HABER AKIŞI

Avusturya Siyasi Partiler Tarihi (Dosya 2)

 Tarih: 22-05-2018 18:16:23
“Avusturya’nın Siyasal Partiler Tarihi” adlı bu inceleme dosyamızın birinci bölümünde, cumhuriyet idaresinden önce ve cumhuriyetin kuruluş sürecinde sahneye çıkan ilk dört partinin hikâyesini anlatmıştık. İki ayrı cumhuriyet projesi olduğuna değinmiş; SDAP, CSP ve GDVP’nin, ayrıntılarda farklılıklar gösterseler de bugünkü federal cumhuriyeti, komünistlerin (KPDÖ) ise “sovyetik/sosyalist cumhuriyet” talep ettiklerini irdelemiştik.

HÜSEYİN A. ŞİMŞEK

Dosyamızın bu ikinci bölümünde; Austro-faşizm döneminin uygulamaları, 1938’da Almanya’nın ülkeyi işgali ve İkinci Cumhuriyet’in kuruluşuyla yeni isimlerle sahneye dönen partileri mercek altına alacağız.

1934’e kadar, (komünistler parlamento dışından olmak üzere) bu dört parti etkili olmuştu.

Bu tarihten itibaren ise, CSP-Dollfuß’un liderliğinde Austro-Faşist bir diktatörlük inşa edilmiş ve faşistleri bir blokta toplayan “Vatan Cephesi” bileşenleri dışında kalan bütün partiler, siyasal partiler yasaklanıp kapatılmıştı.

 

CSP-Dollfuß liderliğinde Austro-faşist hükümet: 1934-38

CSP-Dollfuß liderliğindeki Austro-faşistler, dışarıda önce İngiltere ve Fransa’nın desteğini almayı planladılar.

Ancak, kısa sürede onların etkili olamayacağını karar verip faşist İtalya’ya yanaştılar.

Mussolini, “Avusturya'nın bu kendine özgü ve bağımsız hareket eden faşizmi“ni 1937’ye kadar destekledi.

Ancak İtalya, Etiyopya'nın işgali için Nazi Almanya'dan yardım istemek zorunda kalınca hesap değişti: 1937’de, “Berlin-Roma Mihver İttifakı“ imzalandı ve bu tarihten itibaren Dollfuß Hükümeti, uluslararası alanda hızla yalnızlaştı.

Uuluslararası alanda hızla yalnızlaşan Dollfuß Hükümeti, kendi bileşenleri dışındaki partileri yasaklamıştı ama yine de içerde her türlü “tehlike”yi bertaraf etmiş değildi. 1933’ten beri Almanya’da iktidarda olan Hitler’in liderliğinde NSDAP, Avusturya’yı Almanya’nın bir eyaleti sayıyordu ve burada da örgütlenmişti.

Diğer partilerden sonra, Austro-faşist hükümet, Avusturya Nazileri’ni de tasfiye etmek, yasaklamak arzusundaydı.

Bunun üzerine, Avusturya Nazileri, avlanmadan avlamak için 25 Temmuz 1934’de harekete geçtiler ve Dollfuß’a karşı bir darbe girişiminde bulundular. Başbakanlık binasını ele geçirip, Dollfuss’u öldürdüler.

Ancak bu kadarı, Nazilerin Avusturya’da da iktidar koltuğuna oturmalarına yetmedi. Austro-faşist rejim, “Nazi kalkışması”nı bastırdı ve eylemin elebaşlarını asarak cezalandırdı. Avusturya Nazileri’nin birçok ileri geleni ise Almanya'ya kaçtı.

Dollfuß, bir darbeyle öldürülünce, Austro-faşist hükümetin başına Kurt Schuschnigg geçti.

NSDAP’nın Avusturya’da örgütlenmesi ve çalışması üzerindeki yasak devam etti. Naziler, darbe girişimlerine 1938’e kadar devam ettiler. Hükümet binalarına karşı çok sayıda saldırı düzenlediler.

1934-38 arasındaki bu saldırılarda yaklaşık 800 kişinin öldürüldüğü belirtilir.

 

Avusturya’da Nazilerin iktidar dönemi: 1938-45

Austro-faşist hükümetin yeni lideri Schuschnigg, dönemin genelkurmay başkanı ve kurmaylarına, Almanya’nın saldırısına karşı bir savunma planı hazırlatıyordu ama, aynı zaman diliminde Nazi Almanya’nın baskısıyla birçok geri adım da atmak zorunda kalıyordu.

Öyle ki Hitler’in yoğunlaşan baskıları, Schuschnigg’e, Genelkurmay Başkanı Alfred Jansa'yı görevden uzaklaştırtmıştı.

Burada, önemli bir noktayı hatırlatmakta fayda var: 1934'ten beri ağır baskı ve yasak altında olmalarına rağmen, Avusturya komünistleri ve sosyal demokratları, Nazi Almanya’ya ve Avusturya’daki NSDAP’e karşı, hükümete destek vereceklerini açıklamışlardı.

Günden güne köşeye sıkışan Schuschnigg, Şubat 1938’de Bayern’de Hitler’le bir görüşme gerçekleştirdi. Hitler, Avusturya’ya askeri müdahale tehtidi savurdu. Açık bir dille, iktidarın “Avusturya Nazileri“ne devredilmesini istedi.

Schuschnigg ülkeye döner dönmez, Naziler üstündeki yasağı kaldırdı, tutuklu Nazileri serbest bıraktı ve dahası Nazilere hükümette görev verdi. (Nazilerden Arthur Seyß-Inquart'ı İçişleri Bakanı, Edmund Glaise-Horstenau'yu ise Devlet Bakanı yaptı.)

Schuschnigg, atadığı Nazi bakanların hükümetin bütününü ele geçirmede kararlı olduğunu görünce, 13 Mart 1938 günü “Avusturya’nın bağımsızlığı için” bir referandum yapılacağını açıkladı.

Austro-faşistler, Nazilere karşı “kitle desteği” silahını kullanmayı planlamıştı. Almanya’nın tepkisi, çok sert oldu. Hitler, referandumun ertelenmesi ve Schuschnigg’in de derhal görevden çekilmesini, bütün yetkilerini Nazilere devretmesini istedi.

Schuschnigg, başbakanlıktan istifa etti ve yaptığı radyo konuşmasında, değişen şartları kabul ettiğini ve kan dökülmesini engelleyebilmek için Nazilerin hükümeti kontrol etmelerine izin verdiğini söyledi. Naziler, eski hükümet ileri gelenlerini tutuklattı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Wilhelm Miklas, önce ayak diretmesine rağmen Nazi Arthur Seyß-Inquart'ı, 11 Mart günü başbakan atadı.

Schuschnigg’in ilan ettiği referandum gününden bir gün önce, 12 Mart 1938’de Alman 8. Ordusu Almanya-Avusturya sınırını geçti. Hükümeti, Nazilerin denetimine geçmiş Avusturya‘nın ordusu herhangi bir direniş göstermedi. Engellenen referandum ise, 10 Nisan 1938 günü Nazilerin işgali altında yapıldı ve oyların yüzde 99,7’si “Almanya ile birleşme”den yana çıktı.

Göring: "Biz bile bu kadar sempatiyle karşılanacağımızı tahmin etmiyorduk."

Avusturya içinde ilerlemesi bir zafer yürüyüşüne dönüşen Hitler’i, Heldenplatz'ta 200 bin Avusturyalı dinledi. Nazi Başbakan Arthur Seyß-Inquart, 13 Mart’ta Cumhurbaşkanı olup bu sıfatla “ilhak kanunu“nu imzaladı ve Avusturya Cumhuriyeti tarihe karışarak Almanya’nın bir eyaleti haline geldi.

Austro-faşist hükümet, dört yıl “direnmiş” ama sonunda ülke iktidarını, “büyük faşist” komşuya kaptırmıştı.

Austro-faşistler; komünist, sosyalist, sosyal demokrat vb muhalif parti, sendika ve kitle örgütlerini yasaklamıştı. Naziler, bu yasak kapsamına, Austro-faşistleri aldı.

 

“Dörtlü İşgal” dönemi ve İkinci Cumhuriyet’te partiler: 1945-1955

Avusturya, dünya çapında sonuçlar doğuran İkinci Dünya Savaş’nda da yenilen tarafta yer aldı. Kızıl Ordu, 15 Nisan 1945’de Viyana’ya girdi. Hemen ardından ABD, İngiliz, Fransız güçleri de ülkeye yerleşti.

Kurulacak olan yeni hükümetin faaliyetleri, Viyana’da kurulan “Müttefik İşgal Komisyonu” tarafından yönlendirilecekti.

1934-1945 arasında yasaklanan siyasal partiler, yeniden örgütlenme olanaklarına kavuştu.

- Savaş öncesinin SDAP’ı, 14 Nisan 1945’te Avusturya Sosyal Demokrasi Partisi - SPÖ olarak kuruldu.

- CSP’nin yerini, 17 Nisan 1945’te Avusturya Halk Partisi - ÖVP aldı.

- Yer altına çekilerek, direniş hareketi örgütleyen ve yürüten KPDÖ ise, Avusturya Komunist Partisi - KPÖ adıyla siyaset yapmaya devam edecekti.

Yeni dönemin ilk Geçici Koalisyon Hükümeti, SPÖ’den Karl Renner’nin liderliğinde, 27 Nisan 1945’te kuruldu ve “Avusturya Demokratik Cumhuriyeti”ni ilan etti. Geçici Koalisyon Hükümeti’nde; 10 SPÖ’lü, 9 ÖVP’li ve 7 tane de KPÖ’lü bakan görev aldı.

İşgal devletlerinden ABD, İngiltere ve Fransa, bu hükümeti sonbahara kadar tanımaya yanaşmadı. Gerekçeleri, koalisyon hükümetinde KPÖ’nin de yer almasıydı. Üç işgalci devlet karşı çıksa da Geçici Koalisyon Hükümeti, eyaletlerden gelen bütün temsilcilerce onaylandı.

Ardından, Kasım 1945’te, bir genel seçim yapıldı. Bu ilk seçimlerde, Austro-faşistlere ve Nazilere seçme ve seçilme hakkı tanınmamıştı. Şu sonuçlar alındı: ÖVP 85, SPÖ 76 ve KPÖ 4 temsilci.

- SPÖ’den Karl Renner, cumhurbaşkanı seçildi.

- ÖVP’den Leopold Figl, yeni koalisyon hükümetinin başbakanı oldu.

- Hükümet, “Birinci Cumhuriyet”in 1920 Anayasası’nı yeniden yürürlüğe koydu.

- Avusturya Parlamentosu, ülkenin sürekli “tarafsız” kalacağını deklere eden bir yasa da çıkardı.

Savaştan sonraki 10 yıl, oldukça zorluklar ve sıkıntılarla geçecekti. Her şeyden önce, ülke “dörtlü işgal” altındaydı. Yanı sıra, bir ekonomik kargaşa içinde kalmıştı. ABD, bu koşulları değerlendirip ülke ekonomisinde ağırlığını arttırmak için, 1948 sonrasında “Marshall Planı”nı başlattı.

Buna karşılık 1953’te SSCB, İngiltere ve Fransa, işgalin mali yükünü üstlendi. “Yardım eden kurumlar” arasına, BM’ye bağlı “Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi” de girmişti.

ÖVP, SPÖ ve KPÖ’nün yanı sıra, “Bağımsızlar Birliği” (Wahlpartei der Unabhängigen – WdU) da politika sahnesindeydi.

9 Ekim 1949’da yapılan ikinci genel seçimin en belirğin özelliği, faşistlere seçimlere katılma haklarının geri verilmesiydi.

Diğer bir yenilik, SPÖ’den ayrılan Erwin Scharf’ın “Sosyalist İşçi Partisi”ni (SAP) kurarak, seçime KPÖ ile ittifak halinde katılmasıydı.

Bu seçimlerde parlamentoya ÖVP 77, SPÖ 67, WdU 16 ve KPÖ 5 temsilci gönderdi. Yeni hükümet, tekrar ÖVP’den Leopold Figl’ın başkanlığında, SPÖ ile birlikte “büyük koalisyon” şeklinde kuruldu.

İşgal döneminin son (üçüncü) seçimi, 28 Ekim 1953’te gerçekleşti. SPÖ, oy ve milletvekili sayısını artırırken; ÖVP, KPÖ ve WdU oy kaybı yaşadı. Fakat oy kaybına rağmen, birinci parti yine ÖVP idi.

Milletvekili dağılımı şöyle gerçekleşti: ÖVP 74 (-3), SPÖ 73 (+6), WdU 14 (-2) ve KPÖ 4 (-1). “ÖVP-SPÖ büyük koalisyonu geleneği” sürdü. Başbakan ÖVP’den Julius Raab olurken, yardımcılığını SPÖ’den Adolf Schärf üstlendi.

1954’te yapılan Berlin Konferansı’yla, Avusturya ilk kez eşit koşullarda, işgal güçleri ile masaya oturdu. Dört işgalci devletin Almanya konusundaki tereddütleri, Avusturya ile bir barış antlaşması imzalanmasını bir süre daha sürüncemede bıraktı.

Ama sonunda, Moskova’da yapılan ikili görüşelerde, SSCB, süresiz olarak tarafsız kalması koşuluyla, askerini geri çekmeyi ve Avusturya’nın egemenliğini tanımayı kabul etti. Avusturya’nın “egemenliğin yeniden kazanması” anlamında asıl anlaşma, 15 Mayıs 1955’te Viyana’da imzalanan “Avusturya Devlet Antlaşması” oldu.

Antlaşma çerçevesinde dörtlü işgal kuvvetleri; “egemen, bağımsız ve demokratik bir devlet” ilan edilen Avusturya’nın, 1938 öncesi sınırlarını tanımış oldu.

- Almanya ile yeniden birleşme ve Habsburg hanedanının geri getirilmesi yasaktı.

- “Tarafsızlık”, anayasa hükmüydü. Avusturya, hiçbir devletle birlik kuramayacak ve herhangi bir siyasi bloka dahil olamayacaktı!

- Anlaşmada Kärnten, Steiermark ve Burgenland’daki Sloven ile Hırvat azınlıkların haklarının güvence altına alınması da yer aldı.

Anlaşma, 26 Ekim 1955’de parlamentoda gündeme alındığında, “tarafsızlık” maddesine sadece “Avusturya Hürriyet Partisi”nin (Freiheitlichen Partei Österreichs-FPÖ) önceli “Bağımsızlar Birliği-WdU” karşı çıktı.

Bu madde ve anlaşmanın tamamı, KPÖ’nün aktif rolü eşliğinde, ÖVP ve SPÖ tarafından da onaylandı. İşgal kuvvetleri ülkeden çekildi. Avusturya’nın, “dörtlü işgal” altında tutulması, tam 10 yıl sürmüştü.

 

FPÖ sahnede ve parlamentodaki parti sayısı üçe düşüyor

13 Mayıs 1956’da yapılan seçimlerde, FPÖ ilk kez WdU’nun yerini alarak, seçmen karşısına çıktı. FPÖ, WdU’nun oy oranında ve milletvekili sayısında büyük bir kayba neden oldu. İşte sonuçlar:

- ÖVP 82, SPÖ 74, FPÖ 6 ve KPÖ 3.

- ÖVP ve SPÖ’nün koalisyonu devam etti.

10 Mayıs 1959 seçimlerinde, parlamentodaki parti sayısı (ÖVP, SPÖ ve FPÖ olmak üzere) üçe düştü. KPÖ, 14 yıl sonra parlamento dışında kalmıştı. Genellikle, ÖVP ile SPÖ koalisyon hükümetleri kuruyor, FPÖ ise parlamentodaki tek muhalefet partisi rolünü oynuyordu. Değişim, 1960’ların sonuna doğru yaşanacaktı.

........................................................................

Dosyamızın sonraki, yani üçüncü bölümünde, “FPÖ nereden koşuyor?” sorusunun yanıtını arayacağız.(virgül.at)

 

⇒Avusturya Siyasi Partiler Tarihi 1

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 297 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
"Don’t Smoke"-Volksbegehren soll sich in Eintragungswoche verdoppeln Ab 1. Oktober können Stimmbürger für ein Rauchverbot und für Frauenrechte unters..
Fachkräftemangel: Qualifizierung vor Zuwanderung Fachkräftemangel: Qualifizierung vor Zuwanderung „Wir können zwar im August einen neuerlichen Rückgang bei der Arbeitslosigkeit g..
SPÖ sucht den Superstar, der die zerstrittene Partei eint SPÖ sucht den Superstar, der die zerstrittene Partei eint Wer hat in der SPÖ das Sagen, rechter oder linker Flügel? Oder gibt es den Wunde..
Innenministerium verlangt Zugriff auf Bilder öffentlicher Kameras Innenministerium verlangt Zugriff auf Bilder öffentlicher Kameras Öffentliche Einrichtungen sollen bis Ende September Livebilder zur Verfügung ste..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya Merkez Bankası: Yüzde Beş Zam Talebi Makul Avusturya Merkez Bankası: Yüzde Beş Zam Talebi Makul Avusturya Merkez Bankası Başkanı Ewald Nowonty, Metal işçileri sendikası tarafın..
Avrupa'da aşırı sağın yeni yüzü, Avusturyalı Martin Sellner Avrupa'da aşırı sağın yeni yüzü, Avusturyalı Martin Sellner Dar pantolonu, tişörtü ve keskin hatlı saç stiliyle Martin Sellner Avrupa'da aşı..
Kika/Leiner  830 Çalışanın İşine Son Verdi Kika/Leiner 830 Çalışanın İşine Son Verdi Avusturya mobilya şirketlerinden kika/Leiner , küçülmeye giderek, 830 çalışanını..
Avusturya'da Çalışan Bir İşçinin Bilmesi Gerekenler! Avusturya'da Çalışan Bir İşçinin Bilmesi Gerekenler! Avusturya'da çalışan her işçinin doğal üyesi olduğu, İşçi Odası’nın (AK) Tavsiye..
  Viyana HABERLERİ
Kızıl Elma Viyana Kızıl Elma Viyana Bir kadın kadar narin ve baş döndürücü Bir aşk şarkısı kadar romantik Bir gize..
Toplu Sözleşme Görüşmelerinde 12 Saat İş Günü Yasası Boşa Çıkabilir Toplu Sözleşme Görüşmelerinde 12 Saat İş Günü Yasası Boşa Çıkabilir Avusturya Sendikalar Konfederasyonu ÖGB, Merkezi Viyana'da olan Demokratik İşçi ..
Tartıştığı Babasını öldürdü Tartıştığı Babasını öldürdü Başkent Viyana'da 29 yaşındaki adam, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü. ..
Avusturya Bir İmama Yurt Dışı Kararı Aldı Avusturya Bir İmama Yurt Dışı Kararı Aldı Avusturya koalisyon hükümeti, dış finansman alarak ülkede faaliyet gösteren imam..
  Almanya HABERLERİ
Almanya'da taraftarlardan federasyona Almanya'da taraftarlardan federasyona "rüşvet" tepkisi EURO 2024'ü düzenlemek için Türkiye ile rekabet eden Almanya'da taraftarlar, 200..
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Almanya'da protestolar başladı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Almanya'da protestolar başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ziyareti öncesinde Berlin, Hannover ve Düsseldorf'..
Anketler Aşırı Sağ AfD 'nin Oylarını Artırdığını Gösteriyor Anketler Aşırı Sağ AfD 'nin Oylarını Artırdığını Gösteriyor ARD'nin ülkede siyasi nabzı tutan DeutschlandTrend anketine göre AfD oy oranını ..
Erdoğan ziyareti öncesinde Alman istihbaratı DİTİB’i izlemeyi gündemine aldı Erdoğan ziyareti öncesinde Alman istihbaratı DİTİB’i izlemeyi gündemine aldı Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın, Diyanet İşleri Türk ..
  Türkiye HABERLERİ
Brunson 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılabilir Brunson 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılabilir Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Türk ve Amerikan yetkililerin gazet..
Mega projede sessiz ölümler Mega projede sessiz ölümler Bir şantiyede kaç işçinin hangi nedenle hayatını kaybettiği kamuoyunca nasıl tam..
Gözaltındaki Avusturyalı Gazeteci Tutuklandı Gözaltındaki Avusturyalı Gazeteci Tutuklandı Ankara da gözaltına alınan, Avusturyalı gazeteci Max Zirngast ve beraberinde göz..
Enis Berberoğlu cezaevinden tahliye edildi Enis Berberoğlu cezaevinden tahliye edildi CHP milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay'ın infaz durdurma kararının ardından ..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Zincirin yeni halkası: Zifir-i Azap Zincirin yeni halkası: Zifir-i Azap 2018’in büyük çoğunluğunu deist nüfusun artışıyla savaşmaya adayan güruha yöneli..
TV dizilerinin perde arkası: Sansür! TV dizilerinin perde arkası: Sansür! Türkiye'de milyonları ekrana bağlayan dizilerin yapım sürecinde sansür ve otosan..
ALF ekranlara geri dönüyor ALF ekranlara geri dönüyor Yeni ALF’te, orijinal dizinin yazarları Tom Patchett ve Paul Fusco, kamera arkas..
Her şey ‘Oğlum sen de gül’ ile başladı Her şey ‘Oğlum sen de gül’ ile başladı Hayatı boyunca 82 filmde rol alan tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Sunal, ölüm y..
  Fransa HABERLERİ
Fransa Yargısı, Irkçılığa Reçete Yazdı Fransa Yargısı, Irkçılığa Reçete Yazdı Fransa’da mahkeme, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen’e..
Türkiye Göçmeni Cinayetinde Yeni Gelişme: Herkes olayı izlemiş! Türkiye Göçmeni Cinayetinde Yeni Gelişme: Herkes olayı izlemiş! Fransa’da Türk vatandaşı Ali Ünlü’nün park tartışması sonrası darp edilirken etr..
Kurz AB'de Birleştirici Güç Olmak İstiyor Kurz AB'de Birleştirici Güç Olmak İstiyor Avrupa Birliği Dönem Başkanı Avusturya, üye ülkeler arasında esen soğuk rüzgara ..
Paris'te sokak pisuvarı protestosu Paris'te sokak pisuvarı protestosu Fransa'nın başkenti Paris'te feminist protestocular, "ayrımcı ve cinsiyetçi' ola..
  Belçika HABERLERİ
Belçika'da Bakan Demir'in 'başörtüsü yasağı' önerisine Katolikler'den ret Belçika'da Bakan Demir'in 'başörtüsü yasağı' önerisine Katolikler'den ret Belçika'da fırsat eşitliğinden sorumlu bakan Devlet Bakanı Zühal Demir'in okulla..
Çim sulayıp, araba yıkayana hapis cezası Çim sulayıp, araba yıkayana hapis cezası Belçika'nın Flaman bölgesinde bahçe sulama, araba yıkama gibi faaliyetler yasakl..
Belçika'da bir adam kendini futbol sahasında havaya uçurdu. Belçika'da bir adam kendini futbol sahasında havaya uçurdu. Belçika'nın Verviers kentinde meydana gelen olayda futbol sahasına giren kişinin..
Belçika Isparta Yolunda Bir Aile Yok OLdu Belçika Isparta Yolunda Bir Aile Yok OLdu Belçika'dan tatil için Isparta'ya giderken, Edirne'de göçmen ailenin içinde bulu..
  Hollanda HABERLERİ
Erdoğan “Nazi artığı” dediği Almanya ve Hollanda ile neden yakınlaşıyor? Erdoğan “Nazi artığı” dediği Almanya ve Hollanda ile neden yakınlaşıyor? Türkiye ile Almanya ve Hollanda arasında yaklaşık bir yıldır devam eden sıkıntıl..
Türkiye ve Hollanda Arasında Buzlar Eriyor. Göçmenlerle Yerli Halk Arasında Buzlar Eriyor Mu? Türkiye ve Hollanda Arasında Buzlar Eriyor. Göçmenlerle Yerli Halk Arasında Buzlar Eriyor Mu? Türkiye ve Hollanda, 2017'den bu yana kötü olan ilişkilerini normalleştirme yolu..
Amsterdam Tren İstasyonunda Saldırı Amsterdam Tren İstasyonunda Saldırı Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da tren istasyonunda bıçaklı saldırgan polis tar..
Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını 'saldırı tehdidi' gerekçesiyle iptal edildi Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını 'saldırı tehdidi' gerekçesiyle iptal edildi Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders, İslam ülkelerinin sert tepkisi ..
  İngiltere HABERLERİ
İngiltere'de Türk Lirası Talebi İngiltere'de Türk Lirası Talebi İngiliz I gazetesi, Türk Lirası'nın Sterlin karşısında değer kaybetmesi ardından..
İngiltere'de Sandık Başına Gitti İngiltere'de Sandık Başına Gitti İngiltere’de yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlar, cumhurbaşkanı ve milletvekilli..
  İsviçre HABERLERİ
İsviçre’de binlerce kadın, ‘eşit ücret için’ eylem yaptı İsviçre’de binlerce kadın, ‘eşit ücret için’ eylem yaptı İsviçre’de Unia sendikasının çağrısı ile başkent Bern’de bir araya gelen kadınla..
İsviçre: El sıkışmayı reddeden Müslüman çifte vatandaşlık verilmedi İsviçre: El sıkışmayı reddeden Müslüman çifte vatandaşlık verilmedi İsviçre'nin Lozan kentinde Müslüman bir çift, karşı cinsle el sıkışmayı reddetti..
Ordu ineklere helikopterlerle su taşıyor Ordu ineklere helikopterlerle su taşıyor İsviçre'de kuraklık nedeniyle, Ordu ineklere helikopterlerle su taşıyor
İsviçre'de uçak düştü 20 Ölü İsviçre'de uçak düştü 20 Ölü İsviçre’deki Alp Dağları'nda seyir gezisi yapan 20 kişilik bir uçak düştü. ..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Hamile Olduğunu Söyledi, Geçmişe Dönük Çıkış Verildi Hamile Olduğunu Söyledi, Geçmişe Dönük Çıkış Verildi Wiener Neustadt -Avusturya'da, hamile olduğunu işyerine bildiren kadına, geriye ..
Nazi Sembollü Doğum Günü Pastasına 18 Ay Hapis Nazi Sembollü Doğum Günü Pastasına 18 Ay Hapis Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde, bir polise kadın arkadaşı tarafından he..
Siyahi Çiftin Dünyaya Gelen Bebekleri Beyaz Olunca Siyahi Çiftin Dünyaya Gelen Bebekleri Beyaz Olunca Avusturya'da Nijeryalı siyahi bir çiftin beyaz tenli çocukları olunca, mahkemeli..
Bahçesinde Koyun Keserken Yakalandı Bahçesinde Koyun Keserken Yakalandı Avusturya'da yasak olmasına rağmen, bahçesinde koyun kesen aile hakkında savcılı..
  Avrupa HABERLERİ
Belediye çalışanların kucaklaşmasını yasakladı Belediye çalışanların kucaklaşmasını yasakladı Danimarka’da bir belediye başkanı, çalışanların kucaklaşmasını yasakladı...
Avrupalılar Müslümanlar'ın Kıyafetlerine Getirilen Kısıtlamalara Ne Diyor? Avrupalılar Müslümanlar'ın Kıyafetlerine Getirilen Kısıtlamalara Ne Diyor? Batı Avrupalıların çoğunun Müslüman kadınların kamu alanında giydiği dini kıyafe..
Aşırı sağ sadece ırkçılardan mı ibaret? Aşırı sağ sadece ırkçılardan mı ibaret? Uzunca bir süredir Avrupa’da aşırı sağ, ırkçı ve faşist parti ve hareketlerin gü..
AB sınır kontrollerini kaldırmak istiyor AB sınır kontrollerini kaldırmak istiyor AB Komisyonu, 2015 yılındaki mülteci akını nedeniyle Schengen ülkeleri arasında ..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Viyana, Küfür ve Genç Kız Viyana, Küfür ve Genç Kız Kadın bedenini sürekli aşağılayan, adeta tecavüzün teorisi olan küfür, hayatımız..
CHP'nin sorunu kimlik politikaları CHP'nin sorunu kimlik politikaları Almanya'nın saygın araştırma kuruluşlarından SWP Türkiye'de muhalefetin geleceği..
VirgülYorum/ Alman Demekle İnsan Demek Arasında Fark Var! VirgülYorum/ Alman Demekle İnsan Demek Arasında Fark Var! Almanya'da bir kavga sonucu hayatını kaybeden kişinin ulusal kimliği üzerinden y..
Danışmanlara En Çok Neyi Danışıyoruz? Danışmanlara En Çok Neyi Danışıyoruz? Avusturya'da Türkiye göçmenleri ve hatta Avusturyalılar doğal olarak bütün yasal..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Çocukların yalan söylemesi normal mi? Çocukların yalan söylemesi normal mi? Yalan, sosyal olarak arzu edilen bir şey olmasa da, başkalarının ne hissettiğini..
Meme memedir, meme sağlığı önemlidir Meme memedir, meme sağlığı önemlidir Meme kelimesinin hâlâ tabu olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Taner Kıvılcım bazı h..
Sextortion: Her an kayıt altına girebilirsiniz! Sextortion: Her an kayıt altına girebilirsiniz! Hackerler, mahrem görüntülerin ifşa edilmesi ve toplumsal baskı ile dışlanmaya n..
Hava kirliliği 'hamile kadınların bebeklerini de etkiliyor' Hava kirliliği 'hamile kadınların bebeklerini de etkiliyor' Yapılan bir araştırmada, ilk kez havadaki zehirli parçacıkların, hamile kadınlar..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı