bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort porno izle porno film xnxx porn türkçe sikiş sikiş izle escort bayan şişli escort escort halkalı escort topkapı escort İstanbul escort halkalı escort eskort izmit izmit escort
HABER AKIŞI

AK Seçimlerinde Oy Kullanmalıyız

 Tarih: 04-02-2019 17:15:00  -   Güncelleme: 04-02-2019 19:16:37
Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) seçimleri yaklaşırken, ÖVP-FPÖ hükümeti, seçimlere katılım oranına göre, AK üzerinde baskı oluşturmanın hazırlığında. Bu nedenle bütün çalışanların AK seçimlerine katılması, her zamankinden daha önem kazanmıştır.

Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) seçimleri yapılacak.

Avusturya’nın her eyaletinde ayrı tarihlerde yapılacak olan seçimlere, AK yetkilileri üyelerinden oy kullanmalarını talep ediyor.

Peki AK için oy kullanmak neden bu kadar önemli?

İşçi Odalarının, siz farkında olmadan bile sizin için çalıştığını biliyor musunuz?

İşçi Odalarının varlığı bile, çalışanlar hakkında olumsuz kanunlar çıkartmak isteyenleri, bir kez daha düşünmeye itiyor.

Bu nedenle, oy kullanmak, belki bir defa bile yolunuzun düşmediği AK’nın varlığını güçlendirecek.

Siz AK şubelerinize gitmeseniz de, AK  çalışanlar için çalışmaya devam edecektir.

 

AK’nın Kuruluş Süreci

AK - İşçi Odaları- kuruluş süreci 1918’lere dayanmaktadır. 

Avusturya-Macaristan Monarşisinin yıkılmasından sonra 1920 yılında, yasal olarak kuruluşu tamamlandı.

Sendikalar o dönemde AK kurumunu, yasaların oluşturulması ve bilimsel formasyonların  oluşturulması sürecinde, üyelerinin çıkarlarını savunan bir enstrüman–araç- olarak tarif etmişlerdir.

2. Dünya Savaşın da Hitler faşizminin işgalinden dolayı faaliyetleri kesintiye uğrayan AK,  Avusturya’nın tekrar bağımsızlığına kavuşmasıyla birlikte 20 haziran 1945 yılında tekrar kurularak aktif hale getirildi.

Savaş sonrası, ekonomik yeniden kalkınma ve savaşın yıkımını ortadan kaldırma sürecinde, sosyal ortaklık- Sozialpartnarschaft- sistemi içinde işçi ve emekçilerin temsilcisi olarak yer alan AK, sendikalarla birlikte, işveren örgütlerine karşı işçileri temsil etme ve çıkarlarını koruma ve geliştirme hakkını elde ettiler.

Bir çok şehir ve kasabada AK ile ÖGB’nin aynı binalarda olması ve çalışmalarının iç içe geçmesi, göçmen işçiler içerisinde AK ve ÖGB gibi işçi örgütlerinin aynı şey olduğu anlaşılmakta veya ikisi arasındaki farkın ne olduğu çok az bilinmektedir.

Ayrı ayrı iki işçi örgütü olan AK ve ÖGB çalışmalarında sıkı bir birliktelik göstermelerine rağmen bir çok noktada farklılıklar gösterirler.

Bu farklılıkların birincisi AK’ ya üyeliğin zorunlu, ÖGB’ye isteğe bağlı olmasıdır.

AK, işçilerin ve bazı çalışanların (işçi statüsünde olmayan emekçiler), çalışma yaşamına başladıkları an zorunlu üye oldukları bir örgüttür.

ÖGB ise hukuksal olarak dernek statüsündedir ve işçiler, bu örgüte isterlerse üye olurlar.

İkinci temel farklılık ise bu kurumların görevlerinde kendini gösterir:

AK danışmanlık hizmeti verir, hukuksal anlaşmazlıklarda işçi ve emekçilere avukat sağlar.

Bunun yanı sıra, çıkarılacak yasalarda görüş bildirir.

Çeşitli bilimsel araştırmalar yapar.

Eğitim ve mesleki eğitime destek amacıyla çeşitli projeler yapar ve danışmanlık hizmeti sunar.

Üyelerinin tüketici haklarını korur. ÖGB’nin ise esas işlevi toplu pazarlık (toplu iş sözleşmeleri de) işçileri temsil etmesidir.

Sektörlere göre yapılan bu toplu sözleşmelerle, bu sektörlerdeki ücret, yan ödemeler, çalışma şartları ve süresi tespit edilir.

Bir mücadele örgütü olarak gerekirse işçileri (üyelerini) haklarını korumak ve geliştirmek için yürüyüş ve eyleme çağırır. (haftalık çalışma saatinin 60 saate yükseltilmesine karşı olduğu gibi)

Avusturya’da neden 2 ayrı kurumsal işçi sınıfı örgütü (AK ve ÖGB) var sorusunun cevabı, işçi sınıfı hareketinin tarihsel gelişiminde yatar.

1918 de birinci dünya savaşını kaybeden devletlerden biri olan Avusturya- Macaristan imparatorluğu dağıldı ve imparatorluk bünyesinde Macaristan, Çekoslovakya gibi ayrı devletler çıktı.

İktidara gelen Sosyalistler Kapitalizmi ortadan kaldırmadan, sistemde önemli reformlar yaparlar.

(İmparatorluğun kaldırılması, imparatorun mal ve mülklerine el konulması, çeşitli sosyal güvenlik kararları vb.) Sosyalisteler, çıkardıkları AK yasasıyla, işveren birliklerine karşı, belli haklara sahip bir işçi örgütü olan AK’nın kurulmasını sağladılar.

1945 ten sonra tekrar açılan AK, 4 temel noktada çalışma yürüttü ve halen de yürütüyor

(AK ve ÖGB birbirlerinin alternatifi değil, tersine sıkı bir ortak çalışma içinde olduklarını belirtmemizde yarar var.)

 

AK ile ilgili bazı temel bilgiler

●            AK , Avusturya’nın 9 eyaletinde örgütlenmiştir.

Yasaya göre, bütün çalışanlar otomatik olarak AK üyesidir.

Bu üyelik şartı, aynı zamanda çıraklar-Lehrlinge-, işsizler ve Karenz’de olan herkesi içine almaktadır.

Dolayısıyla bu durumda olanlarda AK üyesidirler.

(Ancak bu statüde olanlar aidat ödemezler)

●            Avusturya genelinde AK‘nın  3,7 milyon üyesi bulunmaktadır (2017)

●            Otomatik olarak kesilen AK aidatı % 0,5’dir.

Bu ortalama bir maaş baz alındığında ayda yaklaşık 7 Euro yapmaktadır.

Ve bu miktar işçilerden kesilen sigorta aidatlarının bir kalemi olarak AK’ ya aidat olarak aktarılır.

Bu nedenle maaş bordrolarında AK kesintisi direkt olarak görünmez.

●            Geringfügig ( ayda en fazla 446 Euro kazanma sınırı olan iş) çalışan yada işsiz olanlardan AK aidatı alınmamaktadır.

              

Seçimler

AK üyesi olan işçi ve emekçiler, kendi temsilcilerini seçerek her eyalete AK parlamentosunu oluştururlar. Her 5 yılda bir yapılan seçimlerde her çalışan işçi ve memurun (bazı iş kolları hariç- devlet memurları vs.) seçme hakkı bulunmaktadır.

Seçimlere Liste biçiminde katılım mümkündür. Her eyaletin oranına göre seçime katılmak için yeterli imzanın toplanarak seçim komisyonuna verilmesi ile birlikte, liste olarak seçime katılma hakkı elde edilir.

 

Oy Kullanma

 Üç şekilde oylarımızı kullanabiliriz.

●            İşyerlerinde kurulan sandıklarda oylarımızı kullanabiliriz.

●            Seçim lokallerinde (AK binalarında veya sendika binalarında) oylarımızı kullanabiliriz.

●            Mektupla oylarımızı kullanabiliriz

İşsiz olan, Karenzde (doğum izni) olan, Zivildienst (sivil askerlik hizmeti) yapan, Çırak (Lehrling)  olan veya Notstandshilfe yardımı alan arkadaşların mutlaka  AK’ya giderek seçim için kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor!

Sozialpartnerschaft:

Politik karar sürecinde, işçiler adına yer alma:

Avusturya’da anayasal düzeyde kabul edilmiş bulunan sosyal işbirliği (Sozialpartnerschaft) veya sınıf uzlaşmacılığı geleneğine göre hazırlanan yasa tasarıları, parlamentoya sevk edilmeden önce, bu kurumun yasal birleşeni olan çeşitli emek örgütlerine gönderilir ve görüşleri alınır.

AK’da bu örgütlerden biridir.

Ak, çıkarılması düşünülen yasaların, işçiler ve çalışanlar üzerinde etkilerini, çeşitli konularda uzmanlaşmış bölümleri aracılığıyla irdeler ve yasa tasarısına karşı tavrını belirler.

Hükümet ve parlamento, AK’nın karşı çıkmasına rağmen yasa tasarısını yasa haline getirme hakkına yasal olarak sahiptir.

Ancak yukarıda bahsettiğimiz uzlaşma geleneği sistemi çerçevesinde bile, yasaların müzakere edilerek çıkarılması durumu pek oluşmuyor.

Son yıllarda, hükümetler, kamuoyunda fazla tartışılmasını istemediği konuları – ki bunlar genellikle çalışanlara yönelik saldırıları kapsıyor- danışmak için AK’ ya gönderirken cevap için çok kısa bir süre tanıyor, bu yöntemle tepki oluşmadan, saldırı yasalarını hayata geçirmektedir.

Sermaye hükümetleri, kendi koydukları yasaları çiğneyerek, emek örgütlerini karar alma süreçlerinden dışlayarak, işçilere yönelik saldırılarını gerçekleştirmektedirler.

Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft üyesi olan İşçi ve İşveren kurumları:

 ■ Österreichischer Gewerkschaftsbund- Avusturya sendikalar Birliği (ÖGB)

 ■ Bundesarbeitskammer- İşçi Odaları (AK)

 ■ Wirtschaftskammer Österreich- Avusturya Ekonami Odaları (WKÖ)

 ■ Landwirtschaftskammer Österreich- Avusturya Ziraat Odaları (LKÖ)

İşçi ve işveren temsilcisi kurumlarının yanı sıra devleti temsilen de o an iktidarda olan Hükümet temsilcileri de bulunmaktadır.

AK’nın Görevleri Nelerdir?

AK Avusturya’da işçilerin ve emekçilerin resmi temsilcisidir.

Sendikalar ile beraber AK, işçilerin çalışma standartlarının yükseltilmesi ve tüketici haklarının korunması için çalışmaktadır.

AK’nın 4 temel görevi vardır.

1.           Yasaların çıkartılması süreçlerine aktif katılım.

AK yasaların yapılma süreçlerine aktif bir rolle katılmaktadır.

Kendi üyelerinin çıkarlarını ve taleplerini savunarak inisiyatif kullanarak karar almada etkisini gösterir.

AK yasa önerileri sunar ve çıkan yasaları inceleyip üyelerinin çıkarları doğrultusunda görüş bildirir.

Bütün bu çalışmalarda AK, ÖGB ile ortak hareket etmektedir.

 

2. Danışmanlık Ve Hukuksal Yardım

AK üyelerini bir çok konuda, bürokratik hiç bir engel koymadan bir çok şekilde (yazılı, birebir görüşerek, internet ve telefonla) bilgilendirir ve destekler.

AK üyelerine ücretsiz kişisel hukuk danışmanlığı ve avukat desteği sağlar.

İşçilerin yasal haklarının savunulması ve çeşitli iş , tüketici hakları, sigorta ve vergi  ile ilgili davalarının takibini yapar.

AK yılda 2 milyon danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

2017 yılında AK, üyelerinin ekonomik hakları için mahkemelerde  verdiği mücadeleler sonucu , 507 milyon Euro’yu  işçilere geri  kazandırılmıştır.

 

3. Eğitim

AK sadece yardım etmiyor, destekliyor da.

AK Bildungsgutschein (belli bir para miktarına karşılık gelen eğitim kuponu) ile üyelerinin eğitimlerine katkı sunmaktadır. 

Avusturya genelinde çeşitli eğitim kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmaktadır.

Özellikle genç kuşakların mesleki eğitimlerine önem vermekte ve çeşitli projelerle -Bewerbungstrainings, Planspielen und Workshops- destek olmaktadır.

AK, ÖGB ile işbirliği içinde kendi kadrolarını en iyi şekilde eğiterek, işçileri ve emekçileri daha iyi hizmet vermeyi ve diğer alanlarda daha iyi temsil etmeyi sağlamaktadır.

 4. Ekonomik ve sosyo-politik konular ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak.

AK, üyelerinin gelişimine önem vermektedir.

İş yaşamıyla ilgili tüm alanlarda ciddi, bilimsel araştırmalar yapmak için AK bünyesinde çeşitli bölümler vardır ve bu bölümlerde çalışan araştırmacılar, oldukça verimli çalışmalar yapmaktalar.

İşçilerin gerçek yaşamı analiz edilmekte ve sendikalar toplu iş görüşmelerinde bilimsel verilerle desteklenmektedir.

İşçilerin çeşitli talepleri bilimsel veriler doğrultusunda formüle edilip savunulmaktadır.

AK Ne İçin Mücadele Eder?

AK’nın temel amacı, üyelerinin en iyi çalışma ve yaşam koşullarının güvenceye alınmasıdır.

Bunun için üyelerinin somut taleplerini yetkili kurum ve kuruluşlara iletir.

Güncel olarak aşağıdaki taleplere ağırlık vermektedir.

◆           Emek, değerini ve karşılığını bulmalı

◆           İşsizlikle mücadele edilmeli

◆           Herkese eğitim ve mesleki eğitim hakkı

◆           Adil bir vergi sistemi

◆           Karşılanabilir Konut hakkı.

 

EYALETLERE GÖRE AK SEÇİM TARİHLERİ

EYALETLER             SEÇİM TARİHLERİ               

AK Wien                 20.3.-2.4.2019

AK Tirol                 28.1.-7.2.2019                                                       

AK NÖ                   20.3.-2.4.2019                                                                                     

AK OÖ                  19.3.-1.4.2019                                                                                     

AK Steiermark      28.3.-10.4.2019                                                                                   

 

AK Salzburg           28.1.-8.2.2019                                                           

AK Kärnten            4.3.-13.3.2019                                                        

AK Burgenland      20.3.-2.4.2019                                                                                     

AK Vorarlberg      28.1.-7.2.2019       (virgül.at)    

 

  Kaynak: Haber Merkezi   Bu haber 1935 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Hitler, Ratten, Stürmer: EU-Wahlkampf startet mit Krach um FPÖ Hitler, Ratten, Stürmer: EU-Wahlkampf startet mit Krach um FPÖ Der EU-Wahlauseinandersetzung dürfte noch heftig werden, wie die Eskalation nach..
Alles, was es über die „Identitäre Bewegung“ zu wissen gibt Alles, was es über die „Identitäre Bewegung“ zu wissen gibt Die sogenannte „Identitäre Bewegung“ gelangt immer wieder in die Schlagzeilen: M..
Auf dem Weg zum Überwachungsstaat: Man kann ja nie wissen Auf dem Weg zum Überwachungsstaat: Man kann ja nie wissen Man ist heute öfter auf Überwachungsbildschirmen, als es einem überhaupt bewusst..
AK Infotage Beruf Baby Bildung AK Infotage Beruf Baby Bildung Am 8. und 9. Mai 2019 können Sie sich im AK Bildungszentrum (4., Theresianumgass..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya Kaç Kişiye Sığınma Hakkı Tanıdı? Avusturya Kaç Kişiye Sığınma Hakkı Tanıdı? Avrupa Birliği ülkelerinin 2018 yılında kaç kişiye sığınma hakkı tanıdığı açıkla..
Sen Çok Almanca Bilmek - Çok Sosyal Yardım Almak Sen Çok Almanca Bilmek - Çok Sosyal Yardım Almak Avusturya Federal Parlamentosu bugün asgari gelir ödeneğine son verip, sosyal ya..
Avusturya Banka Çalışanları Greve Gitmeden Uzlaştı Avusturya Banka Çalışanları Greve Gitmeden Uzlaştı Avusturya’da 74 Bin Banka çalışanının toplu sözleşme müzakereleri beşinci turda,..
Avusturya'da Çocukların Eğitime Erişimine 17 555.2 Dolar Harcanıyor Avusturya'da Çocukların Eğitime Erişimine 17 555.2 Dolar Harcanıyor Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken, OECD ülkeleri..
  Viyana HABERLERİ
Yarım Saatte 10 Ceza Yarım Saatte 10 Ceza Viyana iç hatlar toplu taşımacılığın ''Wiener Linien'' 10. Viyana bölgesi metro ..
Çocuklar çamaşırhaneye mi kilitlendi? Çocuklar çamaşırhaneye mi kilitlendi? Avusturya-Viyana’da, özel ana okulda çocukların çamaşırhaneye kilitlendikleri id..
Hükümetin Sosyal Yardım Projesi Protesto Edildi Hükümetin Sosyal Yardım Projesi Protesto Edildi Avusturya Hükümeti’nin yabancıları hedef alan sosyal yardım kısıtlamaları, Salı ..
Avusturya’daki Kurumlardan Linç Girişimine Kınama Avusturya’daki Kurumlardan Linç Girişimine Kınama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan linç g..
  Türkiye HABERLERİ
Erdoğan’dan Fransa’ya soykırım suçlaması Erdoğan’dan Fransa’ya soykırım suçlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Nisan’ı “Ermeni Soykırımını Anma Günü” ilan eden Frans..
Küçükçekmece'de İkinci Çocuk Tacizi Küçükçekmece'de İkinci Çocuk Tacizi Küçükçekmece'yi ayağa kaldıran taciz olayıyla ilgili soruşturma sürerken, aynı b..
Kılıçdaroğlu’na Saldıranı “Kahraman” Yaptılar Kılıçdaroğlu’na Saldıranı “Kahraman” Yaptılar AKP Ankara İl Başkanı, Kılıçdaroğlu'ya saldıran Osman Sarıgün için "Yiğit" derke..
Çocuk İstismarı: 5 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda, Mahalleli Sokakta! Çocuk İstismarı: 5 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda, Mahalleli Sokakta! İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir çocuk istismara maruz bırakıldı. Mahall..
  Almanya HABERLERİ
Her Sekiz Kişiden Biri Yabancı Her Sekiz Kişiden Biri Yabancı Almanya, göçmenler için cazip bir ülke olma özelliğini sürüdürüyor. AB dışındaki..
Yabancı eşlerin üçte biri Almanca sınavını geçemiyor Yabancı eşlerin üçte biri Almanca sınavını geçemiyor Aile birleşimiyle Almanya'ya gidebilmek için Almanca sınavına giren yabancı eşle..
İçkiye ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satışa sunuldu İçkiye ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satışa sunuldu Taktığı kişinin içkisine ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satı..
Almanya’da Tren Biletleri Ucuzlayacak Almanya’da Tren Biletleri Ucuzlayacak Almanya’da uzun yol tren biletlerindeki yüzde 19’luk KDV, yüzde 7’ye düşürülecek..
  Kültür Sanat HABERLERİ
YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK “ Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum İtirazım var bu..
Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi 2019 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'da düzenlendi..
Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Y..
Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Yapılan bir araştırmaya göre 1950'lerden bu yana üzüntü, tiksinti ve korku ifade..
  Fransa HABERLERİ
Tarihi katedralin kulesi ve çatısı çöktü Tarihi katedralin kulesi ve çatısı çöktü Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü tarihi yapılarından Notre-Dame Katedrali'nd..
Son Dakika... Notre Dame Katedrali'nde yangın Son Dakika... Notre Dame Katedrali'nde yangın Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı...
BM: Fransa İnsanların Barınma Haklarını İhlal Ediyor BM: Fransa İnsanların Barınma Haklarını İhlal Ediyor Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan bir raporda, Fransa’nın zor durum..
Aşırı Sağ Parti, Kuran Ve Başörtüsü Mesajlarıyla Oy İstiyor Aşırı Sağ Parti, Kuran Ve Başörtüsü Mesajlarıyla Oy İstiyor Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephe (Front National) 16 ..
  Belçika HABERLERİ
Göçmen Merkezinde Bir Çocuk Ölü Bulundu Göçmen Merkezinde Bir Çocuk Ölü Bulundu Belçika'da, Anvers Savcılığı Broechem bölgesindeki bir göçmen merkezinde 9 yaşın..
Derin Devletin Yaptığı Ev Bir Euro’ya Alıcı Bulamadı Derin Devletin Yaptığı Ev Bir Euro’ya Alıcı Bulamadı Belçika ve Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Belçika'nın başkenti Brük..
Kavgaya Karışan Türk İkizler, Hangi Kardeşin Ne Yaptığı Anlaşılamayınca Beraat Etti Kavgaya Karışan Türk İkizler, Hangi Kardeşin Ne Yaptığı Anlaşılamayınca Beraat Etti Belçika'nın Leuven kentinde, İbrahim ve Murat A. adlı ikiz kardeşler, bir yiyece..
Belçika Özür Diledi Belçika Özür Diledi Belçika, Sömürgecilik döneminde ailelerinden koparılan çocuklardan resmen özür d..
  Hollanda HABERLERİ
‘’Müslümanlar Az Giyimli Çirkin İnsanlardan Rahatsız Oluyor’’ ‘’Müslümanlar Az Giyimli Çirkin İnsanlardan Rahatsız Oluyor’’ Hollanda'nın Lahey kentinde Birlik (Eenheid) Partisi'nden belediye meclisi üyesi..
Paralı Seksin Yasaklanması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı Paralı Seksin Yasaklanması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı Hollanda'da Exxpose adlı gençlik haraketi, paralı seksin cezalandırılması için k..
'Rumi' Marka Votka Üreten İş İnsanı Türklerin Kendisini 'Tehdit Ettiğini' Söyledi 'Rumi' Marka Votka Üreten İş İnsanı Türklerin Kendisini 'Tehdit Ettiğini' Söyledi Hollanda'nın Lahey kentinde Mevlânâ Celâleddin Rûmî'ye atfen "Rumi" marka votka ..
Tramvay saldırısı zanlısı Gökmen Tanış 'terör' suçundan yargılanacak Tramvay saldırısı zanlısı Gökmen Tanış 'terör' suçundan yargılanacak Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu en az üç kişi hay..
  İngiltere HABERLERİ
Yeni IRA Gazeteci Öldürülmesinin Sorumluluğunu Üstlendi Yeni IRA Gazeteci Öldürülmesinin Sorumluluğunu Üstlendi Kuzey İrlanda'da Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) örgütü, Perşembe günü gaze..
Hapishaneye Ölü Sıçan İçinde Uyuşturucu Sokuldu Hapishaneye Ölü Sıçan İçinde Uyuşturucu Sokuldu İngiltere'nin güneyindeki Shaftesbury kasabasında bir hapishanenin bahçesinde ka..
Balyozla Beş Camiye Saldırı Gerçekleştirildi Balyozla Beş Camiye Saldırı Gerçekleştirildi İngiltere'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Birmingham kentinde, gece saatl..
Londra’da Bombalı Paketler Alarmı Londra’da Bombalı Paketler Alarmı İngiltere’nin başkenti Londra’da, iki havalimanı ile bir tren istasyonunda içind..
  İsviçre HABERLERİ
Zürih Başkonsolosluğu, Son 2 Yılda 6 Kez Saldırıya Uğradı Zürih Başkonsolosluğu, Son 2 Yılda 6 Kez Saldırıya Uğradı İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu binasına dün gece molotofkokteyli s..
Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi İsviçre'nin Cenevre kantonunda Müslüman konsey üyesi başörtüsüyle toplantıya alı..
Bizi Hackleyin Para Verelim Bizi Hackleyin Para Verelim İsviçre hükümeti, elektronik oy kullanma sistemini hackleyebilecek korsanlara 15..
Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda 'laiklik yasası' olarak adlandırılan ve kamu çal..
  NIEDERÖSTERREICH HABERLERİ
Dün Kaza Geçiren Çocuk Yoğun Bakımdan Çıkamadı Dün Kaza Geçiren Çocuk Yoğun Bakımdan Çıkamadı Avusturya’nın Baden kentinde, Çarşamba günü bir minibüsün çarpması ağır yaralana..
8 Yaşındaki Çocuğun Can Pazarı 8 Yaşındaki Çocuğun Can Pazarı Avusturya Baden kentinde meydana gelen trafik kazasında, 8 yaşındaki çocuk tekra..
Avusturya'da Orman Yangını Avusturya'da Orman Yangını Aşağı Avusturya Eyaletinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Mezarlıkta Yangın Mezarlıkta Yangın Aşağı Avusturya Eyaletinde bilinmeyen bir nedenden dolayı mezarlıkta yangın çıkt..
  Avrupa HABERLERİ
Sığınmacıların Boşanmasına İzin Verilmiyor Sığınmacıların Boşanmasına İzin Verilmiyor Danimarka’da boşanma işlemlerini yürüten Devlet İdaresi’nin, bu ülkede geçici ot..
Avrupa Seçim Arifesinde Avrupa Seçim Arifesinde 2019 Mayısındaki AB Parlamento seçimleri stratejik gelişmelere gebe. Göçmenler s..
Avrupalı gıda devlerine Avrupalı gıda devlerine "zehir" tehdidi Aralarında Ferrero, Lavazza gibi devlerin de bulunduğu çok sayıda Avrupalı gıda ..
Çin'e, 'Uygur toplama kamplarını derhal kapat' çağrısı Çin'e, 'Uygur toplama kamplarını derhal kapat' çağrısı Avrupa Parlamentosu, Çin'e, Uygur, Kazak ve Tibetlilere yönelik keyfi tutukluluğ..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Avusturya’da ‘Orta Sınıf’ Eriyor Mu? Avusturya’da ‘Orta Sınıf’ Eriyor Mu? Avusturya'da orta sınıf hala nüfusun yüzde 67'sini oluşturuyor. Uzmanlar bu raka..
“Bu Memleketin Sahibi Var!” 31 Mart Vakası Ve Bugün “Bu Memleketin Sahibi Var!” 31 Mart Vakası Ve Bugün İsmet İnönü’yü polisler arka kapıya götürmek istemişlerse de İnönü bunu reddedip..
Paskalya, Notre Dame ve ırkçı hezeyanlar Paskalya, Notre Dame ve ırkçı hezeyanlar Hristiyan dünyası Paskalya Bayramı’na girdi. Hem de Paris’teki Notre Dame’den y..
Jugendamt Korkusu: ‘’ Viyana’da Bir Hoca Var Nefesi Çok Güçlü’’ Jugendamt Korkusu: ‘’ Viyana’da Bir Hoca Var Nefesi Çok Güçlü’’ Avusturya’da Türkiye kökenli bir annenin, çocuğunun rahatsızlığını sosyal medyad..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Tecavüzlerin Yaygınlığı Cezasızlıktan Faydalandığı Ortaya Çıkarıldı Tecavüzlerin Yaygınlığı Cezasızlıktan Faydalandığı Ortaya Çıkarıldı Tecavüzü cezalandıran yasalarda giderek daha çok sayıda insan, 'rızanın' dikkate..
Metrobüste cinsel saldırı sanığı tutuklandı Metrobüste cinsel saldırı sanığı tutuklandı İstanbul'da metrobüste kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı...
GÜNÜN ŞARKISI: Canım Benim GÜNÜN ŞARKISI: Canım Benim Light in Babylon’dan güzel bir parça ve İstanbul sokaklarında harika bir klip il..
Bosna’dan Suriye’ye uzanan bir savaş suçu Bosna’dan Suriye’ye uzanan bir savaş suçu Yıllar evvel Saraybosna’da yaşananlar bugün burnumuzun dibinde, Suriye’de yaşanı..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı