HABER AKIŞI

Avusturya Siyasi Partiler Tarihi (Dosya 1)

 Tarih: 22-05-2018 17:19:00  -   Güncelleme: 22-05-2018 18:39:50
2018, Avusturya Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümü, ülkenin Nazi Almanya tarafından işgal edilmesinin ise 80. Yıldönümü. Tam da böyle bir yıl içinde ‘ırkçılık’ın bugünkü odağı sayılan FPÖ, yeniden bir koalisyon hükümetinin ortağı. Avusturya, bu üç olaydan dolayı, yıl sonuna kadar farklı kutlamalara, anmalara ve tartışmalara sahne olacak. Siyasal partiler, mercek altına alınan 100 yılın en dinamik, en etkin kurumları.

HÜSEYİN A. ŞİMŞEK

 

Avusturya’da, meşrutiyet mücadelesi 1848 Devrimi’nin etkisiyle başladı ve 70 yıl sürdü. İkinci meşrutiyet denemesi 1849, üçüncü meşrutiyet denemesi 1859 ve dördüncü meşrutiyet denemesi 1867’de gündeme geldi.

Monarşi, tam dört meşrutiyet ilanını boşa çıkardı ama, Avusturya’da cumhuriyete geçiş bu mücadelelerin eseri oldu.

13 Mart 1848 Viyana halk ayaklanması, 15 Mayıs 1848’de kraliyet merkezi “Hofburg”un kuşatılması ve 17 Mayıs’ta imparatorluk tahtının Innsbruck’a taşınmak zorunda kalınması, 1849’da “Mart Anayasası” döneminin başlaması, 1859’da “Ekim Deklarasyonu“nun yayımlanması, 1861’de “Krallığın Temsiline İlişkin Temel Yasa“nın çıkarılması anımsatılabilir.

Kâğıt üzerinde bırakılsa da ilk anayasaların kabul edilişi, uygulanması engellense de oy hakkının en geniş kesimleri kapsaması, kalıcı bir çalışma dönemi şansı bulamasa da “Temsilciler Meclisi”nin “Aristokratik Senato”yla aynı yetkileri sahip olması bu mücadelelerin kazanımlarıydı.

Ki Avusturya’nın tarihindeki ilk iki parti de, monarşinin meşrutiyet mücadelelerine sahne olduğu bu döneminde kuruldu. İlk parti, 1889’da kurulan Sosyal Demokrat İşçi Partisi (Sozialdemokratische Arbeiter Partei –SDAP) oldu.

Onu, 1893’te kurulan Hıristiyan Sosyal Parti (Christlich Sozialen Partei – CSP) izledi.

Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra içine girilen cumhuriyetin kuruluş sürecinde, bunlara iki parti daha eklendi: 1918’de kurulan Alman-Avusturya Komünist Partisi (Kommunistische Partei Deutsch-

Österreich-KPDÖ) ve 1919’da kurulan Büyük Alman Halk Partisi (Großdeutschen Volks Partei –GDVP). Böylece, ülkenin ilk dört partisi, henüz cumhuriyet kurulmazdan önce sahneye çıkmıştı.

Dört siyasal parti, “üçe karşı bir” şeklinde cepheleşmişti. Bunun sebebi, iki farklı “cumhuriyet” öngörülüyor olmasıydı.

Söz konusu cepheleşme; SDAP, CS ve GDVP ile KPDÖ arasında yaşanmıştı. Üç parti, bir “Alman-Avusturya Cumhuriyeti”; komünist parti ise “Alman-Avusturya Sosyalist Cumhuriyeti” kurulmasını istiyordu.

Sonunda SDAP, CSP ve GDVP’nin oluşturduğu “Geçici Ulusal Meclis”, “ilk geçici cumhuriyet hükümeti”ni 30 Ekim 1918’de kurup, 12 Kasım 1918 günü ise “Alman-Avusturya Cumhuriyeti”ni ilan etti.

Komünistler, cumhuriyetin resmen kurulduğu 12 Kasım 1918 günü, kitlesel bir gösteri düzenlediler. Ama direniş aynı gün bastırıldı. 1919 ortalarında ise, KPDÖ yeni devlet için tehlike olmaktan çıkarıldı.

“St. Germain Antlaşması”, genç cumhuriyeti dönüşüme mecbur ediyor

“Alman-Avusturya Cumhuriyeti”, “ateşkes anlaşması” sürecinde kurulmuştu. 10 Eylül 1919’da savaşı resmen bitiren “St. Germain Antlaşması”nın imzalanmasıyla, yeni kurulan genç cumhuriyet bir dönüşüme mecbur edildi. St. Germain Antlaşması, Ulusal Meclis’te onaylandığında, anlaşma gereği Cumhuriyetin adı “Avusturya Cumhuriyeti” (Republik Österreich) olarak değişti.

Avusturya, “bağımsız bir cumhuriyet” olarak tanımlandı. “Alman Cumhuriyeti’nin tamamlayıcı parçası” olduğu anlayışına son verildi.

Birinci Cumhuriyet Anayasası, 1 Ekim 1920’de günü açıklandı. İki kanatlı Federal Meclis (Bundesversammlung) vardı artık: Ulusal Meclis (Nationalrat) ve Eyaletler Meclisi (Bundesrat).

Savaşın getirdiği yıkım büyük olmuştu. Mal ve hizmet fiyatlarında sürekli ve aşırı bir yükseliş vardı. Yeni devletin parası büyük bir değer kaybı içindeydi.

1920-21 kışında, çok sayıda insan açlıktan öldü. Cumhuriyetin ilk beş-altı yılı içinde, komşu ülkelerden alınan borçlarla ayakta kalınmaya çalışıldı.

Örneğin, Milletler Cemiyeti aracılığıyla 1922’de önemli bir dış borç sağlandı. Borca karşılık, Avusturya en az “20 yıl bağımsız kalma” (Almanya’ya yanaşmama ya da bağlanmama) taahhüdünde bulunmuştu.

1920’den sonra peşpeşe hükümetler kurar olan CSP, her yeni döneminde sürekli yürütmeyi güçlendiren düzenlemeler yaptı. 1929’da, Anayasa’da yapılan değişiklikler çok önemliydi mesela. Zira bu değişikliklerle, devlet başkanına bakanları atama ve olağanüstü hal ilan etmek gibi yetkiler tanındı.

Bu koşullarda gidilen Kasım 1930 genel seçimleri, hayatî önemdeydi. Seçim, kısmen de olsa yeni bir tablo çıkardı ortaya: SDAP, yıllar sonra tekrar birinci parti konumuna yerleşti! CSP ikinci, GDVP üçüncü parti oldu.

Yeni tablonun, yeni karelerinden biri ise, İtalyan modeli faşist bir partiye dönüşmüş olan “Vatan Savunması”in (Heimwehr) ilk kez meclise girmesiydi.

SDAP birinci sıraya yükselmişti, ama CSP’yle yeni bir koalisyon kurmayı tercih etmeyecekti. 1930’lu yılların ilk hükümetini de CSP kurdu.

Austro-faşizmin devletleşmesine götüren uygulamalar

CSP’nin hükümet ettiği Avusturya, uluslararası tepkilere yol açsa da 1930’da Almanya ile bir gümrük birliği yaptı.

Almanya’dan umulan desteğin alınıp alınmadığı, alınan kadarının ne işe yaradığı hâlâ tartışmalı bir konu.

Örneğin bu destek, o günki Avusturya’nın en büyük bankacılık kuruluşu olan Creditanstalt’ın Mayıs 1931 içinde iflas etmesini engelleyemedi.

Fakat kesin olan bir şey vardı: “Almanya Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi“, Adolf Hitler’in önderliği döneminde, Avusturya Nazileri’ne büyük maddi yardımlar sağlamaya başladı.

Biraz da bu desteklerle, 1932’de yapılan eyalet

seçimlerinde, muhafazakar oyların bir bölümünü ele geçirdiler ve hemen genel seçim istediler.

Birinci parti olmasına rağmen muhalefette kalan sosyal demokrat SDAP, parlamentoda çoğunluğunu elde edebilecekleri umuduyla Nazileri’n bu önerisini destekledi.

Fakat seçimler, ne Avusturya Nazileri’ne ne de SDAP’a yaradı. Tersine, CSP’nin bayrağı altında, “Austro-faşizm”in devletleşmesine zemin hazırladı.

1933’te yapılan o kritik genel seçimden sonra, yeni hükümeti yine CSP kurdu. Ne var ki bu, “hayra alamet” bir zafer değildi.

Engelbert Dollfuss başkanlığındaki hükümet, sadece “tek oy”luk bir çoğunluğa sahipti. Yani, kendince “güvence”den yoksun bir hükümet! Üstüne üstlük Dollfuss, zaten “burjuva demokrasisi”ni önemsemeyen bir politikacıydı.

“Batı tipi parlamenter rejimler, Orta Avrupa hükümetlerine zorla kabul ettirildi” diyor ve devam ediyordu: “Bu rejimler, askeri yenilgilere açık ve sosyalist devrimler karşısında korunaksızdır...”

Ülkede ne kadar irili-ufaklı faşizan fraksiyonlar, paramiliter gruplar varsa, olanca vurucu güçleriyle “siyasal ve toplumsal düzen”i, “otoriter bir rejim”le mümkün gören Dollfuß’un emri altına girmeye başladılar.

Bu şekilde Dollfuss’un inşa ettiği “Vatan Cephesi” bileşenleri dışında kalan bütün siyasal yapılanmalar, partiler adım adım kapatılır oldu.

Farklı bir deyimle, bu faşist cephe, bileşenleri dışındaki herkese savaş açtı.

Almanya’da iktidara gelmiş NSDAP’ın Avusturya kolu olan Nazi yapılanmasına bile!

Mart 1933’deki bir meclis tartışması, Ulusal Meclis başkanı ve iki başkan yardımcısının istifa etmesine neden oldu.

Dollfuss, bu gelişmeleri gerekçe göstererek “parlamentonun çalışamaz hale geldiği”ni ilan etti ve ülkeyi “olağanüstü hal kararnameleri”yle yönetmeye başladı. Ulusal Meclis, tamamen devre dışı kaldı. KPDÖ, yeraltına çekildi. Yasaklar sivil, demokratik, meslek örgütlelerine doğru genişledi.

25 Mart 1933’de, sosyal-demokrat SDAP ve yan kurumu “Cumhuriyetçi Savunma Birliği” de yasaklandı.

Bunun üzerine, sosyal demokratlar ve komünistler, 12 Şubat 1934’te silahlı bir direniş başlattı.

Avusturya, fiili olarak bir içsavaş içindeydi artık. Dollfuß’un önderliğindeki Vatan Cephesi hükümeti, dört gün içinde duruma egemen oldu yeniden.

Bu süreçte, yeraltı direnişini örgütlemede etkin rol oynayan KPÖ’nün üye sayısı, önemli oranda sosyal demokratın da katılmasıyla, 4 binden 16 bine yükseldi.

Ve Dollfuss ilan etti: Ruhani-otoriter-faşist devlet!

1920 Anayasa’sı ilk önemli budamalara, 1929’da tabi tutulmuştu. Dollfuß, 1 Mayıs 1934’de anayasada çok daha köklü değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklere göre, Avusturya, artık yasal ve anayasal düzlemde de ‘‘ruhani-otoriter-faşist bir devlet’’ idi. “Avusturya Federal Devleti” adıyla anılacaktı ve “cumhuriyet”in lafzına bile izin yoktu. Yürütme organına, yasama organının üstünde yetkiler tanınmıştı.

“Demokratik seçimler”, “insan haklarına anayasal güvence” gibi birçok madde askıya alınmıştı. Cumhuriyetin kuruluşundan beri “Kızıl Viyana” olarak anılagelen başkentte bile, artık faşist bir belediye başkanı görevdeydi: Richard Schmitz!

Böylece, Birinci Cumhuriyet dönemi sona ermiş, bu dönemde kurulan partilerin hemen hepsi kapatılmış, yeraltına çekilmek zorunda bırakılmıştı.

Avusturya, “kendine özgü” ve “bağımsız” hareket eden bir faşizm altındaydı. Bu, faşizm literatürüne “Austro-faşizm” olarak geçecekti.

Dolayısıyla, aslında Avusturya Alman faşizminin gadrine uğramış, “kurban” bir devlet değildi sadece.

1938’de Alman Nazi orduları Avusturya’yı işgal etmezden çok önce, Austro-faşizm kendi ülkesinde hükümet eder ve devletleşmiş durumdaydı.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Dosyamızın ikinci bölümünde; Austro-faşizm döneminin uygulamaları, 1938’da Almanya’nın ülkeyi işgali ve İkinci Cumhuriyet’in kuruluşuyla yeni isimlerle sahneye dönen partileri mercek altına alacağız.(virgül.at)

 

⇒Avusturya Siyasi Partiler Tarihi 2

⇒Avusturya Siyasi Partiler Tarihi 3

⇒Avusturya Siyasi Partiler Tarihi 4

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 1048 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Integration: 4 große Probleme an unseren Schulen Integration: 4 große Probleme an unseren Schulen Seit 35 Jahren ist er Pädagoge, sieben davon Direktor einer Brennpunktschule in ..
Mord, Totschlag und kriminelle Ausländer – Eine Analyse des FPÖ-nahen Magazins „Wochenblick“ Mord, Totschlag und kriminelle Ausländer – Eine Analyse des FPÖ-nahen Magazins „Wochenblick“ Fotos von blutigen Messern und Fotomontagen vom finsteren Kaputzenmännern – das ..
Doppelstaatsbürgerschaften: Wie FPÖ und Behörden Türken entrechten Doppelstaatsbürgerschaften: Wie FPÖ und Behörden Türken entrechten Tausende türkischstämmige Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter und deren Kinder un..
Die Mafia machte sich in Österreich breit Die Mafia machte sich in Österreich breit Bei einem Schlag gegen die Clans wurden 37,3 Millionen Euro an Schwarzgeldern si..
  Avusturya HABERLERİ
Babasını ,Kardeşini ve Üvey Annesini Vurdu Babasını ,Kardeşini ve Üvey Annesini Vurdu Avusturya'da çok sayıda şatoları olan aileden, miras yüzünden üç kişi öldürüldü...
Yine Banka Soygunu Yine Banka Soygunu Son günlerde Avusturya’da banka soygunları artı. Az önce emniyetin internet sayf..
Sebastian Kurz: Türkiye'nin tutumu kabul edilemez Sebastian Kurz: Türkiye'nin tutumu kabul edilemez Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'nin tutuklu gazeteci Max Zirngast il..
Aşırı Sağın Bildik Sloganı: Bayrağını Sende Paylaş! Aşırı Sağın Bildik Sloganı: Bayrağını Sende Paylaş! Avusturya'da hükümetten cesaret alarak gelişim gösteren aşırı sağ gruplar, bütün..
  Viyana HABERLERİ
Viyana'da Ocakta Takılı Döner Çalındı Viyana'da Ocakta Takılı Döner Çalındı Başkent Viyana'da bir restoranda, döner ocağında takılı dönerin tamamı çalındı. ..
Viyana'da Yaklaşık 50 Bin Kişi Sokağa İndi Viyana'da Yaklaşık 50 Bin Kişi Sokağa İndi Avusturya Hükümeti karşıtları, soğuk hava koşullarına rağmen, binlerce kişinin k..
Protestocular ''Irkçıların'', Ticaret Odası ''Alışverişin'' Peşinde Protestocular ''Irkçıların'', Ticaret Odası ''Alışverişin'' Peşinde Avusturya'nın başkenti, cumartesi gününe çık yoğun girecek. Bir yandan Noel alış..
ÖVP Açılsın Diyor, Çalışanlar Pazar Günü Çalışmak İstemiyor ÖVP Açılsın Diyor, Çalışanlar Pazar Günü Çalışmak İstemiyor Avusturya Koalisyon hükümetinin büyük ortağı ÖVP, Viyana'da alışveriş yerlerinin..
  Almanya HABERLERİ
Cezaevleri İslamcı radikalleşmeyle başa çıkamıyor Cezaevleri İslamcı radikalleşmeyle başa çıkamıyor Çoğu suçlu düştüğü cezaevinde radikalleşip İslamcı oluyor. İnfaz Memurları Sendi..
Almanya'nın imam çıkmazı Almanya'nın imam çıkmazı Alman hükümeti imamların Almanya'da yetiştirilmesini istiyor. Ancak Müslüman örg..
Kimliklerde “Kadın” Ve “Erkek” Dışında Cinsiyeti Seçmek Artık Mümkün Kimliklerde “Kadın” Ve “Erkek” Dışında Cinsiyeti Seçmek Artık Mümkün Almanya’da doğum belgelerinde cinsiyet seçenekleri arasında “kadın” ve “erkek” h..
Noel Baba kıtlığı Noel Baba kıtlığı Almanya’da iş bulma kurumları Noel’de 500 euroya kadar para kazanma şansı olması..
  Türkiye HABERLERİ
Samsun’un üçte biri icralık Samsun’un üçte biri icralık Nüfus 1 milyon 312 bin, icra sayısı 400 binden fazla: Şehrin üçte biri icralık..
Türkiye'de Gerçekleşen Tren Kazalarında Toplam 405 Kişi Hayatını Kaybetti Türkiye'de Gerçekleşen Tren Kazalarında Toplam 405 Kişi Hayatını Kaybetti Türkiye'de gerçekleşen tren kazalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ya da ..
Ankara’da tren kazası: 4 ölü 43 yaralı Ankara’da tren kazası: 4 ölü 43 yaralı Ankara Valiliği, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile banliyö treni..
Avrupa Konseyi: Türkiye'de tecavüzden hüküm giyenlerin sayısı 2 yılda 23 katına çıktı Avrupa Konseyi: Türkiye'de tecavüzden hüküm giyenlerin sayısı 2 yılda 23 katına çıktı Avrupa Konseyi, kıtadaki cezaevlerinin 2005'ten 2015'a kadar değişimini inceleye..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Romantik ilişkilere dair şaşırtıcı gerçekler Romantik ilişkilere dair şaşırtıcı gerçekler “Zıtlar birbirini çeker' ya da 'evlilik insanı daha mutlu eder' sözlerini sık sı..
Adile Naşit Adile Naşit Hababam Sınıfı'nın elinde okul zili koridorlarda koşturan Hafize Ana'sı.
Etkileyici olmanın yolları Etkileyici olmanın yolları İlk kez karşılaştığınız insanlar, hakkınızda hemen bir yargıya varıp sizden ne k..
Dünyanın en etkileyici hikayesi Dünyanın en etkileyici hikayesi Dünyayı Şekillendiren 100 Hikâye anketinde Homeros'un Odysseia destanı birinci s..
  Fransa HABERLERİ
Strazburg saldırganı ölü ele geçirildi Strazburg saldırganı ölü ele geçirildi Fransa'da 3 kişinin ölümüne neden olan Strazburg saldırganı ölü ele geçirildi...
Strasbourg'da Noel Pazarı yakınında silahlı saldırı: 3 ölü Strasbourg'da Noel Pazarı yakınında silahlı saldırı: 3 ölü Fransa'nın doğusundaki Strasbourg kentinde Noel Pazarı yakınında silahlı saldırı..
Sarı Yelekliler Uzun Yıllara Dayanan Sorunların Sonucu Mu? Sarı Yelekliler Uzun Yıllara Dayanan Sorunların Sonucu Mu? Fransa'da Sarı Yelekliler tarafından düzenlenen hükümet karşıtı gösterileri yatı..
Fransa'da 1700'den fazla gözaltı Fransa'da 1700'den fazla gözaltı Fransa'da akaryakıt zammına tepkiyle başlayan hükümet karşıtı "Sarı Yelekliler" ..
  Belçika HABERLERİ
Belçika’da Hükümet Dağıldı Belçika’da Hükümet Dağıldı Belçika'da Birleşmiş Milletler Göç Paktı üzerinden başlayan tartışma koalisyon h..
Sarı Yelekliler Eylemi Avrupa'ya mı Yayılıyor? Sarı Yelekliler Eylemi Avrupa'ya mı Yayılıyor? Fransa'da haftalardır devam eden Sarı Yelekliler eylemi Belçika'nın ardından Hol..
Belçikalı Türklerin 'ithal eş' sorunu Belçikalı Türklerin 'ithal eş' sorunu Belçikalı Türklerin Türkiyeli Türklerle yaptığı evlilik sayısında hızlı bir düşü..
İşçilerin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin Euro prim yattı İşçilerin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin Euro prim yattı Belçika'da bir çelik fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, yeni haftaya keyifli ba..
  Hollanda HABERLERİ
Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü Nedim Bahçekapılı tutuklama kararı sonrası kayıplara karıştı Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü Nedim Bahçekapılı tutuklama kararı sonrası kayıplara karıştı Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Avrupa İslam Üniversitesi (IUE) Rektörü ..
Hollanda'da 25 yıl sonra DNA testi ile aydınlatılan cinayetin Türk zanlısının 20 yıl hapsi istendi Hollanda'da 25 yıl sonra DNA testi ile aydınlatılan cinayetin Türk zanlısının 20 yıl hapsi istendi Hollanda savcılığı, 1992 yılında Zaandam kentinde 19 yaşındaki Milica van Doorn'..
Türklere Uyum Sınavı Türklere Uyum Sınavı Hollanda'da hükümet ortakları Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ile Demokratlar 66 ..
Hollanda Hükümeti Türk Okullarının Denetimsiz Olacağından Rahatsız Hollanda Hükümeti Türk Okullarının Denetimsiz Olacağından Rahatsız Hollanda Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, Ankara tarafından Türkiye kökenli ..
  İngiltere HABERLERİ
İngiltere Akın İpek'in iadesini reddetti İngiltere Akın İpek'in iadesini reddetti Londra'da bir mahkeme, Türkiye'nin Gülen Cemaati ile ilişlisi olduğu söylenen Ak..
İngiltere'de evsizlerin sayısı artıyor İngiltere'de evsizlerin sayısı artıyor Evsizlik üzerine çalışan Shelter Derneği, İngiltere'de evsiz sayısının geçen yıl..
Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift yasadışı örgüt  üyeliğinden suçlu bulundu Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift yasadışı örgüt üyeliğinden suçlu bulundu Çocuklarına 'Adolf Hitler' ismini veren çift, İngiltere’de terör listesine alına..
21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı 21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı Londra'nın en lüks alışveriş mağazası Harrods'ta 21 milyon dolar harcayan Azeri ..
  İsviçre HABERLERİ
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre, Türkiye'nin internet ve cep telefonlarını izlemek üzere sipariş etmek i..
Acemi askeri taşladılar Acemi askeri taşladılar İsviçre'de bir askeri okulda, komutan tarafından bir acemi askerin taşlanması yö..
Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı İsviçre'de bir tüketici, marketten aldığı ambalajlı bir kilo havucun içinden akı..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Neunkirchen NÖ- Avusturya’da üç aylık bebek iç organlarında oluşan zedelenmeden ..
Avusturya Medyası Kaynaklı Tesisatçı Haberi Yalan Çıktı Avusturya Medyası Kaynaklı Tesisatçı Haberi Yalan Çıktı Heute gazetesinden aldığımız haber yalan çıktı. Dolandırıldığı iddia edilen ail..
Cadılar Bayramında Maskeli Market Soygunu Cadılar Bayramında Maskeli Market Soygunu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde, cadılar bayramını fırsat bilen soyguncu,..
Kaçan Aracı Yakalamaya Çalışırken Beş Polis Yaralandı Kaçan Aracı Yakalamaya Çalışırken Beş Polis Yaralandı Wiener Neustadt (Avusturya) kentinde, polisin yaptığı rutin kontrolünden kaçan a..
  Avrupa HABERLERİ
Sırbistan: Kosova ordusu, “yeni bir provokasyon” dur Sırbistan: Kosova ordusu, “yeni bir provokasyon” dur Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova ulusal ordusunun kurulması yönündeki yasa ..
AB'nin 2019 Bütçesi Onaylandı AB'nin 2019 Bütçesi Onaylandı AB'nin 2019 bütçesi onaylandı. Türkiye’ye yapılacak mali yardımlarda yaklaşık 14..
Lüksemburg toplu taşımanın bedava olduğu ilk ülke oluyor Lüksemburg toplu taşımanın bedava olduğu ilk ülke oluyor Lüksemburg, dünyada toplu taşıma araçlarının tamamen ücretsiz olduğu ilk ülke un..
Ağır Vasıta Şoförlerinin Araçlarda Uyuması Yasaklandı Ağır Vasıta Şoförlerinin Araçlarda Uyuması Yasaklandı Avusturya Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına göre, AB ülkelerinde ağır vasıta ş..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Neden Ali Olunamadı? Neden Ali Olunamadı? Avusturya'da haftalar öncesinden, Türkiye kökenli göçmenlere yapılan, ''ırkçılığ..
Dernekler Cenneti Avusturya (2) Dernekler Cenneti Avusturya (2) Yerleşik hayaller kuran gurbetçiler, göçmen olma yoluna girmiş, yerleşmeyi düşün..
Dernekler Cenneti Avusturya (1) Dernekler Cenneti Avusturya (1) Avusturya'da sadece Türkiye kökenlilerin kurduğu yüzlerce dernek (STK) bulunmakt..
Ukrayna-Rusya geriliminden savaş çıkar mı? Ukrayna-Rusya geriliminden savaş çıkar mı? Karadeniz’i bir içdeniz olan Azak Denizi’ne bağlayan Kerç Boğazı’nı geçmek istey..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Kürtaja İzin Veren Yasa Tasarısı Parlamentodan Geçti Kürtaja İzin Veren Yasa Tasarısı Parlamentodan Geçti İrlanda parlamentosu, kürtaj yasağına ilişkin yıllar süren tartışmaların ardında..
Finlandiya'da kadınlara yönelik şiddete karşı sanatsal kampanya Finlandiya'da kadınlara yönelik şiddete karşı sanatsal kampanya Finlandiya’da 'Kadın Hattı' adlı kuruluş, kadınlara yönelik şiddete dikkat çekme..
Avusturya'da Çalışan Her İki Kadından Biri Tacize Uğruyor Avusturya'da Çalışan Her İki Kadından Biri Tacize Uğruyor Avusturya İşçi Odaları (AK) tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışan kadınlar..
Avusturya’da Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Avusturya’da Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Avusturya’da kadınların yüzde 22’i sadece eşlerinden veya sevgililerinden şiddet..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı