesindeki Görevinden Alındı Viyana Üniversitesi İslam Enstitüsü-İlahiyat İslam dini pedagoji Profesörü Ednan..
İşçi Odaları (AK) Çocuk Bakım Süresi Bitmiş Annelere Yardımcı Oluyor İşçi Odaları (AK) Çocuk Bakım Süresi Bitmiş Annelere Yardımcı Oluyor Başkent Viyana’da İşçi Odaları (AK) doğum yapmış çalışan kadınların, tekrardan i..
Homofobik Video İddiasıyla İslam Cemaati Göreve Çağrıldı Homofobik Video İddiasıyla İslam Cemaati Göreve Çağrıldı Avusturya’da bir caminin, YouTube’de homofobik bir video yayınladığı iddia edild..
Viyana'da Yangın: Kadın Balkondan Yardım İstiyor Viyana'da Yangın: Kadın Balkondan Yardım İstiyor Avusturya’nın Başkenti Viyana-Leopoldstadt'da bir dairede çıkan yangında, bir ka..
  Türkiye HABERLERİ
İstanbul’daki Alman Okulunda Paskalya Tatili Tartışması İstanbul’daki Alman Okulunda Paskalya Tatili Tartışması Bild gazetesi, İstanbul’da öğrenim veren Alman Okulu’nun ilk defa Paskalya tatil..
Vakıflara Ne Kadar Para Yardımı Yapıldı? Vakıflara Ne Kadar Para Yardımı Yapıldı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 ve daha öncesinde vakıf, dernek ve cemaa..
Erdoğan: Dönem kızgın demiri soğutma dönemidir Erdoğan: Dönem kızgın demiri soğutma dönemidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tartışmalarını geride bırakarak ekonomi ve güvenlik..
İstanbul'da Mazbata Kutlaması: 'Bizi De Öp İmamoğlu' İstanbul'da Mazbata Kutlaması: 'Bizi De Öp İmamoğlu' Belediye otobüsündeki orta yaş üstü kadınlar, hep birlikte İzmir Marşı'nı söylüy..
  Almanya HABERLERİ
İçkiye ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satışa sunuldu İçkiye ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satışa sunuldu Taktığı kişinin içkisine ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satı..
Almanya’da Tren Biletleri Ucuzlayacak Almanya’da Tren Biletleri Ucuzlayacak Almanya’da uzun yol tren biletlerindeki yüzde 19’luk KDV, yüzde 7’ye düşürülecek..
Almanlar yılda bir küvet dolusu içki içiyor Almanlar yılda bir küvet dolusu içki içiyor Almanya'da 2017 yılı bağımlılık raporu açıklandı. Buna göre Almanlar yılda kişi ..
Lufthansa Zararda, Zamlar Kapıda Lufthansa Zararda, Zamlar Kapıda Alman havacılık devi Lufthansa bu yılın ilk çeyreğini son üç yıldan bu yana ilk ..
  Kültür Sanat HABERLERİ
YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK “ Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum İtirazım var bu..
Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi 2019 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'da düzenlendi..
Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Y..
Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Yapılan bir araştırmaya göre 1950'lerden bu yana üzüntü, tiksinti ve korku ifade..
  Fransa HABERLERİ
Tarihi katedralin kulesi ve çatısı çöktü Tarihi katedralin kulesi ve çatısı çöktü Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü tarihi yapılarından Notre-Dame Katedrali'nd..
Son Dakika... Notre Dame Katedrali'nde yangın Son Dakika... Notre Dame Katedrali'nde yangın Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı...
BM: Fransa İnsanların Barınma Haklarını İhlal Ediyor BM: Fransa İnsanların Barınma Haklarını İhlal Ediyor Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan bir raporda, Fransa’nın zor durum..
Aşırı Sağ Parti, Kuran Ve Başörtüsü Mesajlarıyla Oy İstiyor Aşırı Sağ Parti, Kuran Ve Başörtüsü Mesajlarıyla Oy İstiyor Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephe (Front National) 16 ..
  Belçika HABERLERİ
Derin Devletin Yaptığı Ev Bir Euro’ya Alıcı Bulamadı Derin Devletin Yaptığı Ev Bir Euro’ya Alıcı Bulamadı Belçika ve Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Belçika'nın başkenti Brük..
Kavgaya Karışan Türk İkizler, Hangi Kardeşin Ne Yaptığı Anlaşılamayınca Beraat Etti Kavgaya Karışan Türk İkizler, Hangi Kardeşin Ne Yaptığı Anlaşılamayınca Beraat Etti Belçika'nın Leuven kentinde, İbrahim ve Murat A. adlı ikiz kardeşler, bir yiyece..
Belçika Özür Diledi Belçika Özür Diledi Belçika, Sömürgecilik döneminde ailelerinden koparılan çocuklardan resmen özür d..
"Aşırı Sağ Avrupa'da Silahlanıyor" Yeni Zelanda'da yaşanan cami katliamının ardından tekrar gündeme gelen aşırı sağ..
  Hollanda HABERLERİ
‘’Müslümanlar Az Giyimli Çirkin İnsanlardan Rahatsız Oluyor’’ ‘’Müslümanlar Az Giyimli Çirkin İnsanlardan Rahatsız Oluyor’’ Hollanda'nın Lahey kentinde Birlik (Eenheid) Partisi'nden belediye meclisi üyesi..
Paralı Seksin Yasaklanması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı Paralı Seksin Yasaklanması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı Hollanda'da Exxpose adlı gençlik haraketi, paralı seksin cezalandırılması için k..
'Rumi' Marka Votka Üreten İş İnsanı Türklerin Kendisini 'Tehdit Ettiğini' Söyledi 'Rumi' Marka Votka Üreten İş İnsanı Türklerin Kendisini 'Tehdit Ettiğini' Söyledi Hollanda'nın Lahey kentinde Mevlânâ Celâleddin Rûmî'ye atfen "Rumi" marka votka ..
Tramvay saldırısı zanlısı Gökmen Tanış 'terör' suçundan yargılanacak Tramvay saldırısı zanlısı Gökmen Tanış 'terör' suçundan yargılanacak Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu en az üç kişi hay..
  İngiltere HABERLERİ
Hapishaneye Ölü Sıçan İçinde Uyuşturucu Sokuldu Hapishaneye Ölü Sıçan İçinde Uyuşturucu Sokuldu İngiltere'nin güneyindeki Shaftesbury kasabasında bir hapishanenin bahçesinde ka..
Balyozla Beş Camiye Saldırı Gerçekleştirildi Balyozla Beş Camiye Saldırı Gerçekleştirildi İngiltere'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Birmingham kentinde, gece saatl..
Londra’da Bombalı Paketler Alarmı Londra’da Bombalı Paketler Alarmı İngiltere’nin başkenti Londra’da, iki havalimanı ile bir tren istasyonunda içind..
Ankara Anlaşması başvuruları 2018'de rekor kırdı Ankara Anlaşması başvuruları 2018'de rekor kırdı İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın 28 Şubat tarihinde açıkladığı verilere göre, İn..
  İsviçre HABERLERİ
Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi İsviçre'nin Cenevre kantonunda Müslüman konsey üyesi başörtüsüyle toplantıya alı..
Bizi Hackleyin Para Verelim Bizi Hackleyin Para Verelim İsviçre hükümeti, elektronik oy kullanma sistemini hackleyebilecek korsanlara 15..
Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda 'laiklik yasası' olarak adlandırılan ve kamu çal..
İsviçre'de tutukluların yarısının ikameti başka ülkelerde İsviçre'de tutukluların yarısının ikameti başka ülkelerde İsviçre'de tutuklu ve mahkum sayısı son 30 yıl içerisinde yüzde 50 artış gösterd..
  NIEDERÖSTERREICH HABERLERİ
Dört Parmağını Çim Biçme Makinasına Kaptırdı Dört Parmağını Çim Biçme Makinasına Kaptırdı Yukarı Avusturya’da, bahçesini çim biçme makinasıyla biçen adam, makineyi temizl..
Üç Saat Aralıkla Aynı Yolda Kaza: 3 Yaralı Üç Saat Aralıkla Aynı Yolda Kaza: 3 Yaralı Aşağı Avusturya Eyaleti L161 karayolunda bugün meydana gelen kazada iki kişi hay..
Niederösterreich Eyaletinde Trafik Kazası: 2 Ölü Niederösterreich Eyaletinde Trafik Kazası: 2 Ölü Aşağı Avusturya'da cuma günü meydana gelen trafik kazasında, iki kişi hayatını k..
Kaza: Evin Duvarı Yıkıldı Kaza: Evin Duvarı Yıkıldı Aşağı Avusturya Eyaletinde, genç sürücü aracıyla bir evin duvarına çarptı. Sürüc..
  Avrupa HABERLERİ
Varşova Gettosu Ayaklanması Varşova Gettosu Ayaklanması 1942 yazında yaklaşık 300.000 Yahudi Varşova’dan Treblinka’ya sürüldü. Ölüm merk..
110 Kişiden Oluşan IŞİD Mensubu Ve Aileleri Avrupa’ya Döndü 110 Kişiden Oluşan IŞİD Mensubu Ve Aileleri Avrupa’ya Döndü Kosova hükümeti, IŞİD saflarında savaşan militanlar ve bu kişilerin aile ve çocu..
Seçim anketi: AP'de en güçlü grup merkez sağ olacak Seçim anketi: AP'de en güçlü grup merkez sağ olacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yaklaşırken yapılan kamuoyu yoklamaları, merk..
Bulgaristan: Türk Akımı olmazsa ülkemiz zor durumda kalabilir Bulgaristan: Türk Akımı olmazsa ülkemiz zor durumda kalabilir Bulgaristan’ın eski Enerji Bakanı Rumen Ovçarov, Türk Akımı boru hattının inşa e..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Jugendamt Korkusu: ‘’ Viyana’da Bir Hoca Var Nefesi Çok Güçlü’’ Jugendamt Korkusu: ‘’ Viyana’da Bir Hoca Var Nefesi Çok Güçlü’’ Avusturya’da Türkiye kökenli bir annenin, çocuğunun rahatsızlığını sosyal medyad..
‘’Engizisyonun Merkezi Yandı, Boş Ver Gitsin’’ ‘’Engizisyonun Merkezi Yandı, Boş Ver Gitsin’’ Brüksel, Paris, Belgrad, Nazilere karşı, Roma, Floransa, ABD ordusuna karşı işg..
Viktor Hugo Ve Notre Dame Katedrali Viktor Hugo Ve Notre Dame Katedrali Avrupa`nın her şehrini adım adım dolaşmış bir insan olarak, bana en soğuk ve zev..
Kazada Ölen Yakınının Haberini Facebook’tan Öğrenmek Nasıl Bir Duygu Biliyor Musunuz? Kazada Ölen Yakınının Haberini Facebook’tan Öğrenmek Nasıl Bir Duygu Biliyor Musunuz? Avusturya’nın Wels kentinde Pazar günü meydana gelen trafik kazasında, üç Türkiy..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Bosna’dan Suriye’ye uzanan bir savaş suçu Bosna’dan Suriye’ye uzanan bir savaş suçu Yıllar evvel Saraybosna’da yaşananlar bugün burnumuzun dibinde, Suriye’de yaşanı..
İstenilmeyen Kadınlar Ve Çocuklar İstenilmeyen Kadınlar Ve Çocuklar Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol Kampı, öfke ve yanıtlanmamış sorularla dolup ..
Kocasının kardeşiyle evlendirilen çocuk Nazmiye’nin hikayesi Kocasının kardeşiyle evlendirilen çocuk Nazmiye’nin hikayesi Okumasına izin verilmeyen Nazmiye 13 yaşında bir çocukken evlendirilir, 1 yıl so..
"Kızlık Zarı Ameliyatı" Tartışması Hollanda hükümeti, son yıllarda göçmen kökenli genç kadınlar arasında yaygın old..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı