bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort porno izle porno film xnxx porn türkçe sikiş sikiş izle escort bayan şişli escort escort halkalı escort topkapı escort İstanbul escort halkalı escort eskort izmit izmit escort
HABER AKIŞI

Avusturya'da Yaşayan Yabancıların Bilmesi Gerekenler (1)

 Tarih: 09-10-2018 19:39:00  -   Güncelleme: 14-10-2018 18:54:18
Yeni bir ülkede doğru bir yaşam sürebilmek, ancak bu ülkede geçerli önemli temel kuralları öğrenmek ve uygulamakla mümkündür.

Avusturya`ya yerleşmek istiyorsunuz. Ülkemize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz ve size hoş geldiniz diyoruz.

Yeni bir ülkede doğru bir yaşam sürebilmek, ancak bu ülkede geçerli önemli temel kuralları öğrenmek ve uygulamakla mümkündür.

Bu nedenle sizin için bu broşürü hazırladık.

Bu broşür size, Avusturya`daki bütün insanlar için geçerli bazı temel hukuk kaidelerini açıklamaktadır.

Avusturya`nın size ve sizin çocuklarınıza hangi imkanları sunduğunu göstermektedir.

Avusturya`da birlikte yaşarken hangi davranışların günlük hayatta kabullenilebileceğinin bilinmesini sağlamaktadır.

Kapsadığı bazı örnekler, www.virgul.at Avusturya`da yaşayan diğer insanlarla nerede kontak kurabilirsiniz.

Size, Avusturya`daki yaşamınızı başarılı bir şekilde düzenlemenizi diliyorum.

Avusturya`da geçerli normları ve kuralları tanıma ve bunları uygulamanın yanında bunlar için Almanca lisanını ve önemli temel esaslarını öğrenmek için çaba gösteriniz.

Resmi makamlarda, iş hayatınızda, öğreniminizde, meslek eğitiminizde ve ilerletmenizde, sağlık hizmeti temininde ayrıca insanlarla günlük temaslarınızda Almancaya ihtiyacınız var.

 

♦Avusturya'da Yaşayan Yabancıların Bilmesi Gerekenler (2)

 

Almancayı iyi bilmek Avusturya`daki mesleki faaliyetleriniz için de temel esastır.

Geliriniz, kendinizi ve ailenizi geçindirebiliyorsa, Avusturya’da kendi ayaklarınız üzerinde durmanızı ve kendinizi topluma kabullendirmenizi sağlar.

Sonunda sizden uyum sağlamaya hazır olmanız beklenmektedir.

Avusturya toplumunda yer alma imkanlarını değerlendirin.

Bunu mesela fahri bir dernek katılımıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Karşılıklı saygı konusunda siz de çaba gösterin.

Avusturya’daki öğrenim görme imkanlarından yararlanın.

Avusturya’da nereden geldiğinize değil, başarıya önem verilir.

Sizin uyum sağlamanız, bizim beraberce elde edebileceğimiz başarının yoludur.

Bundan hem siz faydalanacaksınız, hem Avusturya faydalanacaktır.

Bu bizim ortak amacımız.

Avusturya’ya hoş geldiniz! Sebastian Kurz

 

Temel

Demokrasi yaşam

Avusturya, Avrupa`nın kalbinde modern ve demokrat bir ülkedir.

Politik güç ve yetki halktan çıkmaktadır.

Devlet dini kurallarla hareket etmez, bilakis Anayasanın prensiplerine ve doğrudan seçilmiş parlamenterlerin çoğunluğunun iradelerine göre hareket eder.

 

Kanunlara Uyma

Bütün yasalara kişiler bireysel olarak hem de devletin kendisi mecburen uymak zorundadır.

Bu garanti altına alınmıştır, örneğin rüşvet verme rüşvet alma kesinlikle yasaktır ve ağır şekilde cezalandırılır.

 

Başarılı Entegrasyon

Avusturya`da, Avusturya`ya ait kuralları dikkate alma ve kurallara uyma temel prensiplerinden asla vazgeçilemez.

Başarılı bir entegrasyon sonucunda Avusturya Vatandaşlığı tevcih edilir.

 

İnsan Hakları

Avusturya`da insan hakları yürürlüktedir.

Bu haklar Avusturya Federal Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği Anayasası temel haklar belgesine bağlıdır.

Devlet kişilerin özel hayatlarında, kişilerin ve her kişinin önemli yaşam alanlarında insan haklarına dikkat ve haklarını garanti etmekle yükümlüdür.

Kişinin özel hayatı her insanın hakkıdır. www.virgul.at Bütün insanlar şerefte ve değerde eşittir.

Erkek ve kadın aynı düzeydedir

 

Dayanışma

İnsanların, birinin diğeri için sorumluluk duygusu taşıması Avusturya`da sosyal barışın ve toplum birliğinin sağlanması için önemlidir.

Avusturya`da devlet düzeni kamu yararı esas alınarak oluşturulmuştur.

Devlet ve insanlar birbiriyle sosyal yardımlaşma gösterirler mesela, felaketlerden sonra süratle yardım ederler, hızla sağlık işlerine yardımlarını arttırırlar, acil durumlarda maddi yardımlar veya kaza hallerinde üzerlerine düşen görevleri yaparlar.

 

Demokrasi

 

Halk belirler

Avusturya bir demokrasidir. Bu demektir ki, kimin yöneteceğine Avusturya`da halk karar verir.

Bunu her seçmenin bir çok siyasi parti içinden seçeceği bir partinin özellikle tercih edeceği milletvekili adayı için genel olarak serbest ve gizli vereceği oyla belirler. Avusturya`da demokrasi için aktif katılım politik ve toplum hayatı için önemlidir.

Her insan kendi politik düşüncesini özgürce ve korku duymadan savunabilir ve politik görüşü için bir siyasi birliğe katılabilir.

 

Serbest seçimler

16 yaşını doldurmuş kadın-erkek her vatandaş, devlet başkanını (Federal Cumhurbaşkanı), ayrıca parlamento üyelerini, parlamentonun senato üyelerini seçmeye yetkilidir. Keza bir eyaletin ve belediyenin halk temsilcilerini seçimlerle belirler.

Genellikle memuriyetler için 18 yaşından itibaren kendileri de seçilebilirler.

 

Federal Cumhurbaşkanı ve Hükümet

Federal Cumhurbaşkanı altı yıllığına seçilmiş, Avusturya Cumhuriyeti`nin devlet başkanıdır.

O, hükümet üyelerini (Federal Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Bakanlar) tayin eder. Hükümet parlamentoda milletvekili sayısı en çok olan partilerin temsilcileriyle kurulur. Hükümet politikayı düzenler.

 

Parlamento tarafından kanun yapma

Parlamento yasaları kontrol eder ve kararlaştırır.

Parlamento demokratik seçilmiş parlamento üyelerinden, ayrıca Eyalet Temsilciler Meclisi üyelerinden, eyaletlerin gönderdiği kadın-erkek temsilcilerden oluşur.

 

Hükümetin Denetimi

Parlamento, Hükümetin çalışmalarını denetler.

Parlamento bir çok etkili kontrol hakkına sahiptir. Muhalefet de (hükümette yönetime katılmayan diğer partiler) bu hakların bazılarını kullanabilir.

Hükümet üyelerine soru sormak kontrol hakları arasındadır.

 

Hukuk

Avusturya karar verir

Avusturya’da Avrupa Birliği Hukuku ve Avusturya Hukuku geçerlidir.

Avusturya’da yalnız nadiren olağanüstü hallerde, kişisel tartışmalarda Avusturya temel hukuk düzeniyle uyuşması şartıyla, yabancı bir ülkenin hukuk düzenine uygun karar verilebilir.

Avusturya’da bütün anlaşmazlıkların değerlendirilmesinde yalnız Avusturya Mahkemeleri yetkilidir, örneğin boşanma ve nafaka davaları,

 

Herkes için eşitlik

Mahkemelerin ve resmi makamların bütün kararlarının  temeli, bütün insanların yargı önünde eşitliğine dayanır.

Erkekler ve kadınlar hep eşit sayılır. Cinsiyete, dine, deri rengine göre her türlü ayrımcılık kesinlikle yasaktır.

Bu konulardan faydalanmayı Avusturya Vatandaşlığı sağlar.

 

Herkes için hukuk devleti

Avusturya hukuk devletinin yasalarına herkes riayet etmek zorundadır.

Kültürel anlayışın Avusturya yasalarıyla çelişkili olması suçu haklı çıkarmaz.

Mesela yurt içinde veya dışında zoraki evlilikler Avusturya`da cezayı gerektirir.

 

İnsan Hakları

Haklar ve Özgürlükler

Avusturya insan haklarını tanır ve korur.

İnsan hakları insanlara tek tek, birçok haklar verir ve onların özgürlüklerini korur.

Kanunları, hem resmi makamlar hem de mahkemeler yasa hükümlerini insan haklarına dikkat ederek ve koruyarak uygulamak zorundadır.

İnsan hakları ihlallerinde idari makamlara veya bağımsız mahkemelere de başvurulabilir

 

Ayrımcılık yasağı

İnsan hakları Avusturya`da bütün insanlar için geçerlidir.

Bunun dışında tüm kadın-erkek vatandaşlar için geçerli hukukun temellerini teşkil eder.

Örnek olarak, Avusturya vatandaşları eyalet ve ülke genelinde seçme seçilme hakkını korur.

Hiç bir zaman kimsenin cinsiyeti, dini, görüşü veya soyu nedeniyle ayrıcalığı yoktur.

 

Mülkiyetin korunması

Avusturya`da kişilerin yasal olarak edindikleri mal-mülk koruma altındadır.

Mallara müdahaleye yalnız nadiren istisnai hallerde izin verilir.

 

Kişisel düşünce hakkı

Avusturya`da insan haklarının günlük hayatta büyük anlam taşıdığına bir örnek düşünce ve din özgürlüğüdür.

Tüm insanlar düşünmede, kendilerince beğendikleri dini cemaatlere katılmakta, değiştirmekte veya çıkmakta özgürdürler.

Bu haklara bir başka örnek ise toplanmak ve dernek kurmaktır. Herkes düşüncelerini açıkça söyleyebilir.

Medya sansür altında değildir.

 

Özgürlüğün sınırları

Bazı kişisel özgürlükler kanun koyucu tarafından sınırlanabilir.

Mesela insan gruplarına düşmanca davranışlara teşvik etmek veya insanlara karşı kışkırtıcı ve aşağılayıcı fikirlere girmek yasaktır.

(Örneğin: Nasyonal sosyalizm veya ırkçılık).

Eğer bir kişi işlediği bir suçtan dolayı mahkemece cezalandırılmışsa devlet kişisel özgürlüklerine müdahale edebilir, o kişiyi gözaltına alabilir.

 

Erkek ve Kadın

Eşit haklar

Avusturya`da erkek ve kadın - örneğin aile içinde, boş zamanlarda, eğitim ve meslekte – eşittir.

Erkekler ve kadınlar eşit şeref ve haklara sahiptir.

Oyları mahkemeler önünde ve demokratik seçimlerde eşit sayılır.

 

Üstünlük yoktur

Hiç bir cinsiyet diğerinden daha üstün değildir.

Bunu başka kültür soyundan gelmek de değiştirmez.

Vasilik veya kadınlara baskıya Avusturya`da yer yoktur.

 

Kadınlara kısıtlama yoktur

Erkek ve kadın aile üyeleri aynı şekilde Avusturya‘ daki toplumsal hayata ve faaliyetlere katılabilirler.

Bu demektir ki kadınlar da okula gidebilirler, eğitim alabilirler, kendi istedikleri gibi giyinebilirler.

Özgürlüklerinin kısıtlanması, zoraki evlilikler ve cinsel organlarının sakatlanması kesinlikle yasaktır.

 

Şiddet yasağı

Başka insanlara bedensel şiddet uygulamak veya gözdağı vermek kesinlikle yasaktır.

Sözle hakaret veya psikolojik baskı kabul edilemez.

Şiddet uygulayan kişi polis tarafından evden uzaklaştırılabilir ve ona belirli bir süre için eve dönme yasağı getirebilir.

 

Çocukların hakları

Çocuklar özel haklara sahiptir.

Çocukları kapsayan genel ve özel önlemlerle alınacak tedbirler çocukların mutluluğu için ilk sıradadır.

Hukuk, şiddetten arındırılmış bir eğitime yasalarla bağlıdır.

Yalnız cinsel taciz ve bedensel cezalar değil özellikle ruhsal acılar da vermek yasaktır.

Çocuklar temel olarak ebeveynlerinin her ikisiyle de temas kurma hakkına sahiptir.

Çocukların düşünceleri de dikkate alınmak zorundadır.

 

Almanca Dili

Devlet dili Almanca

Avusturya`da Almanca konuşulur.

Almanca dilinin öğrenilmesi ekonomik ve toplumsal hayata katılmak için ön şarttır.

 

Halk gruplarının Dilleri

Avusturya`da belirli azınlıkların dilleri tarihi nedenlerle ve hukuken korunmuştur.

Bu diller – yasaların öngördüğü kadar- birkaç bölgede, resmi makamlarda veya okullarda kullanılmaktadır.

(Mesela Hırvatça, Slavca, Macarca)

 

Herkes için Almanca

Avusturya`da herkes aynı zamanda Almanca öğrenmek ve vakıf olmak zorundadır.

Çocuklar için yetersiz Almanca bilgisi, Avusturya`da eğitim şanslarını optimal kullanmalarında zorluk yaratır.

Almanca bilmek acil durumlarda veya hastalıklarda keza çocukların okul hayatlarında da - ev ödevlerine yardımda veya öğretmenleriyle konuşmalarda - onları desteklemek için çok önemlidir.

Çok dil bilen başarılı insanların, Almancanın yanı sıra diğer dilleri de konuşmaları Avusturya için bir kazançtır.

Kim birkaç dil konuşuyorsa mesleki açıdan da yararlanır.

Bir çok meslekte ilave dil bilmek, eğer firma yabancı müşterilere hizmet sunuyorsa veya yabancı ülkelerde aktifse ek avantajlar sağlar.

 

Devam Edecek…

 

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 7218 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Auf dem Weg zum Überwachungsstaat: Man kann ja nie wissen Auf dem Weg zum Überwachungsstaat: Man kann ja nie wissen Man ist heute öfter auf Überwachungsbildschirmen, als es einem überhaupt bewusst..
AK Infotage Beruf Baby Bildung AK Infotage Beruf Baby Bildung Am 8. und 9. Mai 2019 können Sie sich im AK Bildungszentrum (4., Theresianumgass..
Türkische Serienkultur Türkische Serienkultur Seitdem in Deutschland die türkischen Fernsehkanäle uneingeschränkt senden könne..
Die Gefährlichkeit der Identitären: Gewalt der Worte Die Gefährlichkeit der Identitären: Gewalt der Worte Mit der Normalisierung von Floskeln wie "der große Austausch" ist es der rechtse..
  Avusturya HABERLERİ
SPÖ’lü Milletvekillerinden ‘’Linç Girişimi’’ Açıklaması SPÖ’lü Milletvekillerinden ‘’Linç Girişimi’’ Açıklaması Avusturya Sosyal Demokrat parti (SPÖ) Milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kılıçta..
Sosyal Yardım Yasası: Salı Günü Protesto, Perşembe Günü Parlamentoya Sunulacak Sosyal Yardım Yasası: Salı Günü Protesto, Perşembe Günü Parlamentoya Sunulacak Avusturya'da Almanca bilmeyen mülteciler dahil yabancılar devletten artık daha a..
500 Euro Avusturya Ve Almanya’da da Artık Kullanılmayacak 500 Euro Avusturya Ve Almanya’da da Artık Kullanılmayacak AB Merkez Bankası tarafından 2002 yılında piyasaya sürülen ve 26 Ocak itibariyle..
Avusturya’da Bir İşçinin Bir Saatlik Maliyeti 34 Euro Avusturya’da Bir İşçinin Bir Saatlik Maliyeti 34 Euro Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayınlanan iş gücü maliyeti raporu..
  Viyana HABERLERİ
Avusturya’daki Kurumlardan Linç Girişimine Kınama Avusturya’daki Kurumlardan Linç Girişimine Kınama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan linç g..
A2 Otobanında Kaza: 1 Ölü A2 Otobanında Kaza: 1 Ölü Viyana Graz istikameti Vösendorf mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir ka..
Prof. Ednan Aslan Viyana Üniversitesindeki Görevinden Alındı Prof. Ednan Aslan Viyana Üniversitesindeki Görevinden Alındı Viyana Üniversitesi İslam Enstitüsü-İlahiyat İslam dini pedagoji Profesörü Ednan..
İşçi Odaları (AK) Çocuk Bakım Süresi Bitmiş Annelere Yardımcı Oluyor İşçi Odaları (AK) Çocuk Bakım Süresi Bitmiş Annelere Yardımcı Oluyor Başkent Viyana’da İşçi Odaları (AK) doğum yapmış çalışan kadınların, tekrardan i..
  Türkiye HABERLERİ
Diş temizleme losyonu alkolmetreyi yanılttı Diş temizleme losyonu alkolmetreyi yanılttı Alkollü olduğu tespit edilen ve ehliyetine el konulan sürücü, kullandığı diş tem..
CHP, 81 İlde Sokağa Çıkıyor CHP, 81 İlde Sokağa Çıkıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının ardından partinin il ..
Bahçeli: Yüzde 9.83 Oy Aldığın Yerde Ne İşin Var Bahçeli: Yüzde 9.83 Oy Aldığın Yerde Ne İşin Var Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili, olaydan mem..
Saldırganlar: ‘’Yakın O Evi, Yakın’’ Saldırganlar: ‘’Yakın O Evi, Yakın’’ CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na, bir grup tarafından yapılan saldırı esnasında..
  Almanya HABERLERİ
İçkiye ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satışa sunuldu İçkiye ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satışa sunuldu Taktığı kişinin içkisine ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satı..
Almanya’da Tren Biletleri Ucuzlayacak Almanya’da Tren Biletleri Ucuzlayacak Almanya’da uzun yol tren biletlerindeki yüzde 19’luk KDV, yüzde 7’ye düşürülecek..
Almanlar yılda bir küvet dolusu içki içiyor Almanlar yılda bir küvet dolusu içki içiyor Almanya'da 2017 yılı bağımlılık raporu açıklandı. Buna göre Almanlar yılda kişi ..
Lufthansa Zararda, Zamlar Kapıda Lufthansa Zararda, Zamlar Kapıda Alman havacılık devi Lufthansa bu yılın ilk çeyreğini son üç yıldan bu yana ilk ..
  Kültür Sanat HABERLERİ
YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK “ Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum İtirazım var bu..
Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi 2019 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'da düzenlendi..
Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Y..
Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Yapılan bir araştırmaya göre 1950'lerden bu yana üzüntü, tiksinti ve korku ifade..
  Fransa HABERLERİ
Tarihi katedralin kulesi ve çatısı çöktü Tarihi katedralin kulesi ve çatısı çöktü Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü tarihi yapılarından Notre-Dame Katedrali'nd..
Son Dakika... Notre Dame Katedrali'nde yangın Son Dakika... Notre Dame Katedrali'nde yangın Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı...
BM: Fransa İnsanların Barınma Haklarını İhlal Ediyor BM: Fransa İnsanların Barınma Haklarını İhlal Ediyor Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan bir raporda, Fransa’nın zor durum..
Aşırı Sağ Parti, Kuran Ve Başörtüsü Mesajlarıyla Oy İstiyor Aşırı Sağ Parti, Kuran Ve Başörtüsü Mesajlarıyla Oy İstiyor Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephe (Front National) 16 ..
  Belçika HABERLERİ
Derin Devletin Yaptığı Ev Bir Euro’ya Alıcı Bulamadı Derin Devletin Yaptığı Ev Bir Euro’ya Alıcı Bulamadı Belçika ve Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Belçika'nın başkenti Brük..
Kavgaya Karışan Türk İkizler, Hangi Kardeşin Ne Yaptığı Anlaşılamayınca Beraat Etti Kavgaya Karışan Türk İkizler, Hangi Kardeşin Ne Yaptığı Anlaşılamayınca Beraat Etti Belçika'nın Leuven kentinde, İbrahim ve Murat A. adlı ikiz kardeşler, bir yiyece..
Belçika Özür Diledi Belçika Özür Diledi Belçika, Sömürgecilik döneminde ailelerinden koparılan çocuklardan resmen özür d..
"Aşırı Sağ Avrupa'da Silahlanıyor" Yeni Zelanda'da yaşanan cami katliamının ardından tekrar gündeme gelen aşırı sağ..
  Hollanda HABERLERİ
‘’Müslümanlar Az Giyimli Çirkin İnsanlardan Rahatsız Oluyor’’ ‘’Müslümanlar Az Giyimli Çirkin İnsanlardan Rahatsız Oluyor’’ Hollanda'nın Lahey kentinde Birlik (Eenheid) Partisi'nden belediye meclisi üyesi..
Paralı Seksin Yasaklanması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı Paralı Seksin Yasaklanması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı Hollanda'da Exxpose adlı gençlik haraketi, paralı seksin cezalandırılması için k..
'Rumi' Marka Votka Üreten İş İnsanı Türklerin Kendisini 'Tehdit Ettiğini' Söyledi 'Rumi' Marka Votka Üreten İş İnsanı Türklerin Kendisini 'Tehdit Ettiğini' Söyledi Hollanda'nın Lahey kentinde Mevlânâ Celâleddin Rûmî'ye atfen "Rumi" marka votka ..
Tramvay saldırısı zanlısı Gökmen Tanış 'terör' suçundan yargılanacak Tramvay saldırısı zanlısı Gökmen Tanış 'terör' suçundan yargılanacak Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu en az üç kişi hay..
  İngiltere HABERLERİ
Hapishaneye Ölü Sıçan İçinde Uyuşturucu Sokuldu Hapishaneye Ölü Sıçan İçinde Uyuşturucu Sokuldu İngiltere'nin güneyindeki Shaftesbury kasabasında bir hapishanenin bahçesinde ka..
Balyozla Beş Camiye Saldırı Gerçekleştirildi Balyozla Beş Camiye Saldırı Gerçekleştirildi İngiltere'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Birmingham kentinde, gece saatl..
Londra’da Bombalı Paketler Alarmı Londra’da Bombalı Paketler Alarmı İngiltere’nin başkenti Londra’da, iki havalimanı ile bir tren istasyonunda içind..
Ankara Anlaşması başvuruları 2018'de rekor kırdı Ankara Anlaşması başvuruları 2018'de rekor kırdı İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın 28 Şubat tarihinde açıkladığı verilere göre, İn..
  İsviçre HABERLERİ
Zürih Başkonsolosluğu, Son 2 Yılda 6 Kez Saldırıya Uğradı Zürih Başkonsolosluğu, Son 2 Yılda 6 Kez Saldırıya Uğradı İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu binasına dün gece molotofkokteyli s..
Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi İsviçre'nin Cenevre kantonunda Müslüman konsey üyesi başörtüsüyle toplantıya alı..
Bizi Hackleyin Para Verelim Bizi Hackleyin Para Verelim İsviçre hükümeti, elektronik oy kullanma sistemini hackleyebilecek korsanlara 15..
Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda 'laiklik yasası' olarak adlandırılan ve kamu çal..
  NIEDERÖSTERREICH HABERLERİ
Mezarlıkta Yangın Mezarlıkta Yangın Aşağı Avusturya Eyaletinde bilinmeyen bir nedenden dolayı mezarlıkta yangın çıkt..
Anne Ve Kızını Bağlayıp Evi Soydular Anne Ve Kızını Bağlayıp Evi Soydular Avusturya’da üç soyguncu bir eve girerek, anne ve kızı bant ve kelepçe ile bağla..
Dört Parmağını Çim Biçme Makinasına Kaptırdı Dört Parmağını Çim Biçme Makinasına Kaptırdı Yukarı Avusturya’da, bahçesini çim biçme makinasıyla biçen adam, makineyi temizl..
Üç Saat Aralıkla Aynı Yolda Kaza: 3 Yaralı Üç Saat Aralıkla Aynı Yolda Kaza: 3 Yaralı Aşağı Avusturya Eyaleti L161 karayolunda bugün meydana gelen kazada iki kişi hay..
  Avrupa HABERLERİ
Çin'e, 'Uygur toplama kamplarını derhal kapat' çağrısı Çin'e, 'Uygur toplama kamplarını derhal kapat' çağrısı Avrupa Parlamentosu, Çin'e, Uygur, Kazak ve Tibetlilere yönelik keyfi tutukluluğ..
Müslümanlar Kur'an Yakma Eylemini Protesto Etti Müslümanlar Kur'an Yakma Eylemini Protesto Etti Danimarka’da protesto yürüyüşü düzenleyen Müslümanlar, aşırı sağcı Sıkı Yön (Str..
Varşova Gettosu Ayaklanması Varşova Gettosu Ayaklanması 1942 yazında yaklaşık 300.000 Yahudi Varşova’dan Treblinka’ya sürüldü. Ölüm merk..
110 Kişiden Oluşan IŞİD Mensubu Ve Aileleri Avrupa’ya Döndü 110 Kişiden Oluşan IŞİD Mensubu Ve Aileleri Avrupa’ya Döndü Kosova hükümeti, IŞİD saflarında savaşan militanlar ve bu kişilerin aile ve çocu..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
“Bu Memleketin Sahibi Var!” 31 Mart Vakası Ve Bugün “Bu Memleketin Sahibi Var!” 31 Mart Vakası Ve Bugün İsmet İnönü’yü polisler arka kapıya götürmek istemişlerse de İnönü bunu reddedip..
Paskalya, Notre Dame ve ırkçı hezeyanlar Paskalya, Notre Dame ve ırkçı hezeyanlar Hristiyan dünyası Paskalya Bayramı’na girdi. Hem de Paris’teki Notre Dame’den y..
Jugendamt Korkusu: ‘’ Viyana’da Bir Hoca Var Nefesi Çok Güçlü’’ Jugendamt Korkusu: ‘’ Viyana’da Bir Hoca Var Nefesi Çok Güçlü’’ Avusturya’da Türkiye kökenli bir annenin, çocuğunun rahatsızlığını sosyal medyad..
‘’Engizisyonun Merkezi Yandı, Boş Ver Gitsin’’ ‘’Engizisyonun Merkezi Yandı, Boş Ver Gitsin’’ Brüksel, Paris, Belgrad, Nazilere karşı, Roma, Floransa, ABD ordusuna karşı işg..
  Virgül Kadın HABERLERİ
GÜNÜN ŞARKISI: Canım Benim GÜNÜN ŞARKISI: Canım Benim Light in Babylon’dan güzel bir parça ve İstanbul sokaklarında harika bir klip il..
Bosna’dan Suriye’ye uzanan bir savaş suçu Bosna’dan Suriye’ye uzanan bir savaş suçu Yıllar evvel Saraybosna’da yaşananlar bugün burnumuzun dibinde, Suriye’de yaşanı..
İstenilmeyen Kadınlar Ve Çocuklar İstenilmeyen Kadınlar Ve Çocuklar Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol Kampı, öfke ve yanıtlanmamış sorularla dolup ..
Kocasının kardeşiyle evlendirilen çocuk Nazmiye’nin hikayesi Kocasının kardeşiyle evlendirilen çocuk Nazmiye’nin hikayesi Okumasına izin verilmeyen Nazmiye 13 yaşında bir çocukken evlendirilir, 1 yıl so..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı