HABER AKIŞI

Avusturya'da Çalışma ve Oturum İzni

 Tarih: 12-03-2018 22:00:26
Avusturya'da, çalışma, aile birleşimi, vatandaşlık ve oturma izni gibi göçmenleri yakından ilgilendiren yasaları bir araya topladık.

Avusturya'da  ikamet ünvanları

Kilit serbest meslek sahibi için Kırmzı-Beyaz- Kırmzı Kart (Rot-Weiß-Rot Karte)

Kilit işçi için Kırmzı-Beyaz- Kırmzı Kart (Rot-Weiß-Rot Karte)

Mavi Kart

Kırmzı-Beyaz- Kırmzı Kart Plus (Rot-Weiß-Rot Karte Plus)

"Aile bireyileri"

Yerleşme İzni (Niederlassungsbewilligung)

Yerleşme İzni (Niederlassungsbewilligung) - Calışma hakkı içermeyen

Yerleşme İzni (Niederlassungsbewilligung) - Akraba

Sürekli Oturma (Daueraufenthalt - EU)

Sürekli Oturma - Aile Bireyi (Daueraufenthalt - Familienangehörige)

Avrupa Birliği'nin Yerleşme hukuku (Gemeinschaftliches Niederlassungsrecht - Dokumentationen)

 

Başkent Viyana'da Bu işlemler Belediye tarafından yapılmaktadır.

Nufüs oranının az olan yerleşim bölgelerinde, Yabancılar Polisi aynı görevi yapmaktadır. 

 

Göç, Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Dairesi - MA 35

Belediye Dairesi 35, Viyana Eyalet İdaresi’nin dairesidir ve başka işlerin yanı sıra Federal Devletin (Avusturya Cumhuriyeti) Yerleşme ve Oturma Yasasının icrasından, yani ikamet ünvanının (Aufenthaltstitel) ilk kez verilmesi ve uzatılmasından yetkilidir.

MA 35 ayrıca Avrupa Ekonomik Sahası ülke vatandaşlarının ve onların üçüncü ülke uyruklu aile yakınlarının oturma ve yerleşme hakkının belgelendirme işlemlerinden ve yabancıların mülk edinmesinden de sorumludur

 

Aile birleşimi - Ailemi Avusturya’ya getirmek istiyorum

Avusturya’da yasal olarak ikamet eden ve yerleşim iznine sahip olan "üçüncü ülke vatandaşı" (Avrupa Ekonomik Sahasına dahil bir ülkenin vatandaşı olmayan yabancı uyruklu bir kişi) kişiler için aile birleşimi "çekirdek aileyle" sınırlandırılmıştır.

Çekirdek aile, aile birleşimi başvurusunda bulunan kişinin eşi ve evlenmemiş reşit olmayan çocuklarından (evlat edinilen çocuklar ile üvey çocuklar da dahil olmak üzere) oluşur.

Eşlerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir.

Reşitlik hususunda Avusturya hukuku söz konusudur.

Çocuk 18 yaşını doldurana kadar reşit değildir.

Evli çiftler ise 21 yaşını tamamlamış olmalıdırlar.

Gelecek aile bireyleri için kontenjan uygulanıp uygulanmayacağı, aile birleşimi başvurusunda bulunan kişinin hukuki durumuna bağlıdır. Ayrıca ikamet ünvanının çeşidi, ikamet amacı ve ilk oturma izin süresi de ailesini getirmek isteyen kişinin hukuki durumuna bağlıdır. İkamet ünvanının verilmesinden sonra aile bireyleri çalışabilirler.

Avusturyalıların, Avrupa Ekonomik Sahası ülkeleri vatandaşlarının ve İsviçre vatandaşlarının aile bireyleri için farklı hükümler geçerlidir.

 

İkamet Ünvanını uzatmak
 

Size Avusturya Cumhuriyeti için verilen ikamet ünvanı süreli ise, uzatma başvurunuzu mutlaka ikamet ünvanının geçerlilik süresi bitmeden önce yapmalısınız.

Geçerlilik süresi bittikten sonra yapılan başvuruların "uzatma başvurusu" olarak kabul edilmeleri için, başvurular son ikamet ünvanının geçerlilik süresinin bittiği günden itibaren altı aylık bir süre içinde yapılmalılar.

Daha sonra yapılan başvurular "ilk başvuru" olarak işlem görülür.

Dilekçenin geç verilmesi Avusturya’da yasal ikamet hakkını kaybetmenize ve yeni izin için bizzat Avusturya dışından başvuru yapma zorunluluğuna yol açabilir.

Oturma izniniz genelde her defasında oniki ay için uzatılır.

 

İkamet amacını değiştirmek
 

Oturma izninizin geçerlilik süresi içinde Avusturya'da "ikamet amacını" değiştirme başvurusunda (Zweckänderungsantrag) bulunabilinirsiniz.

Gerekli koşulları yerine getirmeniz halinde yurt içinde size yeni bir ikamet ünvanı verilir. Koşulları yerine getirmeme durumunda başvurunuz reddedilir.

Red kararı mevcut oturma izninizi etkilemez.

 

"Sürekli Oturma - AB (Avrupa Birliği)"
 

Son beş yıl içinde kesintisiz oturma izni almış, entegrasyon sözleşmesini yerine getirmişseniz, Almancayı B 1 düzeyinde biliyorsanız ve şu oturma ünvanlarından birine sahip olmuşsanız:

"Kırmızı beyaz kırmızı kart" Rot-Weiß-Rot Karte
 

"Kırmızı beyaz kırmızı kart plus" Rot-Weiß-Rot Karte plus
 

Yerleşme İzni (Niederlassungsbewilligung)
 

Yerleşme İzni (Niederlassungsbewilligung) - Calışma hakkı içermeyen
 

Yerleşme İzni (Niederlassungsbewilligung) - Akraba
 

AB Mavi Kart
 

Aile Bireyi
 

Sürekli oturum izni alabilirsniz.

Bu oturma izni size süresiz yerleşme hakkını verir.

Sadece ilgili belge beş yıllık bir süre için düzenlenir.

Lütfen dikkat: Oniki aydan fazla Avrupa Birliği'nin dışında ikamet etme durumunda oturma izninizin geçerliliğini yitirebileceğini göz önünde bulundurunuz.

Uzun süre yurtdışında kalmayı planlıyorsanız, yetkili makam ile bu konuda görüşmeniz ve yazılı olarak bildirimeniz tavsiye edilir.

 

Avusturya vatandaşıyla evlenmek

Avustuya vatandaşı olan biriyle evlenen ya da resmi olarak beraber yaşayanlar, Avusturya’ya yerleşme hakkına sahiptir.

Ancak yabancı eş nedeniyle oturma hakkını sürdürme ya da Avusturya vatandaşlığını elde etmeye yönelik evlilikler ve resmi olarak onaylanmış beraberlikler, yabancı hakları kapsamında suç sayılmaktadır.

 

Almanca ve entegrasyon kurslarına katılma yükümlülüğü
 

2011 tarihli  Entegrasyon Sözleşmesinin (IV), Avusturya'da sürekli kalmak isteyen göçmenlerin Almanca dili ile entegre olmalarını amaçlamaktadır.

Entegrasyon sözleşmesinin amacı özellikle Almanca dilinin öğrenilmesinidir.

Birinci oturma ünvanını almak isteyen üçüncü Dünya ülkerlerinden geleneler (Sırbistan, Karadağ, Bosna ve Hersek) Avusturya'ya girmeden önce A1 düzeyinde Almanca bildiklerini kanıtlamak zorundadırlar. AB vatandaşları için bu zorunluluk yoktur.

 

Türk vatandaşları için ise şunlar geçerlidir:

Modul 1
 

Modul 1 için Ortak Avrupa Referans Çerçevesinin A2 düzeyinde  Almanca bilmeleri gereklidir.

Almanca bilgileri yeterli olmayan göçmenler için özel dil kursları vardır.

Ancak bu dil kursları  zorunlu değildir .

Avusturya'ya geldikten ve ilk ikametkah belgesini aldıktan sonra 24 ay içinde A2 düzeyinde Almanca bildiklerini ve Entegrasyon Sözleşmesini yerine getirdiklerini kanıtlamak zorundadırlar.

MA 35 dairesinden alınacak birinci oturma ünvanı ile birlikte mavi kart sayesinde göçmenler 300 saatlik kurs bedeli olan 750 euro'nun en fazla yarısını geri alabilmektedirler.

Bunun için ise, dil sınavının, mavi kartın tanzim tarihinden itibaren 18 ay içinde başarıyla verilmiş olması gerekmektedir.

Ama örneğin ağır hastalık gibi nedeler  ile Entegrasyon Sözleşmesini zamanında yerine getiremeyenler, sınavın ertelenmesi için yetkili daireye başvurabilirler.

Viyana`ya yeni gelen göçmenlere dil için 3 defa 100' er  euro'luk hediye çeki de verilmektedir.

Bu hediye çekleri, yeni gelen her üçüncü ülke vatandaşına Başlangıç koçluğunda  MA 17 (Göç ve Vatandaşlık Dairesi MA 35) dairesi tarafından verilen eğitim kartının içinde bulunmaktadır.

Bilgilendirme-modüllerini yapıktan sonra damgalanan hediye çeki ancak o zaman paraya çevrilmektedir.

Kurs bedeli böylece düşmektedir. Tanzim edildikten sonra 30 ay geçerliği olan bu hediye çekleri mavi karttan farklı olarak, B1 kursları için de kullanılabilinmektedir.

A2 düzeyinde almanca bildiklerini 24 ay içinde kanıtlayanlar ve diğer şartları yerine getirenlere 3 yıllık bir oturma verilmektedir.

Modul 2
 

Modul 2 için B1 almanca düzeyi gerekmektedir.

Avusturya'ya girdikten toplam 5 yıl içerisinde B1 düzeyindeki  almanca sınavını başaranlara AB sürekli oturum izni verilmektedir.

B1 düzeyindeki almanca aynı zamanda Avusturya vatandaşlığının verilmesinin şartlarından da biridir.

İstisnalar
 

İki yıl içinde oniki aydan fazla Avusturya’da kalmak istemediğinizi yazılı olarak bildirirseniz, bu yükümlülükten muaf tutulursunuz.

Fakat bu durumda, oturma izninizi yurtiçinde uzatmanızın mümkün olmayacağını da lütfen göz önünde bulundurunuz.

On iki yaşını henüz doldurmamış çocuklar, yaşlı ya da hasta kişiler entegrasyon sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek yükümlülüğünden muaf tutulurlar.

 

Vatandaşlık
 

Vatandaşlık Yasası ile ilgili yasa değişikliğinin 2006 yılında yürürlüğe girmesi ile vatandaşlığın verilmesi için genelde 10 yıllık kesintisiz yasal ikametgah şartı ve bu 10 yılın en az 5 yılı için yerleşim izni koşulu getirilmiştir.

Bu süre belirli özel şartlarda (örneğin mülteci statüsü, AET Vatandaşlığı, Avusturya'da dünyaya gelme veya Avusturya’nın çıkarları açısından önemli bir durumun söz konusu olması ) 6 yıla indirilebilir.

Avusturya vatandaşlarının eşleri ve çocukları için daha uygun hükümler bulunmaktadır. /Derleyen Deniz Çetin

 

foto:virgül.at

 

 

 

 

 

 

  Kaynak: Viyana Belediyesi   Editör: Deniz Çetin   Bu haber 4985 defa okunmuştur.
ANAHTAR KELİMELER
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER AVUSTURYA HABERLERİ
  VİYANA HABERLERİ
CHP Avusturya Birliği Başkanı  Tekrar Aday CHP Avusturya Birliği Başkanı Tekrar Aday Cumhuriyet Halk Partisi Avusturya Birliği, önümüzdeki günlerde Genel Kurula gide..
Viyana'da Binler Irkçılığa Karşı Yürüdü Viyana'da Binler Irkçılığa Karşı Yürüdü Avusturya'nın Başkenti Viyana'da, ırkçılığa karşı protesto yürüyüşü yapıldı. ..
Viyana'da Büyük Yürüyüş Viyana'da Büyük Yürüyüş Cumartesi Başkent Viyana'da, ırkçılığa ve faşizme karşı protesto yürüyüşü düzenl..
25 Kişilik Sınıfta, 21 Öğrenciyi Topluma Entegre Etmek Zorundayız 25 Kişilik Sınıfta, 21 Öğrenciyi Topluma Entegre Etmek Zorundayız Avusturya'da göçmen çocuklarının eğitimi üzerine yapılan tartışmalara, öğretmenl..
  AVUSTURYA HABERLERİ
Avusturya Medyası Afrin'i Nasıl Gördü? Avusturya Medyası Afrin'i Nasıl Gördü? Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ..
Avusturya'da İşsizlik Parası ve Mağduriyet Yardımı Avusturya'da İşsizlik Parası ve Mağduriyet Yardımı Avusturya'da ön görülen süreyi çalışarak dolduran her çalışan, iş ve işçi bulma ..
Kadını Öldürüp İntahar mı Etti? Kadını Öldürüp İntahar mı Etti? Avusturya Tirol Eyaletinde cuma günü trenin önüne atlayan adamın ölümünden sonra..
Yabancılara Düşen ''Kemer Sıkma'' Yabancılara Düşen ''Kemer Sıkma'' Avusturya Koalisyon Hükümeti, bir yılda 930 milyon euro yabancılardan tasarruf ..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 26 17 6 3 61 28 54 +33
2 Beşiktaş 25 14 3 8 47 22 50 +25
3 Medipol Başakşehir 25 15 5 5 45 26 50 +19
4 Fenerbahçe 26 13 4 9 49 30 48 +19
5 Trabzonspor 26 11 6 9 45 37 42 +8
6 Kayserispor 26 11 7 8 36 32 41 +4
7 Göztepe 26 11 8 7 39 39 40 0
8 Sivasspor 26 11 10 5 36 38 38 -2
9 Akhisarspor 26 9 10 7 36 40 34 -4
10 Yeni Malatyaspor 26 9 10 7 29 35 34 -6
11 Bursaspor 26 9 11 6 34 35 33 -1
12 Kasımpaşa 26 8 11 7 41 46 31 -5
13 Aytemiz Alanyaspor 26 8 14 4 41 47 28 -6
14 Antalyaspor 26 7 12 7 31 47 28 -16
15 Osmanlıspor FK 26 7 13 6 38 45 27 -7
16 Gençlerbirliği 26 6 11 9 31 39 27 -8
17 Atiker Konyaspor 26 6 14 6 26 36 24 -10
18 Karabükspor 26 3 20 3 18 61 12 -43
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 28 15 5 8 55 33 53 +22
2 MKE Ankaragücü 28 15 6 7 42 27 52 +15
3 Ümraniyespor 28 15 8 5 40 27 50 +13
4 Altınordu 28 14 8 6 48 38 48 +10
5 Gazişehir Gaziantep FK 28 13 7 8 50 25 47 +25
6 Boluspor 28 13 10 5 40 25 44 +15
7 İstanbulspor 28 12 10 6 32 31 42 +1
8 Elazığspor 28 11 9 8 38 31 41 +7
9 BB Erzurumspor 28 10 8 10 39 36 40 +3
10 Balıkesirspor Baltok 28 12 10 6 45 41 39 +4
11 Giresunspor 28 10 11 7 40 35 37 +5
12 Adana Demirspor 28 9 12 7 37 39 34 -2
13 Adanaspor 28 9 12 7 31 43 34 -12
14 Samsunspor 28 7 9 12 25 32 33 -7
15 Eskişehirspor 28 9 12 7 47 46 31 +1
16 Denizlispor 28 8 14 6 32 41 30 -9
17 Manisaspor 28 7 18 3 27 54 15 -27
18 Gaziantepspor 28 2 22 4 13 77 7 -64
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 27 18 4 5 47 11 59 +36
2 Menemen Belediyespor 26 18 4 4 53 18 58 +35
3 Afjet Afyonspor 27 17 3 7 52 25 58 +27
4 Sivas Belediyespor 27 16 4 7 44 22 55 +22
5 Sancaktepe Belediyespor 27 13 4 10 44 24 49 +20
6 İnegölspor 27 14 6 7 42 33 49 +9
7 Keçiörengücü 27 14 7 6 62 32 48 +30
8 Sarıyer 27 11 12 4 37 33 37 +4
9 Kastamonuspor 1966 27 11 13 3 38 35 36 +3
10 Tokatspor 26 9 9 8 29 35 35 -6
11 Etimesgut Belediyespor 27 9 12 6 28 35 33 -7
12 Eyüpspor 27 9 14 4 39 52 31 -13
13 Amed Sportif 27 9 12 6 34 35 30 -1
14 Bucaspor 27 8 13 6 40 47 27 -7
15 Tuzlaspor 27 7 15 5 33 45 26 -12
16 Bodrumspor 27 5 15 7 25 46 22 -21
17 Kocaeli Birlikspor 27 4 20 3 20 54 12 -34
18 Mersin İdmanyurdu 27 1 26 0 14 99 18 -85
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 27 19 3 5 49 16 62 +33
2 Bayburt Grup Özel İdare 27 13 5 9 39 26 48 +13
3 Bayrampaşa 27 13 5 9 35 24 48 +11
4 Kemerspor 2003 27 12 5 10 50 33 46 +17
5 Düzcespor 27 12 7 8 30 27 44 +3
6 Erbaaspor 27 11 7 9 38 29 42 +9
7 Halide Edip Adıvar SK 27 10 6 11 38 27 41 +11
8 Ofspor 27 11 10 6 29 23 39 +6
9 Batman Petrolspor 27 9 8 10 33 26 37 +7
10 Kozan Belediyespor 27 9 13 5 32 39 32 -7
11 Yeni Altındağ Bld. 27 8 12 7 30 37 31 -7
12 Çatalcaspor 27 8 12 7 22 29 31 -7
13 Yomraspor 26 7 11 8 19 33 29 -14
14 Erzin Belediyespor 27 8 15 4 28 43 28 -15
15 Bergama Belediyespor 27 7 14 6 27 44 27 -17
16 12 Bingölspor 27 5 12 10 22 36 25 -14
17 Çanakkale Dardanel SK 26 5 13 8 30 40 23 -10
18 Orhangazi Belediyespor 27 3 12 12 22 41 21 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
16.03.2018 20:00 Kasımpaşa 2 - 3 Antalyaspor
16.03.2018 20:00 Kardemir Karabükspor 0 - 4 Osmanlispor FK
17.03.2018 13:30 Gençlerbirliği 1 - 1 Teleset M. Akhisarspor
17.03.2018 19:00 Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray
17.03.2018 16:00 Bursaspor 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
18.03.2018 13:30 Atiker Konyaspor 2 - 0 Kayserispor
18.03.2018 16:00 Trabzonspor 4 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
18.03.2018 13:30 Aytemiz Alanyaspor 1 - 1 Göztepe
18.03.2018 19:00 İstanbul Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
16.03.2018 18:00 Adana D.Spor 0 - 1 Umraniyespor
17.03.2018 13:00 Gaziantepspor 0 - 3 Elazığspor
17.03.2018 13:00 Ç.Rizespor 1 - 1 Adanaspor
17.03.2018 15:30 Manisaspor 0 - 6 Gaziantep Bykşhr Bld.
17.03.2018 15:30 Altınordu 2 - 1 Denizlispor
18.03.2018 13:00 Erzurum BB 5 - 4 Giresunspor
18.03.2018 13:00 Balıkesirspor 0 - 1 İstanbulspor
18.03.2018 15:30 Samsunspor 0 - 0 Boluspor
18.03.2018 18:00 Ankaragücü 1 - 0 Eskişehirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
17.03.2018 15:00 Sarıyer 1 - 2 Afjet Afyonspor
17.03.2018 15:00 Kocaeli Birlik Spor 2 - 0 Kastamonuspor
18.03.2018 15:00 Etimesgut Belediyespor 0 - 3 Hatayspor
18.03.2018 15:00 Bodrumspor 5 - 2 Mersin İ.Y.
18.03.2018 15:00 Tuzlaspor 2 - 0 4 Eylül Bld.
18.03.2018 15:00 Bucaspor 3 - 3 Sancaktepespor
18.03.2018 15:00 İnegölspor 2 - 0 Amed Sportif
18.03.2018 13:30 Eyüpspor 2 - 1 Keçiörengücü
18.03.2018 19:00 Menemen Bld. - Tokatspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
17.03.2018 15:00 Yeni Altindag Belediyespor 0 - 0 Bayrampaşa
17.03.2018 15:00 Halide Edip Adivar Spor 1 - 2 Manisa Büyükşehir Belediyespor
17.03.2018 14:30 Ofspor 1 - 0 Catalcaspor
17.03.2018 15:00 Erzin Belediyespor 5 - 1 Orhangazispor
18.03.2018 15:00 Bayburt Genclikspor 3 - 2 Kozan Belediyespor
18.03.2018 15:00 12 Bingolspor 0 - 0 Bergama Belediyespor
18.03.2018 15:00 Erbaaspor 2 - 1 Batman Pet.
18.03.2018 15:00 Duzcespor 2 - 2 Tekirova Bld.
20.03.2018 15:00 Dardanelspor - Yomraspor
resmi ilanlar
Yukarı