bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort porno izle porno film xnxx porn türkçe sikiş sikiş izle escort bayan şişli escort escort halkalı escort topkapı escort İstanbul escort halkalı escort eskort izmit izmit escort
HABER AKIŞI

Avusturya Siyasi Partiler Tarihi (Dosya 1)

 Tarih: 22-05-2018 17:19:00  -   Güncelleme: 22-05-2018 18:39:50
2018, Avusturya Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümü, ülkenin Nazi Almanya tarafından işgal edilmesinin ise 80. Yıldönümü. Tam da böyle bir yıl içinde ‘ırkçılık’ın bugünkü odağı sayılan FPÖ, yeniden bir koalisyon hükümetinin ortağı. Avusturya, bu üç olaydan dolayı, yıl sonuna kadar farklı kutlamalara, anmalara ve tartışmalara sahne olacak. Siyasal partiler, mercek altına alınan 100 yılın en dinamik, en etkin kurumları.

HÜSEYİN A. ŞİMŞEK

 

Avusturya’da, meşrutiyet mücadelesi 1848 Devrimi’nin etkisiyle başladı ve 70 yıl sürdü. İkinci meşrutiyet denemesi 1849, üçüncü meşrutiyet denemesi 1859 ve dördüncü meşrutiyet denemesi 1867’de gündeme geldi.

Monarşi, tam dört meşrutiyet ilanını boşa çıkardı ama, Avusturya’da cumhuriyete geçiş bu mücadelelerin eseri oldu.

13 Mart 1848 Viyana halk ayaklanması, 15 Mayıs 1848’de kraliyet merkezi “Hofburg”un kuşatılması ve 17 Mayıs’ta imparatorluk tahtının Innsbruck’a taşınmak zorunda kalınması, 1849’da “Mart Anayasası” döneminin başlaması, 1859’da “Ekim Deklarasyonu“nun yayımlanması, 1861’de “Krallığın Temsiline İlişkin Temel Yasa“nın çıkarılması anımsatılabilir.

Kâğıt üzerinde bırakılsa da ilk anayasaların kabul edilişi, uygulanması engellense de oy hakkının en geniş kesimleri kapsaması, kalıcı bir çalışma dönemi şansı bulamasa da “Temsilciler Meclisi”nin “Aristokratik Senato”yla aynı yetkileri sahip olması bu mücadelelerin kazanımlarıydı.

Ki Avusturya’nın tarihindeki ilk iki parti de, monarşinin meşrutiyet mücadelelerine sahne olduğu bu döneminde kuruldu. İlk parti, 1889’da kurulan Sosyal Demokrat İşçi Partisi (Sozialdemokratische Arbeiter Partei –SDAP) oldu.

Onu, 1893’te kurulan Hıristiyan Sosyal Parti (Christlich Sozialen Partei – CSP) izledi.

Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra içine girilen cumhuriyetin kuruluş sürecinde, bunlara iki parti daha eklendi: 1918’de kurulan Alman-Avusturya Komünist Partisi (Kommunistische Partei Deutsch-

Österreich-KPDÖ) ve 1919’da kurulan Büyük Alman Halk Partisi (Großdeutschen Volks Partei –GDVP). Böylece, ülkenin ilk dört partisi, henüz cumhuriyet kurulmazdan önce sahneye çıkmıştı.

Dört siyasal parti, “üçe karşı bir” şeklinde cepheleşmişti. Bunun sebebi, iki farklı “cumhuriyet” öngörülüyor olmasıydı.

Söz konusu cepheleşme; SDAP, CS ve GDVP ile KPDÖ arasında yaşanmıştı. Üç parti, bir “Alman-Avusturya Cumhuriyeti”; komünist parti ise “Alman-Avusturya Sosyalist Cumhuriyeti” kurulmasını istiyordu.

Sonunda SDAP, CSP ve GDVP’nin oluşturduğu “Geçici Ulusal Meclis”, “ilk geçici cumhuriyet hükümeti”ni 30 Ekim 1918’de kurup, 12 Kasım 1918 günü ise “Alman-Avusturya Cumhuriyeti”ni ilan etti.

Komünistler, cumhuriyetin resmen kurulduğu 12 Kasım 1918 günü, kitlesel bir gösteri düzenlediler. Ama direniş aynı gün bastırıldı. 1919 ortalarında ise, KPDÖ yeni devlet için tehlike olmaktan çıkarıldı.

“St. Germain Antlaşması”, genç cumhuriyeti dönüşüme mecbur ediyor

“Alman-Avusturya Cumhuriyeti”, “ateşkes anlaşması” sürecinde kurulmuştu. 10 Eylül 1919’da savaşı resmen bitiren “St. Germain Antlaşması”nın imzalanmasıyla, yeni kurulan genç cumhuriyet bir dönüşüme mecbur edildi. St. Germain Antlaşması, Ulusal Meclis’te onaylandığında, anlaşma gereği Cumhuriyetin adı “Avusturya Cumhuriyeti” (Republik Österreich) olarak değişti.

Avusturya, “bağımsız bir cumhuriyet” olarak tanımlandı. “Alman Cumhuriyeti’nin tamamlayıcı parçası” olduğu anlayışına son verildi.

Birinci Cumhuriyet Anayasası, 1 Ekim 1920’de günü açıklandı. İki kanatlı Federal Meclis (Bundesversammlung) vardı artık: Ulusal Meclis (Nationalrat) ve Eyaletler Meclisi (Bundesrat).

Savaşın getirdiği yıkım büyük olmuştu. Mal ve hizmet fiyatlarında sürekli ve aşırı bir yükseliş vardı. Yeni devletin parası büyük bir değer kaybı içindeydi.

1920-21 kışında, çok sayıda insan açlıktan öldü. Cumhuriyetin ilk beş-altı yılı içinde, komşu ülkelerden alınan borçlarla ayakta kalınmaya çalışıldı.

Örneğin, Milletler Cemiyeti aracılığıyla 1922’de önemli bir dış borç sağlandı. Borca karşılık, Avusturya en az “20 yıl bağımsız kalma” (Almanya’ya yanaşmama ya da bağlanmama) taahhüdünde bulunmuştu.

1920’den sonra peşpeşe hükümetler kurar olan CSP, her yeni döneminde sürekli yürütmeyi güçlendiren düzenlemeler yaptı. 1929’da, Anayasa’da yapılan değişiklikler çok önemliydi mesela. Zira bu değişikliklerle, devlet başkanına bakanları atama ve olağanüstü hal ilan etmek gibi yetkiler tanındı.

Bu koşullarda gidilen Kasım 1930 genel seçimleri, hayatî önemdeydi. Seçim, kısmen de olsa yeni bir tablo çıkardı ortaya: SDAP, yıllar sonra tekrar birinci parti konumuna yerleşti! CSP ikinci, GDVP üçüncü parti oldu.

Yeni tablonun, yeni karelerinden biri ise, İtalyan modeli faşist bir partiye dönüşmüş olan “Vatan Savunması”in (Heimwehr) ilk kez meclise girmesiydi.

SDAP birinci sıraya yükselmişti, ama CSP’yle yeni bir koalisyon kurmayı tercih etmeyecekti. 1930’lu yılların ilk hükümetini de CSP kurdu.

Austro-faşizmin devletleşmesine götüren uygulamalar

CSP’nin hükümet ettiği Avusturya, uluslararası tepkilere yol açsa da 1930’da Almanya ile bir gümrük birliği yaptı.

Almanya’dan umulan desteğin alınıp alınmadığı, alınan kadarının ne işe yaradığı hâlâ tartışmalı bir konu.

Örneğin bu destek, o günki Avusturya’nın en büyük bankacılık kuruluşu olan Creditanstalt’ın Mayıs 1931 içinde iflas etmesini engelleyemedi.

Fakat kesin olan bir şey vardı: “Almanya Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi“, Adolf Hitler’in önderliği döneminde, Avusturya Nazileri’ne büyük maddi yardımlar sağlamaya başladı.

Biraz da bu desteklerle, 1932’de yapılan eyalet

seçimlerinde, muhafazakar oyların bir bölümünü ele geçirdiler ve hemen genel seçim istediler.

Birinci parti olmasına rağmen muhalefette kalan sosyal demokrat SDAP, parlamentoda çoğunluğunu elde edebilecekleri umuduyla Nazileri’n bu önerisini destekledi.

Fakat seçimler, ne Avusturya Nazileri’ne ne de SDAP’a yaradı. Tersine, CSP’nin bayrağı altında, “Austro-faşizm”in devletleşmesine zemin hazırladı.

1933’te yapılan o kritik genel seçimden sonra, yeni hükümeti yine CSP kurdu. Ne var ki bu, “hayra alamet” bir zafer değildi.

Engelbert Dollfuss başkanlığındaki hükümet, sadece “tek oy”luk bir çoğunluğa sahipti. Yani, kendince “güvence”den yoksun bir hükümet! Üstüne üstlük Dollfuss, zaten “burjuva demokrasisi”ni önemsemeyen bir politikacıydı.

“Batı tipi parlamenter rejimler, Orta Avrupa hükümetlerine zorla kabul ettirildi” diyor ve devam ediyordu: “Bu rejimler, askeri yenilgilere açık ve sosyalist devrimler karşısında korunaksızdır...”

Ülkede ne kadar irili-ufaklı faşizan fraksiyonlar, paramiliter gruplar varsa, olanca vurucu güçleriyle “siyasal ve toplumsal düzen”i, “otoriter bir rejim”le mümkün gören Dollfuß’un emri altına girmeye başladılar.

Bu şekilde Dollfuss’un inşa ettiği “Vatan Cephesi” bileşenleri dışında kalan bütün siyasal yapılanmalar, partiler adım adım kapatılır oldu.

Farklı bir deyimle, bu faşist cephe, bileşenleri dışındaki herkese savaş açtı.

Almanya’da iktidara gelmiş NSDAP’ın Avusturya kolu olan Nazi yapılanmasına bile!

Mart 1933’deki bir meclis tartışması, Ulusal Meclis başkanı ve iki başkan yardımcısının istifa etmesine neden oldu.

Dollfuss, bu gelişmeleri gerekçe göstererek “parlamentonun çalışamaz hale geldiği”ni ilan etti ve ülkeyi “olağanüstü hal kararnameleri”yle yönetmeye başladı. Ulusal Meclis, tamamen devre dışı kaldı. KPDÖ, yeraltına çekildi. Yasaklar sivil, demokratik, meslek örgütlelerine doğru genişledi.

25 Mart 1933’de, sosyal-demokrat SDAP ve yan kurumu “Cumhuriyetçi Savunma Birliği” de yasaklandı.

Bunun üzerine, sosyal demokratlar ve komünistler, 12 Şubat 1934’te silahlı bir direniş başlattı.

Avusturya, fiili olarak bir içsavaş içindeydi artık. Dollfuß’un önderliğindeki Vatan Cephesi hükümeti, dört gün içinde duruma egemen oldu yeniden.

Bu süreçte, yeraltı direnişini örgütlemede etkin rol oynayan KPÖ’nün üye sayısı, önemli oranda sosyal demokratın da katılmasıyla, 4 binden 16 bine yükseldi.

Ve Dollfuss ilan etti: Ruhani-otoriter-faşist devlet!

1920 Anayasa’sı ilk önemli budamalara, 1929’da tabi tutulmuştu. Dollfuß, 1 Mayıs 1934’de anayasada çok daha köklü değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklere göre, Avusturya, artık yasal ve anayasal düzlemde de ‘‘ruhani-otoriter-faşist bir devlet’’ idi. “Avusturya Federal Devleti” adıyla anılacaktı ve “cumhuriyet”in lafzına bile izin yoktu. Yürütme organına, yasama organının üstünde yetkiler tanınmıştı.

“Demokratik seçimler”, “insan haklarına anayasal güvence” gibi birçok madde askıya alınmıştı. Cumhuriyetin kuruluşundan beri “Kızıl Viyana” olarak anılagelen başkentte bile, artık faşist bir belediye başkanı görevdeydi: Richard Schmitz!

Böylece, Birinci Cumhuriyet dönemi sona ermiş, bu dönemde kurulan partilerin hemen hepsi kapatılmış, yeraltına çekilmek zorunda bırakılmıştı.

Avusturya, “kendine özgü” ve “bağımsız” hareket eden bir faşizm altındaydı. Bu, faşizm literatürüne “Austro-faşizm” olarak geçecekti.

Dolayısıyla, aslında Avusturya Alman faşizminin gadrine uğramış, “kurban” bir devlet değildi sadece.

1938’de Alman Nazi orduları Avusturya’yı işgal etmezden çok önce, Austro-faşizm kendi ülkesinde hükümet eder ve devletleşmiş durumdaydı.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Dosyamızın ikinci bölümünde; Austro-faşizm döneminin uygulamaları, 1938’da Almanya’nın ülkeyi işgali ve İkinci Cumhuriyet’in kuruluşuyla yeni isimlerle sahneye dönen partileri mercek altına alacağız.(virgül.at)

 

⇒Avusturya Siyasi Partiler Tarihi 2

⇒Avusturya Siyasi Partiler Tarihi 3

⇒Avusturya Siyasi Partiler Tarihi 4

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 1563 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Morgen beginnen in Oberösterreich die AK-Wahlen Morgen beginnen in Oberösterreich die AK-Wahlen Alle fünf Jahre finden in Österreich die Arbeiterkammerwahlen statt. Im Bundes..
Gibt es in Österreich nun einen Ärztemangel oder nicht? Gibt es in Österreich nun einen Ärztemangel oder nicht? Trotz zweithöchster Ärztedichte Europas fordert die Ärztekammer derzeit mindeste..
Reformstau: Österreichs ungesunde Entwicklung Reformstau: Österreichs ungesunde Entwicklung Bei Pflege, Spitälern, Pensionen gibt es auf lange Sicht Handlungsbedarf, sagt d..
Brisante Millionenpleite entpuppt sich als Kriminalfall Brisante Millionenpleite entpuppt sich als Kriminalfall 154 Betroffene Gläubiger bangen um rund 8,2 Millionen Euro, Geschäftsführer wurd..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya Ekonomisi Avusturya Ekonomisi Ülkenin maden-mineral varlığının azlığı dikkate alındığında, Avusturya’nın gelen..
16 Bin Euro Buldu Polise Teslim Etti 16 Bin Euro Buldu Polise Teslim Etti Avusturya’da bir adam, alışveriş otoparkında bulduğu para dolu çantayı polise te..
Cezaevlerinde Yer Yok! Cezaevlerinde Yer Yok! Toplam 8 bin 800 mahkumluk kapasiteli cezaevlerine sahip olan Avusturya’da, 9.38..
Avusturya'da Ehliyet ve Araç Ruhsatı Avusturya'da Ehliyet ve Araç Ruhsatı Avrupa Ekonomik Alanı’nında bulunan ülkelerin ehliyetleri ve Avrupa Ekonomik Ala..
  Viyana HABERLERİ
Metro Çıkışında Bıçaklı Kavga Metro Çıkışında Bıçaklı Kavga Viyana Batı İstasyonunda iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi sırtından bı..
Viyana'da 12 Bin Kişi Irkçılığa Karşı Yürüdü Viyana'da 12 Bin Kişi Irkçılığa Karşı Yürüdü 16 Mart ırkçılığa karşı uluslararası mücadele günü vesilesiyle, Avusturya'nın Ba..
Viyana’nın Göbeğinde Radyoaktif Atık Viyana’nın Göbeğinde Radyoaktif Atık Avusturya’nın Başkenti Viyana’da, kent merkezinde korunaksız bir konteynerde rad..
Avusturya’da Öğrenciler “İklim” İçin Yürüdü Avusturya’da Öğrenciler “İklim” İçin Yürüdü Avusturya’da başkent Viyana ve bazı kentlerinde on binlerce kişi iklim değişikl..
  Almanya HABERLERİ
Fabrikada Türkçe Yasağı Fabrikada Türkçe Yasağı Almanya’da BMW’nin bir fabrikasında çalışan Türk vatandaşların kendi aralarında ..
Almanya'da camilere terör saldırısı endişesi Almanya'da camilere terör saldırısı endişesi Yeni Zelanda'da iki ayrı camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından konuşan..
Twitter Mesajında “Başçalan” Kelimesini Kullandığı İçin Mahkemeye Çıkıyor Twitter Mesajında “Başçalan” Kelimesini Kullandığı İçin Mahkemeye Çıkıyor Türkiye'de bir Alman vatandaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıy..
Mültecilere Yönelik Yaklaşık 2 Bin Suç İşlendi Mültecilere Yönelik Yaklaşık 2 Bin Suç İşlendi İçişleri Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği yanıta göre, Almanya'da geçen yıl..
  Türkiye HABERLERİ
Erdoğan’dan Ayar: Sultanahmet'i Doldurmayacaksın, 'Ayasofya'yı Dolduralım' Diyeceksin! Erdoğan’dan Ayar: Sultanahmet'i Doldurmayacaksın, 'Ayasofya'yı Dolduralım' Diyeceksin! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışm..
Türkiye Belçika Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı Türkiye Belçika Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı Ankara, Belçika Büyükelçisine Brüksel mahkemesinin PKK ile bağlantılı olduğu idd..
CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı: 2 yaralı CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı: 2 yaralı CHP'nin İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal'ın Yamanlar seçim irt..
Dövizli Askerlik 1000 Euro’dan 5113 Euro’ya Yükseliyor! Dövizli Askerlik 1000 Euro’dan 5113 Euro’ya Yükseliyor! Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının dövizli askerlik üc..
  Kültür Sanat HABERLERİ
YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK “ Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum İtirazım var bu..
Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi 2019 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'da düzenlendi..
Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Y..
Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Yapılan bir araştırmaya göre 1950'lerden bu yana üzüntü, tiksinti ve korku ifade..
  Fransa HABERLERİ
Tavuklar Kümese Giren Tilkiyi 'Birlik Olup Öldürdü' Tavuklar Kümese Giren Tilkiyi 'Birlik Olup Öldürdü' Fransa'nın kuzeydoğusundaki bir tavuk çiftliğinde, kümese girmeye çalışan bir ti..
Polisin Kovaladığı Türk'ün Kazada Ölmesi İnfial Yarattı Polisin Kovaladığı Türk'ün Kazada Ölmesi İnfial Yarattı Fransa'nın Grenoble kentinde biri Türk iki kişinin motosikletle polisten kaçarke..
Avrupa İkinci Dünya Savaşı'ndan Beri Bu Kadar Tehlike Altında Olmamıştı Avrupa İkinci Dünya Savaşı'ndan Beri Bu Kadar Tehlike Altında Olmamıştı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa Birliği üyesi 28 ülkesinin her birin..
Koşucu Başörtüsü 'Hakaret Ve Tehditler' Nedeniyle Piyasaya Sürülemedi Koşucu Başörtüsü 'Hakaret Ve Tehditler' Nedeniyle Piyasaya Sürülemedi Fransız spor malzemeleri firması Decathlon, başörtülü kadın koşucular için piyas..
  Belçika HABERLERİ
"Aşırı Sağ Avrupa'da Silahlanıyor" Yeni Zelanda'da yaşanan cami katliamının ardından tekrar gündeme gelen aşırı sağ..
Belçika'da yeni yasa Müslüman ve Yahudileri bir araya getirdi Belçika'da yeni yasa Müslüman ve Yahudileri bir araya getirdi Belçika'nın Flaman bölgesinde hayvan kesimlerinin dini kurallara göre yapılmasın..
Belçika'da Türklerin yaşamadığı 'Türk köyü'nde festival coşkusu Belçika'da Türklerin yaşamadığı 'Türk köyü'nde festival coşkusu Belçika'da kendilerini asırlardır "Türk" olarak tanımlayan Faymonville köyündeki..
Doktorlar artık bakirelik sertifikası vermeyecek Doktorlar artık bakirelik sertifikası vermeyecek Belçika'da bundan böyle bakirelik testleri yapılamayacak bunun için belge de ver..
  Hollanda HABERLERİ
Tramvay Saldırganı Yakalandı Tramvay Saldırganı Yakalandı Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu en az üç kişi hay..
Hollanda Polisi Saldırganın Fotoğrafını Yayınladı Hollanda Polisi Saldırganın Fotoğrafını Yayınladı Hollanda polisi, Utrecht'teki tramvay saldırısının zanlısı 37 yaşındaki Türkiye..
Silahlı Saldırı: Hollanda hükümeti kriz masası oluşturdu Silahlı Saldırı: Hollanda hükümeti kriz masası oluşturdu Hollanda'nın Utrecht kentinde bir saldırgan tramvayda yolculara ateş açtı. Saldı..
Tramvayda Siyahlı Saldırı Tramvayda Siyahlı Saldırı Hollanda'nın Utrecht kentinde bir saldırgan tramvayda yolculara ateş açtı. Görgü..
  İngiltere HABERLERİ
Londra’da Bombalı Paketler Alarmı Londra’da Bombalı Paketler Alarmı İngiltere’nin başkenti Londra’da, iki havalimanı ile bir tren istasyonunda içind..
Ankara Anlaşması başvuruları 2018'de rekor kırdı Ankara Anlaşması başvuruları 2018'de rekor kırdı İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın 28 Şubat tarihinde açıkladığı verilere göre, İn..
"IŞİD'e katıldığım için pişman değilim" İngiltere hükümeti, IŞİD'e katılmak için Suriye’ye giden ve şu anda 19 yaşında o..
İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Cemal ve ailesi ülkeyi terk etti İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Cemal ve ailesi ülkeyi terk etti İngiltere'de saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci Cemal: Maruz kaldığımız şeyler k..
  İsviçre HABERLERİ
Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi İsviçre'nin Cenevre kantonunda Müslüman konsey üyesi başörtüsüyle toplantıya alı..
Bizi Hackleyin Para Verelim Bizi Hackleyin Para Verelim İsviçre hükümeti, elektronik oy kullanma sistemini hackleyebilecek korsanlara 15..
Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda 'laiklik yasası' olarak adlandırılan ve kamu çal..
İsviçre'de tutukluların yarısının ikameti başka ülkelerde İsviçre'de tutukluların yarısının ikameti başka ülkelerde İsviçre'de tutuklu ve mahkum sayısı son 30 yıl içerisinde yüzde 50 artış gösterd..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
El İlanları: Başı Açık Kadın ''Hure''  Kötü Kadın El İlanları: Başı Açık Kadın ''Hure'' Kötü Kadın Avusturya'da, ''Allah için örtün'' başı açık kadın ''Hayat kadınıdır'' gibi ibar..
Dört Gencin İçinde Bulunduğu Araç Kaza Yaptı Dört Gencin İçinde Bulunduğu Araç Kaza Yaptı Aşağı Avusturya (NÖ) St. Veit’de meydana gelen kazada, 19 yaşındaki genç hayatın..
Irmakta Bir Kadın Cesedi Bulundu Irmakta Bir Kadın Cesedi Bulundu Aşağı Avusturya (NÖ) Wiener Neustadt yakınlarındaki bir ırmakta kadın cesedi bul..
Aynı Sokakta Kısa Aralıklarla İkinci Bina Yangını Aynı Sokakta Kısa Aralıklarla İkinci Bina Yangını Avusturya-Wiener Neustadt'da bir binada çıkan yangında, dördü çocuk, altı kişi z..
  Avrupa HABERLERİ
Ankara-AB Hattındaki Mülteci Anlaşması Ankara-AB Hattındaki Mülteci Anlaşması Türkiye ile AB arasında imzalanan geri kabul anlaşması üçüncü yılında "siyasi an..
Müzakerelerinin Askıya Alınmasını Talep Eden Rapor Kabul Edildi Müzakerelerinin Askıya Alınmasını Talep Eden Rapor Kabul Edildi Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda oylanan yıllık Türkiye raporu 109 'hayır' o..
Sigortadan Para Almak İçin 'Elini Bilekten Kesti' Sigortadan Para Almak İçin 'Elini Bilekten Kesti' Slovenya'da polis, bir kadını sigorta dolandırıcılığı yapmak için, ailesinin de ..
AB'de vizesiz seyahat dönemi bitiyor mu? AB'de vizesiz seyahat dönemi bitiyor mu? Avrupa Birliği, serbest dolaşımın olduğu Schengen bölgesinde seyahat edenlerle i..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Hükümet Viyana Belediye Evlerini Satacak Mı? Hükümet Viyana Belediye Evlerini Satacak Mı? (Virgül-Analiz) Yaklaşık iki milyon nüfusu olan, Avusturya’nın Başkenti Viyana'n..
Almanya´da Türk Yetimler (2) Almanya´da Türk Yetimler (2) (İlk Yazının Devamı) Savaşlar babaları öldürür. Babaları ölen çocuklar savaşları..
Almanya´da Türk Yetimler Almanya´da Türk Yetimler Savaşlar babaları öldürür. Babaları ölen çocuklar savaşların en acımasız yanıyla..
(Analiz) Avusturya’nın Kafası Karıştı (Analiz) Avusturya’nın Kafası Karıştı Avusturya devleti, resmi statüye kavuşturduğu Alevi toplumunun, karnelerde ‘’Ale..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Eşit Ücret Günü'nde kadınlara indirimli bilet Eşit Ücret Günü'nde kadınlara indirimli bilet Almanya’da kadınlarla erkekler arasındaki gelir eşitsizliği yüzde 21 oranında. B..
GÜNÜN KADINI: Yusra Mardini GÜNÜN KADINI: Yusra Mardini Suriye’deki savaştan kaçarken bindiği botun batması sonucu Ege denizini yüzerek ..
Okudukça Şiddet Artıyor! Okudukça Şiddet Artıyor! AGİT araştırmasına göre, kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe şiddet görme oranı..
Banu Güven: Tarihe geçen bir 8 Mart Banu Güven: Tarihe geçen bir 8 Mart İstanbul’da her 8 Mart’ta yapılan Feminist Gece Yürüyüşü’ne neden izin verilmedi..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı