HABER AKIŞI

Aile Yardımı ve Çocuk Bakım Parası

 Tarih: 16-09-2018 00:00:05
Avusturya'da, Anneliğin Korunması, Lohusalık Parası, Doğum İzni, Çocuk Bakım Parası gibi konuların yasal işleyişi.

Bir bebek dünyaya geldiğinde bu ebeveynler için çoğu zaman büyük bir değişim anlamına gelmektedir.

Doğumun ilk haftasında yapılması gereken resmi işlemler bile çok önemlidir.

Mesela yeni doğan bebeğin, MA 63 - Ticaret ve Ruhsat Hukuku, Verileri Koruma ve Nüfus Sayımı Dairesi - Evlendirme Dairesi / MA 63 - Standesamt  tarafından çıkartılan doğum belgesi, Sosyal Sigortalara kaydı, Vatandaşlık kaydının yapılması ve ikametgâh belgesi çıkarılması hakkında daha detaylı bilgilere Viyana Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

E-devlet Doğum ve babalık işlemleri / Amtshelferseiten Geburt und Vaterschaft 

MA 63 - Ticaret ve Ruhsat Hukuku, Verileri Koruma ve Nüfus Sayımı Dairesi - Evlendirme Dairesi: Anasyfa / MA 63 - Standesamt: Homepage 

 

Anneliğin Korunması / Mutterschutz

Anne adayı olarak gebeliğin son sekizinci haftasında çalışmak yasaktır. Bu düzenleme anneliğin korunması olarak adlandırılır.

Eğer anne veya çocuk için bir tehlike mevcutsa, uzman doktorun çalışmaktan muaf tutulmayı onaylaması ve bunu yazılı olarak gerekçelendirmesi ile anne, daha önce de çalışmaktan muaf tutulabilir ("Freistellung").

Çocuk doğum tarihinden önce veya sonra dünyaya gelirse, doğum öncesi koruma süresi bu oranda kısalır veya uzar.

Anneliğin korunması doğumdan sonra da sekiz hafta sürer.

Eğer koruma süresi doğum tarihi doğru hesaplanmadığı için doğumdan önce kısalmışsa, koruma süresi doğumdan sonra kısalma ölçüsünde en fazla 16 hafta uzar.

Erken doğumlarda, birden fazla bebeğin doğmasında veya sezaryenle doğumda koruma süresi 12 haftadır.

Anneliğin korunması süresinde sağlık sigortasından lohusa parası alınır. İşveren bu süre zarfında ücret ve aylık ödemez.

Çalışanların, çırakların ve evde çalışanların anneliğin korunması kanunundan yararlanma hakları vardır.

Özel konutta çalışanlar ve kamuda belli alanlarda görev yapanlar için özel koşullar bulunmaktadır.

İş sahibi ve serbest meslek sahibi kadınlar için Anneyi Koruma Kanunu geçerli değildir.

Anneliğin Korunması Kanunu vatandaşlığa, yaşa, gelire, medeni duruma, iş ilişkisinin süresine ve çalıştırmanın kapsamına, çalışma saatine bağlı olmadan geçerlidir.

Daha ayrıntılı bilgiler help.gv.at - Anneliğin Korunması 

 

Lohusalık Parası / Wochengeld

Lohusalık Parası bu zaman sırasında anne adayı için maddi bir destek olup, artık ödenmeyen ücretin yerine verilir.

Lohusalık Parası her ay sonunda ödenir.

Beklenen tahmini doğum tarihinden önce sekizinci haftanın başlamasından itibaren Lohusalık Parası için başvurulabilir.

Lohusalık Parası için yetkili sağlık sigortası kurumuna başvurmak gerekir (Lohusalık Parası için başvuru ücretsizdir).

 

Anne-Çocuk Cüzdanı / Mutter-Kind-Pass

Anne-Çocuk Cüzdanını her hamile kadın Avusturya vatandaşı olmasa dahi alabilir.

Anne-Çocuk Cüzdanı hamilelerin ve küçük çocukların sağlıklarının düzenli olarak kontrol edilmelerine yarar.

Hamilelik sırasında ve çocuğun beşinci yaşına kadar anne-çocuk programında öngörülen muayeneleri içerir.

Öngörülen bütün muayeneler anne ve çocuk için önemlidir.

Ayrıca bu cüzdana sahip olan kişilerin bütün tedavileri, sigortalı olduğu kadar sigortasızlar için de ücretsizdir.

Sigortası olmayan kadınlar, muayeneden önce ikamet ettikleri bölgenin ilgili sağlık kurumunda istek belgesi düzenlettirmelidirler.

Çocuk Bakım Parasının alınabilmesi için Anne-Çocuk-Cüzdanında öngörülen ilk on muayenenin yaptırılması ve bunun kanıtlanması gerekir.

Muayenelerin şart koşulan süreler zarfında yaptırılmasına dikkat edilmelidir.

 

Doğum Izni / Karenz

Anne-babadan birinin bebekleri ile evde geçirdikleri zamana ebeveyn Doğum Izni ("Elternkarenz") denmektedir.

Doğum Izni anneliği koruma süresinin (doğumdan sonra 8 haftalık süre) bitmesinden sonra başlar.

Arzu edilen Doğum Izni süresinin doğumdan sonra 8 hafta içinde işverene bildirilmesi gerekir (yazılı olarak).

Doğum izni, en az iki aydır ve en fazla çocuğun iki yaşına girdiği tarihten bir gün öncesine kadar sürebilir.

 

Çocuk Bakım Parası / Kinderbetreuungsgeld

Doğum İzni sırasında ücret ve aylık alınmaz.

Bu zaman süresince Çocuk Bakım Parası / Kinderbetreuungsgeld alınır.

Çocuk Bakım Parası, hastalık sigortası kurumları tarafından idare edilir ve ödenir.

28.Şubat.2017 tarihinden önce doğan çocukların ebeveynleri, çocuk bakım parasına yönelik düzenlenen iki sistemden birini seçebilirler.

Bunlardan biri, dört genel seçenek ve diğeri, gelir durumuna bağlı seçenekten oluşmaktadır.

Ebeveynler, meslek hayatına ne kadar erken tekrar dönerlerse, aylık olarak ödenen çocuk bakım parası o kadar çok artmaktadır.

01 Mart 2017’den doğan çocukların ebeveynleri, çocuk bakım parasına yönelik iki sistemden birini seçebilirler:

Çocuk Bakım Parası-Hesabı (Genel Sistem) ve gelir durumuna bağlı çocuk bakım parası.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Kadınlar, Aile ve Gençlik Bakanlığı’nın ana sayfasında bulunmaktadır

Avusturya Şansölyesi - Kadınlar, Aile ve Gençlik: 28.2.2017 tarihine kadar doğanlar için Çocuk Bakım Parası / Bundeskanzleramt - Frauen, Familien und Jugend: Kinderbetreuungsgeld Geburten bis 28.2.2017 

Avusturya Şansölyesi - Kadınlar, Aile ve Gençlik: 1.3.2017 tarihinden sonra doğanlar için Çocuk Bakım Parası / Bundeskanzleramt - Frauen, Familien und Jugend: Kinderbetreuungsgeld Geburten ab 1.3.2017 

 

Şartlar

Çocuk Bakım Parasını alan anne veya babanın çocukla aynı evde yaşaması, daimi ikametgah adresi aynı olmalı

Aile Yardım Parasını alma hakkı ve çocuk için aile yardım parasının gerçekten alınması

Anne-babanın ve çocuğun yaşamlarının odak noktası Avusturya’da ise

Anne-baba ve çocuk Avusturya’da hukuk düzenine uygun bir ikamet ibraz edebiliyorlarsa

Anne-Çocuk Cüzdanındaki muayenelerin yaptırılması

Alınan hizmet, belirli bir kazanç sınırını (para yada maddi kazanç) aşmaması.

Ayrı yaşayan ebeveynler ek olarak, çocuğun velayeti bulunan ve başvuruda bulunan ebeveyn tarafından aile yardımı kapsamında talep eden kişi.

 

Süreler

Çocuk Bakım Parası için en erken doğumun yapıldığı gün başvurulabilir.

Başvuru daha geç yapılırsa, Çocuk Bakım Parası altı aya kadar geriye dönük ödenebilir (önemli olan başvurunun yetkili sağlık sigortasına geldiği tarihtir).

 

Doğumdan sonra ailenin hep birlikte olma süresi - Aile ayı / Familienzeitbonus - Familienmonat

Sağlık ve emeklilik sigortasına tabii olarak çalışan babalar, doğumdan hemen sonra bütün zamanını ailesiyle birlikte geçirebilirler.

Eğer iş veren ile anlaşarak işine son verenler, 01.03.2017 tarihinden sonraki doğumlar için günlük olarak 22,60 Avro maddi destek alabilirler.

 

Doğumdan sonra aile ile birlikte olma süresinden yararlanabilmek için ayrıca bir başvuru yapmak gerekir.

Başvuruyu en erken, çocuğun doğumundan sonra ilgili sosyal sağlık kurumuna yapılabilir.

 

Avusturya Şansölyesi - Kadınlar, Aile ve Gençlik: Doğumdan sonra aile ile birlikte olma süresi (Aile ayı) / Bundeskanzleramt - Frauen, Familien und Jugend: Familienzeitbonus (Familienmonat) 

 

Ayrıntılı bilgiler

Daha fazla bilgiye Viyana Sağlık Sigorta Kurumu’nun internet sitesinden "Doğum ve Çocuk” / "Geburt und Kinder"  ulaşabilirsiniz.

 

İletişim

Viyana Sağlık Sigorta Kurumu - müşteri hizmetleri Çocuk Bakım Parası / WGKK - Wiener Gebietskrankenkasse Kundencenter Kinderbetreuungsgeld 

7., Andreasgasse 3

Telefon: +43 1 601 22-14070

E-mail: kckbg@wgkk.at

Açılış saatleri: Pazartesi - Cuma: 07.00-14.30

 

Aile Yardımı / Familienbeihilfe

Aile Yardımı almaya hak kazanmak için aşağıda belirtilen şartlar bulunmalıdır:

Avusturya vatandaşlığı, veya AB üyesi vatandaşı

Diğer yabancı vatandaşların (Avrupa Ekonomik Sahası dışı ülke vatandaşlarının) oturma izni (NAG-Karte: Yerleşme ve Oturma Yasasıyla alınan kart),

Yaşamın odak noktasının Avusturya’da bulunması.

Çocukların (evlatlık edinilmiş, bakım ve üvey çocukların ve de torunların) ebeveynleriyle birlikte aynı evde yaşamaları ya da eğer ki anne veya babayla oturmuyorlarsa ebeveynlerin çocuklarının geçimlerine katkıda bulunuyor olmaları.

Çocuklar devamlı olarak Avusturya’da yaşamak zorundadır.

Avrupa Birliği içerisinde Aile Yardımı: Çalışılan ülke prensibi / Beschäftigungsstaatsprinzip

Öncelikle ebeveynlerden birinin çalıştığı (serbest ya da bağlı olarak) ülke, aile yardımlarından sorumludur.

Aile eğer başka bir Avrupa Birliği ülkesinde yaşasa bile çalıştığı ülke önceliklidir.

Oturulan ülke prensibi / Wohnortstaatsprinzip

Eğer iki ebeveyn de farklı ülkelerde çalışıyorlarsa, aile yardımı, çocuğun yaşadığı ya da ailenin oturumunun olduğu ülkede çalışan ebeveyne verilir.

Herhangi bir AB ülkesinden aile yardımı alıyorsanız Avusturya’da aynı yardımı alamazsınız.

 

Ödeme Süresi

18 yaşına (Volljährigkeit = Reşit) kadar olan tüm çocuklar Aile Yardımı Parası alma hakkına sahiptir.

Meslek eğitimi alanlar, bu yardımı en son 24 yaşına kadar alabilir.

Bazı istisnai durumlarda 25 yaşını kadar ek aile yardımı yapılmaktadır.

Eğer bir çocuk büyük olasılıkla uzun süreli iş göremez durumdaysa ek aile yardımı, bu sınırı aşanlara da yapılabilir.

Yirminci yaşını dolduran çocuğun içinde bulunduğu yıldaki geliri, ek aile yardımını almaya devam edebilmek için yılda (geçici ya da daimi bir iş olmasına bakılmaksızın)

10.000 Avro’dan daha fazla olmamalıdır.

Çocuğun bazı geliri (örneğin stajyer tazminatı ya da yetimhane) ölçüt alının kazanın hesaplanmasında dikkate alınmaz

"Başvurusuz Aile Yardımı” / Antragslose Familienbeihilfe  projesi bağlamında, ülke içerisinde doğan çocuklar için, buna ilişkin herhangi bir başvuru yapma zorunluluğu

olmadan ek aile yardımı almak mümkündür.

Maliye Bakanlığı, mevcut elektronik bilgilerin doğruluğunu denetleyerek aile yardımı için gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğine ve ödemenin yapılıp yapılmayacağına karar vermektedir.

Böyle bir durum söz konusuysa, maliye tarafından ailelere, çocuğu için talep edilen ek aile yardımı konusunda yazılı bir bilgilendirme yapılmaktadır.

Buna rağmen eksik bilgiler ya da belirsizlikler bulunuyorsa, bunların giderilmesi için ebeveynlerle bağlantıya geçilmektedir.

Dolayısıyla böyle bir durumda Maliye İşler Müdürlüğü’nü ziyaret etmek gerekmemektedir.

Bilgilendirme yazısına rağmen kafamızda hala soru işaretleri varsa, Maliye Bakanlığı’nın bilgilendirme merkezine başvurabilirsiniz.

 

Daha fazla bilgi için

Federal Maliye Bakanlığı: Aile ve çocuklar için bilgiler / Bundesministerium für Finanzen: Informationen für Familien und Kinder 

Avusturya Şansölyesi - Kadınlar, Aile ve Gençlik: Aileler için maddi yardım / Bundeskanzeramt - Frauen, Familien und Jugend: Finanzielle Unterstützung für Familien 

Kadın sağlığına yönelik Viyana programı: Hamilelik, doğum ve annelik konularında / Wiener Programm für Frauengesundheit: Broschüren zu den Themen Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft 

 

  Kaynak: Viyana Belediyesi   Editör: Perspektif   Bu haber 4071 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Viyana HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Frauenmorde in Österreich: Frauenmorde in Österreich: "Ich schlachte dich ab wie ein Schwein" In keinem europäischen Land ist der Anteil weiblicher Opfer bei Tötungsdelikten ..
Promi-Fahrgast: Van der Bellen nahm am Montag die U-Bahn Promi-Fahrgast: Van der Bellen nahm am Montag die U-Bahn Überraschte Reaktionen in der U3: "Schau, der Präsident foahrt mit."
Plastik auf dem Runden Tisch Plastik auf dem Runden Tisch Auch nach dem ersten Treffen der Regierung mit Betroffenen scheinen Österreichs ..
Warum es in Österreich so schwierig ist, Kleinverdiener zu entlasten Warum es in Österreich so schwierig ist, Kleinverdiener zu entlasten Die Regierung will "kleine und mittlere" Einkommen entlasten. Doch über die Lohn..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) Seçimleri Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) Seçimleri Avusturya İşçi Odaları Birliği, bütün eyaletlerde seçimlere gidiyor. Yaklaşık 3 ..
Boğazını Keserek Kadını Öldürdü! Boğazını Keserek Kadını Öldürdü! Avusturya'da yine kadın cinayeti işlendi. Bir alışveriş otoparkında, kesici bir ..
Erkeklerde 5, Kadınlarda 2 Yıl Fark Var Erkeklerde 5, Kadınlarda 2 Yıl Fark Var Avusturya'da emeklilik yaşı, Türkiye kıyasla daha yüksek. Avrupa ülkelerine kıya..
Buzlu Araç Camları Size 5000 Euro'ya Varan Para Cezası Ödetebilir Buzlu Araç Camları Size 5000 Euro'ya Varan Para Cezası Ödetebilir Avusturya'da araç camlarında oluşan buzların temizlenmesinde yapılacak küçük hat..
  Viyana HABERLERİ
Viyana’da Ücretsiz Borçlu Danışmanlığı Viyana’da Ücretsiz Borçlu Danışmanlığı Kişi beğenilme duygusunu tatmin için, pahalı tüketime yönlendirilmekte. Kredi yo..
FPÖ Liderinin Yanında Nazi Selamı İddiası FPÖ Liderinin Yanında Nazi Selamı İddiası Aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), yeni yıl buluşması adı altında, salo..
FPÖ'nün Yeni Yıl Buluşmasında Hedef SPÖ ve Göçmenler Oldu FPÖ'nün Yeni Yıl Buluşmasında Hedef SPÖ ve Göçmenler Oldu Aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), yeni yıl buluşması adı altında, salo..
Sivas’tan Viyana’ya Uzanan Acı Dolu Bir Yaşam: ‘’Ben Sadece Bir Çocuktum!’’ Sivas’tan Viyana’ya Uzanan Acı Dolu Bir Yaşam: ‘’Ben Sadece Bir Çocuktum!’’ ‘’İşten Sonra Eve Geldi, Duş Aldı Ve Daha Sonra Kahvehaneye Gitti. Ve Sonra Gece..
  Almanya HABERLERİ
İç İstihbaratına Türkiye Kökenli Başkan Yardımcısı Atandı İç İstihbaratına Türkiye Kökenli Başkan Yardımcısı Atandı Almanya’da Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkan yardımcılığına Türkiye kökenli ..
Sığınmacıların Daha Kolay Reddedilmesi İçin Güvenli Ülke Sayılacaklar Sığınmacıların Daha Kolay Reddedilmesi İçin Güvenli Ülke Sayılacaklar Almanya Federal Meclisi, Cezayir, Fas, Tunus ve Gürcistan'ı güvenli ülke olarak ..
Irkçı saldırılar neden görmezden geliniyor? Irkçı saldırılar neden görmezden geliniyor? Neonaziler tarafından yapılan saldırılar basın, siyasetçiler, emniyet ve yargı t..
DİTİB: DİTİB: "Casusluk olayı bizim için kapanmıştır" Almanya'da son yıllarda casusluk ve Ankara'ya bağımlılık gibi suçlama ve eleştir..
  Türkiye HABERLERİ
Türkiye Türkiye "güvenlik gerekçesiyle" Hollandalı gazeteciyi sınır dışı etti Türkiye, Hollanda’da yayımlanan ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad’ın (FD)..
Türkiye'de ev alana vatandaşlık Türkiye'de ev alana vatandaşlık Türkiye 250 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancılara doğrudan vatandaşlık veriy..
Silah Gösterdiği  Otobüsün İçinden  28 Polis Çıktı Silah Gösterdiği Otobüsün İçinden 28 Polis Çıktı Hatalı solladığı gerekçesiyle otobüs korna çaldı, araç sürüçünün yanında oturan ..
Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu? Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu? atv'de gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programa katıla..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Arabeskle mi barışıyoruz yoksa popüler kültürle mi? Arabeskle mi barışıyoruz yoksa popüler kültürle mi? Belki de günümüzde arabesk dünyayı ve yaklaşımı, gecekondu mahallelerinden çok a..
Bilim: Aşksız Bir Hayat Tehlikelerle Dolu Bilim: Aşksız Bir Hayat Tehlikelerle Dolu Sevmek ve aşık olmak insanın mayasında var. Hatta bu duygular mantığımızın da ön..
Göz kontağı insanı neden etkiler? Göz kontağı insanı neden etkiler? Kalabalık bir ortamda iki kişinin göz göze gelmesi romantik filmlerde en çok kul..
Yeni Yılda Aldığınız Bir Karara Kaç Gün Sadık Kalabiliyorsunuz? Yeni Yılda Aldığınız Bir Karara Kaç Gün Sadık Kalabiliyorsunuz? İngiltere'de YouGov şirketi tarafından yapılan bir araştırma, insanların yüzde 2..
  Fransa HABERLERİ
Afrika'yı sömürme krizi Afrika'yı sömürme krizi İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Fransa'yı Afrika'yı sömürmek ve göç..
Bir Yılda 1 Milyondan Fazla Kadın Sözlü Taciz Veya Hakarete Uğradı Bir Yılda 1 Milyondan Fazla Kadın Sözlü Taciz Veya Hakarete Uğradı Fransa'da her 20 kadından biri senede en az bir kez sözlü taciz veya hakarete ma..
Fırında Patlama: 20 yaralı Fırında Patlama: 20 yaralı Paris'in merkezindeki bir apartmanın giriş katında bulunan bir fırında patlama m..
Fransız bakanda  'dış güçler' dedi Fransız bakanda 'dış güçler' dedi Fransız Bakan Marlene Schiappa son yılların en şiddetli protestosu haline gelen ..
  Belçika HABERLERİ
 Göçmenlerden Göçmenlerden "İnsani Vize" İçin Rüşvet Alan Siyasetçiye Tutuklama Belçika'nın Mechelen kentinde, milliyetçi Yeni Flaman İttifakı partisinin (N-VA)..
Avusturya’dan Sonra Belçika’da Yasağı Tartışıyor! Avusturya’dan Sonra Belçika’da Yasağı Tartışıyor! Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan plastik poşet yasağı ülke geneline yayı..
Hapishanelerde Görev Yapan İmamların Sayısı Rahipleri Geçti Hapishanelerde Görev Yapan İmamların Sayısı Rahipleri Geçti Belçika hapishanelerinde Müslüman mahkumların sayısının artmasıyla, cezaevlerind..
Belçika Başbakanı Charles Michel istifa etti Belçika Başbakanı Charles Michel istifa etti Belçika Başbakanı Charles Michel, koalisyon ortağı partinin hükümeti terk etmesi..
  Hollanda HABERLERİ
IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı Hollanda'nın Rotterdam kentinde mahkeme, IŞİD'e katılmak için 2 yıl önce Suriye'..
‘100 süper beyin’ Hollanda’ya göç etti ‘100 süper beyin’ Hollanda’ya göç etti ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve TUSAŞ’tan 100’e yakın mühendis Hollanda’daki teknoloji ..
Lahey'de Sarı Yelekliler Lahey'de Sarı Yelekliler "Hitler selamı" verip polisle çatıştı Hollanda'nın Lahey kentindeki Sarı Yelekliler protestosu olaylı sona erdi. Hitle..
Baba 12 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü, 15 Yaşındaki Kaçmayı Başardı Baba 12 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü, 15 Yaşındaki Kaçmayı Başardı Hollanda'da yaşayan Türkiye göçmeni bir baba 12 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak ..
  İngiltere HABERLERİ
'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? 'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı, Londonderry kentinde Cumartesi akşamı düzenlenen ..
Türkiye kökenli 9 çete üyesine ağır hapis cezası Türkiye kökenli 9 çete üyesine ağır hapis cezası İngiltere'nin başkenti Londra'da, geçtiğimiz mayıs ayında en az üç kişiyi darp e..
İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile imzaladığı Brexit anlaşması, İngiliz p..
Aliyev'in kızları Londra'da 60 milyon sterlinlik konut almaya çalıştı Aliyev'in kızları Londra'da 60 milyon sterlinlik konut almaya çalıştı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızlarının, bir off-shore şirket üzerin..
  İsviçre HABERLERİ
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre, Türkiye'nin internet ve cep telefonlarını izlemek üzere sipariş etmek i..
Acemi askeri taşladılar Acemi askeri taşladılar İsviçre'de bir askeri okulda, komutan tarafından bir acemi askerin taşlanması yö..
Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı İsviçre'de bir tüketici, marketten aldığı ambalajlı bir kilo havucun içinden akı..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Avusturya’da, çalılıkların arasında cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Manuela‘n..
16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu 16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde 16 yaşında bir genç kızın cesedi calılık..
Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Avusturya'da iki günde iki kadın cinayeti işlendi. Krumbach NÖ bölgesinde, mülk ..
Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Neunkirchen NÖ- Avusturya’da üç aylık bebek iç organlarında oluşan zedelenmeden ..
  Avrupa HABERLERİ
En Az 56 Sığınmacı Hayatını Kaybetti En Az 56 Sığınmacı Hayatını Kaybetti Akdeniz’de son günlerde yaşanan sığınmacı facialarında teknelerinin batması sonu..
Sağ Popülist Politikacılar Artı Sağ Popülist Politikacılar Artı İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW) yıllık raporunu yayımladı..
Sevimli Şeytan Mı Olur? Tartışması Sevimli Şeytan Mı Olur? Tartışması İspanya'nın Segovia kentinde yapılması planlanan bir şeytan heykeli, "fazla sevi..
Bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı öldü Bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı öldü Polonya'da bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, ha..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Bu Günlere Nasıl Geldik (1) Bu Günlere Nasıl Geldik (1) Eşe dosta çikolata götürmekle meşhur Almancıların hikayesi nasıl başladı? Geline..
100 Yıl Önce Almanya’ya Gelen Türk İşçileri 100 Yıl Önce Almanya’ya Gelen Türk İşçileri Biz Türkiye'den işçi göçünün 50. Yılını kutluyoruz ama bizden bir 50 yıl önce g..
Avusturya-Türkiye Ve Suriyeliler Avusturya-Türkiye Ve Suriyeliler Türkiye ve Avrupa’nın bir çok ülkesine sığınan Suriyeli mültecilere en büyük des..
Dernekler Cenneti Avusturya (3) Dernekler Cenneti Avusturya (3) Avusturyalıların kurmuş oldukları derneklerle, Türkiye göçmenlerinin kurmuş oldu..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Evliliklerde cinsel ilişkinin giderek azalması normal mi? Ne yapmalı? Evliliklerde cinsel ilişkinin giderek azalması normal mi? Ne yapmalı? Eski heyecan ve istek azalmıştır. İş yaşamına, evlilik hayatına ve varsa çocukla..
Bugüne ve geleceğe ışık tutan bir kitap: NASIL YAPMALI? Bugüne ve geleceğe ışık tutan bir kitap: NASIL YAPMALI? Çernişevski; insanların ortak bir çalışma düzeninde yaşadığı, yaşlı ve çocukları..
Kadınlar erkeklere göre acıyı daha az hissediyor Kadınlar erkeklere göre acıyı daha az hissediyor Kanada'da bilim insanları farklı yaş grupları üzerinde gerçekleştirdiği deneyler..
GÜNÜN KİTABI: Babaannemin Kızkardeşleri GÜNÜN KİTABI: Babaannemin Kızkardeşleri ‘Bazen çileli, bazen öfkeli ama hep farkında olan kadınlık halleridir. Kadının b..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı