bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort porno izle porno film xnxx porn türkçe sikiş sikiş izle escort bayan şişli escort escort halkalı escort topkapı escort İstanbul escort halkalı escort eskort izmit izmit escort
HABER AKIŞI

Avrupa Parlamentosu Seçimleri: Sağ partilerin ittifak arayışı

 Tarih: 15-05-2019 06:49:15
Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde ilk kez bu kadar yoğun tartışmalara tanık oluyoruz. Üstelik tartışmalarda sık sık Avrupa'nın geleceğine ilişkin kötümser yorumlar öne çıkıyor.

Ergin Yıldızoğlu

Yoğun tartışmaların ve kötümser yorumların arkasında, 2008 mali krizinin harekete geçirdiği dinamiklerin siyasi sonuçlarının gündeme getirdiği olasılıklar var.

Aşırı sağcı - popülist partilerin, Avrupa çapında bir blok oluşturma çabası ve bu çaba sonuç verirse, Avrupa Birliği süreci üzerinde yapabileceği etkiler özellikle kaygı yaratıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in yakın zaman önce Almanya'da yayınlanan Handelsblatt gazetesiyle yaptığı bir söyleşideki, "Artık birbirimizi sevmiyoruz.

Ortak libidomuzu kaybettik" sözleri bu kaygıları ve kötümserliği çok güzel bir biçimde yansıtıyordu.

 

►Avusturya’nın AB Parlamento Adayları

Mali kriz taşları yerinden oynattı

2008'deki mali kriz, Avrupa Birliği sürecini ekonomik ve siyasi anlamda derinleştirme çabalarını iki yönden sarstı.

Birinci sarsıntı, üye ülkelerin içindeki sınıflara ve tabakalara, bunlar arasındaki bir "toplumsal kontrat" varsayımına ilişkindi.

Yönetici seçkinler, yönetici olma ayrıcalıklarını koruyabilirler ancak, bu konumlarını hakkettiklerini, toplumu yönetmekteki becerileriyle göstermeleri gerekir.

Kredi piyasalarının, bankaların kredi vermekteki isteksizliklerinden kaynaklı olarak, ani daralması ve hızla derinleşen ekonomik gerileme, (resesyon) yalnızca işçi sınıfını değil, orta sınıfının refah düzeyini de, işsizliği arttırarak, küçük ve orta boyutlu işletmelerin iş yapma koşullarını zorlaştırarak, hatta iflasları sıklaştırarak olumsuz yönde etkiledi.

Gelir dağılımındaki eşitsizlikler, güncel konulardaki tartışmaların ön sıralarına yükseldi.

Bu konudaki araştırmaları ile tanınan Fransız ekonomist Thomas Piketty'nin konuya ilişkin kitabı çok ilgi çekti, büyük yankı uyandırdı.

Mali krizden olumsuz yönde etkilenen kesimler, destek ve yardım almak umuduyla gözlerini, ülkelerinin hükümetlerine, siyasi temsilcilerine, yönetici seçkinlere çevirdiler.

Ancak hükümetler ve yönetici seçkinler, o sıralarda finansal piyasaları kurtarmakla, ortaya çıkan mali yükü devlet bütçesine transfer etmekle meşguldü.

Mali krizi yaratan büyük bankaların, krizden sorumlu genel müdürleri ve yönetim kurulu başkanları, çalıştıkları bankalar devletten yardım alırken, hala kendilerine dudak uçuklatan ücretleri ve ikramiyeleri vermeye devam ediyorlardı.

İslamafobi ve geleneksel Yahudi düşmanlığının canlanması

O dönem, Financial Times'dan Martin Wolf iş çevrelerinin liderleri için "sıra dışı yetenekli insanlar oldukları için bu ücretleri, ikramiyeleri aldıklarını düşünüyorduk. Bizlerden farkları yokmuş" diyecekti.

Krize yol açtığı, bankaları batırmaktan sorumlu olduğu düşünülenler eskisi gibi yaşamayı sürdürürken, halk kesimlerine de bütçeye gelen ek yükleri omuzlayabilmek için kemer sıkmak, sağlık, eğitim gibi sosyal harcamalara getirilen kısıntıların sonuçlarına katlanmak kalıyordu.

Bu dinamikler, orta sınıflarda ve çalışanlarda "kurulu düzene", liberal demokrasiye, Avrupa Birliği'nin ekonomik kurallarına karşı bir tepki, "seçkinlerin" halkın sorunlarına ilgisiz kaldığına, krizi yönetmeyi beceremediklerine, ayrıcalıklarını hakketmediklerine ilişkin algıları güçlendirdi.

Bu dinamikler, daha sonra popülizmin yükselişi olarak tanımlanacak gelişmelerin bir ayağını oluşturuyordu. Bu gelişmelerin ikinci ayağını ise, mali krizin Avrupa Birliği periferisindeki ülkelerde yaratığı sarsıcı, hatta yıkıcı etkilerin toplumsal sonuçları oluşturdu.

Bu yıkıcı etkilerle yakından ilişkili, "Arap Baharı" olarak adlandırılan siyasi-askeri çatışmaların yıkıntılarının yol açtığı insanı krizlerin dalgaları Avrupa kıyılarına ulaştığında, yarattıkları "göçmenler krizi", "İslamcı terörizm" olguları patlak verdi.

"Göçmenler krizi", "İslamcı terörizm", yalnızca birinci ayağın içerdiği, yönetici, seçkinlerin beceriksizliklerine ilişkin algıları güçlendirmekle kalmadı. Bunlara ek olarak da Avrupa ülkelerinin tarihindeki ırkçı refleksleri; önce İslamafobiyi, sonra da geleneksel Yahudi düşmanlığını canlandırmaya başladı.

Almanya hedef ülke haline geldi

Mali krizin etkileriyle sarsılan ikinci varsayım da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin aralarındaki eşitlik ilkelerine, birliğin iç işleyişine ilişkindi.

Avrupa'da tarihsel olarak Akdeniz ülkeleri (zeytin yağı kuşağı) bölgesi ve Almanya, Fransa, Belçika, Danimarka gibi ülkelerden oluşan sanayi kuşağı ülkeleri ayrımı, Batı Avrupa ve Doğu Avrupa ayrımları vardı.

Ancak bu bölgesel ayrılıkların, AB üyeleri arasındaki eşit ilişkiler, bütünleşme ve benzeşme (convergence) süreçleri içinde erimekte olduğu varsayılıyordu. Mali kriz ve göçmenler krizi, bu bölgesel farklılıkları, ekonomik ve siyasi boyutlarıyla birlikte gözler önüne sermekle kalmadı daha da derinleşirdi.

Mali kriz hem Akdeniz ülkelerini hem de Doğu Avrupa ülkelerini şiddetli bir borç krizi olarak vurdu, ekonomilerini derin bir resesyona itti, toplumsal istikrarlarını sarstı. Dahası sonrasında gelen kurtartma paketleri süreçleri ise, Avrupa Merkez Bankası'nın ve Avrupa Komisyonu'nun Almanya ve Fransa gibi merkez ülkelerin, esas olarak da Almanya'nın iradesini yansıttığı izlenimini yarattı.

Mali krizin etkisiyle ekonomileri durma noktasına gelen ülkeler, ekonomik kurtarma paketlerinden yararlanabilmek için bu iradenin dayattığı reçeteleri, toplumsal sonuçlarına bakmadan, kabullenmek zorundaydılar.

İtalya ve Yunanistan'da bu reçeteleri kabul etmek istemeyen hükümetlerin, AB merkezinin basıncıyla değiştiği, toplumsal sarsıntıların derinleştiği görüldü.

Bu gelişmeler AB'nin merkez ülkeleriyle, çevre ülkeleri arasındaki çelişkileri, krizden en büyük zararı gören kesimler arasında adeta bir düşmanlık derecesine yükseltti.

Örneğin Almanya'nın tabloid gazeteleri "Zeytin yağı kuşağı" ülkelerinin halklarını tembellikle ve beleşçilikle suçluyor, bu ülkeler de Almanya'ya ve Alman Şansölyesi Merkel'e öfkelerini, Nazi dönemini anımsatarak ifade ediyorlardı.

Göçmenler dalgasının etkileri

İkinci varsayımı sarsan bir diğer gelişme de "göçmenler krizinin" etkilerine ilişkindir. Göçmenler dalgası özellikle 2015-2016 yıllarında Kuzey Afrika'dan ve Ortadoğu'dan gelenler bağlamında öncelikle İtalya ve İspanya'yı, Türkiye üzerinden gelenler de, Doğu Avrupa ülkelerini etkiledi.

Göçmenler krizinde de, krizin etkileriyle boğuşan ülkelerin beklentileriyle Almanya gibi iş gücüne gereksinim duyan ülkelerin tavırları farklı oldu.

Göç dalgasıyla karşılaşan ülkelerde, merkez ülkelerden, bu krizle baş etmelerine yardımcı olabilecek mali yardımlar yeterince gelmeyince, sırtlarındaki yükü, diğer üye ülkeler arasında paylaşarak azaltacak önlemler alınamayınca, AB'nin merkez ülkelerine, genel olarak AB'nin yabacılar politikalarına karşı milliyetçi, "yerelci" (nativit) hatta Müslüman düşmanı, giderek faşizan eğilimler sergileyecek akımlar ve popülizm denen olgu güçlenmeye başladı.

Birliğin bütünlüğü tehlikede mi?

Mali krizin, göçmenler krizinin ve terörist saldırıların etkilerinin güçlendirdiği siyasi eğilimler, tam da Avrupa Birliği Parlamentosu seçimlerine giderken, "Avrupa Birliği'nin bütünlüğü tehlikede mi?" sorusunu gündeme getiriyor.

Bu soru oldukça önemli gözlemlere dayanıyor. Bu gözlemlerden biri siyasi coğrafyadaki parçalanma eğilimine ilişkin.

Hemen bütün Avrupa ülkelerinde, son yıllarda yükselen popülist akımlar, yeni siyasi partiler doğurdu ve seçimlere katılan partilerin sayıları arttı.

Çoğunluk sistemini değil de nispi temsil sistemini benimsemiş ülkelerde parlamentodaki parti sayısı arttı.

Diğer taraftan, geleneksel merkez partilerinin oy tabanları, yeni gelen popülist partilerin lehine daralmaya, merkez partilerin meclisteki sandalye sayıları azalmaya, hatta içlerinden, popülist partilere katılmayan ancak onların etkisinde kalan yeni "merkez" partileri çıkmaya başladı.

Bu parçalanmadan en çok aşırı sağcı, kimi zaman faşizan eğilimler sergileyen partilerin yararlandığını, bu partilerin parlamentoya girdikleri hatta hükümetlere ortak oldukları görülüyordu.

İspanya seçimlerinde, General Franco devrildikten bu yana ilk kez aşırı sağcı bir parti, Vox'un doğduğu yıl, yüzde 10'un üzerinde oy alarak parlamentoya girebildi.

Avrupa siyasetinde parçalanma süreci, Birliğin "ortaklaştırılmış egemenlik" modeline kuşkuyla yaklaşan, ırkçı, milliyetçi, kimi zaman İslam ve Yahudi düşmanı kodlarla konuşan partilerin, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Finlandiya, Macaristan, Polonya, Romanya, Letonya gibi ülkelerde güçlenmesi, ülkelerin siyasi iklimlerinin değişmesi hızlanıyordu.

Milliyetçi enternasyonal kurma çabası

Avrupa Parlamentosu seçimlerine giderken, bu parçalanma süreci, AB sürecini tehdit edecek yönde yeni ve başka türlü bir "birleşme" çabasını ortaya çıkardı.

İtalya'da hükümet ortağı aşırı sağcı Liga partisinin lideri Başbakan yardımcısı Matteo Salvini, Macaristan'da Fidetz, Almanya'da AfD, ve Fransa'da LePen'in, Avrupa çapında bir milliyetçi partiler ittifakı, bir tür "milliyetçi enternasyonal" kurmaya çalıştığı görülüyor.

Başarılı olunduğu takdirde bu blokun, Avrupa Parlamentosu'nda üçüncü büyük grup olarak, AB politikalarının oluşmasında ya da sabote edilmesinde önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Birçok siyasi analist, parçalanma eğilimi ve "milliyetçi enternasyonal" kurma çabalarında, jeopolitik etkenlerin de güçlendirici bir rol oynadığına ilişkin gözlemlerini paylaşıyor.

AB üyesi ülkelerdeki sağcı partilere sağlanan güçlendirici etkenlerin, iki ayrı 'kutuptan', bir tarafta ABD Başkanı Trump'un oy tabanı, Hristiyan evanjelik sağın temsilcisi Steve Bannon'dan ve diğer tarafta Rusya Devlet başkanı Putin'den mali ve siyasi destek olarak geliyor olması da ayrıca ilginç.

Putin ve Steve Bannon neden aynı siyasi grupları destekliyor?

İngiltere'de Brexit hareketinin kurucusu Nigel Farage'ın "günümüzde Batı dünyasının en büyük düşünürü ve aktivisti" olarak nitelediği Steve Bannon'un, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden atıldıktan sonra, etkinliğini, evanjelik sağın iş çevrelerinden sağladığı kaynaklarla birlikte Avrupa'ya taşıdığı anlaşılıyor.

Bannon, Avrupa'da sağ popülist dalga içinde, "Batı uygarlığını, İslam, sosyalizm, ateizm, LGBT gibi kötülüklerden arındırarak birleştirmek ve kurtarmak" amacıyla bir uluslararası network kurmaya çalışıyormuş. Elinde büyük mali kaynaklar olduğu anlaşılan Bannon'un, eski bir İtalyan manastırında kurduğu "Academy of Judea Christian West" adlı bir yapılanma içinde örgütlenmeye çalıştığı da konuşuluyor.

Bannon, Avrupa ve Hristiyan Batı üzerinde, ABD liderliğini güçlendirmeyi ve Batı "uygarlığını" birleştirmeyi amaçlayan bir etki olarak görülebilir.

Putin'in, Bannon'un desek verdiği siyasi grupları destekleme amacının, aynı kaygılardan kaynaklandığını söylemek kolay değil. Putin'in daha çok Avrupa Birliği'nin karşısına homojen, güçlü bir ekonomik siyasi, hatta askeri blok olarak çıkmasını önleme kaygısıyla hareket ettiğini düşünmek daha gerçekçi olacaktır.

Bu nedenle, Putin'in Avrupa Birliğine karşı, birliği dağıtmak isteyen, sağcı milliyetçi popülist siyasi gruplara, Birliğin istikrarını bozmak amacıyla destek vermek istemesinin bir anlamı var. Bu grupların, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara muhalefet ediyor olması da Putin açısından bir başka avantaj.

Ancak son dönemde, sağ popülist gruplarda, bir strateji değişikliği eğiliminin belirmeye başladığına ilişkin gözlemler de var.

Sağ popülist partiler ve akımlar arasında son dönemde ortaya çıkmaya başlayan yeni eğilimler, bu grupların Avrupa Birliği'ni yıkmak fikrini terk ederek, onu belli bir yönde yeniden şekillendirmeyi amaçladıklarını düşündürüyor.

Avrupa sağında, "AB'de kalma" yaklaşımı benimseniyor

Foreign Policy'den Susi Dennison "Avrupa Karşıtı Partiler Artık Avrupa Karşıtı Değil" başlıklı analizinde, AB'den çıkma talebinden vazgeçen İtalya Başbakan yardımcısı Matteo Salvini'nin benimsediği "sağduyunun Avrupası" yaklaşımının, diğer sağ popülist partiler tarafından da benimsenmekte olduğunu gözlemlediğini aktarıyordu.

"Sağduyunun Avrupası" projesi, güvenlik konularına daha çok önem verecek, göçmenlik sorunlarını, göçmen gelişi kadar göç verme (beyin göçü) sorunlarını daha yakından denetleyecek ve "önce ulusal çıkar" ilkesini benimseyecekmiş.

Dennison, bu yaklaşım değişikliğinde ise şu etkenlerin rol oynadığını analiz ediyor;

  • İngiltere'nin AB'den çıkma çabalarının karşılaştığı zorluklar,
  • AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının yüzde 68'nin, AB üyeliğinin ülkeleri için yararlı olduğuna inanıyor olmaları (YouGov araştırması)
  • ABD-Çin-Rusya gibi büyük güçler karşısında, bir blok içinde korunmanın daha akla yakın olması

Kısacası sağ popülizmin projesinin, Avrupa Birliği'ni yıkmaktansa, dışa kapalı, daha baskıcı, yabancılara hoşgörüsüz, Müslümanlara düşman özellikler kazanarak, "Steve Bannon'un projesini" anımsatır bir yönde değişmekte olduğu görülüyor.

Avrupa Birliği'nin yönetimi söz konusu olduğunda, ulus devletlerin temsilcilerinden oluşan Komisyon, Parlamento'dan daha etkilidir.

Bu nedenle, Avrupa Birliği Parlamento seçimleri genelde pek fazla ilgi çekmez, katılım her zaman çok düşük düzeyde kalır.

Ancak, sanırım bu kez durum biraz farklı.

Sağ popülist partilerin başarı göstererek Parlamento'da güçlü bir grup kurmayı başarmaları, salt Avrupa Birliği'nin geleceği açısından değil uluslararası jeopolitik açısından da önemli sonuçlar doğurmaya aday olacak gibi görünüyor.

Editörün notu: Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, 28 üye ülkedeki 512 milyonu aşkın kişiyi temsil etmek için 751 parlamenter seçilecek. Seçim 23 ve 26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

  Kaynak: BBC Türkçe   Bu haber 256 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avrupa HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Geheime Videoaufnahmen belasten Strache schwer Geheime Videoaufnahmen belasten Strache schwer Tappte Strache in eine Videofalle? Ein beim Spiegel und bei der SZ veröffentlich..
Es ist wieder da Es ist wieder da Wir sind in der Pflicht, Widerstand zu leisten: In Österreich lässt eine bürgerl..
Eskalation an HTL: Schüler fürchten um Ruf ihrer Schule Eskalation an HTL: Schüler fürchten um Ruf ihrer Schule Während Schüler die Debatte nach den Skandal-Videos aus der HTL-Ottakring überzo..
Was ist in der HTL Wien passiert? Was ist in der HTL Wien passiert? In einer HTL der Hauptstadt Wien ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen Leh..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya Devlet Kurumları’ndan Şikayetçi Misiniz? Avusturya Devlet Kurumları’ndan Şikayetçi Misiniz? Avusturya’da Kamu Denetçiliği Kurumu (Volksanwaltschaft), vatandaşların şikayetl..
Avusturya Eylül’de Seçime Gidiyor! Avusturya Eylül’de Seçime Gidiyor! Başbakan Sebastian Kurz’un koalisyon hükümetini sürdürmeme kararını açıklamasını..
Avusturya Erken Seçime Gidiyor! Avusturya Erken Seçime Gidiyor! Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ‘’yeter artık’’ diyerek, koalisyon hükümetin..
Strache İstifa Etti, Erken Seçim Kapıda Strache İstifa Etti, Erken Seçim Kapıda Avusturya Koalisyon Hükümeti ortağı FPÖ liderinin, skandal videosunun yayınlanma..
  Viyana HABERLERİ
Viyana Dahil Tüm Avrupa Sokaklardaydı Viyana Dahil Tüm Avrupa Sokaklardaydı Viyana ve Avrupa’nın 13 ülkesinde, "Herkes için Tek Avrupa – Milliyetçiliğe Karş..
Strache Gitmek İstemiyor! Strache Gitmek İstemiyor! Avusturya Başbakan Yardımcısı’nın konuşmalarının yer aldığı videonun yayınlanmas..
Avusturya’da Hükümetin Gidişi Bayram Havası Yarattı Avusturya’da Hükümetin Gidişi Bayram Havası Yarattı Avusturya Koalisyon Hükümeti ortağı FPÖ lideri hakkında çıkan suçlamalar nedeniy..
Viyana’da Yangın: 5 Yaralı Viyana’da Yangın: 5 Yaralı Başkent Viyana’da dün gece bir binanın bodrum katında çıkan yangın sonucu, beş k..
  Türkiye HABERLERİ
Drone İle Kaçak Balıkçı Avı Drone İle Kaçak Balıkçı Avı Manisa’da kaçak balık avcıları drone ile yapılan denetimden kaçamadılar. Marmara..
19 Mayıs: Bağımlılık ilişkilerinin değil, bağımsızlık özleminin tarihi 19 Mayıs: Bağımlılık ilişkilerinin değil, bağımsızlık özleminin tarihi ''Şimdi mücadeleyi ilerletmek, güncellemek; demokratik ve bağımsız bir ülkeyi in..
Abdullah Çatlı’nın yeğeni FETÖ’den tutuklandı Abdullah Çatlı’nın yeğeni FETÖ’den tutuklandı 3 Kasım 1996’daki Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın yeğeni..
Öcalan'a Avukatlarıyla Görüş Yasağı Kaldırıldı Öcalan'a Avukatlarıyla Görüş Yasağı Kaldırıldı Mayıs başında sekiz yıl sonra ilk kez avukatları ile görüşen Abdullah Öcalan'a y..
  Almanya HABERLERİ
TIR Şoförlerinin Yeşil Pasaportu Var! TIR Şoförlerinin Yeşil Pasaportu Var! Türkiye AB’den vize serbestisi beklerken yeşil pasaportlu Türk vatandaşları için..
Çocuklara Başörtüsü Yasağı Avusturya’dan Almanya’ya Sıçradı Çocuklara Başörtüsü Yasağı Avusturya’dan Almanya’ya Sıçradı Avusturya Parlamentosu’nun ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı kararı..
FPÖ Lideri Strache’nin Bu Gün İstifa Etmesi Bekleniyor FPÖ Lideri Strache’nin Bu Gün İstifa Etmesi Bekleniyor Avusturya Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz-Christian Strache'nin s..
Peş Peşe Bulunan 5 Ceset, Ortaçağ Tipi Bir Tarikatı İşaret Ediyor Peş Peşe Bulunan 5 Ceset, Ortaçağ Tipi Bir Tarikatı İşaret Ediyor Almanya'da bir otel odasında cansız halde bulunan üç kişinin ölümlerinin arkasın..
  Kültür Sanat HABERLERİ
İbrahim Tatlıses: AK-Parti İçin Kellemi Veririm İbrahim Tatlıses: AK-Parti İçin Kellemi Veririm AK-Parti için İzmir'den milletvekili adayı olan İbrahim Tatlıses, AK-Parti için ..
Cem Yılmaz: Nedir bu topyekûn saldırı? Cem Yılmaz: Nedir bu topyekûn saldırı? Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'na verdiği desteğin ardından kendisini eleştirenlere,..
80'lerin Ünlüleri Bir Araya Geldiler 80'lerin Ünlüleri Bir Araya Geldiler 1980'liler gecesinin 2. si Bir balık restoranında büyük bir çoşkuyla kutlandı...
Dilber Ay'ı Kaybettik! Dilber Ay'ı Kaybettik! Onur Akay yaptığı açıklamada ünlü sanatçı Dilber Ay'ın kalp krizi geçirerek haya..
  Fransa HABERLERİ
Önce Zehirleyip, Sonra Kurtarmaya Çalışan Doktor Tutuklandı Önce Zehirleyip, Sonra Kurtarmaya Çalışan Doktor Tutuklandı Fransa'da daha önce 7 kişiyi zehirlemekle suçlanan anestezi uzmanı Frederic Pech..
Türkiye'nin Fransa'da Okul Açmasına İzin Verilmiyor Türkiye'nin Fransa'da Okul Açmasına İzin Verilmiyor Türkiye'nin Fransa'da lise düzeyinde okullar açmasına sıcak bakmayan Fransız Eği..
Sınıfın Kapanmasını Önlemek İçin 15 Koyun Okula Kaydedildi Sınıfın Kapanmasını Önlemek İçin 15 Koyun Okula Kaydedildi Fransa'nın güneyindeki Grenoble kenti yakınlarındaki Crets-en-Belledonne kasabas..
Köylüler Yükselen Aşırı Sağın Gölgesinde Mültecilere El Uzatıyor Köylüler Yükselen Aşırı Sağın Gölgesinde Mültecilere El Uzatıyor Fransa'da, 2018'de 123 bin kişi iltica talebinde bulundu. Bunlardan yaklaşık 46 ..
  Belçika HABERLERİ
Yahudi Müzesi'nde iftar yemeği verildi Yahudi Müzesi'nde iftar yemeği verildi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bundan 5 yıl önce 4 kişinin silahlı saldırı sonu..
Belçika Fehriye Erdal’ı Arıyor Belçika Fehriye Erdal’ı Arıyor Belçika federal polisi, 13 yıl önce resmi gözetim altındayken kaçarak izini kayb..
Milletvekili Adayı 'Ülkücü Paylaşımı' Nedeniyle Partisinden İhraç Edildi Milletvekili Adayı 'Ülkücü Paylaşımı' Nedeniyle Partisinden İhraç Edildi Belçika'nın Flaman kesiminde yapılacak parlamento seçimlerinde Hristiyan Demokra..
Kadın gazeteciyle konuşmayan İslam Partisi liderine hapis cezası Kadın gazeteciyle konuşmayan İslam Partisi liderine hapis cezası Belçika'da "harem-selamlık otobüs" talebi ile tartışma yaratan İslam Partisi lid..
  Hollanda HABERLERİ
Eurovision şarkı yarışmasını 44 yıl aradan sonra Hollanda kazandı Eurovision şarkı yarışmasını 44 yıl aradan sonra Hollanda kazandı İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen 64. Eurovision şarkı yarışmasını "Arca..
Gemide Uyuşturucu Üretilen Laboratuvar Bulundu Gemide Uyuşturucu Üretilen Laboratuvar Bulundu Hollanda'da yüzen uyuşturucu laboratuvarı polis operasyonu sırasında bubi tuzağı..
Komşularla Anlaşmazlıklar Konusunda Tavsiyeler İçeren İnternet Sitesi Yayında Komşularla Anlaşmazlıklar Konusunda Tavsiyeler İçeren İnternet Sitesi Yayında Otomobilin camına dışkı ya da yumurta atılması, havası indirilmiş lastikler, bah..
 Hollanda'da Bir Kız Çocuğu Tecavüzcüsüyle Evlendirilmek İstendi Hollanda'da Bir Kız Çocuğu Tecavüzcüsüyle Evlendirilmek İstendi Hollanda'da sığınmacı kampında kalan Eritreli bir kız çocuğunun, kendisine tecav..
  İngiltere HABERLERİ
İngiliz turistlerin bu yaz Avrupa Birliği dışındaki ilk tercihi Türkiye İngiliz turistlerin bu yaz Avrupa Birliği dışındaki ilk tercihi Türkiye Yaz tatili yaklaşırken, İngiltere'de çoğu kişi tatil için seçimini ve rezervasyo..
Yeni IRA Gazeteci Öldürülmesinin Sorumluluğunu Üstlendi Yeni IRA Gazeteci Öldürülmesinin Sorumluluğunu Üstlendi Kuzey İrlanda'da Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) örgütü, Perşembe günü gaze..
Hapishaneye Ölü Sıçan İçinde Uyuşturucu Sokuldu Hapishaneye Ölü Sıçan İçinde Uyuşturucu Sokuldu İngiltere'nin güneyindeki Shaftesbury kasabasında bir hapishanenin bahçesinde ka..
Balyozla Beş Camiye Saldırı Gerçekleştirildi Balyozla Beş Camiye Saldırı Gerçekleştirildi İngiltere'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Birmingham kentinde, gece saatl..
  İsviçre HABERLERİ
Zürih Başkonsolosluğu, Son 2 Yılda 6 Kez Saldırıya Uğradı Zürih Başkonsolosluğu, Son 2 Yılda 6 Kez Saldırıya Uğradı İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu binasına dün gece molotofkokteyli s..
Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi İsviçre'nin Cenevre kantonunda Müslüman konsey üyesi başörtüsüyle toplantıya alı..
Bizi Hackleyin Para Verelim Bizi Hackleyin Para Verelim İsviçre hükümeti, elektronik oy kullanma sistemini hackleyebilecek korsanlara 15..
Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda 'laiklik yasası' olarak adlandırılan ve kamu çal..
  NIEDERÖSTERREICH HABERLERİ
Tren Çarpması Sonucu Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti Tren Çarpması Sonucu Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti Aşağı Avusturya Eyaleti (NÖ) Aspang-Markt’da yaşlı adam trenin altında kalarak c..
Strache’yi Hitler’e Benzeteni Bulana 200 Euro Ödül Strache’yi Hitler’e Benzeteni Bulana 200 Euro Ödül Seçim afişlerinde, Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Liderine bıyık yaparak Hitle..
Schwechat’da İlginç Patlama Schwechat’da İlginç Patlama Avusturya’nın Schwechat ilçesinde ilginç bir patlama yaşandı. İlçenin en işlek c..
Avusturya'dan Mültecilere  Avusturya'dan Mültecilere "On Emir" Aşağı Avusturya eyalet hükümetinin ilticadan sorumlu, aşırı sağcı FPÖ üyesi baka..
  Avrupa HABERLERİ
Avrupa Adalet Divanı'ndan 'Çalışma Süresi' Kararı Avrupa Adalet Divanı'ndan 'Çalışma Süresi' Kararı Avrupa Adalet Divanı işverenlerin, personellerinin çalışma sürelerini detaylı bi..
Avrupa Parlamentosu Seçimleri: Sağ partilerin ittifak arayışı Avrupa Parlamentosu Seçimleri: Sağ partilerin ittifak arayışı Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde ilk kez bu kadar yoğun tartışmalara tanı..
Porno sitesine seçim reklamı verdi Porno sitesine seçim reklamı verdi Porno sitesine seçim reklamı veren Danimarkalı siyasetçi, Seçmenler neredeyse be..
Yahudilere hakaret eden imama dava açıldı Yahudilere hakaret eden imama dava açıldı İsveç’teki bir gösteride, Yahudiler hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanan bir i..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Başörtüsü-Marksizm-Pankart Başörtüsü-Marksizm-Pankart Avusturya’da izlenen popülist politikaların hedefine oturan Müslümanlar, kendile..
AB Seçimlerine Gidilirken, Müslümanların Çocukları Kullanılıyor AB Seçimlerine Gidilirken, Müslümanların Çocukları Kullanılıyor Müslüman göçmenlerin çocukları üzerinden, Avusturya başörtüsünü, Almanya oruç tu..
Aşırı Sağ Neden Ve Nasıl Yükseldi? Aşırı Sağ Neden Ve Nasıl Yükseldi? Dikkatler, 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seç..
Müslümanlar Kendilerini Siyasetten Dışlanmış Hissediyor Müslümanlar Kendilerini Siyasetten Dışlanmış Hissediyor AB itibarı ile AP'de yalnızca üç Müslüman parlamenter bulunuyor ve onlar da Brex..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Bu Gün Ve Her Gün Onların! Bu Gün Ve Her Gün Onların! Anneler gününün nereden geldiğini anlatanlar farklı kaynaklarda hep annesini kay..
Kadın İşçiler, El Koydukları Fabrikada Üretime Geçti Kadın İşçiler, El Koydukları Fabrikada Üretime Geçti Venezuela’da kapatılan bir fabrikayı işçi kontrolüne geçiren kadın işçiler, 25 ..
Törelerin Esaretinden Kurtulanların Hikayesi Törelerin Esaretinden Kurtulanların Hikayesi Avusturya’da doğan iki genç kadının, yitip giden çocukluklarının, yitip giden bi..
Doğum sonrası stres bozukluğu kadınları nasıl etkiliyor? Doğum sonrası stres bozukluğu kadınları nasıl etkiliyor? Doğum, kadın yaşamında fiziksel anlamda en ağrılı olaylardan biri. Ancak travman..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı