HABER AKIŞI

Avusturya'da Yaşayan Yabancıların Bilmesi Gerekenler (1)

 Tarih: 09-10-2018 19:39:00  -   Güncelleme: 14-10-2018 18:54:18
Yeni bir ülkede doğru bir yaşam sürebilmek, ancak bu ülkede geçerli önemli temel kuralları öğrenmek ve uygulamakla mümkündür.

Avusturya`ya yerleşmek istiyorsunuz. Ülkemize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz ve size hoş geldiniz diyoruz.

Yeni bir ülkede doğru bir yaşam sürebilmek, ancak bu ülkede geçerli önemli temel kuralları öğrenmek ve uygulamakla mümkündür.

Bu nedenle sizin için bu broşürü hazırladık.

Bu broşür size, Avusturya`daki bütün insanlar için geçerli bazı temel hukuk kaidelerini açıklamaktadır.

Avusturya`nın size ve sizin çocuklarınıza hangi imkanları sunduğunu göstermektedir.

Avusturya`da birlikte yaşarken hangi davranışların günlük hayatta kabullenilebileceğinin bilinmesini sağlamaktadır.

Kapsadığı bazı örnekler, www.virgul.at Avusturya`da yaşayan diğer insanlarla nerede kontak kurabilirsiniz.

Size, Avusturya`daki yaşamınızı başarılı bir şekilde düzenlemenizi diliyorum.

Avusturya`da geçerli normları ve kuralları tanıma ve bunları uygulamanın yanında bunlar için Almanca lisanını ve önemli temel esaslarını öğrenmek için çaba gösteriniz.

Resmi makamlarda, iş hayatınızda, öğreniminizde, meslek eğitiminizde ve ilerletmenizde, sağlık hizmeti temininde ayrıca insanlarla günlük temaslarınızda Almancaya ihtiyacınız var.

 

♦Avusturya'da Yaşayan Yabancıların Bilmesi Gerekenler (2)

 

Almancayı iyi bilmek Avusturya`daki mesleki faaliyetleriniz için de temel esastır.

Geliriniz, kendinizi ve ailenizi geçindirebiliyorsa, Avusturya’da kendi ayaklarınız üzerinde durmanızı ve kendinizi topluma kabullendirmenizi sağlar.

Sonunda sizden uyum sağlamaya hazır olmanız beklenmektedir.

Avusturya toplumunda yer alma imkanlarını değerlendirin.

Bunu mesela fahri bir dernek katılımıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Karşılıklı saygı konusunda siz de çaba gösterin.

Avusturya’daki öğrenim görme imkanlarından yararlanın.

Avusturya’da nereden geldiğinize değil, başarıya önem verilir.

Sizin uyum sağlamanız, bizim beraberce elde edebileceğimiz başarının yoludur.

Bundan hem siz faydalanacaksınız, hem Avusturya faydalanacaktır.

Bu bizim ortak amacımız.

Avusturya’ya hoş geldiniz! Sebastian Kurz

 

Temel

Demokrasi yaşam

Avusturya, Avrupa`nın kalbinde modern ve demokrat bir ülkedir.

Politik güç ve yetki halktan çıkmaktadır.

Devlet dini kurallarla hareket etmez, bilakis Anayasanın prensiplerine ve doğrudan seçilmiş parlamenterlerin çoğunluğunun iradelerine göre hareket eder.

 

Kanunlara Uyma

Bütün yasalara kişiler bireysel olarak hem de devletin kendisi mecburen uymak zorundadır.

Bu garanti altına alınmıştır, örneğin rüşvet verme rüşvet alma kesinlikle yasaktır ve ağır şekilde cezalandırılır.

 

Başarılı Entegrasyon

Avusturya`da, Avusturya`ya ait kuralları dikkate alma ve kurallara uyma temel prensiplerinden asla vazgeçilemez.

Başarılı bir entegrasyon sonucunda Avusturya Vatandaşlığı tevcih edilir.

 

İnsan Hakları

Avusturya`da insan hakları yürürlüktedir.

Bu haklar Avusturya Federal Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği Anayasası temel haklar belgesine bağlıdır.

Devlet kişilerin özel hayatlarında, kişilerin ve her kişinin önemli yaşam alanlarında insan haklarına dikkat ve haklarını garanti etmekle yükümlüdür.

Kişinin özel hayatı her insanın hakkıdır. www.virgul.at Bütün insanlar şerefte ve değerde eşittir.

Erkek ve kadın aynı düzeydedir

 

Dayanışma

İnsanların, birinin diğeri için sorumluluk duygusu taşıması Avusturya`da sosyal barışın ve toplum birliğinin sağlanması için önemlidir.

Avusturya`da devlet düzeni kamu yararı esas alınarak oluşturulmuştur.

Devlet ve insanlar birbiriyle sosyal yardımlaşma gösterirler mesela, felaketlerden sonra süratle yardım ederler, hızla sağlık işlerine yardımlarını arttırırlar, acil durumlarda maddi yardımlar veya kaza hallerinde üzerlerine düşen görevleri yaparlar.

 

Demokrasi

 

Halk belirler

Avusturya bir demokrasidir. Bu demektir ki, kimin yöneteceğine Avusturya`da halk karar verir.

Bunu her seçmenin bir çok siyasi parti içinden seçeceği bir partinin özellikle tercih edeceği milletvekili adayı için genel olarak serbest ve gizli vereceği oyla belirler. Avusturya`da demokrasi için aktif katılım politik ve toplum hayatı için önemlidir.

Her insan kendi politik düşüncesini özgürce ve korku duymadan savunabilir ve politik görüşü için bir siyasi birliğe katılabilir.

 

Serbest seçimler

16 yaşını doldurmuş kadın-erkek her vatandaş, devlet başkanını (Federal Cumhurbaşkanı), ayrıca parlamento üyelerini, parlamentonun senato üyelerini seçmeye yetkilidir. Keza bir eyaletin ve belediyenin halk temsilcilerini seçimlerle belirler.

Genellikle memuriyetler için 18 yaşından itibaren kendileri de seçilebilirler.

 

Federal Cumhurbaşkanı ve Hükümet

Federal Cumhurbaşkanı altı yıllığına seçilmiş, Avusturya Cumhuriyeti`nin devlet başkanıdır.

O, hükümet üyelerini (Federal Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Bakanlar) tayin eder. Hükümet parlamentoda milletvekili sayısı en çok olan partilerin temsilcileriyle kurulur. Hükümet politikayı düzenler.

 

Parlamento tarafından kanun yapma

Parlamento yasaları kontrol eder ve kararlaştırır.

Parlamento demokratik seçilmiş parlamento üyelerinden, ayrıca Eyalet Temsilciler Meclisi üyelerinden, eyaletlerin gönderdiği kadın-erkek temsilcilerden oluşur.

 

Hükümetin Denetimi

Parlamento, Hükümetin çalışmalarını denetler.

Parlamento bir çok etkili kontrol hakkına sahiptir. Muhalefet de (hükümette yönetime katılmayan diğer partiler) bu hakların bazılarını kullanabilir.

Hükümet üyelerine soru sormak kontrol hakları arasındadır.

 

Hukuk

Avusturya karar verir

Avusturya’da Avrupa Birliği Hukuku ve Avusturya Hukuku geçerlidir.

Avusturya’da yalnız nadiren olağanüstü hallerde, kişisel tartışmalarda Avusturya temel hukuk düzeniyle uyuşması şartıyla, yabancı bir ülkenin hukuk düzenine uygun karar verilebilir.

Avusturya’da bütün anlaşmazlıkların değerlendirilmesinde yalnız Avusturya Mahkemeleri yetkilidir, örneğin boşanma ve nafaka davaları,

 

Herkes için eşitlik

Mahkemelerin ve resmi makamların bütün kararlarının  temeli, bütün insanların yargı önünde eşitliğine dayanır.

Erkekler ve kadınlar hep eşit sayılır. Cinsiyete, dine, deri rengine göre her türlü ayrımcılık kesinlikle yasaktır.

Bu konulardan faydalanmayı Avusturya Vatandaşlığı sağlar.

 

Herkes için hukuk devleti

Avusturya hukuk devletinin yasalarına herkes riayet etmek zorundadır.

Kültürel anlayışın Avusturya yasalarıyla çelişkili olması suçu haklı çıkarmaz.

Mesela yurt içinde veya dışında zoraki evlilikler Avusturya`da cezayı gerektirir.

 

İnsan Hakları

Haklar ve Özgürlükler

Avusturya insan haklarını tanır ve korur.

İnsan hakları insanlara tek tek, birçok haklar verir ve onların özgürlüklerini korur.

Kanunları, hem resmi makamlar hem de mahkemeler yasa hükümlerini insan haklarına dikkat ederek ve koruyarak uygulamak zorundadır.

İnsan hakları ihlallerinde idari makamlara veya bağımsız mahkemelere de başvurulabilir

 

Ayrımcılık yasağı

İnsan hakları Avusturya`da bütün insanlar için geçerlidir.

Bunun dışında tüm kadın-erkek vatandaşlar için geçerli hukukun temellerini teşkil eder.

Örnek olarak, Avusturya vatandaşları eyalet ve ülke genelinde seçme seçilme hakkını korur.

Hiç bir zaman kimsenin cinsiyeti, dini, görüşü veya soyu nedeniyle ayrıcalığı yoktur.

 

Mülkiyetin korunması

Avusturya`da kişilerin yasal olarak edindikleri mal-mülk koruma altındadır.

Mallara müdahaleye yalnız nadiren istisnai hallerde izin verilir.

 

Kişisel düşünce hakkı

Avusturya`da insan haklarının günlük hayatta büyük anlam taşıdığına bir örnek düşünce ve din özgürlüğüdür.

Tüm insanlar düşünmede, kendilerince beğendikleri dini cemaatlere katılmakta, değiştirmekte veya çıkmakta özgürdürler.

Bu haklara bir başka örnek ise toplanmak ve dernek kurmaktır. Herkes düşüncelerini açıkça söyleyebilir.

Medya sansür altında değildir.

 

Özgürlüğün sınırları

Bazı kişisel özgürlükler kanun koyucu tarafından sınırlanabilir.

Mesela insan gruplarına düşmanca davranışlara teşvik etmek veya insanlara karşı kışkırtıcı ve aşağılayıcı fikirlere girmek yasaktır.

(Örneğin: Nasyonal sosyalizm veya ırkçılık).

Eğer bir kişi işlediği bir suçtan dolayı mahkemece cezalandırılmışsa devlet kişisel özgürlüklerine müdahale edebilir, o kişiyi gözaltına alabilir.

 

Erkek ve Kadın

Eşit haklar

Avusturya`da erkek ve kadın - örneğin aile içinde, boş zamanlarda, eğitim ve meslekte – eşittir.

Erkekler ve kadınlar eşit şeref ve haklara sahiptir.

Oyları mahkemeler önünde ve demokratik seçimlerde eşit sayılır.

 

Üstünlük yoktur

Hiç bir cinsiyet diğerinden daha üstün değildir.

Bunu başka kültür soyundan gelmek de değiştirmez.

Vasilik veya kadınlara baskıya Avusturya`da yer yoktur.

 

Kadınlara kısıtlama yoktur

Erkek ve kadın aile üyeleri aynı şekilde Avusturya‘ daki toplumsal hayata ve faaliyetlere katılabilirler.

Bu demektir ki kadınlar da okula gidebilirler, eğitim alabilirler, kendi istedikleri gibi giyinebilirler.

Özgürlüklerinin kısıtlanması, zoraki evlilikler ve cinsel organlarının sakatlanması kesinlikle yasaktır.

 

Şiddet yasağı

Başka insanlara bedensel şiddet uygulamak veya gözdağı vermek kesinlikle yasaktır.

Sözle hakaret veya psikolojik baskı kabul edilemez.

Şiddet uygulayan kişi polis tarafından evden uzaklaştırılabilir ve ona belirli bir süre için eve dönme yasağı getirebilir.

 

Çocukların hakları

Çocuklar özel haklara sahiptir.

Çocukları kapsayan genel ve özel önlemlerle alınacak tedbirler çocukların mutluluğu için ilk sıradadır.

Hukuk, şiddetten arındırılmış bir eğitime yasalarla bağlıdır.

Yalnız cinsel taciz ve bedensel cezalar değil özellikle ruhsal acılar da vermek yasaktır.

Çocuklar temel olarak ebeveynlerinin her ikisiyle de temas kurma hakkına sahiptir.

Çocukların düşünceleri de dikkate alınmak zorundadır.

 

Almanca Dili

Devlet dili Almanca

Avusturya`da Almanca konuşulur.

Almanca dilinin öğrenilmesi ekonomik ve toplumsal hayata katılmak için ön şarttır.

 

Halk gruplarının Dilleri

Avusturya`da belirli azınlıkların dilleri tarihi nedenlerle ve hukuken korunmuştur.

Bu diller – yasaların öngördüğü kadar- birkaç bölgede, resmi makamlarda veya okullarda kullanılmaktadır.

(Mesela Hırvatça, Slavca, Macarca)

 

Herkes için Almanca

Avusturya`da herkes aynı zamanda Almanca öğrenmek ve vakıf olmak zorundadır.

Çocuklar için yetersiz Almanca bilgisi, Avusturya`da eğitim şanslarını optimal kullanmalarında zorluk yaratır.

Almanca bilmek acil durumlarda veya hastalıklarda keza çocukların okul hayatlarında da - ev ödevlerine yardımda veya öğretmenleriyle konuşmalarda - onları desteklemek için çok önemlidir.

Çok dil bilen başarılı insanların, Almancanın yanı sıra diğer dilleri de konuşmaları Avusturya için bir kazançtır.

Kim birkaç dil konuşuyorsa mesleki açıdan da yararlanır.

Bir çok meslekte ilave dil bilmek, eğer firma yabancı müşterilere hizmet sunuyorsa veya yabancı ülkelerde aktifse ek avantajlar sağlar.

 

Devam Edecek…

 

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 6374 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Türkis-Blauer Vorstoß: Kommt das Kopftuchverbot in der Volksschule? Türkis-Blauer Vorstoß: Kommt das Kopftuchverbot in der Volksschule? Nach Kindergarten soll Verbot nun auch für bis zu 10-jährige Mädchen gelten. Reg..
Unternehmen schulden Krankenkassen 850 Millionen, doch die Regierung redet über Fotos auf E-Cards Unternehmen schulden Krankenkassen 850 Millionen, doch die Regierung redet über Fotos auf E-Cards Die FPÖ will die Diskussion über die Abschaffung der Notstandshilfe stören und p..
Putins enttarnte Agenten Putins enttarnte Agenten Doppelagent Sergej Skripal half westlichen Geheimdiensten mit seinem GRU-Wissen...
Türkische Pop-Queen als Prügelopfer Türkische Pop-Queen als Prügelopfer Popsängerin Sila Gençoğlu sagt öffentlich, dass ihr Freund sie kürzlich schwer m..
  Avusturya HABERLERİ
Alman Gazeteci 2 Yıl Avusturya'daki Camilerde Gizli Araştırma Yaptı Alman Gazeteci 2 Yıl Avusturya'daki Camilerde Gizli Araştırma Yaptı Pakistan kökenli Alman gazetecinin yayınlanan kitabında, Avusturya'da her on cam..
Familienbonus Yasasını Maliyeden Çok Sigortacılar Anlatıyor Familienbonus Yasasını Maliyeden Çok Sigortacılar Anlatıyor Avusturya Hükümeti 2019 yılından itibaren geçerli olacak, Familienbonus adı altı..
Familienbonus Nedir? Familienbonus Nedir? Avusturya Maliye Bakanı Hartwig Löger (ÖVP) projeyi ilk açıkladığında, ‘’Avustur..
Avusturya'nın Kısa Tarihçesi Avusturya'nın Kısa Tarihçesi Avusturya Avrupa’nın tam ortasında bulunan bir ülkedir. Rekabet gücü yüksek bir ..
  Viyana HABERLERİ
Avusturya'da 15 Saat Süren Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinden Sonuç Çıkmadı Avusturya'da 15 Saat Süren Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinden Sonuç Çıkmadı Avusturya Metal Sendikası ile iş verenler arasında devam eden toplu iş sözleşme ..
İçeride Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri, Dışarıda Perşembe Protestoları İçeride Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri, Dışarıda Perşembe Protestoları Avusturya'da her perşembe yapılan hükümet karşıtı gösterilerde, bu hafta metal s..
Viyana Havalimanında Operasyon Viyana Havalimanında Operasyon Viyana uluslararası havalimanı terminal 1 doğu bloku, polis tarafından kapatıldı..
Avusturya İslam Cemaati Erken Seçime Gidiyor Avusturya İslam Cemaati Erken Seçime Gidiyor Avusturya Devleti tarafından, Avusturya’daki Müslümanların resmî temsil kurumu g..
  Almanya HABERLERİ
Alman mahkemesinden Türkiye kökenli fail hakkında sınır dışı kararı Alman mahkemesinden Türkiye kökenli fail hakkında sınır dışı kararı Rheinland-Pfalz eyaletindeki mahkeme, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden..
Aşırı sağ AfD lideri hakkında soruşturma açıldı Aşırı sağ AfD lideri hakkında soruşturma açıldı Aşırı sağ Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Meclis Grup Başkanı Alice Weide..
37 çocuğu taciz eden yüzme öğretmenine hapis cezası 37 çocuğu taciz eden yüzme öğretmenine hapis cezası Almanya'nın Baden-Baden kentinde 37 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yüzme..
Paylaşım Savaşı Yıldönümünde Paylaşım Savaşı Yıldönümünde "Güçlü Avrupa" Çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birinci Dünya Savaşı'nda ölenleri anmak için Federa..
  Türkiye HABERLERİ
2017 yılında Türkiye'yi terk eden genç ve eğitimli insan sayısı 250 binin üzerinde. 2017 yılında Türkiye'yi terk eden genç ve eğitimli insan sayısı 250 binin üzerinde. Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biri de yurtdışına gerçekleşen ve hızla ..
Zonguldak'ta maden patlamasında mahsur kalan 3 işçinin cansız bedeni bulundu Zonguldak'ta maden patlamasında mahsur kalan 3 işçinin cansız bedeni bulundu Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kal..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’da AİHM'ne üç kez başvurmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan’da AİHM'ne üç kez başvurmuştu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Halkların Demokratik Partisi (HDP) esk..
Zonguldak'ta maden ocağında patlama Zonguldak'ta maden ocağında patlama Zonguldak'ta özel bir şirkete ait maden ocağında patlama meydana geldi. İlk beli..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Etkileyici olmanın yolları Etkileyici olmanın yolları İlk kez karşılaştığınız insanlar, hakkınızda hemen bir yargıya varıp sizden ne k..
Dünyanın en etkileyici hikayesi Dünyanın en etkileyici hikayesi Dünyayı Şekillendiren 100 Hikâye anketinde Homeros'un Odysseia destanı birinci s..
Arabeskçi Gencebay: Sanatçı kesinlikle muhalif değildir Arabeskçi Gencebay: Sanatçı kesinlikle muhalif değildir 'Erdoğan'ı takdir ediyor ve seviyorum. Onu çok sevdiğimi hep söyledim' diyen Gen..
Maria Anna Augusta Colöstina Fatma Maria Anna Augusta Colöstina Fatma Budin’in yani günümüz Budapeşte’si, Evliya Celebi seyahatnamesinde o zamanın öne..
  Fransa HABERLERİ
Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarında 400'den fazla kişi yaralandı Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarında 400'den fazla kişi yaralandı Fransa'da artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için düzenlenen gösteriler ..
Fransa'da akaryakıt zammını protesto esnasında bir gösterici öldü Fransa'da akaryakıt zammını protesto esnasında bir gösterici öldü Fransa'da hükümetin akaryakıt fiyatlarına getirdiği ek vergileri tepkiyle karşıl..
Fransa’da Öğretmenler Önce Greve Sonra Sokağa Çıktı Fransa’da Öğretmenler Önce Greve Sonra Sokağa Çıktı Fransa Hükümetinin eğitim reformu ve memur sayısında kesinti kararına karşı grev..
Yediklerinizin Fotoğrafını Yayınlarken Maliyeyi Unutmayın Yediklerinizin Fotoğrafını Yayınlarken Maliyeyi Unutmayın Fransa Maliye Bakanı Darmanin, vergi yolsuzluğuyla mücadele kapsamında yılbaşınd..
  Belçika HABERLERİ
İşçilerin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin Euro prim yattı İşçilerin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin Euro prim yattı Belçika'da bir çelik fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, yeni haftaya keyifli ba..
Brüksel Havalimanı’nda Grev: 660 uçuş iptal Brüksel Havalimanı’nda Grev: 660 uçuş iptal Brüksel Zaventem Havalimanı’nda bagaj yükleyen işçiler, ücret artışı ve çalışma ..
Şimdi para yok, sonra gelin' diyen dükkan sahibini dinleyen soyguncular gözaltına alındı Şimdi para yok, sonra gelin' diyen dükkan sahibini dinleyen soyguncular gözaltına alındı Belçika'nın Charleroi kentinde, bir elektronik sigara dükkanını sabah saatlerind..
İslam devleti kurmayı hedefleyen örgüt liderinin vatandaşlığı iptal edildi İslam devleti kurmayı hedefleyen örgüt liderinin vatandaşlığı iptal edildi Belçika'nın "en büyük terör davasına" konu olan radikal İslamcı "Sharia4Belgium"..
  Hollanda HABERLERİ
Türklere Uyum Sınavı Türklere Uyum Sınavı Hollanda'da hükümet ortakları Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ile Demokratlar 66 ..
Hollanda Hükümeti Türk Okullarının Denetimsiz Olacağından Rahatsız Hollanda Hükümeti Türk Okullarının Denetimsiz Olacağından Rahatsız Hollanda Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, Ankara tarafından Türkiye kökenli ..
'Türkiye usulü düğün konvoyuna' binlerce euro ceza 'Türkiye usulü düğün konvoyuna' binlerce euro ceza Belçika'da geçtiğimiz yıllarda büyük tartışma yaratan ve yargıya intikal eden "T..
Camiler Wilders İçin Twitter yasağı istiyor Camiler Wilders İçin Twitter yasağı istiyor Hollanda'daki 144 caminin çatı örgütü olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Tü..
  İngiltere HABERLERİ
Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift yasadışı örgüt  üyeliğinden suçlu bulundu Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift yasadışı örgüt üyeliğinden suçlu bulundu Çocuklarına 'Adolf Hitler' ismini veren çift, İngiltere’de terör listesine alına..
21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı 21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı Londra'nın en lüks alışveriş mağazası Harrods'ta 21 milyon dolar harcayan Azeri ..
İngiltere'de hızlı tren hattı inşasından bin 200 iskelet çıkarıldı İngiltere'de hızlı tren hattı inşasından bin 200 iskelet çıkarıldı İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tren hattı çalışmaları sırasında yapılan k..
Ryanair uçağında ırkçı saldırıya soruşturma Ryanair uçağında ırkçı saldırıya soruşturma Barcelona'dan Londra'ya uçan Ryanair uçağında bir kişi 77 yaşındaki siyah bir ka..
  İsviçre HABERLERİ
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre, Türkiye'nin internet ve cep telefonlarını izlemek üzere sipariş etmek i..
Acemi askeri taşladılar Acemi askeri taşladılar İsviçre'de bir askeri okulda, komutan tarafından bir acemi askerin taşlanması yö..
Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı İsviçre'de bir tüketici, marketten aldığı ambalajlı bir kilo havucun içinden akı..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Cadılar Bayramında Maskeli Market Soygunu Cadılar Bayramında Maskeli Market Soygunu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde, cadılar bayramını fırsat bilen soyguncu,..
Kaçan Aracı Yakalamaya Çalışırken Beş Polis Yaralandı Kaçan Aracı Yakalamaya Çalışırken Beş Polis Yaralandı Wiener Neustadt (Avusturya) kentinde, polisin yaptığı rutin kontrolünden kaçan a..
Emir Bebek A3 Otobanı İmdat Şeridinde Dünyaya Geldi Emir Bebek A3 Otobanı İmdat Şeridinde Dünyaya Geldi Avusturya'da hastaneye götürülen anne, otobanın imdat şeridinde bebeğini dünyaya..
Tecavüz Suçlamasıyla Aranıyor Tecavüz Suçlamasıyla Aranıyor Avusturya’da 17 yaşındaki genç kadına tecavüz ettiği iddia edilen zanlı aranıyor..
  Avrupa HABERLERİ
Avrupa Adalet Divanı'ndan PKK kararı Avrupa Adalet Divanı'ndan PKK kararı Avrupa Adalet Divanı, PKK’nın 2014-2017 yılları arasındaki dönemde AB terör örgü..
Avrupa Parlamentosu: Müzakereler Resmen Askıya Alınsın Avrupa Parlamentosu: Müzakereler Resmen Askıya Alınsın Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında pratikte donmu..
Ne ayrılabiliyorlar ne de birlikteliklerine imza atabiliyorlar Ne ayrılabiliyorlar ne de birlikteliklerine imza atabiliyorlar Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler uzun zamandır donmuş durumda. Şim..
Türkiye ile müzakereler nihai olarak sonlandırılması istendi Türkiye ile müzakereler nihai olarak sonlandırılması istendi AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Hahn, Türkiye üyelik müzakerelerinin..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Dün ve bugün yetmedi: Yarını da sattılar Dün ve bugün yetmedi: Yarını da sattılar 2015’ten bu yana türbülansa giren Türkiye ekonomisi, AKP’nin sırtını dayadığı al..
''2015 İslam Yasası'' Ve Aleviler ''2015 İslam Yasası'' Ve Aleviler ''Avusturya Başbakanı Kurz'un, yedi caminin kapatılacağını açıkladığında, sıranı..
İnsan Öldürmeye Tasarlanmış Tetiklere Dokunan Çocuklar İnsan Öldürmeye Tasarlanmış Tetiklere Dokunan Çocuklar Avusturya Cumhuriyet Bayramını Kutladı. Peki cumhuriyet bayramı özünde halkın eg..
Avrupa'nın Gözünden Türkler! Avrupa'nın Gözünden Türkler! Artık Avrupa için Türkler Orta Asya’da yaşayan uzak bir millet değildir. Malazgi..
  Virgül Kadın HABERLERİ
2017’de 147 kadın partner şiddeti kurbanı oldu 2017’de 147 kadın partner şiddeti kurbanı oldu Almanya’da açıklanan bir rapora göre 2017’de 147 kadın, partneri ya da eski part..
GÜNÜN KADINI: Meriç Sümen GÜNÜN KADINI: Meriç Sümen Heykeline tecavüz saldırısı düzenlenen Meriç Sümer kimdir? Türkiye’nin ilk baler..
14 Yaşındaki Kız Çocuğu Kendi Düğününü İhbar Etti 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Kendi Düğününü İhbar Etti 14 Yaşında Evlendirilmek İstenen kız çocuğu, Kendi Düğününü İhbar Etti: 'Okula D..
Tecavüz travması mağdurların olayla yüzleşmesini neden geciktiriyor? Tecavüz travması mağdurların olayla yüzleşmesini neden geciktiriyor? Cinsel saldırıya maruz kalan insanların çoğu tecavüze uğradığını hemen kabul etm..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı