HABER AKIŞI

Aile Yardımı ve Çocuk Bakım Parası

 Tarih: 16-09-2018 00:00:05
Avusturya'da, Anneliğin Korunması, Lohusalık Parası, Doğum İzni, Çocuk Bakım Parası gibi konuların yasal işleyişi.

Bir bebek dünyaya geldiğinde bu ebeveynler için çoğu zaman büyük bir değişim anlamına gelmektedir.

Doğumun ilk haftasında yapılması gereken resmi işlemler bile çok önemlidir.

Mesela yeni doğan bebeğin, MA 63 - Ticaret ve Ruhsat Hukuku, Verileri Koruma ve Nüfus Sayımı Dairesi - Evlendirme Dairesi / MA 63 - Standesamt  tarafından çıkartılan doğum belgesi, Sosyal Sigortalara kaydı, Vatandaşlık kaydının yapılması ve ikametgâh belgesi çıkarılması hakkında daha detaylı bilgilere Viyana Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

E-devlet Doğum ve babalık işlemleri / Amtshelferseiten Geburt und Vaterschaft 

MA 63 - Ticaret ve Ruhsat Hukuku, Verileri Koruma ve Nüfus Sayımı Dairesi - Evlendirme Dairesi: Anasyfa / MA 63 - Standesamt: Homepage 

 

Anneliğin Korunması / Mutterschutz

Anne adayı olarak gebeliğin son sekizinci haftasında çalışmak yasaktır. Bu düzenleme anneliğin korunması olarak adlandırılır.

Eğer anne veya çocuk için bir tehlike mevcutsa, uzman doktorun çalışmaktan muaf tutulmayı onaylaması ve bunu yazılı olarak gerekçelendirmesi ile anne, daha önce de çalışmaktan muaf tutulabilir ("Freistellung").

Çocuk doğum tarihinden önce veya sonra dünyaya gelirse, doğum öncesi koruma süresi bu oranda kısalır veya uzar.

Anneliğin korunması doğumdan sonra da sekiz hafta sürer.

Eğer koruma süresi doğum tarihi doğru hesaplanmadığı için doğumdan önce kısalmışsa, koruma süresi doğumdan sonra kısalma ölçüsünde en fazla 16 hafta uzar.

Erken doğumlarda, birden fazla bebeğin doğmasında veya sezaryenle doğumda koruma süresi 12 haftadır.

Anneliğin korunması süresinde sağlık sigortasından lohusa parası alınır. İşveren bu süre zarfında ücret ve aylık ödemez.

Çalışanların, çırakların ve evde çalışanların anneliğin korunması kanunundan yararlanma hakları vardır.

Özel konutta çalışanlar ve kamuda belli alanlarda görev yapanlar için özel koşullar bulunmaktadır.

İş sahibi ve serbest meslek sahibi kadınlar için Anneyi Koruma Kanunu geçerli değildir.

Anneliğin Korunması Kanunu vatandaşlığa, yaşa, gelire, medeni duruma, iş ilişkisinin süresine ve çalıştırmanın kapsamına, çalışma saatine bağlı olmadan geçerlidir.

Daha ayrıntılı bilgiler help.gv.at - Anneliğin Korunması 

 

Lohusalık Parası / Wochengeld

Lohusalık Parası bu zaman sırasında anne adayı için maddi bir destek olup, artık ödenmeyen ücretin yerine verilir.

Lohusalık Parası her ay sonunda ödenir.

Beklenen tahmini doğum tarihinden önce sekizinci haftanın başlamasından itibaren Lohusalık Parası için başvurulabilir.

Lohusalık Parası için yetkili sağlık sigortası kurumuna başvurmak gerekir (Lohusalık Parası için başvuru ücretsizdir).

 

Anne-Çocuk Cüzdanı / Mutter-Kind-Pass

Anne-Çocuk Cüzdanını her hamile kadın Avusturya vatandaşı olmasa dahi alabilir.

Anne-Çocuk Cüzdanı hamilelerin ve küçük çocukların sağlıklarının düzenli olarak kontrol edilmelerine yarar.

Hamilelik sırasında ve çocuğun beşinci yaşına kadar anne-çocuk programında öngörülen muayeneleri içerir.

Öngörülen bütün muayeneler anne ve çocuk için önemlidir.

Ayrıca bu cüzdana sahip olan kişilerin bütün tedavileri, sigortalı olduğu kadar sigortasızlar için de ücretsizdir.

Sigortası olmayan kadınlar, muayeneden önce ikamet ettikleri bölgenin ilgili sağlık kurumunda istek belgesi düzenlettirmelidirler.

Çocuk Bakım Parasının alınabilmesi için Anne-Çocuk-Cüzdanında öngörülen ilk on muayenenin yaptırılması ve bunun kanıtlanması gerekir.

Muayenelerin şart koşulan süreler zarfında yaptırılmasına dikkat edilmelidir.

 

Doğum Izni / Karenz

Anne-babadan birinin bebekleri ile evde geçirdikleri zamana ebeveyn Doğum Izni ("Elternkarenz") denmektedir.

Doğum Izni anneliği koruma süresinin (doğumdan sonra 8 haftalık süre) bitmesinden sonra başlar.

Arzu edilen Doğum Izni süresinin doğumdan sonra 8 hafta içinde işverene bildirilmesi gerekir (yazılı olarak).

Doğum izni, en az iki aydır ve en fazla çocuğun iki yaşına girdiği tarihten bir gün öncesine kadar sürebilir.

 

Çocuk Bakım Parası / Kinderbetreuungsgeld

Doğum İzni sırasında ücret ve aylık alınmaz.

Bu zaman süresince Çocuk Bakım Parası / Kinderbetreuungsgeld alınır.

Çocuk Bakım Parası, hastalık sigortası kurumları tarafından idare edilir ve ödenir.

28.Şubat.2017 tarihinden önce doğan çocukların ebeveynleri, çocuk bakım parasına yönelik düzenlenen iki sistemden birini seçebilirler.

Bunlardan biri, dört genel seçenek ve diğeri, gelir durumuna bağlı seçenekten oluşmaktadır.

Ebeveynler, meslek hayatına ne kadar erken tekrar dönerlerse, aylık olarak ödenen çocuk bakım parası o kadar çok artmaktadır.

01 Mart 2017’den doğan çocukların ebeveynleri, çocuk bakım parasına yönelik iki sistemden birini seçebilirler:

Çocuk Bakım Parası-Hesabı (Genel Sistem) ve gelir durumuna bağlı çocuk bakım parası.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Kadınlar, Aile ve Gençlik Bakanlığı’nın ana sayfasında bulunmaktadır

Avusturya Şansölyesi - Kadınlar, Aile ve Gençlik: 28.2.2017 tarihine kadar doğanlar için Çocuk Bakım Parası / Bundeskanzleramt - Frauen, Familien und Jugend: Kinderbetreuungsgeld Geburten bis 28.2.2017 

Avusturya Şansölyesi - Kadınlar, Aile ve Gençlik: 1.3.2017 tarihinden sonra doğanlar için Çocuk Bakım Parası / Bundeskanzleramt - Frauen, Familien und Jugend: Kinderbetreuungsgeld Geburten ab 1.3.2017 

 

Şartlar

Çocuk Bakım Parasını alan anne veya babanın çocukla aynı evde yaşaması, daimi ikametgah adresi aynı olmalı

Aile Yardım Parasını alma hakkı ve çocuk için aile yardım parasının gerçekten alınması

Anne-babanın ve çocuğun yaşamlarının odak noktası Avusturya’da ise

Anne-baba ve çocuk Avusturya’da hukuk düzenine uygun bir ikamet ibraz edebiliyorlarsa

Anne-Çocuk Cüzdanındaki muayenelerin yaptırılması

Alınan hizmet, belirli bir kazanç sınırını (para yada maddi kazanç) aşmaması.

Ayrı yaşayan ebeveynler ek olarak, çocuğun velayeti bulunan ve başvuruda bulunan ebeveyn tarafından aile yardımı kapsamında talep eden kişi.

 

Süreler

Çocuk Bakım Parası için en erken doğumun yapıldığı gün başvurulabilir.

Başvuru daha geç yapılırsa, Çocuk Bakım Parası altı aya kadar geriye dönük ödenebilir (önemli olan başvurunun yetkili sağlık sigortasına geldiği tarihtir).

 

Doğumdan sonra ailenin hep birlikte olma süresi - Aile ayı / Familienzeitbonus - Familienmonat

Sağlık ve emeklilik sigortasına tabii olarak çalışan babalar, doğumdan hemen sonra bütün zamanını ailesiyle birlikte geçirebilirler.

Eğer iş veren ile anlaşarak işine son verenler, 01.03.2017 tarihinden sonraki doğumlar için günlük olarak 22,60 Avro maddi destek alabilirler.

 

Doğumdan sonra aile ile birlikte olma süresinden yararlanabilmek için ayrıca bir başvuru yapmak gerekir.

Başvuruyu en erken, çocuğun doğumundan sonra ilgili sosyal sağlık kurumuna yapılabilir.

 

Avusturya Şansölyesi - Kadınlar, Aile ve Gençlik: Doğumdan sonra aile ile birlikte olma süresi (Aile ayı) / Bundeskanzleramt - Frauen, Familien und Jugend: Familienzeitbonus (Familienmonat) 

 

Ayrıntılı bilgiler

Daha fazla bilgiye Viyana Sağlık Sigorta Kurumu’nun internet sitesinden "Doğum ve Çocuk” / "Geburt und Kinder"  ulaşabilirsiniz.

 

İletişim

Viyana Sağlık Sigorta Kurumu - müşteri hizmetleri Çocuk Bakım Parası / WGKK - Wiener Gebietskrankenkasse Kundencenter Kinderbetreuungsgeld 

7., Andreasgasse 3

Telefon: +43 1 601 22-14070

E-mail: kckbg@wgkk.at

Açılış saatleri: Pazartesi - Cuma: 07.00-14.30

 

Aile Yardımı / Familienbeihilfe

Aile Yardımı almaya hak kazanmak için aşağıda belirtilen şartlar bulunmalıdır:

Avusturya vatandaşlığı, veya AB üyesi vatandaşı

Diğer yabancı vatandaşların (Avrupa Ekonomik Sahası dışı ülke vatandaşlarının) oturma izni (NAG-Karte: Yerleşme ve Oturma Yasasıyla alınan kart),

Yaşamın odak noktasının Avusturya’da bulunması.

Çocukların (evlatlık edinilmiş, bakım ve üvey çocukların ve de torunların) ebeveynleriyle birlikte aynı evde yaşamaları ya da eğer ki anne veya babayla oturmuyorlarsa ebeveynlerin çocuklarının geçimlerine katkıda bulunuyor olmaları.

Çocuklar devamlı olarak Avusturya’da yaşamak zorundadır.

Avrupa Birliği içerisinde Aile Yardımı: Çalışılan ülke prensibi / Beschäftigungsstaatsprinzip

Öncelikle ebeveynlerden birinin çalıştığı (serbest ya da bağlı olarak) ülke, aile yardımlarından sorumludur.

Aile eğer başka bir Avrupa Birliği ülkesinde yaşasa bile çalıştığı ülke önceliklidir.

Oturulan ülke prensibi / Wohnortstaatsprinzip

Eğer iki ebeveyn de farklı ülkelerde çalışıyorlarsa, aile yardımı, çocuğun yaşadığı ya da ailenin oturumunun olduğu ülkede çalışan ebeveyne verilir.

Herhangi bir AB ülkesinden aile yardımı alıyorsanız Avusturya’da aynı yardımı alamazsınız.

 

Ödeme Süresi

18 yaşına (Volljährigkeit = Reşit) kadar olan tüm çocuklar Aile Yardımı Parası alma hakkına sahiptir.

Meslek eğitimi alanlar, bu yardımı en son 24 yaşına kadar alabilir.

Bazı istisnai durumlarda 25 yaşını kadar ek aile yardımı yapılmaktadır.

Eğer bir çocuk büyük olasılıkla uzun süreli iş göremez durumdaysa ek aile yardımı, bu sınırı aşanlara da yapılabilir.

Yirminci yaşını dolduran çocuğun içinde bulunduğu yıldaki geliri, ek aile yardımını almaya devam edebilmek için yılda (geçici ya da daimi bir iş olmasına bakılmaksızın)

10.000 Avro’dan daha fazla olmamalıdır.

Çocuğun bazı geliri (örneğin stajyer tazminatı ya da yetimhane) ölçüt alının kazanın hesaplanmasında dikkate alınmaz

"Başvurusuz Aile Yardımı” / Antragslose Familienbeihilfe  projesi bağlamında, ülke içerisinde doğan çocuklar için, buna ilişkin herhangi bir başvuru yapma zorunluluğu

olmadan ek aile yardımı almak mümkündür.

Maliye Bakanlığı, mevcut elektronik bilgilerin doğruluğunu denetleyerek aile yardımı için gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğine ve ödemenin yapılıp yapılmayacağına karar vermektedir.

Böyle bir durum söz konusuysa, maliye tarafından ailelere, çocuğu için talep edilen ek aile yardımı konusunda yazılı bir bilgilendirme yapılmaktadır.

Buna rağmen eksik bilgiler ya da belirsizlikler bulunuyorsa, bunların giderilmesi için ebeveynlerle bağlantıya geçilmektedir.

Dolayısıyla böyle bir durumda Maliye İşler Müdürlüğü’nü ziyaret etmek gerekmemektedir.

Bilgilendirme yazısına rağmen kafamızda hala soru işaretleri varsa, Maliye Bakanlığı’nın bilgilendirme merkezine başvurabilirsiniz.

 

Daha fazla bilgi için

Federal Maliye Bakanlığı: Aile ve çocuklar için bilgiler / Bundesministerium für Finanzen: Informationen für Familien und Kinder 

Avusturya Şansölyesi - Kadınlar, Aile ve Gençlik: Aileler için maddi yardım / Bundeskanzeramt - Frauen, Familien und Jugend: Finanzielle Unterstützung für Familien 

Kadın sağlığına yönelik Viyana programı: Hamilelik, doğum ve annelik konularında / Wiener Programm für Frauengesundheit: Broschüren zu den Themen Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft 

 

  Kaynak: Viyana Belediyesi   Editör: Perspektif   Bu haber 3483 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Viyana HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Türkis-Blauer Vorstoß: Kommt das Kopftuchverbot in der Volksschule? Türkis-Blauer Vorstoß: Kommt das Kopftuchverbot in der Volksschule? Nach Kindergarten soll Verbot nun auch für bis zu 10-jährige Mädchen gelten. Reg..
Unternehmen schulden Krankenkassen 850 Millionen, doch die Regierung redet über Fotos auf E-Cards Unternehmen schulden Krankenkassen 850 Millionen, doch die Regierung redet über Fotos auf E-Cards Die FPÖ will die Diskussion über die Abschaffung der Notstandshilfe stören und p..
Putins enttarnte Agenten Putins enttarnte Agenten Doppelagent Sergej Skripal half westlichen Geheimdiensten mit seinem GRU-Wissen...
Türkische Pop-Queen als Prügelopfer Türkische Pop-Queen als Prügelopfer Popsängerin Sila Gençoğlu sagt öffentlich, dass ihr Freund sie kürzlich schwer m..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya Metal İş Dalında Toplu İş Sözleşmesinde Anlaşma Sağlandı Avusturya Metal İş Dalında Toplu İş Sözleşmesinde Anlaşma Sağlandı Avusturya'da bir süredir devam eden ve işçilerin uyarı grevleri yaptığı toplu iş..
FPÖ Sosyal İstismarcılar Olarak Yabancıları Gösterdi! Peki Gerçek Öyle Mi? FPÖ Sosyal İstismarcılar Olarak Yabancıları Gösterdi! Peki Gerçek Öyle Mi? Avusturya'da aşırı sağ tarafından, sosyal istismarcı olarak yabancılar gösteril..
Bir Yıl İçerisinde 588 Türk Vatandaşı Avusturya Vatandaşı Oldu Bir Yıl İçerisinde 588 Türk Vatandaşı Avusturya Vatandaşı Oldu Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre, 2018 yılı Avusturya vatandaşlığına ..
FPÖ Devlet Kurumlarını Ele Geçirmek İstiyor! FPÖ Devlet Kurumlarını Ele Geçirmek İstiyor! Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache (FPÖ); ''Merkez Bankası yönetim kurulunda ..
  Viyana HABERLERİ
Avusturya'da 15 Saat Süren Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinden Sonuç Çıkmadı Avusturya'da 15 Saat Süren Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinden Sonuç Çıkmadı Avusturya Metal Sendikası ile iş verenler arasında devam eden toplu iş sözleşme ..
İçeride Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri, Dışarıda Perşembe Protestoları İçeride Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri, Dışarıda Perşembe Protestoları Avusturya'da her perşembe yapılan hükümet karşıtı gösterilerde, bu hafta metal s..
Viyana Havalimanında Operasyon Viyana Havalimanında Operasyon Viyana uluslararası havalimanı terminal 1 doğu bloku, polis tarafından kapatıldı..
Avusturya İslam Cemaati Erken Seçime Gidiyor Avusturya İslam Cemaati Erken Seçime Gidiyor Avusturya Devleti tarafından, Avusturya’daki Müslümanların resmî temsil kurumu g..
  Almanya HABERLERİ
Hayatını Kurtardı, Hayatından Oldu Hayatını Kurtardı, Hayatından Oldu Almanya’da 17 yaşındaki Türkiye göçmeni, tren raylarına düşen bir evsizi kurtarm..
On Ay İçerisinde Türkiye'den Almanya’ya İltica Sayısı 9 Bin 138 On Ay İçerisinde Türkiye'den Almanya’ya İltica Sayısı 9 Bin 138 Almanya’ya iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısında artış eğilimi d..
Almanya’daki ses yarışmasında Sinem ayakta alkışlandı Almanya’daki ses yarışmasında Sinem ayakta alkışlandı Almanya'daki ses yarışmasına "İsyan" şarkısıyla katılan Sinem, sesiyle izleyenle..
Çin'deki Çin'deki "Uygur eğitim kampları" kabul edilemez Çin'e resmi ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, düzenlediği ..
  Türkiye HABERLERİ
Gülen Cemaati'nin vakfında yöneticilik yapan isim Türkiye'ye getirildi Gülen Cemaati'nin vakfında yöneticilik yapan isim Türkiye'ye getirildi FETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan isim Türkiye'ye getirildi.
Meclis'te intihar girişimi Meclis'te intihar girişimi İş istediği iddia edilen bir kişi, TBMM Halkla İlişkiler binası çatısında intiha..
Mustafa Kemal Atatürk, 80. ölüm yıl dönümünde anılıyor Mustafa Kemal Atatürk, 80. ölüm yıl dönümünde anılıyor Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybedişinin 80. yıl dönümünde tüm yurtta anma..
24 Haziran seçimlerinde, adaylara 875 'ölü'den bağış 24 Haziran seçimlerinde, adaylara 875 'ölü'den bağış Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nden önce “Erdoğan’a 866..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Dünyanın en etkileyici hikayesi Dünyanın en etkileyici hikayesi Dünyayı Şekillendiren 100 Hikâye anketinde Homeros'un Odysseia destanı birinci s..
Arabeskçi Gencebay: Sanatçı kesinlikle muhalif değildir Arabeskçi Gencebay: Sanatçı kesinlikle muhalif değildir 'Erdoğan'ı takdir ediyor ve seviyorum. Onu çok sevdiğimi hep söyledim' diyen Gen..
Maria Anna Augusta Colöstina Fatma Maria Anna Augusta Colöstina Fatma Budin’in yani günümüz Budapeşte’si, Evliya Celebi seyahatnamesinde o zamanın öne..
Sapkın Zihniyet Çocuk Kitaplarında Sapkın Zihniyet Çocuk Kitaplarında Çocuk kitabı olarak yazılan 'Keloğlan Ak Ülkede' kitabında Hızır adında bir kara..
  Fransa HABERLERİ
Fransa'da akaryakıt zammını protesto esnasında bir gösterici öldü Fransa'da akaryakıt zammını protesto esnasında bir gösterici öldü Fransa'da hükümetin akaryakıt fiyatlarına getirdiği ek vergileri tepkiyle karşıl..
Fransa’da Öğretmenler Önce Greve Sonra Sokağa Çıktı Fransa’da Öğretmenler Önce Greve Sonra Sokağa Çıktı Fransa Hükümetinin eğitim reformu ve memur sayısında kesinti kararına karşı grev..
Yediklerinizin Fotoğrafını Yayınlarken Maliyeyi Unutmayın Yediklerinizin Fotoğrafını Yayınlarken Maliyeyi Unutmayın Fransa Maliye Bakanı Darmanin, vergi yolsuzluğuyla mücadele kapsamında yılbaşınd..
Kaşıkçı cinayetinde tape muamması: Fransa yalanladı, Kanada doğruladı Kaşıkçı cinayetinde tape muamması: Fransa yalanladı, Kanada doğruladı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetini belgeleyen tapelerin herkese verildiğini söyle..
  Belçika HABERLERİ
İşçilerin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin Euro prim yattı İşçilerin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin Euro prim yattı Belçika'da bir çelik fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, yeni haftaya keyifli ba..
Brüksel Havalimanı’nda Grev: 660 uçuş iptal Brüksel Havalimanı’nda Grev: 660 uçuş iptal Brüksel Zaventem Havalimanı’nda bagaj yükleyen işçiler, ücret artışı ve çalışma ..
Şimdi para yok, sonra gelin' diyen dükkan sahibini dinleyen soyguncular gözaltına alındı Şimdi para yok, sonra gelin' diyen dükkan sahibini dinleyen soyguncular gözaltına alındı Belçika'nın Charleroi kentinde, bir elektronik sigara dükkanını sabah saatlerind..
İslam devleti kurmayı hedefleyen örgüt liderinin vatandaşlığı iptal edildi İslam devleti kurmayı hedefleyen örgüt liderinin vatandaşlığı iptal edildi Belçika'nın "en büyük terör davasına" konu olan radikal İslamcı "Sharia4Belgium"..
  Hollanda HABERLERİ
'Türkiye usulü düğün konvoyuna' binlerce euro ceza 'Türkiye usulü düğün konvoyuna' binlerce euro ceza Belçika'da geçtiğimiz yıllarda büyük tartışma yaratan ve yargıya intikal eden "T..
Camiler Wilders İçin Twitter yasağı istiyor Camiler Wilders İçin Twitter yasağı istiyor Hollanda'daki 144 caminin çatı örgütü olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Tü..
Savunma Bakanı iki askerin ölümü üzerine istifa etti Savunma Bakanı iki askerin ölümü üzerine istifa etti Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis, Birleşmiş Milletler (BM) adına Mali'de g..
Cihatçı hücresine sızan polisler, aylar süren operasyon sonucunda saldırıyı önledi Cihatçı hücresine sızan polisler, aylar süren operasyon sonucunda saldırıyı önledi Hollanda'da büyük bir saldırının son aşamasında oldukları gerekçesiyle gözaltına..
  İngiltere HABERLERİ
Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift yasadışı örgüt  üyeliğinden suçlu bulundu Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift yasadışı örgüt üyeliğinden suçlu bulundu Çocuklarına 'Adolf Hitler' ismini veren çift, İngiltere’de terör listesine alına..
21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı 21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı Londra'nın en lüks alışveriş mağazası Harrods'ta 21 milyon dolar harcayan Azeri ..
İngiltere'de hızlı tren hattı inşasından bin 200 iskelet çıkarıldı İngiltere'de hızlı tren hattı inşasından bin 200 iskelet çıkarıldı İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tren hattı çalışmaları sırasında yapılan k..
Ryanair uçağında ırkçı saldırıya soruşturma Ryanair uçağında ırkçı saldırıya soruşturma Barcelona'dan Londra'ya uçan Ryanair uçağında bir kişi 77 yaşındaki siyah bir ka..
  İsviçre HABERLERİ
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre, Türkiye'nin internet ve cep telefonlarını izlemek üzere sipariş etmek i..
Acemi askeri taşladılar Acemi askeri taşladılar İsviçre'de bir askeri okulda, komutan tarafından bir acemi askerin taşlanması yö..
Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı İsviçre'de bir tüketici, marketten aldığı ambalajlı bir kilo havucun içinden akı..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Cadılar Bayramında Maskeli Market Soygunu Cadılar Bayramında Maskeli Market Soygunu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde, cadılar bayramını fırsat bilen soyguncu,..
Kaçan Aracı Yakalamaya Çalışırken Beş Polis Yaralandı Kaçan Aracı Yakalamaya Çalışırken Beş Polis Yaralandı Wiener Neustadt (Avusturya) kentinde, polisin yaptığı rutin kontrolünden kaçan a..
Emir Bebek A3 Otobanı İmdat Şeridinde Dünyaya Geldi Emir Bebek A3 Otobanı İmdat Şeridinde Dünyaya Geldi Avusturya'da hastaneye götürülen anne, otobanın imdat şeridinde bebeğini dünyaya..
Tecavüz Suçlamasıyla Aranıyor Tecavüz Suçlamasıyla Aranıyor Avusturya’da 17 yaşındaki genç kadına tecavüz ettiği iddia edilen zanlı aranıyor..
  Avrupa HABERLERİ
Avrupa Adalet Divanı'ndan PKK kararı Avrupa Adalet Divanı'ndan PKK kararı Avrupa Adalet Divanı, PKK’nın 2014-2017 yılları arasındaki dönemde AB terör örgü..
Avrupa Parlamentosu: Müzakereler Resmen Askıya Alınsın Avrupa Parlamentosu: Müzakereler Resmen Askıya Alınsın Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında pratikte donmu..
Ne ayrılabiliyorlar ne de birlikteliklerine imza atabiliyorlar Ne ayrılabiliyorlar ne de birlikteliklerine imza atabiliyorlar Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler uzun zamandır donmuş durumda. Şim..
Türkiye ile müzakereler nihai olarak sonlandırılması istendi Türkiye ile müzakereler nihai olarak sonlandırılması istendi AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Hahn, Türkiye üyelik müzakerelerinin..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Dün ve bugün yetmedi: Yarını da sattılar Dün ve bugün yetmedi: Yarını da sattılar 2015’ten bu yana türbülansa giren Türkiye ekonomisi, AKP’nin sırtını dayadığı al..
''2015 İslam Yasası'' Ve Aleviler ''2015 İslam Yasası'' Ve Aleviler ''Avusturya Başbakanı Kurz'un, yedi caminin kapatılacağını açıkladığında, sıranı..
İnsan Öldürmeye Tasarlanmış Tetiklere Dokunan Çocuklar İnsan Öldürmeye Tasarlanmış Tetiklere Dokunan Çocuklar Avusturya Cumhuriyet Bayramını Kutladı. Peki cumhuriyet bayramı özünde halkın eg..
Avrupa'nın Gözünden Türkler! Avrupa'nın Gözünden Türkler! Artık Avrupa için Türkler Orta Asya’da yaşayan uzak bir millet değildir. Malazgi..
  Virgül Kadın HABERLERİ
14 Yaşındaki Kız Çocuğu Kendi Düğününü İhbar Etti 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Kendi Düğününü İhbar Etti 14 Yaşında Evlendirilmek İstenen kız çocuğu, Kendi Düğününü İhbar Etti: 'Okula D..
Tecavüz travması mağdurların olayla yüzleşmesini neden geciktiriyor? Tecavüz travması mağdurların olayla yüzleşmesini neden geciktiriyor? Cinsel saldırıya maruz kalan insanların çoğu tecavüze uğradığını hemen kabul etm..
Sabahları erken kalkan kadınlarda meme kanseri riski daha düşük Sabahları erken kalkan kadınlarda meme kanseri riski daha düşük İngiltere'de yapılan yeni bir bilimsel araştırma, sabahları erken kalkan kadınla..
Avusturya’da kadınların yüzde 22’i eşlerinden şiddet görüyor Avusturya’da kadınların yüzde 22’i eşlerinden şiddet görüyor Avrupa Birliği’nde eşi yada sevgilisi tarafından fiziksel veya cinsel saldırıya ..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı