HABER AKIŞI

Avusturya Siyasi Partiler Tarihi (Dosya 2)

 Tarih: 22-05-2018 18:16:23
“Avusturya’nın Siyasal Partiler Tarihi” adlı bu inceleme dosyamızın birinci bölümünde, cumhuriyet idaresinden önce ve cumhuriyetin kuruluş sürecinde sahneye çıkan ilk dört partinin hikâyesini anlatmıştık. İki ayrı cumhuriyet projesi olduğuna değinmiş; SDAP, CSP ve GDVP’nin, ayrıntılarda farklılıklar gösterseler de bugünkü federal cumhuriyeti, komünistlerin (KPDÖ) ise “sovyetik/sosyalist cumhuriyet” talep ettiklerini irdelemiştik.

HÜSEYİN A. ŞİMŞEK

Dosyamızın bu ikinci bölümünde; Austro-faşizm döneminin uygulamaları, 1938’da Almanya’nın ülkeyi işgali ve İkinci Cumhuriyet’in kuruluşuyla yeni isimlerle sahneye dönen partileri mercek altına alacağız.

1934’e kadar, (komünistler parlamento dışından olmak üzere) bu dört parti etkili olmuştu.

Bu tarihten itibaren ise, CSP-Dollfuß’un liderliğinde Austro-Faşist bir diktatörlük inşa edilmiş ve faşistleri bir blokta toplayan “Vatan Cephesi” bileşenleri dışında kalan bütün partiler, siyasal partiler yasaklanıp kapatılmıştı.

 

CSP-Dollfuß liderliğinde Austro-faşist hükümet: 1934-38

CSP-Dollfuß liderliğindeki Austro-faşistler, dışarıda önce İngiltere ve Fransa’nın desteğini almayı planladılar.

Ancak, kısa sürede onların etkili olamayacağını karar verip faşist İtalya’ya yanaştılar.

Mussolini, “Avusturya'nın bu kendine özgü ve bağımsız hareket eden faşizmi“ni 1937’ye kadar destekledi.

Ancak İtalya, Etiyopya'nın işgali için Nazi Almanya'dan yardım istemek zorunda kalınca hesap değişti: 1937’de, “Berlin-Roma Mihver İttifakı“ imzalandı ve bu tarihten itibaren Dollfuß Hükümeti, uluslararası alanda hızla yalnızlaştı.

Uuluslararası alanda hızla yalnızlaşan Dollfuß Hükümeti, kendi bileşenleri dışındaki partileri yasaklamıştı ama yine de içerde her türlü “tehlike”yi bertaraf etmiş değildi. 1933’ten beri Almanya’da iktidarda olan Hitler’in liderliğinde NSDAP, Avusturya’yı Almanya’nın bir eyaleti sayıyordu ve burada da örgütlenmişti.

Diğer partilerden sonra, Austro-faşist hükümet, Avusturya Nazileri’ni de tasfiye etmek, yasaklamak arzusundaydı.

Bunun üzerine, Avusturya Nazileri, avlanmadan avlamak için 25 Temmuz 1934’de harekete geçtiler ve Dollfuß’a karşı bir darbe girişiminde bulundular. Başbakanlık binasını ele geçirip, Dollfuss’u öldürdüler.

Ancak bu kadarı, Nazilerin Avusturya’da da iktidar koltuğuna oturmalarına yetmedi. Austro-faşist rejim, “Nazi kalkışması”nı bastırdı ve eylemin elebaşlarını asarak cezalandırdı. Avusturya Nazileri’nin birçok ileri geleni ise Almanya'ya kaçtı.

Dollfuß, bir darbeyle öldürülünce, Austro-faşist hükümetin başına Kurt Schuschnigg geçti.

NSDAP’nın Avusturya’da örgütlenmesi ve çalışması üzerindeki yasak devam etti. Naziler, darbe girişimlerine 1938’e kadar devam ettiler. Hükümet binalarına karşı çok sayıda saldırı düzenlediler.

1934-38 arasındaki bu saldırılarda yaklaşık 800 kişinin öldürüldüğü belirtilir.

 

Avusturya’da Nazilerin iktidar dönemi: 1938-45

Austro-faşist hükümetin yeni lideri Schuschnigg, dönemin genelkurmay başkanı ve kurmaylarına, Almanya’nın saldırısına karşı bir savunma planı hazırlatıyordu ama, aynı zaman diliminde Nazi Almanya’nın baskısıyla birçok geri adım da atmak zorunda kalıyordu.

Öyle ki Hitler’in yoğunlaşan baskıları, Schuschnigg’e, Genelkurmay Başkanı Alfred Jansa'yı görevden uzaklaştırtmıştı.

Burada, önemli bir noktayı hatırlatmakta fayda var: 1934'ten beri ağır baskı ve yasak altında olmalarına rağmen, Avusturya komünistleri ve sosyal demokratları, Nazi Almanya’ya ve Avusturya’daki NSDAP’e karşı, hükümete destek vereceklerini açıklamışlardı.

Günden güne köşeye sıkışan Schuschnigg, Şubat 1938’de Bayern’de Hitler’le bir görüşme gerçekleştirdi. Hitler, Avusturya’ya askeri müdahale tehtidi savurdu. Açık bir dille, iktidarın “Avusturya Nazileri“ne devredilmesini istedi.

Schuschnigg ülkeye döner dönmez, Naziler üstündeki yasağı kaldırdı, tutuklu Nazileri serbest bıraktı ve dahası Nazilere hükümette görev verdi. (Nazilerden Arthur Seyß-Inquart'ı İçişleri Bakanı, Edmund Glaise-Horstenau'yu ise Devlet Bakanı yaptı.)

Schuschnigg, atadığı Nazi bakanların hükümetin bütününü ele geçirmede kararlı olduğunu görünce, 13 Mart 1938 günü “Avusturya’nın bağımsızlığı için” bir referandum yapılacağını açıkladı.

Austro-faşistler, Nazilere karşı “kitle desteği” silahını kullanmayı planlamıştı. Almanya’nın tepkisi, çok sert oldu. Hitler, referandumun ertelenmesi ve Schuschnigg’in de derhal görevden çekilmesini, bütün yetkilerini Nazilere devretmesini istedi.

Schuschnigg, başbakanlıktan istifa etti ve yaptığı radyo konuşmasında, değişen şartları kabul ettiğini ve kan dökülmesini engelleyebilmek için Nazilerin hükümeti kontrol etmelerine izin verdiğini söyledi. Naziler, eski hükümet ileri gelenlerini tutuklattı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Wilhelm Miklas, önce ayak diretmesine rağmen Nazi Arthur Seyß-Inquart'ı, 11 Mart günü başbakan atadı.

Schuschnigg’in ilan ettiği referandum gününden bir gün önce, 12 Mart 1938’de Alman 8. Ordusu Almanya-Avusturya sınırını geçti. Hükümeti, Nazilerin denetimine geçmiş Avusturya‘nın ordusu herhangi bir direniş göstermedi. Engellenen referandum ise, 10 Nisan 1938 günü Nazilerin işgali altında yapıldı ve oyların yüzde 99,7’si “Almanya ile birleşme”den yana çıktı.

Göring: "Biz bile bu kadar sempatiyle karşılanacağımızı tahmin etmiyorduk."

Avusturya içinde ilerlemesi bir zafer yürüyüşüne dönüşen Hitler’i, Heldenplatz'ta 200 bin Avusturyalı dinledi. Nazi Başbakan Arthur Seyß-Inquart, 13 Mart’ta Cumhurbaşkanı olup bu sıfatla “ilhak kanunu“nu imzaladı ve Avusturya Cumhuriyeti tarihe karışarak Almanya’nın bir eyaleti haline geldi.

Austro-faşist hükümet, dört yıl “direnmiş” ama sonunda ülke iktidarını, “büyük faşist” komşuya kaptırmıştı.

Austro-faşistler; komünist, sosyalist, sosyal demokrat vb muhalif parti, sendika ve kitle örgütlerini yasaklamıştı. Naziler, bu yasak kapsamına, Austro-faşistleri aldı.

 

“Dörtlü İşgal” dönemi ve İkinci Cumhuriyet’te partiler: 1945-1955

Avusturya, dünya çapında sonuçlar doğuran İkinci Dünya Savaş’nda da yenilen tarafta yer aldı. Kızıl Ordu, 15 Nisan 1945’de Viyana’ya girdi. Hemen ardından ABD, İngiliz, Fransız güçleri de ülkeye yerleşti.

Kurulacak olan yeni hükümetin faaliyetleri, Viyana’da kurulan “Müttefik İşgal Komisyonu” tarafından yönlendirilecekti.

1934-1945 arasında yasaklanan siyasal partiler, yeniden örgütlenme olanaklarına kavuştu.

- Savaş öncesinin SDAP’ı, 14 Nisan 1945’te Avusturya Sosyal Demokrasi Partisi - SPÖ olarak kuruldu.

- CSP’nin yerini, 17 Nisan 1945’te Avusturya Halk Partisi - ÖVP aldı.

- Yer altına çekilerek, direniş hareketi örgütleyen ve yürüten KPDÖ ise, Avusturya Komunist Partisi - KPÖ adıyla siyaset yapmaya devam edecekti.

Yeni dönemin ilk Geçici Koalisyon Hükümeti, SPÖ’den Karl Renner’nin liderliğinde, 27 Nisan 1945’te kuruldu ve “Avusturya Demokratik Cumhuriyeti”ni ilan etti. Geçici Koalisyon Hükümeti’nde; 10 SPÖ’lü, 9 ÖVP’li ve 7 tane de KPÖ’lü bakan görev aldı.

İşgal devletlerinden ABD, İngiltere ve Fransa, bu hükümeti sonbahara kadar tanımaya yanaşmadı. Gerekçeleri, koalisyon hükümetinde KPÖ’nin de yer almasıydı. Üç işgalci devlet karşı çıksa da Geçici Koalisyon Hükümeti, eyaletlerden gelen bütün temsilcilerce onaylandı.

Ardından, Kasım 1945’te, bir genel seçim yapıldı. Bu ilk seçimlerde, Austro-faşistlere ve Nazilere seçme ve seçilme hakkı tanınmamıştı. Şu sonuçlar alındı: ÖVP 85, SPÖ 76 ve KPÖ 4 temsilci.

- SPÖ’den Karl Renner, cumhurbaşkanı seçildi.

- ÖVP’den Leopold Figl, yeni koalisyon hükümetinin başbakanı oldu.

- Hükümet, “Birinci Cumhuriyet”in 1920 Anayasası’nı yeniden yürürlüğe koydu.

- Avusturya Parlamentosu, ülkenin sürekli “tarafsız” kalacağını deklere eden bir yasa da çıkardı.

Savaştan sonraki 10 yıl, oldukça zorluklar ve sıkıntılarla geçecekti. Her şeyden önce, ülke “dörtlü işgal” altındaydı. Yanı sıra, bir ekonomik kargaşa içinde kalmıştı. ABD, bu koşulları değerlendirip ülke ekonomisinde ağırlığını arttırmak için, 1948 sonrasında “Marshall Planı”nı başlattı.

Buna karşılık 1953’te SSCB, İngiltere ve Fransa, işgalin mali yükünü üstlendi. “Yardım eden kurumlar” arasına, BM’ye bağlı “Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi” de girmişti.

ÖVP, SPÖ ve KPÖ’nün yanı sıra, “Bağımsızlar Birliği” (Wahlpartei der Unabhängigen – WdU) da politika sahnesindeydi.

9 Ekim 1949’da yapılan ikinci genel seçimin en belirğin özelliği, faşistlere seçimlere katılma haklarının geri verilmesiydi.

Diğer bir yenilik, SPÖ’den ayrılan Erwin Scharf’ın “Sosyalist İşçi Partisi”ni (SAP) kurarak, seçime KPÖ ile ittifak halinde katılmasıydı.

Bu seçimlerde parlamentoya ÖVP 77, SPÖ 67, WdU 16 ve KPÖ 5 temsilci gönderdi. Yeni hükümet, tekrar ÖVP’den Leopold Figl’ın başkanlığında, SPÖ ile birlikte “büyük koalisyon” şeklinde kuruldu.

İşgal döneminin son (üçüncü) seçimi, 28 Ekim 1953’te gerçekleşti. SPÖ, oy ve milletvekili sayısını artırırken; ÖVP, KPÖ ve WdU oy kaybı yaşadı. Fakat oy kaybına rağmen, birinci parti yine ÖVP idi.

Milletvekili dağılımı şöyle gerçekleşti: ÖVP 74 (-3), SPÖ 73 (+6), WdU 14 (-2) ve KPÖ 4 (-1). “ÖVP-SPÖ büyük koalisyonu geleneği” sürdü. Başbakan ÖVP’den Julius Raab olurken, yardımcılığını SPÖ’den Adolf Schärf üstlendi.

1954’te yapılan Berlin Konferansı’yla, Avusturya ilk kez eşit koşullarda, işgal güçleri ile masaya oturdu. Dört işgalci devletin Almanya konusundaki tereddütleri, Avusturya ile bir barış antlaşması imzalanmasını bir süre daha sürüncemede bıraktı.

Ama sonunda, Moskova’da yapılan ikili görüşelerde, SSCB, süresiz olarak tarafsız kalması koşuluyla, askerini geri çekmeyi ve Avusturya’nın egemenliğini tanımayı kabul etti. Avusturya’nın “egemenliğin yeniden kazanması” anlamında asıl anlaşma, 15 Mayıs 1955’te Viyana’da imzalanan “Avusturya Devlet Antlaşması” oldu.

Antlaşma çerçevesinde dörtlü işgal kuvvetleri; “egemen, bağımsız ve demokratik bir devlet” ilan edilen Avusturya’nın, 1938 öncesi sınırlarını tanımış oldu.

- Almanya ile yeniden birleşme ve Habsburg hanedanının geri getirilmesi yasaktı.

- “Tarafsızlık”, anayasa hükmüydü. Avusturya, hiçbir devletle birlik kuramayacak ve herhangi bir siyasi bloka dahil olamayacaktı!

- Anlaşmada Kärnten, Steiermark ve Burgenland’daki Sloven ile Hırvat azınlıkların haklarının güvence altına alınması da yer aldı.

Anlaşma, 26 Ekim 1955’de parlamentoda gündeme alındığında, “tarafsızlık” maddesine sadece “Avusturya Hürriyet Partisi”nin (Freiheitlichen Partei Österreichs-FPÖ) önceli “Bağımsızlar Birliği-WdU” karşı çıktı.

Bu madde ve anlaşmanın tamamı, KPÖ’nün aktif rolü eşliğinde, ÖVP ve SPÖ tarafından da onaylandı. İşgal kuvvetleri ülkeden çekildi. Avusturya’nın, “dörtlü işgal” altında tutulması, tam 10 yıl sürmüştü.

 

FPÖ sahnede ve parlamentodaki parti sayısı üçe düşüyor

13 Mayıs 1956’da yapılan seçimlerde, FPÖ ilk kez WdU’nun yerini alarak, seçmen karşısına çıktı. FPÖ, WdU’nun oy oranında ve milletvekili sayısında büyük bir kayba neden oldu. İşte sonuçlar:

- ÖVP 82, SPÖ 74, FPÖ 6 ve KPÖ 3.

- ÖVP ve SPÖ’nün koalisyonu devam etti.

10 Mayıs 1959 seçimlerinde, parlamentodaki parti sayısı (ÖVP, SPÖ ve FPÖ olmak üzere) üçe düştü. KPÖ, 14 yıl sonra parlamento dışında kalmıştı. Genellikle, ÖVP ile SPÖ koalisyon hükümetleri kuruyor, FPÖ ise parlamentodaki tek muhalefet partisi rolünü oynuyordu. Değişim, 1960’ların sonuna doğru yaşanacaktı.

........................................................................

Dosyamızın sonraki, yani üçüncü bölümünde, “FPÖ nereden koşuyor?” sorusunun yanıtını arayacağız.(virgül.at)

 

⇒Avusturya Siyasi Partiler Tarihi 1

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 111 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Das macht der 12-Stunden-Tag: Stress, Unfälle und Gesundheitsschäden Das macht der 12-Stunden-Tag: Stress, Unfälle und Gesundheitsschäden 60 Stunden die Woche, 12 Stunden am Tag – so kann bald eine Arbeitswoche aussehe..
Nachhilfe: Druck auf Familien stark gestiegen Nachhilfe: Druck auf Familien stark gestiegen Bis zu 97 Millionen Euro für private Nachhilfe – und um 17 Prozent mehr Kinder a..
12-Stunden-Tag: Ein Faktencheck 12-Stunden-Tag: Ein Faktencheck Das Regierungsprogramm 2017–2022 nimmt sich das Thema Arbeitszeit vor. Sie soll ..
Zwölfstundentag: Wer profitiert? Wer verliert? Zwölfstundentag: Wer profitiert? Wer verliert? Die Ausweitung der Höchstgrenze bei der täglichen Arbeitszeit auf zwölf Stunden ..
  Avusturya HABERLERİ
FPÖ: Avusturya'da Erdoğan'a oy verenler Türkiye'ye gitseler daha iyi olur FPÖ: Avusturya'da Erdoğan'a oy verenler Türkiye'ye gitseler daha iyi olur Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) sözcüsü, Avusturya’da yaşayıp Erdoğan’a oy vere..
Viyana, Türkiye’yi AB’ye Üye Olabilecek Aday Olarak Görmüyor Viyana, Türkiye’yi AB’ye Üye Olabilecek Aday Olarak Görmüyor Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyetiyle..
Avusturya Basınında Türkiye Seçimleri Avusturya Basınında Türkiye Seçimleri ''Erdoğan’ın babası çok sert bir kişiydi , küçük Erdoğan’ı ayaklarından asarak ..
Avusturya'nın Nüfusu Doğal Artış Göstermiyor Avusturya'nın Nüfusu Doğal Artış Göstermiyor Avusturya Bilimler Akademisi'nin yaptığı araştırmaya göre, Avrupa'nın nüfus artı..
  Viyana HABERLERİ
AKP'liler Viyana Sokaklarında AKP'liler Viyana Sokaklarında Türkiye seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, seçimleri birinci parti ola..
Yazar Hüseyin Şimşek, Almanca Olan İlk Romanını Tanıttı! Yazar Hüseyin Şimşek, Almanca Olan İlk Romanını Tanıttı! Yazar Hüseyin A. Şimşek’in Almanca’da yayımlanan üçüncü kitabı, “Das Mädchen wol..
Donauinselfest Cumartesi 80 Bin Kişiyi Gördü Donauinselfest Cumartesi 80 Bin Kişiyi Gördü Avusturya'da her yıl düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük açık hava festivallerinde..
AK: Uzun Çalışmak Hasta Ediyor AK: Uzun Çalışmak Hasta Ediyor Avusturya İşçi Odaları Birliği Başkanı yaptığı açıklamada, gün içerisinde uzun ç..
  Almanya HABERLERİ
Türkiye Sol Partili AGİT gözlemcisinin girişine izin vermedi Türkiye Sol Partili AGİT gözlemcisinin girişine izin vermedi Türkiye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcisi Sol Part..
AUDI Yönetim Kurulu Başkanı Tutuklandı AUDI Yönetim Kurulu Başkanı Tutuklandı Dizel araçların gaz salınımlarını düşük göstermek için manipülatif yazılım yükle..
Berlin'de  bıçaklı saldırı! Berlin'de bıçaklı saldırı! Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan tren garında sabah saatlerinde bıçaklı sa..
Göç Dairesi Başkanı görevden alındı Göç Dairesi Başkanı görevden alındı Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Bremen'deki rüşvet skandalından dolayı b..
  Türkiye HABERLERİ
Diğer adaylar 100 miting yaptı, ben 100 tweet atabildim Diğer adaylar 100 miting yaptı, ben 100 tweet atabildim Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirt..
İnce : Seçim sonuçlarını kabul ediyorum İnce : Seçim sonuçlarını kabul ediyorum CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce açıklama yaptı.
Parlamentoya giren ünlü yüzler Parlamentoya giren ünlü yüzler Resmi olmayan kesin sonuçlara göre TBMM'de partilerin milletvekilli dağılımı bel..
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk lideri Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk lideri Erdoğan Türkiye Pazar günü 13'üncü cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekillerini seçme..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Einstein ırkçı ve yabancı düşmanı mı? Einstein ırkçı ve yabancı düşmanı mı? Alman fizikçi Albert Einstein'ın ırkçı ve yabancı düşmanı görüşlerini yazdığı se..
Çocuk kitabı yazarlarından tatil için öneriler Çocuk kitabı yazarlarından tatil için öneriler 3 aylık yaz tatili başladı. Tatili daha verimli geçirebilmeleri için çocuklara, ..
Diriliş Ertuğrul bitiyor, Diriliş Osman başlıyor Diriliş Ertuğrul bitiyor, Diriliş Osman başlıyor Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul'un ar..
Kendine aşık adam! Kendine aşık adam! Narsistik kişilik bozukluğuna adını veren, Mitolojik karakter Narcissus’dur, Ken..
  Fransa HABERLERİ
 İşçiler Sarayın Gazını Kesti İşçiler Sarayın Gazını Kesti Fransa'da özelleştirilmelere karşı çıkan işçiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'..
Paris'te banliyö treninde doğdu, 25 yıl bedava seyahat edecek Paris'te banliyö treninde doğdu, 25 yıl bedava seyahat edecek Fransa'nın başkenti Paris ve çevresinde tren ulaşımını düzenleyen RATP şirketi, ..
Paris'te ‘AKP Mühürlü Oy Pusulası Skandalı’ Asılsız Çıktı Paris'te ‘AKP Mühürlü Oy Pusulası Skandalı’ Asılsız Çıktı Bir seçmenin Paris Başkonsolosluğu'nda oy kullanırken, kendisine "AK Parti üzeri..
Paris’de Mühürsüz Oy Pusulası Paris’de Mühürsüz Oy Pusulası Fransa-Paris Başkonsolosluğu'nda oy kullanmak isteyen vatandaşa, üzerine AKP müh..
  Belçika HABERLERİ
İki oy birden kullanan AKP'li gözaltına alındı İki oy birden kullanan AKP'li gözaltına alındı AKP'li bir seçmen, kullandığı iki ayrı oyun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmı..
Belçika'yı karıştıran Gubetciler konuştu: Yine olsa oynarız Belçika'yı karıştıran Gubetciler konuştu: Yine olsa oynarız Avrupa’nın en işlek otobanı E17’yi kapatıp ‘misket’ oynayan Türkiye göçmenlerine..
Belçika'da silahlı bir saldırgan iki polis ve bir sivili öldürdü Belçika'da silahlı bir saldırgan iki polis ve bir sivili öldürdü Belçika'nın Liege kentinde polisin silahını alan bir saldırgan iki polisle yolda..
Belçika Yeşiller Partisi’nden 18 yaşında Down sendromlu aday Belçika Yeşiller Partisi’nden 18 yaşında Down sendromlu aday Belçika'da sonbaharda yapılacak yerel seçimlerde, Yeşiller Partisi (Groen), Brug..
  Hollanda HABERLERİ
Avusturya'dan Sonra Hollanda'dan da Tepki Geldi Avusturya'dan Sonra Hollanda'dan da Tepki Geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimler öncesi Avusturya, Belçika ve Hol..
Hollanda Ulusal Güvenlik Koordinatörü'nden Hz. Muhammed karikatür yarışmasına izin Hollanda Ulusal Güvenlik Koordinatörü'nden Hz. Muhammed karikatür yarışmasına izin Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü (NCTV) Dick Schoof, aş..
Dökülen Kahve, Avrupa İle Asya'dan Nasıl Görülüyor? Dökülen Kahve, Avrupa İle Asya'dan Nasıl Görülüyor? Neden Asya ve Afrika'daki birçok yoksul ülke liderinin adını biliyoruz da, Holla..
Rotterdam Başkonsolosluğunda Biber Gazı ve Darp İddiası Rotterdam Başkonsolosluğunda Biber Gazı ve Darp İddiası Hollanda'nın Lahey kentinde yaşayan Erdal Akbaba, Türkiye'nin Rotterdam Başkonso..
  İngiltere HABERLERİ
İngiltere'de Sandık Başına Gitti İngiltere'de Sandık Başına Gitti İngiltere’de yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlar, cumhurbaşkanı ve milletvekilli..
  İsviçre HABERLERİ
Erdoğan Altınları İsviçre'ye Götürdü İddiası! Erdoğan Altınları İsviçre'ye Götürdü İddiası! Basel merkezli haber kuruluşu BZBasel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AB..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
40 Bin Civciv Yandı 40 Bin Civciv Yandı Aşağı Avusturya (NÖ) Eyaleti Neunkirchen kentinde bulunan tavuk çiftliğinde çıka..
Viyana'ya Atlı Polis Projesi Başladı Viyana'ya Atlı Polis Projesi Başladı Avusturya hükümet ortağı aşırı sağ parti FPÖ'nün protesto yürüyüşleri için öne s..
  Avrupa HABERLERİ
Erdoğan'ın seçim zaferine Almanya ve Avrupa'dan tepkiler Erdoğan'ın seçim zaferine Almanya ve Avrupa'dan tepkiler Seçim sonuçları Alman ve Avrupalı siyasilerin gündeminde. Yeşiller partili Cem Ö..
24 Haziran seçimleri için yurt dışında sandıklar kapandı 24 Haziran seçimleri için yurt dışında sandıklar kapandı 24 Haziran seçimleri için yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemleri Sal..
İsveç'te Sandık Başına Gitti İsveç'te Sandık Başına Gitti 24 Haziran günü yapılacak seçimler için İsveç’te bulunan seçmenler bugün saat 09..
BM Genel Kurulu'ndan Filistinlilere uluslararası koruma talebi BM Genel Kurulu'ndan Filistinlilere uluslararası koruma talebi Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması için çağrı yapılan karar tasarısı,..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
GÜNLÜK BURÇ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 24 7 3 75 33 75 +42
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 78 36 72 +42
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 62 34 72 +28
4 Beşiktaş 34 21 5 8 69 30 71 +39
5 Trabzonspor 34 15 9 10 63 51 55 +12
6 Göztepe 34 13 11 10 49 50 49 -1
7 Sivasspor 34 14 13 7 45 53 49 -8
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 57 58 46 -1
9 Kayserispor 34 12 14 8 44 55 44 -11
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 38 45 43 -7
11 Akhisarspor 34 11 14 9 44 53 42 -9
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 55 59 40 -4
13 Bursaspor 34 11 17 6 43 48 39 -5
14 Antalyaspor 34 10 16 8 40 59 38 -19
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 38 42 36 -4
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 49 60 33 -11
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 37 54 33 -17
18 Karabükspor 34 3 28 3 20 86 12 -66
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 34 20 5 9 68 38 69 +30
2 MKE Ankaragücü 34 18 7 9 55 34 63 +21
3 Boluspor 34 18 10 6 53 30 60 +23
4 Ümraniyespor 34 17 9 8 49 35 59 +14
5 BB Erzurumspor 34 14 9 11 56 44 53 +12
6 Gazişehir Gaziantep FK 34 15 11 8 57 38 53 +19
7 Altınordu 34 15 11 8 55 45 53 +10
8 Balıkesirspor Baltok 34 16 11 7 56 46 52 +10
9 İstanbulspor 34 14 12 8 45 39 50 +6
10 Elazığspor 34 13 12 9 53 44 48 +9
11 Giresunspor 34 13 13 8 50 44 47 +6
12 Adanaspor 34 12 15 7 41 56 43 -15
13 Eskişehirspor 34 12 14 8 63 56 41 +7
14 Adana Demirspor 34 11 15 8 44 47 41 -3
15 Denizlispor 34 10 16 8 43 47 38 -4
16 Samsunspor 34 7 12 15 32 46 36 -14
17 Manisaspor 34 7 24 3 31 80 15 -49
18 Gaziantepspor 34 2 28 4 18 100 1 -82
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 34 23 4 7 63 15 76 +48
2 Menemen Belediyespor 34 22 4 8 68 26 74 +42
3 Afjet Afyonspor 34 21 6 7 62 31 70 +31
4 Sivas Belediyespor 34 19 5 10 57 29 67 +28
5 Keçiörengücü 34 19 8 7 77 41 64 +36
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 7 11 58 32 59 +26
7 İnegölspor 34 17 9 8 53 41 59 +12
8 Sarıyer 34 13 16 5 44 45 44 -1
9 Tokatspor 34 11 13 10 37 45 43 -8
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 14 9 44 47 42 -3
11 Kastamonuspor 1966 34 12 18 4 46 49 40 -3
12 Eyüpspor 34 11 17 6 52 62 39 -10
13 Tuzlaspor 34 10 16 8 42 51 38 -9
14 Bodrumspor 34 10 16 8 39 53 38 -14
15 Amed Sportif 34 10 14 10 37 41 37 -4
16 Bucaspor 34 10 15 9 51 60 36 -9
17 Kocaeli Birlikspor 34 4 26 4 30 78 13 -48
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 32 1 19 133 17 -114
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 34 23 5 6 60 27 75 +33
2 Bayburt Grup Özel İdare 34 17 6 11 51 33 62 +18
3 Kemerspor 2003 34 15 7 12 62 44 57 +18
4 Bayrampaşa 34 16 9 9 43 34 57 +9
5 Düzcespor 34 14 7 13 41 34 55 +7
6 Ofspor 34 16 11 7 41 27 55 +14
7 Halide Edip Adıvar SK 34 13 9 12 45 33 51 +12
8 Erbaaspor 34 13 12 9 46 41 48 +5
9 Batman Petrolspor 34 12 10 12 43 36 48 +7
10 Yeni Altındağ Bld. 34 11 14 9 42 44 42 -2
11 Çatalcaspor 34 10 13 11 33 37 41 -4
12 Kozan Belediyespor 34 11 17 6 42 52 39 -10
13 Yomraspor 34 9 15 10 23 42 37 -19
14 Erzin Belediyespor 34 10 18 6 35 53 36 -18
15 Bergama Belediyespor 34 8 16 10 35 54 34 -19
16 12 Bingölspor 34 7 14 13 28 42 34 -14
17 Orhangazi Belediyespor 34 6 15 13 34 52 31 -18
18 Çanakkale Dardanel SK 34 5 18 11 35 54 26 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 21:45 İstanbul Başakşehir 1 - 0 Bursaspor
12.08.2017 20:00 Teleset M. Akhisarspor 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
12.08.2017 21:50 Aytemiz Alanyaspor 1 - 3 Kasımpaşa
12.08.2017 20:00 Gençlerbirliği 1 - 1 Kardemir Karabükspor
12.08.2017 21:45 Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe
13.08.2017 21:45 Beşiktaş 2 - 0 Antalyaspor
13.08.2017 20:00 Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 1 Osmanlispor FK
13.08.2017 20:00 Trabzonspor 2 - 1 Atiker Konyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 20:00 Ankaragücü 0 - 0 Erzurum BB
12.08.2017 21:00 İstanbulspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.08.2017 21:45 Adanaspor 3 - 0 Denizlispor
12.08.2017 19:05 Ç.Rizespor 4 - 1 Manisaspor
13.08.2017 19:30 Boluspor 2 - 2 Giresunspor
13.08.2017 21:45 Gaziantepspor 0 - 3 Umraniyespor
13.08.2017 19:30 Samsunspor 0 - 0 Gaziantep Bykşhr Bld.
13.08.2017 21:45 Balıkesirspor 2 - 2 Adana D.Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
09.09.2017 16:30 Kocaeli Birlik Spor 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
09.09.2017 16:30 İnegölspor 2 - 1 Bodrumspor
10.09.2017 16:00 Keçiörengücü 4 - 1 Hatayspor
10.09.2017 16:30 Sancaktepespor 3 - 0 Tuzlaspor
10.09.2017 16:30 Eyüpspor 1 - 4 Bucaspor
10.09.2017 15:30 Amed Sportif 1 - 1 4 Eylül Bld.
10.09.2017 19:00 Afjet Afyonspor 3 - 1 Mersin İ.Y.
10.09.2017 16:00 Kastamonuspor 0 - 2 Tokatspor
10.09.2017 16:30 Sarıyer 1 - 3 Menemen Bld.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
23.09.2017 15:30 Erbaaspor 1 - 0 12 Bingolspor
23.09.2017 16:00 Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 - 0 Erzin Belediyespor
23.09.2017 15:00 Batman Pet. 2 - 0 Orhangazispor
23.09.2017 16:00 Halide Edip Adivar Spor 2 - 0 Ofspor
23.09.2017 16:00 Catalcaspor 1 - 3 Tekirova Bld.
23.09.2017 15:00 Bayburt Genclikspor 2 - 3 Yeni Altindag Belediyespor
23.09.2017 16:00 Bergama Belediyespor 4 - 2 Dardanelspor
24.09.2017 16:00 Bayrampaşa 2 - 1 Yomraspor
24.09.2017 15:30 Kozan Belediyespor 3 - 2 Duzcespor
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı