HABER AKIŞI

Avusturya'da Yaşayan Yabancıların Bilmesi Gerekenler (1)

 Tarih: 09-10-2018 19:39:00  -   Güncelleme: 14-10-2018 18:54:18
Yeni bir ülkede doğru bir yaşam sürebilmek, ancak bu ülkede geçerli önemli temel kuralları öğrenmek ve uygulamakla mümkündür.

Avusturya`ya yerleşmek istiyorsunuz. Ülkemize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz ve size hoş geldiniz diyoruz.

Yeni bir ülkede doğru bir yaşam sürebilmek, ancak bu ülkede geçerli önemli temel kuralları öğrenmek ve uygulamakla mümkündür.

Bu nedenle sizin için bu broşürü hazırladık.

Bu broşür size, Avusturya`daki bütün insanlar için geçerli bazı temel hukuk kaidelerini açıklamaktadır.

Avusturya`nın size ve sizin çocuklarınıza hangi imkanları sunduğunu göstermektedir.

Avusturya`da birlikte yaşarken hangi davranışların günlük hayatta kabullenilebileceğinin bilinmesini sağlamaktadır.

Kapsadığı bazı örnekler, www.virgul.at Avusturya`da yaşayan diğer insanlarla nerede kontak kurabilirsiniz.

Size, Avusturya`daki yaşamınızı başarılı bir şekilde düzenlemenizi diliyorum.

Avusturya`da geçerli normları ve kuralları tanıma ve bunları uygulamanın yanında bunlar için Almanca lisanını ve önemli temel esaslarını öğrenmek için çaba gösteriniz.

Resmi makamlarda, iş hayatınızda, öğreniminizde, meslek eğitiminizde ve ilerletmenizde, sağlık hizmeti temininde ayrıca insanlarla günlük temaslarınızda Almancaya ihtiyacınız var.

 

♦Avusturya'da Yaşayan Yabancıların Bilmesi Gerekenler (2)

 

Almancayı iyi bilmek Avusturya`daki mesleki faaliyetleriniz için de temel esastır.

Geliriniz, kendinizi ve ailenizi geçindirebiliyorsa, Avusturya’da kendi ayaklarınız üzerinde durmanızı ve kendinizi topluma kabullendirmenizi sağlar.

Sonunda sizden uyum sağlamaya hazır olmanız beklenmektedir.

Avusturya toplumunda yer alma imkanlarını değerlendirin.

Bunu mesela fahri bir dernek katılımıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Karşılıklı saygı konusunda siz de çaba gösterin.

Avusturya’daki öğrenim görme imkanlarından yararlanın.

Avusturya’da nereden geldiğinize değil, başarıya önem verilir.

Sizin uyum sağlamanız, bizim beraberce elde edebileceğimiz başarının yoludur.

Bundan hem siz faydalanacaksınız, hem Avusturya faydalanacaktır.

Bu bizim ortak amacımız.

Avusturya’ya hoş geldiniz! Sebastian Kurz

 

Temel

Demokrasi yaşam

Avusturya, Avrupa`nın kalbinde modern ve demokrat bir ülkedir.

Politik güç ve yetki halktan çıkmaktadır.

Devlet dini kurallarla hareket etmez, bilakis Anayasanın prensiplerine ve doğrudan seçilmiş parlamenterlerin çoğunluğunun iradelerine göre hareket eder.

 

Kanunlara Uyma

Bütün yasalara kişiler bireysel olarak hem de devletin kendisi mecburen uymak zorundadır.

Bu garanti altına alınmıştır, örneğin rüşvet verme rüşvet alma kesinlikle yasaktır ve ağır şekilde cezalandırılır.

 

Başarılı Entegrasyon

Avusturya`da, Avusturya`ya ait kuralları dikkate alma ve kurallara uyma temel prensiplerinden asla vazgeçilemez.

Başarılı bir entegrasyon sonucunda Avusturya Vatandaşlığı tevcih edilir.

 

İnsan Hakları

Avusturya`da insan hakları yürürlüktedir.

Bu haklar Avusturya Federal Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği Anayasası temel haklar belgesine bağlıdır.

Devlet kişilerin özel hayatlarında, kişilerin ve her kişinin önemli yaşam alanlarında insan haklarına dikkat ve haklarını garanti etmekle yükümlüdür.

Kişinin özel hayatı her insanın hakkıdır. www.virgul.at Bütün insanlar şerefte ve değerde eşittir.

Erkek ve kadın aynı düzeydedir

 

Dayanışma

İnsanların, birinin diğeri için sorumluluk duygusu taşıması Avusturya`da sosyal barışın ve toplum birliğinin sağlanması için önemlidir.

Avusturya`da devlet düzeni kamu yararı esas alınarak oluşturulmuştur.

Devlet ve insanlar birbiriyle sosyal yardımlaşma gösterirler mesela, felaketlerden sonra süratle yardım ederler, hızla sağlık işlerine yardımlarını arttırırlar, acil durumlarda maddi yardımlar veya kaza hallerinde üzerlerine düşen görevleri yaparlar.

 

Demokrasi

 

Halk belirler

Avusturya bir demokrasidir. Bu demektir ki, kimin yöneteceğine Avusturya`da halk karar verir.

Bunu her seçmenin bir çok siyasi parti içinden seçeceği bir partinin özellikle tercih edeceği milletvekili adayı için genel olarak serbest ve gizli vereceği oyla belirler. Avusturya`da demokrasi için aktif katılım politik ve toplum hayatı için önemlidir.

Her insan kendi politik düşüncesini özgürce ve korku duymadan savunabilir ve politik görüşü için bir siyasi birliğe katılabilir.

 

Serbest seçimler

16 yaşını doldurmuş kadın-erkek her vatandaş, devlet başkanını (Federal Cumhurbaşkanı), ayrıca parlamento üyelerini, parlamentonun senato üyelerini seçmeye yetkilidir. Keza bir eyaletin ve belediyenin halk temsilcilerini seçimlerle belirler.

Genellikle memuriyetler için 18 yaşından itibaren kendileri de seçilebilirler.

 

Federal Cumhurbaşkanı ve Hükümet

Federal Cumhurbaşkanı altı yıllığına seçilmiş, Avusturya Cumhuriyeti`nin devlet başkanıdır.

O, hükümet üyelerini (Federal Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Bakanlar) tayin eder. Hükümet parlamentoda milletvekili sayısı en çok olan partilerin temsilcileriyle kurulur. Hükümet politikayı düzenler.

 

Parlamento tarafından kanun yapma

Parlamento yasaları kontrol eder ve kararlaştırır.

Parlamento demokratik seçilmiş parlamento üyelerinden, ayrıca Eyalet Temsilciler Meclisi üyelerinden, eyaletlerin gönderdiği kadın-erkek temsilcilerden oluşur.

 

Hükümetin Denetimi

Parlamento, Hükümetin çalışmalarını denetler.

Parlamento bir çok etkili kontrol hakkına sahiptir. Muhalefet de (hükümette yönetime katılmayan diğer partiler) bu hakların bazılarını kullanabilir.

Hükümet üyelerine soru sormak kontrol hakları arasındadır.

 

Hukuk

Avusturya karar verir

Avusturya’da Avrupa Birliği Hukuku ve Avusturya Hukuku geçerlidir.

Avusturya’da yalnız nadiren olağanüstü hallerde, kişisel tartışmalarda Avusturya temel hukuk düzeniyle uyuşması şartıyla, yabancı bir ülkenin hukuk düzenine uygun karar verilebilir.

Avusturya’da bütün anlaşmazlıkların değerlendirilmesinde yalnız Avusturya Mahkemeleri yetkilidir, örneğin boşanma ve nafaka davaları,

 

Herkes için eşitlik

Mahkemelerin ve resmi makamların bütün kararlarının  temeli, bütün insanların yargı önünde eşitliğine dayanır.

Erkekler ve kadınlar hep eşit sayılır. Cinsiyete, dine, deri rengine göre her türlü ayrımcılık kesinlikle yasaktır.

Bu konulardan faydalanmayı Avusturya Vatandaşlığı sağlar.

 

Herkes için hukuk devleti

Avusturya hukuk devletinin yasalarına herkes riayet etmek zorundadır.

Kültürel anlayışın Avusturya yasalarıyla çelişkili olması suçu haklı çıkarmaz.

Mesela yurt içinde veya dışında zoraki evlilikler Avusturya`da cezayı gerektirir.

 

İnsan Hakları

Haklar ve Özgürlükler

Avusturya insan haklarını tanır ve korur.

İnsan hakları insanlara tek tek, birçok haklar verir ve onların özgürlüklerini korur.

Kanunları, hem resmi makamlar hem de mahkemeler yasa hükümlerini insan haklarına dikkat ederek ve koruyarak uygulamak zorundadır.

İnsan hakları ihlallerinde idari makamlara veya bağımsız mahkemelere de başvurulabilir

 

Ayrımcılık yasağı

İnsan hakları Avusturya`da bütün insanlar için geçerlidir.

Bunun dışında tüm kadın-erkek vatandaşlar için geçerli hukukun temellerini teşkil eder.

Örnek olarak, Avusturya vatandaşları eyalet ve ülke genelinde seçme seçilme hakkını korur.

Hiç bir zaman kimsenin cinsiyeti, dini, görüşü veya soyu nedeniyle ayrıcalığı yoktur.

 

Mülkiyetin korunması

Avusturya`da kişilerin yasal olarak edindikleri mal-mülk koruma altındadır.

Mallara müdahaleye yalnız nadiren istisnai hallerde izin verilir.

 

Kişisel düşünce hakkı

Avusturya`da insan haklarının günlük hayatta büyük anlam taşıdığına bir örnek düşünce ve din özgürlüğüdür.

Tüm insanlar düşünmede, kendilerince beğendikleri dini cemaatlere katılmakta, değiştirmekte veya çıkmakta özgürdürler.

Bu haklara bir başka örnek ise toplanmak ve dernek kurmaktır. Herkes düşüncelerini açıkça söyleyebilir.

Medya sansür altında değildir.

 

Özgürlüğün sınırları

Bazı kişisel özgürlükler kanun koyucu tarafından sınırlanabilir.

Mesela insan gruplarına düşmanca davranışlara teşvik etmek veya insanlara karşı kışkırtıcı ve aşağılayıcı fikirlere girmek yasaktır.

(Örneğin: Nasyonal sosyalizm veya ırkçılık).

Eğer bir kişi işlediği bir suçtan dolayı mahkemece cezalandırılmışsa devlet kişisel özgürlüklerine müdahale edebilir, o kişiyi gözaltına alabilir.

 

Erkek ve Kadın

Eşit haklar

Avusturya`da erkek ve kadın - örneğin aile içinde, boş zamanlarda, eğitim ve meslekte – eşittir.

Erkekler ve kadınlar eşit şeref ve haklara sahiptir.

Oyları mahkemeler önünde ve demokratik seçimlerde eşit sayılır.

 

Üstünlük yoktur

Hiç bir cinsiyet diğerinden daha üstün değildir.

Bunu başka kültür soyundan gelmek de değiştirmez.

Vasilik veya kadınlara baskıya Avusturya`da yer yoktur.

 

Kadınlara kısıtlama yoktur

Erkek ve kadın aile üyeleri aynı şekilde Avusturya‘ daki toplumsal hayata ve faaliyetlere katılabilirler.

Bu demektir ki kadınlar da okula gidebilirler, eğitim alabilirler, kendi istedikleri gibi giyinebilirler.

Özgürlüklerinin kısıtlanması, zoraki evlilikler ve cinsel organlarının sakatlanması kesinlikle yasaktır.

 

Şiddet yasağı

Başka insanlara bedensel şiddet uygulamak veya gözdağı vermek kesinlikle yasaktır.

Sözle hakaret veya psikolojik baskı kabul edilemez.

Şiddet uygulayan kişi polis tarafından evden uzaklaştırılabilir ve ona belirli bir süre için eve dönme yasağı getirebilir.

 

Çocukların hakları

Çocuklar özel haklara sahiptir.

Çocukları kapsayan genel ve özel önlemlerle alınacak tedbirler çocukların mutluluğu için ilk sıradadır.

Hukuk, şiddetten arındırılmış bir eğitime yasalarla bağlıdır.

Yalnız cinsel taciz ve bedensel cezalar değil özellikle ruhsal acılar da vermek yasaktır.

Çocuklar temel olarak ebeveynlerinin her ikisiyle de temas kurma hakkına sahiptir.

Çocukların düşünceleri de dikkate alınmak zorundadır.

 

Almanca Dili

Devlet dili Almanca

Avusturya`da Almanca konuşulur.

Almanca dilinin öğrenilmesi ekonomik ve toplumsal hayata katılmak için ön şarttır.

 

Halk gruplarının Dilleri

Avusturya`da belirli azınlıkların dilleri tarihi nedenlerle ve hukuken korunmuştur.

Bu diller – yasaların öngördüğü kadar- birkaç bölgede, resmi makamlarda veya okullarda kullanılmaktadır.

(Mesela Hırvatça, Slavca, Macarca)

 

Herkes için Almanca

Avusturya`da herkes aynı zamanda Almanca öğrenmek ve vakıf olmak zorundadır.

Çocuklar için yetersiz Almanca bilgisi, Avusturya`da eğitim şanslarını optimal kullanmalarında zorluk yaratır.

Almanca bilmek acil durumlarda veya hastalıklarda keza çocukların okul hayatlarında da - ev ödevlerine yardımda veya öğretmenleriyle konuşmalarda - onları desteklemek için çok önemlidir.

Çok dil bilen başarılı insanların, Almancanın yanı sıra diğer dilleri de konuşmaları Avusturya için bir kazançtır.

Kim birkaç dil konuşuyorsa mesleki açıdan da yararlanır.

Bir çok meslekte ilave dil bilmek, eğer firma yabancı müşterilere hizmet sunuyorsa veya yabancı ülkelerde aktifse ek avantajlar sağlar.

 

Devam Edecek…

 

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 6987 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Frauenmorde in Österreich: Frauenmorde in Österreich: "Ich schlachte dich ab wie ein Schwein" In keinem europäischen Land ist der Anteil weiblicher Opfer bei Tötungsdelikten ..
Promi-Fahrgast: Van der Bellen nahm am Montag die U-Bahn Promi-Fahrgast: Van der Bellen nahm am Montag die U-Bahn Überraschte Reaktionen in der U3: "Schau, der Präsident foahrt mit."
Plastik auf dem Runden Tisch Plastik auf dem Runden Tisch Auch nach dem ersten Treffen der Regierung mit Betroffenen scheinen Österreichs ..
Warum es in Österreich so schwierig ist, Kleinverdiener zu entlasten Warum es in Österreich so schwierig ist, Kleinverdiener zu entlasten Die Regierung will "kleine und mittlere" Einkommen entlasten. Doch über die Lohn..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) Seçimleri Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) Seçimleri Avusturya İşçi Odaları Birliği, bütün eyaletlerde seçimlere gidiyor. Yaklaşık 3 ..
Boğazını Keserek Kadını Öldürdü! Boğazını Keserek Kadını Öldürdü! Avusturya'da yine kadın cinayeti işlendi. Bir alışveriş otoparkında, kesici bir ..
Erkeklerde 5, Kadınlarda 2 Yıl Fark Var Erkeklerde 5, Kadınlarda 2 Yıl Fark Var Avusturya'da emeklilik yaşı, Türkiye kıyasla daha yüksek. Avrupa ülkelerine kıya..
Buzlu Araç Camları Size 5000 Euro'ya Varan Para Cezası Ödetebilir Buzlu Araç Camları Size 5000 Euro'ya Varan Para Cezası Ödetebilir Avusturya'da araç camlarında oluşan buzların temizlenmesinde yapılacak küçük hat..
  Viyana HABERLERİ
Viyana’da Ücretsiz Borçlu Danışmanlığı Viyana’da Ücretsiz Borçlu Danışmanlığı Kişi beğenilme duygusunu tatmin için, pahalı tüketime yönlendirilmekte. Kredi yo..
FPÖ Liderinin Yanında Nazi Selamı İddiası FPÖ Liderinin Yanında Nazi Selamı İddiası Aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), yeni yıl buluşması adı altında, salo..
FPÖ'nün Yeni Yıl Buluşmasında Hedef SPÖ ve Göçmenler Oldu FPÖ'nün Yeni Yıl Buluşmasında Hedef SPÖ ve Göçmenler Oldu Aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), yeni yıl buluşması adı altında, salo..
Sivas’tan Viyana’ya Uzanan Acı Dolu Bir Yaşam: ‘’Ben Sadece Bir Çocuktum!’’ Sivas’tan Viyana’ya Uzanan Acı Dolu Bir Yaşam: ‘’Ben Sadece Bir Çocuktum!’’ ‘’İşten Sonra Eve Geldi, Duş Aldı Ve Daha Sonra Kahvehaneye Gitti. Ve Sonra Gece..
  Almanya HABERLERİ
İç İstihbaratına Türkiye Kökenli Başkan Yardımcısı Atandı İç İstihbaratına Türkiye Kökenli Başkan Yardımcısı Atandı Almanya’da Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkan yardımcılığına Türkiye kökenli ..
Sığınmacıların Daha Kolay Reddedilmesi İçin Güvenli Ülke Sayılacaklar Sığınmacıların Daha Kolay Reddedilmesi İçin Güvenli Ülke Sayılacaklar Almanya Federal Meclisi, Cezayir, Fas, Tunus ve Gürcistan'ı güvenli ülke olarak ..
Irkçı saldırılar neden görmezden geliniyor? Irkçı saldırılar neden görmezden geliniyor? Neonaziler tarafından yapılan saldırılar basın, siyasetçiler, emniyet ve yargı t..
DİTİB: DİTİB: "Casusluk olayı bizim için kapanmıştır" Almanya'da son yıllarda casusluk ve Ankara'ya bağımlılık gibi suçlama ve eleştir..
  Türkiye HABERLERİ
Türkiye Türkiye "güvenlik gerekçesiyle" Hollandalı gazeteciyi sınır dışı etti Türkiye, Hollanda’da yayımlanan ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad’ın (FD)..
Türkiye'de ev alana vatandaşlık Türkiye'de ev alana vatandaşlık Türkiye 250 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancılara doğrudan vatandaşlık veriy..
Silah Gösterdiği  Otobüsün İçinden  28 Polis Çıktı Silah Gösterdiği Otobüsün İçinden 28 Polis Çıktı Hatalı solladığı gerekçesiyle otobüs korna çaldı, araç sürüçünün yanında oturan ..
Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu? Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu? atv'de gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programa katıla..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Arabeskle mi barışıyoruz yoksa popüler kültürle mi? Arabeskle mi barışıyoruz yoksa popüler kültürle mi? Belki de günümüzde arabesk dünyayı ve yaklaşımı, gecekondu mahallelerinden çok a..
Bilim: Aşksız Bir Hayat Tehlikelerle Dolu Bilim: Aşksız Bir Hayat Tehlikelerle Dolu Sevmek ve aşık olmak insanın mayasında var. Hatta bu duygular mantığımızın da ön..
Göz kontağı insanı neden etkiler? Göz kontağı insanı neden etkiler? Kalabalık bir ortamda iki kişinin göz göze gelmesi romantik filmlerde en çok kul..
Yeni Yılda Aldığınız Bir Karara Kaç Gün Sadık Kalabiliyorsunuz? Yeni Yılda Aldığınız Bir Karara Kaç Gün Sadık Kalabiliyorsunuz? İngiltere'de YouGov şirketi tarafından yapılan bir araştırma, insanların yüzde 2..
  Fransa HABERLERİ
Afrika'yı sömürme krizi Afrika'yı sömürme krizi İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Fransa'yı Afrika'yı sömürmek ve göç..
Bir Yılda 1 Milyondan Fazla Kadın Sözlü Taciz Veya Hakarete Uğradı Bir Yılda 1 Milyondan Fazla Kadın Sözlü Taciz Veya Hakarete Uğradı Fransa'da her 20 kadından biri senede en az bir kez sözlü taciz veya hakarete ma..
Fırında Patlama: 20 yaralı Fırında Patlama: 20 yaralı Paris'in merkezindeki bir apartmanın giriş katında bulunan bir fırında patlama m..
Fransız bakanda  'dış güçler' dedi Fransız bakanda 'dış güçler' dedi Fransız Bakan Marlene Schiappa son yılların en şiddetli protestosu haline gelen ..
  Belçika HABERLERİ
 Göçmenlerden Göçmenlerden "İnsani Vize" İçin Rüşvet Alan Siyasetçiye Tutuklama Belçika'nın Mechelen kentinde, milliyetçi Yeni Flaman İttifakı partisinin (N-VA)..
Avusturya’dan Sonra Belçika’da Yasağı Tartışıyor! Avusturya’dan Sonra Belçika’da Yasağı Tartışıyor! Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan plastik poşet yasağı ülke geneline yayı..
Hapishanelerde Görev Yapan İmamların Sayısı Rahipleri Geçti Hapishanelerde Görev Yapan İmamların Sayısı Rahipleri Geçti Belçika hapishanelerinde Müslüman mahkumların sayısının artmasıyla, cezaevlerind..
Belçika Başbakanı Charles Michel istifa etti Belçika Başbakanı Charles Michel istifa etti Belçika Başbakanı Charles Michel, koalisyon ortağı partinin hükümeti terk etmesi..
  Hollanda HABERLERİ
IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı Hollanda'nın Rotterdam kentinde mahkeme, IŞİD'e katılmak için 2 yıl önce Suriye'..
‘100 süper beyin’ Hollanda’ya göç etti ‘100 süper beyin’ Hollanda’ya göç etti ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve TUSAŞ’tan 100’e yakın mühendis Hollanda’daki teknoloji ..
Lahey'de Sarı Yelekliler Lahey'de Sarı Yelekliler "Hitler selamı" verip polisle çatıştı Hollanda'nın Lahey kentindeki Sarı Yelekliler protestosu olaylı sona erdi. Hitle..
Baba 12 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü, 15 Yaşındaki Kaçmayı Başardı Baba 12 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü, 15 Yaşındaki Kaçmayı Başardı Hollanda'da yaşayan Türkiye göçmeni bir baba 12 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak ..
  İngiltere HABERLERİ
'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? 'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı, Londonderry kentinde Cumartesi akşamı düzenlenen ..
Türkiye kökenli 9 çete üyesine ağır hapis cezası Türkiye kökenli 9 çete üyesine ağır hapis cezası İngiltere'nin başkenti Londra'da, geçtiğimiz mayıs ayında en az üç kişiyi darp e..
İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile imzaladığı Brexit anlaşması, İngiliz p..
Aliyev'in kızları Londra'da 60 milyon sterlinlik konut almaya çalıştı Aliyev'in kızları Londra'da 60 milyon sterlinlik konut almaya çalıştı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızlarının, bir off-shore şirket üzerin..
  İsviçre HABERLERİ
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre, Türkiye'nin internet ve cep telefonlarını izlemek üzere sipariş etmek i..
Acemi askeri taşladılar Acemi askeri taşladılar İsviçre'de bir askeri okulda, komutan tarafından bir acemi askerin taşlanması yö..
Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı İsviçre'de bir tüketici, marketten aldığı ambalajlı bir kilo havucun içinden akı..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Avusturya’da, çalılıkların arasında cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Manuela‘n..
16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu 16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde 16 yaşında bir genç kızın cesedi calılık..
Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Avusturya'da iki günde iki kadın cinayeti işlendi. Krumbach NÖ bölgesinde, mülk ..
Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Neunkirchen NÖ- Avusturya’da üç aylık bebek iç organlarında oluşan zedelenmeden ..
  Avrupa HABERLERİ
En Az 56 Sığınmacı Hayatını Kaybetti En Az 56 Sığınmacı Hayatını Kaybetti Akdeniz’de son günlerde yaşanan sığınmacı facialarında teknelerinin batması sonu..
Sağ Popülist Politikacılar Artı Sağ Popülist Politikacılar Artı İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW) yıllık raporunu yayımladı..
Sevimli Şeytan Mı Olur? Tartışması Sevimli Şeytan Mı Olur? Tartışması İspanya'nın Segovia kentinde yapılması planlanan bir şeytan heykeli, "fazla sevi..
Bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı öldü Bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı öldü Polonya'da bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, ha..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Bu Günlere Nasıl Geldik (1) Bu Günlere Nasıl Geldik (1) Eşe dosta çikolata götürmekle meşhur Almancıların hikayesi nasıl başladı? Geline..
100 Yıl Önce Almanya’ya Gelen Türk İşçileri 100 Yıl Önce Almanya’ya Gelen Türk İşçileri Biz Türkiye'den işçi göçünün 50. Yılını kutluyoruz ama bizden bir 50 yıl önce g..
Avusturya-Türkiye Ve Suriyeliler Avusturya-Türkiye Ve Suriyeliler Türkiye ve Avrupa’nın bir çok ülkesine sığınan Suriyeli mültecilere en büyük des..
Dernekler Cenneti Avusturya (3) Dernekler Cenneti Avusturya (3) Avusturyalıların kurmuş oldukları derneklerle, Türkiye göçmenlerinin kurmuş oldu..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Evliliklerde cinsel ilişkinin giderek azalması normal mi? Ne yapmalı? Evliliklerde cinsel ilişkinin giderek azalması normal mi? Ne yapmalı? Eski heyecan ve istek azalmıştır. İş yaşamına, evlilik hayatına ve varsa çocukla..
Bugüne ve geleceğe ışık tutan bir kitap: NASIL YAPMALI? Bugüne ve geleceğe ışık tutan bir kitap: NASIL YAPMALI? Çernişevski; insanların ortak bir çalışma düzeninde yaşadığı, yaşlı ve çocukları..
Kadınlar erkeklere göre acıyı daha az hissediyor Kadınlar erkeklere göre acıyı daha az hissediyor Kanada'da bilim insanları farklı yaş grupları üzerinde gerçekleştirdiği deneyler..
GÜNÜN KİTABI: Babaannemin Kızkardeşleri GÜNÜN KİTABI: Babaannemin Kızkardeşleri ‘Bazen çileli, bazen öfkeli ama hep farkında olan kadınlık halleridir. Kadının b..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı