HABER AKIŞI

Avusturya Siyasi Partiler Tarihi (Dosya 1)

 Tarih: 22-05-2018 17:19:00  -   Güncelleme: 22-05-2018 18:39:50
2018, Avusturya Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümü, ülkenin Nazi Almanya tarafından işgal edilmesinin ise 80. Yıldönümü. Tam da böyle bir yıl içinde ‘ırkçılık’ın bugünkü odağı sayılan FPÖ, yeniden bir koalisyon hükümetinin ortağı. Avusturya, bu üç olaydan dolayı, yıl sonuna kadar farklı kutlamalara, anmalara ve tartışmalara sahne olacak. Siyasal partiler, mercek altına alınan 100 yılın en dinamik, en etkin kurumları.

HÜSEYİN A. ŞİMŞEK

 

Avusturya’da, meşrutiyet mücadelesi 1848 Devrimi’nin etkisiyle başladı ve 70 yıl sürdü. İkinci meşrutiyet denemesi 1849, üçüncü meşrutiyet denemesi 1859 ve dördüncü meşrutiyet denemesi 1867’de gündeme geldi.

Monarşi, tam dört meşrutiyet ilanını boşa çıkardı ama, Avusturya’da cumhuriyete geçiş bu mücadelelerin eseri oldu.

13 Mart 1848 Viyana halk ayaklanması, 15 Mayıs 1848’de kraliyet merkezi “Hofburg”un kuşatılması ve 17 Mayıs’ta imparatorluk tahtının Innsbruck’a taşınmak zorunda kalınması, 1849’da “Mart Anayasası” döneminin başlaması, 1859’da “Ekim Deklarasyonu“nun yayımlanması, 1861’de “Krallığın Temsiline İlişkin Temel Yasa“nın çıkarılması anımsatılabilir.

Kâğıt üzerinde bırakılsa da ilk anayasaların kabul edilişi, uygulanması engellense de oy hakkının en geniş kesimleri kapsaması, kalıcı bir çalışma dönemi şansı bulamasa da “Temsilciler Meclisi”nin “Aristokratik Senato”yla aynı yetkileri sahip olması bu mücadelelerin kazanımlarıydı.

Ki Avusturya’nın tarihindeki ilk iki parti de, monarşinin meşrutiyet mücadelelerine sahne olduğu bu döneminde kuruldu. İlk parti, 1889’da kurulan Sosyal Demokrat İşçi Partisi (Sozialdemokratische Arbeiter Partei –SDAP) oldu.

Onu, 1893’te kurulan Hıristiyan Sosyal Parti (Christlich Sozialen Partei – CSP) izledi.

Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra içine girilen cumhuriyetin kuruluş sürecinde, bunlara iki parti daha eklendi: 1918’de kurulan Alman-Avusturya Komünist Partisi (Kommunistische Partei Deutsch-

Österreich-KPDÖ) ve 1919’da kurulan Büyük Alman Halk Partisi (Großdeutschen Volks Partei –GDVP). Böylece, ülkenin ilk dört partisi, henüz cumhuriyet kurulmazdan önce sahneye çıkmıştı.

Dört siyasal parti, “üçe karşı bir” şeklinde cepheleşmişti. Bunun sebebi, iki farklı “cumhuriyet” öngörülüyor olmasıydı.

Söz konusu cepheleşme; SDAP, CS ve GDVP ile KPDÖ arasında yaşanmıştı. Üç parti, bir “Alman-Avusturya Cumhuriyeti”; komünist parti ise “Alman-Avusturya Sosyalist Cumhuriyeti” kurulmasını istiyordu.

Sonunda SDAP, CSP ve GDVP’nin oluşturduğu “Geçici Ulusal Meclis”, “ilk geçici cumhuriyet hükümeti”ni 30 Ekim 1918’de kurup, 12 Kasım 1918 günü ise “Alman-Avusturya Cumhuriyeti”ni ilan etti.

Komünistler, cumhuriyetin resmen kurulduğu 12 Kasım 1918 günü, kitlesel bir gösteri düzenlediler. Ama direniş aynı gün bastırıldı. 1919 ortalarında ise, KPDÖ yeni devlet için tehlike olmaktan çıkarıldı.

“St. Germain Antlaşması”, genç cumhuriyeti dönüşüme mecbur ediyor

“Alman-Avusturya Cumhuriyeti”, “ateşkes anlaşması” sürecinde kurulmuştu. 10 Eylül 1919’da savaşı resmen bitiren “St. Germain Antlaşması”nın imzalanmasıyla, yeni kurulan genç cumhuriyet bir dönüşüme mecbur edildi. St. Germain Antlaşması, Ulusal Meclis’te onaylandığında, anlaşma gereği Cumhuriyetin adı “Avusturya Cumhuriyeti” (Republik Österreich) olarak değişti.

Avusturya, “bağımsız bir cumhuriyet” olarak tanımlandı. “Alman Cumhuriyeti’nin tamamlayıcı parçası” olduğu anlayışına son verildi.

Birinci Cumhuriyet Anayasası, 1 Ekim 1920’de günü açıklandı. İki kanatlı Federal Meclis (Bundesversammlung) vardı artık: Ulusal Meclis (Nationalrat) ve Eyaletler Meclisi (Bundesrat).

Savaşın getirdiği yıkım büyük olmuştu. Mal ve hizmet fiyatlarında sürekli ve aşırı bir yükseliş vardı. Yeni devletin parası büyük bir değer kaybı içindeydi.

1920-21 kışında, çok sayıda insan açlıktan öldü. Cumhuriyetin ilk beş-altı yılı içinde, komşu ülkelerden alınan borçlarla ayakta kalınmaya çalışıldı.

Örneğin, Milletler Cemiyeti aracılığıyla 1922’de önemli bir dış borç sağlandı. Borca karşılık, Avusturya en az “20 yıl bağımsız kalma” (Almanya’ya yanaşmama ya da bağlanmama) taahhüdünde bulunmuştu.

1920’den sonra peşpeşe hükümetler kurar olan CSP, her yeni döneminde sürekli yürütmeyi güçlendiren düzenlemeler yaptı. 1929’da, Anayasa’da yapılan değişiklikler çok önemliydi mesela. Zira bu değişikliklerle, devlet başkanına bakanları atama ve olağanüstü hal ilan etmek gibi yetkiler tanındı.

Bu koşullarda gidilen Kasım 1930 genel seçimleri, hayatî önemdeydi. Seçim, kısmen de olsa yeni bir tablo çıkardı ortaya: SDAP, yıllar sonra tekrar birinci parti konumuna yerleşti! CSP ikinci, GDVP üçüncü parti oldu.

Yeni tablonun, yeni karelerinden biri ise, İtalyan modeli faşist bir partiye dönüşmüş olan “Vatan Savunması”in (Heimwehr) ilk kez meclise girmesiydi.

SDAP birinci sıraya yükselmişti, ama CSP’yle yeni bir koalisyon kurmayı tercih etmeyecekti. 1930’lu yılların ilk hükümetini de CSP kurdu.

Austro-faşizmin devletleşmesine götüren uygulamalar

CSP’nin hükümet ettiği Avusturya, uluslararası tepkilere yol açsa da 1930’da Almanya ile bir gümrük birliği yaptı.

Almanya’dan umulan desteğin alınıp alınmadığı, alınan kadarının ne işe yaradığı hâlâ tartışmalı bir konu.

Örneğin bu destek, o günki Avusturya’nın en büyük bankacılık kuruluşu olan Creditanstalt’ın Mayıs 1931 içinde iflas etmesini engelleyemedi.

Fakat kesin olan bir şey vardı: “Almanya Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi“, Adolf Hitler’in önderliği döneminde, Avusturya Nazileri’ne büyük maddi yardımlar sağlamaya başladı.

Biraz da bu desteklerle, 1932’de yapılan eyalet

seçimlerinde, muhafazakar oyların bir bölümünü ele geçirdiler ve hemen genel seçim istediler.

Birinci parti olmasına rağmen muhalefette kalan sosyal demokrat SDAP, parlamentoda çoğunluğunu elde edebilecekleri umuduyla Nazileri’n bu önerisini destekledi.

Fakat seçimler, ne Avusturya Nazileri’ne ne de SDAP’a yaradı. Tersine, CSP’nin bayrağı altında, “Austro-faşizm”in devletleşmesine zemin hazırladı.

1933’te yapılan o kritik genel seçimden sonra, yeni hükümeti yine CSP kurdu. Ne var ki bu, “hayra alamet” bir zafer değildi.

Engelbert Dollfuss başkanlığındaki hükümet, sadece “tek oy”luk bir çoğunluğa sahipti. Yani, kendince “güvence”den yoksun bir hükümet! Üstüne üstlük Dollfuss, zaten “burjuva demokrasisi”ni önemsemeyen bir politikacıydı.

“Batı tipi parlamenter rejimler, Orta Avrupa hükümetlerine zorla kabul ettirildi” diyor ve devam ediyordu: “Bu rejimler, askeri yenilgilere açık ve sosyalist devrimler karşısında korunaksızdır...”

Ülkede ne kadar irili-ufaklı faşizan fraksiyonlar, paramiliter gruplar varsa, olanca vurucu güçleriyle “siyasal ve toplumsal düzen”i, “otoriter bir rejim”le mümkün gören Dollfuß’un emri altına girmeye başladılar.

Bu şekilde Dollfuss’un inşa ettiği “Vatan Cephesi” bileşenleri dışında kalan bütün siyasal yapılanmalar, partiler adım adım kapatılır oldu.

Farklı bir deyimle, bu faşist cephe, bileşenleri dışındaki herkese savaş açtı.

Almanya’da iktidara gelmiş NSDAP’ın Avusturya kolu olan Nazi yapılanmasına bile!

Mart 1933’deki bir meclis tartışması, Ulusal Meclis başkanı ve iki başkan yardımcısının istifa etmesine neden oldu.

Dollfuss, bu gelişmeleri gerekçe göstererek “parlamentonun çalışamaz hale geldiği”ni ilan etti ve ülkeyi “olağanüstü hal kararnameleri”yle yönetmeye başladı. Ulusal Meclis, tamamen devre dışı kaldı. KPDÖ, yeraltına çekildi. Yasaklar sivil, demokratik, meslek örgütlelerine doğru genişledi.

25 Mart 1933’de, sosyal-demokrat SDAP ve yan kurumu “Cumhuriyetçi Savunma Birliği” de yasaklandı.

Bunun üzerine, sosyal demokratlar ve komünistler, 12 Şubat 1934’te silahlı bir direniş başlattı.

Avusturya, fiili olarak bir içsavaş içindeydi artık. Dollfuß’un önderliğindeki Vatan Cephesi hükümeti, dört gün içinde duruma egemen oldu yeniden.

Bu süreçte, yeraltı direnişini örgütlemede etkin rol oynayan KPÖ’nün üye sayısı, önemli oranda sosyal demokratın da katılmasıyla, 4 binden 16 bine yükseldi.

Ve Dollfuss ilan etti: Ruhani-otoriter-faşist devlet!

1920 Anayasa’sı ilk önemli budamalara, 1929’da tabi tutulmuştu. Dollfuß, 1 Mayıs 1934’de anayasada çok daha köklü değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklere göre, Avusturya, artık yasal ve anayasal düzlemde de ‘‘ruhani-otoriter-faşist bir devlet’’ idi. “Avusturya Federal Devleti” adıyla anılacaktı ve “cumhuriyet”in lafzına bile izin yoktu. Yürütme organına, yasama organının üstünde yetkiler tanınmıştı.

“Demokratik seçimler”, “insan haklarına anayasal güvence” gibi birçok madde askıya alınmıştı. Cumhuriyetin kuruluşundan beri “Kızıl Viyana” olarak anılagelen başkentte bile, artık faşist bir belediye başkanı görevdeydi: Richard Schmitz!

Böylece, Birinci Cumhuriyet dönemi sona ermiş, bu dönemde kurulan partilerin hemen hepsi kapatılmış, yeraltına çekilmek zorunda bırakılmıştı.

Avusturya, “kendine özgü” ve “bağımsız” hareket eden bir faşizm altındaydı. Bu, faşizm literatürüne “Austro-faşizm” olarak geçecekti.

Dolayısıyla, aslında Avusturya Alman faşizminin gadrine uğramış, “kurban” bir devlet değildi sadece.

1938’de Alman Nazi orduları Avusturya’yı işgal etmezden çok önce, Austro-faşizm kendi ülkesinde hükümet eder ve devletleşmiş durumdaydı.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Dosyamızın ikinci bölümünde; Austro-faşizm döneminin uygulamaları, 1938’da Almanya’nın ülkeyi işgali ve İkinci Cumhuriyet’in kuruluşuyla yeni isimlerle sahneye dönen partileri mercek altına alacağız.(virgül.at)

 

⇒Avusturya Siyasi Partiler Tarihi 2

⇒Avusturya Siyasi Partiler Tarihi 3

⇒Avusturya Siyasi Partiler Tarihi 4

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 953 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
"Don’t Smoke"-Volksbegehren soll sich in Eintragungswoche verdoppeln Ab 1. Oktober können Stimmbürger für ein Rauchverbot und für Frauenrechte unters..
Fachkräftemangel: Qualifizierung vor Zuwanderung Fachkräftemangel: Qualifizierung vor Zuwanderung „Wir können zwar im August einen neuerlichen Rückgang bei der Arbeitslosigkeit g..
SPÖ sucht den Superstar, der die zerstrittene Partei eint SPÖ sucht den Superstar, der die zerstrittene Partei eint Wer hat in der SPÖ das Sagen, rechter oder linker Flügel? Oder gibt es den Wunde..
Innenministerium verlangt Zugriff auf Bilder öffentlicher Kameras Innenministerium verlangt Zugriff auf Bilder öffentlicher Kameras Öffentliche Einrichtungen sollen bis Ende September Livebilder zur Verfügung ste..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya Merkez Bankası: Yüzde Beş Zam Talebi Makul Avusturya Merkez Bankası: Yüzde Beş Zam Talebi Makul Avusturya Merkez Bankası Başkanı Ewald Nowonty, Metal işçileri sendikası tarafın..
Avrupa'da aşırı sağın yeni yüzü, Avusturyalı Martin Sellner Avrupa'da aşırı sağın yeni yüzü, Avusturyalı Martin Sellner Dar pantolonu, tişörtü ve keskin hatlı saç stiliyle Martin Sellner Avrupa'da aşı..
Kika/Leiner  830 Çalışanın İşine Son Verdi Kika/Leiner 830 Çalışanın İşine Son Verdi Avusturya mobilya şirketlerinden kika/Leiner , küçülmeye giderek, 830 çalışanını..
Avusturya'da Çalışan Bir İşçinin Bilmesi Gerekenler! Avusturya'da Çalışan Bir İşçinin Bilmesi Gerekenler! Avusturya'da çalışan her işçinin doğal üyesi olduğu, İşçi Odası’nın (AK) Tavsiye..
  Viyana HABERLERİ
Kızıl Elma Viyana Kızıl Elma Viyana Bir kadın kadar narin ve baş döndürücü Bir aşk şarkısı kadar romantik Bir gize..
Toplu Sözleşme Görüşmelerinde 12 Saat İş Günü Yasası Boşa Çıkabilir Toplu Sözleşme Görüşmelerinde 12 Saat İş Günü Yasası Boşa Çıkabilir Avusturya Sendikalar Konfederasyonu ÖGB, Merkezi Viyana'da olan Demokratik İşçi ..
Tartıştığı Babasını öldürdü Tartıştığı Babasını öldürdü Başkent Viyana'da 29 yaşındaki adam, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü. ..
Avusturya Bir İmama Yurt Dışı Kararı Aldı Avusturya Bir İmama Yurt Dışı Kararı Aldı Avusturya koalisyon hükümeti, dış finansman alarak ülkede faaliyet gösteren imam..
  Almanya HABERLERİ
Almanya'da taraftarlardan federasyona Almanya'da taraftarlardan federasyona "rüşvet" tepkisi EURO 2024'ü düzenlemek için Türkiye ile rekabet eden Almanya'da taraftarlar, 200..
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Almanya'da protestolar başladı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Almanya'da protestolar başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ziyareti öncesinde Berlin, Hannover ve Düsseldorf'..
Anketler Aşırı Sağ AfD 'nin Oylarını Artırdığını Gösteriyor Anketler Aşırı Sağ AfD 'nin Oylarını Artırdığını Gösteriyor ARD'nin ülkede siyasi nabzı tutan DeutschlandTrend anketine göre AfD oy oranını ..
Erdoğan ziyareti öncesinde Alman istihbaratı DİTİB’i izlemeyi gündemine aldı Erdoğan ziyareti öncesinde Alman istihbaratı DİTİB’i izlemeyi gündemine aldı Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın, Diyanet İşleri Türk ..
  Türkiye HABERLERİ
Brunson 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılabilir Brunson 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılabilir Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Türk ve Amerikan yetkililerin gazet..
Mega projede sessiz ölümler Mega projede sessiz ölümler Bir şantiyede kaç işçinin hangi nedenle hayatını kaybettiği kamuoyunca nasıl tam..
Gözaltındaki Avusturyalı Gazeteci Tutuklandı Gözaltındaki Avusturyalı Gazeteci Tutuklandı Ankara da gözaltına alınan, Avusturyalı gazeteci Max Zirngast ve beraberinde göz..
Enis Berberoğlu cezaevinden tahliye edildi Enis Berberoğlu cezaevinden tahliye edildi CHP milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay'ın infaz durdurma kararının ardından ..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Zincirin yeni halkası: Zifir-i Azap Zincirin yeni halkası: Zifir-i Azap 2018’in büyük çoğunluğunu deist nüfusun artışıyla savaşmaya adayan güruha yöneli..
TV dizilerinin perde arkası: Sansür! TV dizilerinin perde arkası: Sansür! Türkiye'de milyonları ekrana bağlayan dizilerin yapım sürecinde sansür ve otosan..
ALF ekranlara geri dönüyor ALF ekranlara geri dönüyor Yeni ALF’te, orijinal dizinin yazarları Tom Patchett ve Paul Fusco, kamera arkas..
Her şey ‘Oğlum sen de gül’ ile başladı Her şey ‘Oğlum sen de gül’ ile başladı Hayatı boyunca 82 filmde rol alan tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Sunal, ölüm y..
  Fransa HABERLERİ
Fransa Yargısı, Irkçılığa Reçete Yazdı Fransa Yargısı, Irkçılığa Reçete Yazdı Fransa’da mahkeme, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen’e..
Türkiye Göçmeni Cinayetinde Yeni Gelişme: Herkes olayı izlemiş! Türkiye Göçmeni Cinayetinde Yeni Gelişme: Herkes olayı izlemiş! Fransa’da Türk vatandaşı Ali Ünlü’nün park tartışması sonrası darp edilirken etr..
Kurz AB'de Birleştirici Güç Olmak İstiyor Kurz AB'de Birleştirici Güç Olmak İstiyor Avrupa Birliği Dönem Başkanı Avusturya, üye ülkeler arasında esen soğuk rüzgara ..
Paris'te sokak pisuvarı protestosu Paris'te sokak pisuvarı protestosu Fransa'nın başkenti Paris'te feminist protestocular, "ayrımcı ve cinsiyetçi' ola..
  Belçika HABERLERİ
Belçika'da Bakan Demir'in 'başörtüsü yasağı' önerisine Katolikler'den ret Belçika'da Bakan Demir'in 'başörtüsü yasağı' önerisine Katolikler'den ret Belçika'da fırsat eşitliğinden sorumlu bakan Devlet Bakanı Zühal Demir'in okulla..
Çim sulayıp, araba yıkayana hapis cezası Çim sulayıp, araba yıkayana hapis cezası Belçika'nın Flaman bölgesinde bahçe sulama, araba yıkama gibi faaliyetler yasakl..
Belçika'da bir adam kendini futbol sahasında havaya uçurdu. Belçika'da bir adam kendini futbol sahasında havaya uçurdu. Belçika'nın Verviers kentinde meydana gelen olayda futbol sahasına giren kişinin..
Belçika Isparta Yolunda Bir Aile Yok OLdu Belçika Isparta Yolunda Bir Aile Yok OLdu Belçika'dan tatil için Isparta'ya giderken, Edirne'de göçmen ailenin içinde bulu..
  Hollanda HABERLERİ
Erdoğan “Nazi artığı” dediği Almanya ve Hollanda ile neden yakınlaşıyor? Erdoğan “Nazi artığı” dediği Almanya ve Hollanda ile neden yakınlaşıyor? Türkiye ile Almanya ve Hollanda arasında yaklaşık bir yıldır devam eden sıkıntıl..
Türkiye ve Hollanda Arasında Buzlar Eriyor. Göçmenlerle Yerli Halk Arasında Buzlar Eriyor Mu? Türkiye ve Hollanda Arasında Buzlar Eriyor. Göçmenlerle Yerli Halk Arasında Buzlar Eriyor Mu? Türkiye ve Hollanda, 2017'den bu yana kötü olan ilişkilerini normalleştirme yolu..
Amsterdam Tren İstasyonunda Saldırı Amsterdam Tren İstasyonunda Saldırı Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da tren istasyonunda bıçaklı saldırgan polis tar..
Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını 'saldırı tehdidi' gerekçesiyle iptal edildi Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını 'saldırı tehdidi' gerekçesiyle iptal edildi Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders, İslam ülkelerinin sert tepkisi ..
  İngiltere HABERLERİ
İngiltere'de Türk Lirası Talebi İngiltere'de Türk Lirası Talebi İngiliz I gazetesi, Türk Lirası'nın Sterlin karşısında değer kaybetmesi ardından..
İngiltere'de Sandık Başına Gitti İngiltere'de Sandık Başına Gitti İngiltere’de yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlar, cumhurbaşkanı ve milletvekilli..
  İsviçre HABERLERİ
İsviçre’de binlerce kadın, ‘eşit ücret için’ eylem yaptı İsviçre’de binlerce kadın, ‘eşit ücret için’ eylem yaptı İsviçre’de Unia sendikasının çağrısı ile başkent Bern’de bir araya gelen kadınla..
İsviçre: El sıkışmayı reddeden Müslüman çifte vatandaşlık verilmedi İsviçre: El sıkışmayı reddeden Müslüman çifte vatandaşlık verilmedi İsviçre'nin Lozan kentinde Müslüman bir çift, karşı cinsle el sıkışmayı reddetti..
Ordu ineklere helikopterlerle su taşıyor Ordu ineklere helikopterlerle su taşıyor İsviçre'de kuraklık nedeniyle, Ordu ineklere helikopterlerle su taşıyor
İsviçre'de uçak düştü 20 Ölü İsviçre'de uçak düştü 20 Ölü İsviçre’deki Alp Dağları'nda seyir gezisi yapan 20 kişilik bir uçak düştü. ..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Hamile Olduğunu Söyledi, Geçmişe Dönük Çıkış Verildi Hamile Olduğunu Söyledi, Geçmişe Dönük Çıkış Verildi Wiener Neustadt -Avusturya'da, hamile olduğunu işyerine bildiren kadına, geriye ..
Nazi Sembollü Doğum Günü Pastasına 18 Ay Hapis Nazi Sembollü Doğum Günü Pastasına 18 Ay Hapis Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde, bir polise kadın arkadaşı tarafından he..
Siyahi Çiftin Dünyaya Gelen Bebekleri Beyaz Olunca Siyahi Çiftin Dünyaya Gelen Bebekleri Beyaz Olunca Avusturya'da Nijeryalı siyahi bir çiftin beyaz tenli çocukları olunca, mahkemeli..
Bahçesinde Koyun Keserken Yakalandı Bahçesinde Koyun Keserken Yakalandı Avusturya'da yasak olmasına rağmen, bahçesinde koyun kesen aile hakkında savcılı..
  Avrupa HABERLERİ
Belediye çalışanların kucaklaşmasını yasakladı Belediye çalışanların kucaklaşmasını yasakladı Danimarka’da bir belediye başkanı, çalışanların kucaklaşmasını yasakladı...
Avrupalılar Müslümanlar'ın Kıyafetlerine Getirilen Kısıtlamalara Ne Diyor? Avrupalılar Müslümanlar'ın Kıyafetlerine Getirilen Kısıtlamalara Ne Diyor? Batı Avrupalıların çoğunun Müslüman kadınların kamu alanında giydiği dini kıyafe..
Aşırı sağ sadece ırkçılardan mı ibaret? Aşırı sağ sadece ırkçılardan mı ibaret? Uzunca bir süredir Avrupa’da aşırı sağ, ırkçı ve faşist parti ve hareketlerin gü..
AB sınır kontrollerini kaldırmak istiyor AB sınır kontrollerini kaldırmak istiyor AB Komisyonu, 2015 yılındaki mülteci akını nedeniyle Schengen ülkeleri arasında ..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Viyana, Küfür ve Genç Kız Viyana, Küfür ve Genç Kız Kadın bedenini sürekli aşağılayan, adeta tecavüzün teorisi olan küfür, hayatımız..
CHP'nin sorunu kimlik politikaları CHP'nin sorunu kimlik politikaları Almanya'nın saygın araştırma kuruluşlarından SWP Türkiye'de muhalefetin geleceği..
VirgülYorum/ Alman Demekle İnsan Demek Arasında Fark Var! VirgülYorum/ Alman Demekle İnsan Demek Arasında Fark Var! Almanya'da bir kavga sonucu hayatını kaybeden kişinin ulusal kimliği üzerinden y..
Danışmanlara En Çok Neyi Danışıyoruz? Danışmanlara En Çok Neyi Danışıyoruz? Avusturya'da Türkiye göçmenleri ve hatta Avusturyalılar doğal olarak bütün yasal..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Çocukların yalan söylemesi normal mi? Çocukların yalan söylemesi normal mi? Yalan, sosyal olarak arzu edilen bir şey olmasa da, başkalarının ne hissettiğini..
Meme memedir, meme sağlığı önemlidir Meme memedir, meme sağlığı önemlidir Meme kelimesinin hâlâ tabu olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Taner Kıvılcım bazı h..
Sextortion: Her an kayıt altına girebilirsiniz! Sextortion: Her an kayıt altına girebilirsiniz! Hackerler, mahrem görüntülerin ifşa edilmesi ve toplumsal baskı ile dışlanmaya n..
Hava kirliliği 'hamile kadınların bebeklerini de etkiliyor' Hava kirliliği 'hamile kadınların bebeklerini de etkiliyor' Yapılan bir araştırmada, ilk kez havadaki zehirli parçacıkların, hamile kadınlar..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı