bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort porno izle porno film xnxx porn türkçe sikiş sikiş izle escort bayan şişli escort escort halkalı escort topkapı escort İstanbul escort halkalı escort eskort izmit izmit escort
HABER AKIŞI

AK Seçimlerinde Oy Kullanmalıyız

 Tarih: 04-02-2019 17:15:00  -   Güncelleme: 04-02-2019 19:16:37
Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) seçimleri yaklaşırken, ÖVP-FPÖ hükümeti, seçimlere katılım oranına göre, AK üzerinde baskı oluşturmanın hazırlığında. Bu nedenle bütün çalışanların AK seçimlerine katılması, her zamankinden daha önem kazanmıştır.

Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) seçimleri yapılacak.

Avusturya’nın her eyaletinde ayrı tarihlerde yapılacak olan seçimlere, AK yetkilileri üyelerinden oy kullanmalarını talep ediyor.

Peki AK için oy kullanmak neden bu kadar önemli?

İşçi Odalarının, siz farkında olmadan bile sizin için çalıştığını biliyor musunuz?

İşçi Odalarının varlığı bile, çalışanlar hakkında olumsuz kanunlar çıkartmak isteyenleri, bir kez daha düşünmeye itiyor.

Bu nedenle, oy kullanmak, belki bir defa bile yolunuzun düşmediği AK’nın varlığını güçlendirecek.

Siz AK şubelerinize gitmeseniz de, AK  çalışanlar için çalışmaya devam edecektir.

 

AK’nın Kuruluş Süreci

AK - İşçi Odaları- kuruluş süreci 1918’lere dayanmaktadır. 

Avusturya-Macaristan Monarşisinin yıkılmasından sonra 1920 yılında, yasal olarak kuruluşu tamamlandı.

Sendikalar o dönemde AK kurumunu, yasaların oluşturulması ve bilimsel formasyonların  oluşturulması sürecinde, üyelerinin çıkarlarını savunan bir enstrüman–araç- olarak tarif etmişlerdir.

2. Dünya Savaşın da Hitler faşizminin işgalinden dolayı faaliyetleri kesintiye uğrayan AK,  Avusturya’nın tekrar bağımsızlığına kavuşmasıyla birlikte 20 haziran 1945 yılında tekrar kurularak aktif hale getirildi.

Savaş sonrası, ekonomik yeniden kalkınma ve savaşın yıkımını ortadan kaldırma sürecinde, sosyal ortaklık- Sozialpartnarschaft- sistemi içinde işçi ve emekçilerin temsilcisi olarak yer alan AK, sendikalarla birlikte, işveren örgütlerine karşı işçileri temsil etme ve çıkarlarını koruma ve geliştirme hakkını elde ettiler.

Bir çok şehir ve kasabada AK ile ÖGB’nin aynı binalarda olması ve çalışmalarının iç içe geçmesi, göçmen işçiler içerisinde AK ve ÖGB gibi işçi örgütlerinin aynı şey olduğu anlaşılmakta veya ikisi arasındaki farkın ne olduğu çok az bilinmektedir.

Ayrı ayrı iki işçi örgütü olan AK ve ÖGB çalışmalarında sıkı bir birliktelik göstermelerine rağmen bir çok noktada farklılıklar gösterirler.

Bu farklılıkların birincisi AK’ ya üyeliğin zorunlu, ÖGB’ye isteğe bağlı olmasıdır.

AK, işçilerin ve bazı çalışanların (işçi statüsünde olmayan emekçiler), çalışma yaşamına başladıkları an zorunlu üye oldukları bir örgüttür.

ÖGB ise hukuksal olarak dernek statüsündedir ve işçiler, bu örgüte isterlerse üye olurlar.

İkinci temel farklılık ise bu kurumların görevlerinde kendini gösterir:

AK danışmanlık hizmeti verir, hukuksal anlaşmazlıklarda işçi ve emekçilere avukat sağlar.

Bunun yanı sıra, çıkarılacak yasalarda görüş bildirir.

Çeşitli bilimsel araştırmalar yapar.

Eğitim ve mesleki eğitime destek amacıyla çeşitli projeler yapar ve danışmanlık hizmeti sunar.

Üyelerinin tüketici haklarını korur. ÖGB’nin ise esas işlevi toplu pazarlık (toplu iş sözleşmeleri de) işçileri temsil etmesidir.

Sektörlere göre yapılan bu toplu sözleşmelerle, bu sektörlerdeki ücret, yan ödemeler, çalışma şartları ve süresi tespit edilir.

Bir mücadele örgütü olarak gerekirse işçileri (üyelerini) haklarını korumak ve geliştirmek için yürüyüş ve eyleme çağırır. (haftalık çalışma saatinin 60 saate yükseltilmesine karşı olduğu gibi)

Avusturya’da neden 2 ayrı kurumsal işçi sınıfı örgütü (AK ve ÖGB) var sorusunun cevabı, işçi sınıfı hareketinin tarihsel gelişiminde yatar.

1918 de birinci dünya savaşını kaybeden devletlerden biri olan Avusturya- Macaristan imparatorluğu dağıldı ve imparatorluk bünyesinde Macaristan, Çekoslovakya gibi ayrı devletler çıktı.

İktidara gelen Sosyalistler Kapitalizmi ortadan kaldırmadan, sistemde önemli reformlar yaparlar.

(İmparatorluğun kaldırılması, imparatorun mal ve mülklerine el konulması, çeşitli sosyal güvenlik kararları vb.) Sosyalisteler, çıkardıkları AK yasasıyla, işveren birliklerine karşı, belli haklara sahip bir işçi örgütü olan AK’nın kurulmasını sağladılar.

1945 ten sonra tekrar açılan AK, 4 temel noktada çalışma yürüttü ve halen de yürütüyor

(AK ve ÖGB birbirlerinin alternatifi değil, tersine sıkı bir ortak çalışma içinde olduklarını belirtmemizde yarar var.)

 

AK ile ilgili bazı temel bilgiler

●            AK , Avusturya’nın 9 eyaletinde örgütlenmiştir.

Yasaya göre, bütün çalışanlar otomatik olarak AK üyesidir.

Bu üyelik şartı, aynı zamanda çıraklar-Lehrlinge-, işsizler ve Karenz’de olan herkesi içine almaktadır.

Dolayısıyla bu durumda olanlarda AK üyesidirler.

(Ancak bu statüde olanlar aidat ödemezler)

●            Avusturya genelinde AK‘nın  3,7 milyon üyesi bulunmaktadır (2017)

●            Otomatik olarak kesilen AK aidatı % 0,5’dir.

Bu ortalama bir maaş baz alındığında ayda yaklaşık 7 Euro yapmaktadır.

Ve bu miktar işçilerden kesilen sigorta aidatlarının bir kalemi olarak AK’ ya aidat olarak aktarılır.

Bu nedenle maaş bordrolarında AK kesintisi direkt olarak görünmez.

●            Geringfügig ( ayda en fazla 446 Euro kazanma sınırı olan iş) çalışan yada işsiz olanlardan AK aidatı alınmamaktadır.

              

Seçimler

AK üyesi olan işçi ve emekçiler, kendi temsilcilerini seçerek her eyalete AK parlamentosunu oluştururlar. Her 5 yılda bir yapılan seçimlerde her çalışan işçi ve memurun (bazı iş kolları hariç- devlet memurları vs.) seçme hakkı bulunmaktadır.

Seçimlere Liste biçiminde katılım mümkündür. Her eyaletin oranına göre seçime katılmak için yeterli imzanın toplanarak seçim komisyonuna verilmesi ile birlikte, liste olarak seçime katılma hakkı elde edilir.

 

Oy Kullanma

 Üç şekilde oylarımızı kullanabiliriz.

●            İşyerlerinde kurulan sandıklarda oylarımızı kullanabiliriz.

●            Seçim lokallerinde (AK binalarında veya sendika binalarında) oylarımızı kullanabiliriz.

●            Mektupla oylarımızı kullanabiliriz

İşsiz olan, Karenzde (doğum izni) olan, Zivildienst (sivil askerlik hizmeti) yapan, Çırak (Lehrling)  olan veya Notstandshilfe yardımı alan arkadaşların mutlaka  AK’ya giderek seçim için kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor!

Sozialpartnerschaft:

Politik karar sürecinde, işçiler adına yer alma:

Avusturya’da anayasal düzeyde kabul edilmiş bulunan sosyal işbirliği (Sozialpartnerschaft) veya sınıf uzlaşmacılığı geleneğine göre hazırlanan yasa tasarıları, parlamentoya sevk edilmeden önce, bu kurumun yasal birleşeni olan çeşitli emek örgütlerine gönderilir ve görüşleri alınır.

AK’da bu örgütlerden biridir.

Ak, çıkarılması düşünülen yasaların, işçiler ve çalışanlar üzerinde etkilerini, çeşitli konularda uzmanlaşmış bölümleri aracılığıyla irdeler ve yasa tasarısına karşı tavrını belirler.

Hükümet ve parlamento, AK’nın karşı çıkmasına rağmen yasa tasarısını yasa haline getirme hakkına yasal olarak sahiptir.

Ancak yukarıda bahsettiğimiz uzlaşma geleneği sistemi çerçevesinde bile, yasaların müzakere edilerek çıkarılması durumu pek oluşmuyor.

Son yıllarda, hükümetler, kamuoyunda fazla tartışılmasını istemediği konuları – ki bunlar genellikle çalışanlara yönelik saldırıları kapsıyor- danışmak için AK’ ya gönderirken cevap için çok kısa bir süre tanıyor, bu yöntemle tepki oluşmadan, saldırı yasalarını hayata geçirmektedir.

Sermaye hükümetleri, kendi koydukları yasaları çiğneyerek, emek örgütlerini karar alma süreçlerinden dışlayarak, işçilere yönelik saldırılarını gerçekleştirmektedirler.

Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft üyesi olan İşçi ve İşveren kurumları:

 ■ Österreichischer Gewerkschaftsbund- Avusturya sendikalar Birliği (ÖGB)

 ■ Bundesarbeitskammer- İşçi Odaları (AK)

 ■ Wirtschaftskammer Österreich- Avusturya Ekonami Odaları (WKÖ)

 ■ Landwirtschaftskammer Österreich- Avusturya Ziraat Odaları (LKÖ)

İşçi ve işveren temsilcisi kurumlarının yanı sıra devleti temsilen de o an iktidarda olan Hükümet temsilcileri de bulunmaktadır.

AK’nın Görevleri Nelerdir?

AK Avusturya’da işçilerin ve emekçilerin resmi temsilcisidir.

Sendikalar ile beraber AK, işçilerin çalışma standartlarının yükseltilmesi ve tüketici haklarının korunması için çalışmaktadır.

AK’nın 4 temel görevi vardır.

1.           Yasaların çıkartılması süreçlerine aktif katılım.

AK yasaların yapılma süreçlerine aktif bir rolle katılmaktadır.

Kendi üyelerinin çıkarlarını ve taleplerini savunarak inisiyatif kullanarak karar almada etkisini gösterir.

AK yasa önerileri sunar ve çıkan yasaları inceleyip üyelerinin çıkarları doğrultusunda görüş bildirir.

Bütün bu çalışmalarda AK, ÖGB ile ortak hareket etmektedir.

 

2. Danışmanlık Ve Hukuksal Yardım

AK üyelerini bir çok konuda, bürokratik hiç bir engel koymadan bir çok şekilde (yazılı, birebir görüşerek, internet ve telefonla) bilgilendirir ve destekler.

AK üyelerine ücretsiz kişisel hukuk danışmanlığı ve avukat desteği sağlar.

İşçilerin yasal haklarının savunulması ve çeşitli iş , tüketici hakları, sigorta ve vergi  ile ilgili davalarının takibini yapar.

AK yılda 2 milyon danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

2017 yılında AK, üyelerinin ekonomik hakları için mahkemelerde  verdiği mücadeleler sonucu , 507 milyon Euro’yu  işçilere geri  kazandırılmıştır.

 

3. Eğitim

AK sadece yardım etmiyor, destekliyor da.

AK Bildungsgutschein (belli bir para miktarına karşılık gelen eğitim kuponu) ile üyelerinin eğitimlerine katkı sunmaktadır. 

Avusturya genelinde çeşitli eğitim kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmaktadır.

Özellikle genç kuşakların mesleki eğitimlerine önem vermekte ve çeşitli projelerle -Bewerbungstrainings, Planspielen und Workshops- destek olmaktadır.

AK, ÖGB ile işbirliği içinde kendi kadrolarını en iyi şekilde eğiterek, işçileri ve emekçileri daha iyi hizmet vermeyi ve diğer alanlarda daha iyi temsil etmeyi sağlamaktadır.

 4. Ekonomik ve sosyo-politik konular ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak.

AK, üyelerinin gelişimine önem vermektedir.

İş yaşamıyla ilgili tüm alanlarda ciddi, bilimsel araştırmalar yapmak için AK bünyesinde çeşitli bölümler vardır ve bu bölümlerde çalışan araştırmacılar, oldukça verimli çalışmalar yapmaktalar.

İşçilerin gerçek yaşamı analiz edilmekte ve sendikalar toplu iş görüşmelerinde bilimsel verilerle desteklenmektedir.

İşçilerin çeşitli talepleri bilimsel veriler doğrultusunda formüle edilip savunulmaktadır.

AK Ne İçin Mücadele Eder?

AK’nın temel amacı, üyelerinin en iyi çalışma ve yaşam koşullarının güvenceye alınmasıdır.

Bunun için üyelerinin somut taleplerini yetkili kurum ve kuruluşlara iletir.

Güncel olarak aşağıdaki taleplere ağırlık vermektedir.

◆           Emek, değerini ve karşılığını bulmalı

◆           İşsizlikle mücadele edilmeli

◆           Herkese eğitim ve mesleki eğitim hakkı

◆           Adil bir vergi sistemi

◆           Karşılanabilir Konut hakkı.

 

EYALETLERE GÖRE AK SEÇİM TARİHLERİ

EYALETLER             SEÇİM TARİHLERİ               

AK Wien                 20.3.-2.4.2019

AK Tirol                 28.1.-7.2.2019                                                       

AK NÖ                   20.3.-2.4.2019                                                                                     

AK OÖ                  19.3.-1.4.2019                                                                                     

AK Steiermark      28.3.-10.4.2019                                                                                   

 

AK Salzburg           28.1.-8.2.2019                                                           

AK Kärnten            4.3.-13.3.2019                                                        

AK Burgenland      20.3.-2.4.2019                                                                                     

AK Vorarlberg      28.1.-7.2.2019       (virgül.at)    

 

  Kaynak: Haber Merkezi   Bu haber 1086 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Rekord bei Öffi-Fahrgästen und Jahreskarten Rekord bei Öffi-Fahrgästen und Jahreskarten 2018 erreichten die Wiener Linien zum 5. Mal in Folge einen neuen Fahrgast-Rekor..
Gewaltschutz-Projekt: Nachbarn können Leben retten Gewaltschutz-Projekt: Nachbarn können Leben retten Ein neues Projekt in Wien soll Nachbarschaften stärken und so Frauen und Kinder ..
Es ist alles schon so kafkaesk geworden in der Türkei Es ist alles schon so kafkaesk geworden in der Türkei Fassen Sie ein Buch über Erdoğan zusammen! Wegen Präsidentenbeleidigung muss ein..
Steuerreform: Steuerreform: "Richtige Richtung, aber kein wirkliches Umdenken" Die Senkung der Steuersätze ist erfreulich und bringt bis zu 1580 Euro jährlich...
  Avusturya HABERLERİ
Tren Raydan Çıkarak Yan Yattı Tren Raydan Çıkarak Yan Yattı Yukarı Avusturya Eyaletinde 60 yolcusu ile tren raydan çıktı. Kazada yaralıların..
Eşini Sokak Ortasında Bıçakladıktan Sonra İntihar Etti Eşini Sokak Ortasında Bıçakladıktan Sonra İntihar Etti Avusturya’nın Tirol Eyaletinde Sokak ortasında bıçaklı saldırı yaşandı. ..
Avusturya'da Film Gibi Market Soygunu Avusturya'da Film Gibi Market Soygunu Günselsdorf'ta (NÖ) bir süpermarket mağazasına giren soyguncular, beş market çal..
Karnelerde ‘’İslam’’ İbaresi Polemiği Karnelerde ‘’İslam’’ İbaresi Polemiği Avusturya’da Müslüman öğrencilerin karnelerinde dini bölümde yer alan ‘’İslam’’ ..
  Viyana HABERLERİ
Wiener Linien’in Yıllık Kart Satış Sayısı, Kentteki Araç Sayısından Fazla Wiener Linien’in Yıllık Kart Satış Sayısı, Kentteki Araç Sayısından Fazla 2018 yılında, Wiener Linien art arda beşinci kez yolcu taşıma rekoru kırdı. Viya..
Evleri Yanan Göçmen Aileye Yardım Eden Belediyeye Başkonsolostan Ziyaret Evleri Yanan Göçmen Aileye Yardım Eden Belediyeye Başkonsolostan Ziyaret Avusturya'nın Wiener Neudorf bölgesinde yaşayan Polat ailesinin evleri yanmış, ..
Viyana'da Beş Fuhuş Otobüsü Yakalandı Viyana'da Beş Fuhuş Otobüsü Yakalandı Viyana’da bir semtte çevre sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen Belediye..
AK Seçim Çalışmaları Devam Ediyor AK Seçim Çalışmaları Devam Ediyor İşçi Odaları (AK) Viyana Eyaleti Seçimlerine katılan GLB (Liste 8), seçim çalış..
  Almanya HABERLERİ
Münih Güvenlik Konferansı’nda karşı protesto gösterisi düzenlendi Münih Güvenlik Konferansı’nda karşı protesto gösterisi düzenlendi 55. Münih Güvenlik Konferası nedeniyle üç boyunca Münih’te adeta olağanüstü hal ..
Aşırı Sağ İdeoloji Ve Aşırı Sağ Terör Faaliyetleri Tehdidi Aşırı Sağ İdeoloji Ve Aşırı Sağ Terör Faaliyetleri Tehdidi Alman Federal Emniyet Teşkilatı raporuna göre kamu güvenliğini tehdit eden aşırı..
55’inci Münih Güvenlik Konferansı 55’inci Münih Güvenlik Konferansı 15-17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 55’inci Münih Güvenlik Konferansı, a..
Almanya'dan Türkiye'ye Almanya'dan Türkiye'ye "yabancı basın kartı" uyarısı Alman hükümeti, Türkiye'de görev yapan Alman medya mensuplarının basın kartların..
  Türkiye HABERLERİ
Honda Türkiye'deki Civic Sedan üretimini durduruyor Honda Türkiye'deki Civic Sedan üretimini durduruyor İngiltere'deki fabrikasını kapatacağını açıklayan Honda, Civic Sedan modellerin ..
Akit TV: Fethullah Gülen Gözaltına Alındı, Sabaha Doğru Türkiye'ye Getiriliyor Akit TV: Fethullah Gülen Gözaltına Alındı, Sabaha Doğru Türkiye'ye Getiriliyor Akit TV'de yayınlanan 'Ters Kutuplar' isimli programda ABD'de bulunan Fethullah ..
Türkiye'de bin 112 kişiye gözaltı kararı Türkiye'de bin 112 kişiye gözaltı kararı Ankara merkezli 75 ilde Gülen yapılanması ile ilgili operasyon düzenlendiği, bin..
İstanbul'da 6 katlı bina çöktü İstanbul'da 6 katlı bina çöktü İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 katlı bir bina çöktü, olay yerine AFAD, itfaiye, ..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Y..
Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Yapılan bir araştırmaya göre 1950'lerden bu yana üzüntü, tiksinti ve korku ifade..
Türkiye’den iki film gösterilecek Türkiye’den iki film gösterilecek Berlin Film Festivali’nde bu yıl yönetmen Fatih Akın’ın “Der goldene Handschuh” ..
Ayşen Gruda hayatını kaybetti Ayşen Gruda hayatını kaybetti Tiyatro ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda, 74 yaşında hayatını kaybetti.
  Fransa HABERLERİ
Irkçılık Sarı Yelekli’leri Bölüyor! Irkçılık Sarı Yelekli’leri Bölüyor! Fransa’da bir dizi sarı yelekli protestocunun, son gösteriler sırasında veya int..
Nefret Ve Ayrımcılık Çağrısı Yaptığı Gerekçesiyle Yedi Cami Kapatıldı Nefret Ve Ayrımcılık Çağrısı Yaptığı Gerekçesiyle Yedi Cami Kapatıldı Fransa'da OHAL düzenlemelerini içeren yeni terörle mücadele yasası kapsamında bi..
Belediye başkanı köpeklerin havlamasını yasakladı Belediye başkanı köpeklerin havlamasını yasakladı Fransa'nın kuzeyindeki bir kasabanın belediye başkanı, gürültüyü önlemek için aş..
Kadınların Da İmam Olabileceği 'Liberal Cami' Açılıyor Kadınların Da İmam Olabileceği 'Liberal Cami' Açılıyor Paris'te kadın ve erkekler için ibadete açık 'liberal' cami için hazırlıklar baş..
  Belçika HABERLERİ
Belçika'da grev nedeniyle tüm uçuşlar 24 saatliğine iptal edildi Belçika'da grev nedeniyle tüm uçuşlar 24 saatliğine iptal edildi Belçika'da ulusal grev nedeniyle tüm uçuşlar 24 saatliğine iptal edildi. İptalle..
Türkiye göçmenlerinin işlettiği kafede silahlı saldırı Türkiye göçmenlerinin işlettiği kafede silahlı saldırı Belçika'nın Anvers şehrinde bir Türk kahvesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Sav..
Helal et yasağı Anayasa Mahkemesi'ne taşındı Helal et yasağı Anayasa Mahkemesi'ne taşındı Belçika'da "helal et yasağı" olarak da bilinen, dini esaslara uygun et kesimine ..
 Göçmenlerden Göçmenlerden "İnsani Vize" İçin Rüşvet Alan Siyasetçiye Tutuklama Belçika'nın Mechelen kentinde, milliyetçi Yeni Flaman İttifakı partisinin (N-VA)..
  Hollanda HABERLERİ
Çifte Vatandaşlığa Sahip Türkler Oy Kullanmasın Teklifi Çifte Vatandaşlığa Sahip Türkler Oy Kullanmasın Teklifi Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders,..
Amsterdam'da Silahlı Bir Kişi Vuruldu Amsterdam'da Silahlı Bir Kişi Vuruldu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı bir kişi polis tarafından vurularak ö..
İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) eski milletvekillerinden Joram va..
IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı Hollanda'nın Rotterdam kentinde mahkeme, IŞİD'e katılmak için 2 yıl önce Suriye'..
  İngiltere HABERLERİ
İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Cemal ve ailesi ülkeyi terk etti İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Cemal ve ailesi ülkeyi terk etti İngiltere'de saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci Cemal: Maruz kaldığımız şeyler k..
“Brezilyaca” Diye Bir Lisan Yok! “Brezilyaca” Diye Bir Lisan Yok! İngiltere'de bir kadın, sokakta yürürken karşılaştığı Brezilyalı 3 kişiye Portek..
Öldürülen Türk Gencin Babası: Oğlumu Arkadaşları Yoldan Çıkarttı Öldürülen Türk Gencin Babası: Oğlumu Arkadaşları Yoldan Çıkarttı Londra'da 17 yaşındaki Türk genci Nedim Bilgin'in bıçaklanarak öldürülmesi İngil..
'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? 'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı, Londonderry kentinde Cumartesi akşamı düzenlenen ..
  İsviçre HABERLERİ
Bizi Hackleyin Para Verelim Bizi Hackleyin Para Verelim İsviçre hükümeti, elektronik oy kullanma sistemini hackleyebilecek korsanlara 15..
Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda 'laiklik yasası' olarak adlandırılan ve kamu çal..
İsviçre'de tutukluların yarısının ikameti başka ülkelerde İsviçre'de tutukluların yarısının ikameti başka ülkelerde İsviçre'de tutuklu ve mahkum sayısı son 30 yıl içerisinde yüzde 50 artış gösterd..
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Aynı Sokakta Kısa Aralıklarla İkinci Bina Yangını Aynı Sokakta Kısa Aralıklarla İkinci Bina Yangını Avusturya-Wiener Neustadt'da bir binada çıkan yangında, dördü çocuk, altı kişi z..
Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Avusturya’da, çalılıkların arasında cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Manuela‘n..
16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu 16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde 16 yaşında bir genç kızın cesedi calılık..
Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Avusturya'da iki günde iki kadın cinayeti işlendi. Krumbach NÖ bölgesinde, mülk ..
  Avrupa HABERLERİ
AİHM'den Cem Vakfı kararı: Türkiye'nin itirazını reddetti AİHM'den Cem Vakfı kararı: Türkiye'nin itirazını reddetti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’nin Cem Vakfı’na ödemesi gereken m..
Sığınmacının Sınır Dışı Edilmesini Engellemeye Çalışan İsveçliye Ceza Sığınmacının Sınır Dışı Edilmesini Engellemeye Çalışan İsveçliye Ceza Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini uçaktan canlı yayınladığı direniş ile e..
Avrupa ülkeleri IŞİD'e katıldıktan sonra geri dönenlere ne yapıyor? Avrupa ülkeleri IŞİD'e katıldıktan sonra geri dönenlere ne yapıyor? Londra'da öğrenciyken IŞİD'e katılmak için 2015'te Suriye'ye giden Şamima Begüm,..
Diktatöre Görkemli Mezar Olmamalı Diktatöre Görkemli Mezar Olmamalı İspanya'da hükümet diktatör Francisco Franco'nun görkemli bir mezarı olmasını is..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
(Analiz) Avusturya’nın Kafası Karıştı (Analiz) Avusturya’nın Kafası Karıştı Avusturya devleti, resmi statüye kavuşturduğu Alevi toplumunun, karnelerde ‘’Ale..
Saldırganın ''Türk'' Olduğu Manşetten Neden Verilir? Saldırganın ''Türk'' Olduğu Manşetten Neden Verilir? Avusturya'da yaşanan bir bıçaklı saldırı sonrasında, bazı gazeteler resmi bir aç..
Bu Günlere Nasıl Geldik (2) Bu Günlere Nasıl Geldik (2) Eşe dosta çikolata götürmekle meşhur Almancıların hikayesi nasıl başladı? Geline..
Yorum: Bağımsız Milletvekilleri Bağımsız Mı? Yorum: Bağımsız Milletvekilleri Bağımsız Mı? Avusturya Federal Parlamentosu'nda iki tane bağımsız milletvekili bulunmakta. Bu..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Korkmadan Uyanmak Korkmadan Uyanmak ‘Artık sesimi unuttum, dilimi yuttum. İki kulağım tetikte. Düşman rahat bırakmıy..
Yaptığı Gösteride Sorduğu 2 Soru İle 17 Bin Çiftin Ayrılmasına Neden Oldu Yaptığı Gösteride Sorduğu 2 Soru İle 17 Bin Çiftin Ayrılmasına Neden Oldu İskoçyalı şovmen Daniel Sloss, Netflix’te yayınlanan şovuna kadar pek tanınmıyor..
İsveç’te kadınlar 8 Mart eylemlerini başlattı İsveç’te kadınlar 8 Mart eylemlerini başlattı İsveç’te kadınlar 8 Mart çalışmalarını ücret eşitsizliğini protesto ederek başla..
Özgecan Aslan'ın babası: Son olsun dediler, binlerce kadın katledildi Özgecan Aslan'ın babası: Son olsun dediler, binlerce kadın katledildi 4 yıl önce bugün katledilen Özgecan Aslan, Mersin'deki mezarı başında anılıyor...
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı