HABER AKIŞI

Avusturya Siyasi Partiler Tarihi (Dosya 2)

 Tarih: 22-05-2018 18:16:23
“Avusturya’nın Siyasal Partiler Tarihi” adlı bu inceleme dosyamızın birinci bölümünde, cumhuriyet idaresinden önce ve cumhuriyetin kuruluş sürecinde sahneye çıkan ilk dört partinin hikâyesini anlatmıştık. İki ayrı cumhuriyet projesi olduğuna değinmiş; SDAP, CSP ve GDVP’nin, ayrıntılarda farklılıklar gösterseler de bugünkü federal cumhuriyeti, komünistlerin (KPDÖ) ise “sovyetik/sosyalist cumhuriyet” talep ettiklerini irdelemiştik.

HÜSEYİN A. ŞİMŞEK

Dosyamızın bu ikinci bölümünde; Austro-faşizm döneminin uygulamaları, 1938’da Almanya’nın ülkeyi işgali ve İkinci Cumhuriyet’in kuruluşuyla yeni isimlerle sahneye dönen partileri mercek altına alacağız.

1934’e kadar, (komünistler parlamento dışından olmak üzere) bu dört parti etkili olmuştu.

Bu tarihten itibaren ise, CSP-Dollfuß’un liderliğinde Austro-Faşist bir diktatörlük inşa edilmiş ve faşistleri bir blokta toplayan “Vatan Cephesi” bileşenleri dışında kalan bütün partiler, siyasal partiler yasaklanıp kapatılmıştı.

 

CSP-Dollfuß liderliğinde Austro-faşist hükümet: 1934-38

CSP-Dollfuß liderliğindeki Austro-faşistler, dışarıda önce İngiltere ve Fransa’nın desteğini almayı planladılar.

Ancak, kısa sürede onların etkili olamayacağını karar verip faşist İtalya’ya yanaştılar.

Mussolini, “Avusturya'nın bu kendine özgü ve bağımsız hareket eden faşizmi“ni 1937’ye kadar destekledi.

Ancak İtalya, Etiyopya'nın işgali için Nazi Almanya'dan yardım istemek zorunda kalınca hesap değişti: 1937’de, “Berlin-Roma Mihver İttifakı“ imzalandı ve bu tarihten itibaren Dollfuß Hükümeti, uluslararası alanda hızla yalnızlaştı.

Uuluslararası alanda hızla yalnızlaşan Dollfuß Hükümeti, kendi bileşenleri dışındaki partileri yasaklamıştı ama yine de içerde her türlü “tehlike”yi bertaraf etmiş değildi. 1933’ten beri Almanya’da iktidarda olan Hitler’in liderliğinde NSDAP, Avusturya’yı Almanya’nın bir eyaleti sayıyordu ve burada da örgütlenmişti.

Diğer partilerden sonra, Austro-faşist hükümet, Avusturya Nazileri’ni de tasfiye etmek, yasaklamak arzusundaydı.

Bunun üzerine, Avusturya Nazileri, avlanmadan avlamak için 25 Temmuz 1934’de harekete geçtiler ve Dollfuß’a karşı bir darbe girişiminde bulundular. Başbakanlık binasını ele geçirip, Dollfuss’u öldürdüler.

Ancak bu kadarı, Nazilerin Avusturya’da da iktidar koltuğuna oturmalarına yetmedi. Austro-faşist rejim, “Nazi kalkışması”nı bastırdı ve eylemin elebaşlarını asarak cezalandırdı. Avusturya Nazileri’nin birçok ileri geleni ise Almanya'ya kaçtı.

Dollfuß, bir darbeyle öldürülünce, Austro-faşist hükümetin başına Kurt Schuschnigg geçti.

NSDAP’nın Avusturya’da örgütlenmesi ve çalışması üzerindeki yasak devam etti. Naziler, darbe girişimlerine 1938’e kadar devam ettiler. Hükümet binalarına karşı çok sayıda saldırı düzenlediler.

1934-38 arasındaki bu saldırılarda yaklaşık 800 kişinin öldürüldüğü belirtilir.

 

Avusturya’da Nazilerin iktidar dönemi: 1938-45

Austro-faşist hükümetin yeni lideri Schuschnigg, dönemin genelkurmay başkanı ve kurmaylarına, Almanya’nın saldırısına karşı bir savunma planı hazırlatıyordu ama, aynı zaman diliminde Nazi Almanya’nın baskısıyla birçok geri adım da atmak zorunda kalıyordu.

Öyle ki Hitler’in yoğunlaşan baskıları, Schuschnigg’e, Genelkurmay Başkanı Alfred Jansa'yı görevden uzaklaştırtmıştı.

Burada, önemli bir noktayı hatırlatmakta fayda var: 1934'ten beri ağır baskı ve yasak altında olmalarına rağmen, Avusturya komünistleri ve sosyal demokratları, Nazi Almanya’ya ve Avusturya’daki NSDAP’e karşı, hükümete destek vereceklerini açıklamışlardı.

Günden güne köşeye sıkışan Schuschnigg, Şubat 1938’de Bayern’de Hitler’le bir görüşme gerçekleştirdi. Hitler, Avusturya’ya askeri müdahale tehtidi savurdu. Açık bir dille, iktidarın “Avusturya Nazileri“ne devredilmesini istedi.

Schuschnigg ülkeye döner dönmez, Naziler üstündeki yasağı kaldırdı, tutuklu Nazileri serbest bıraktı ve dahası Nazilere hükümette görev verdi. (Nazilerden Arthur Seyß-Inquart'ı İçişleri Bakanı, Edmund Glaise-Horstenau'yu ise Devlet Bakanı yaptı.)

Schuschnigg, atadığı Nazi bakanların hükümetin bütününü ele geçirmede kararlı olduğunu görünce, 13 Mart 1938 günü “Avusturya’nın bağımsızlığı için” bir referandum yapılacağını açıkladı.

Austro-faşistler, Nazilere karşı “kitle desteği” silahını kullanmayı planlamıştı. Almanya’nın tepkisi, çok sert oldu. Hitler, referandumun ertelenmesi ve Schuschnigg’in de derhal görevden çekilmesini, bütün yetkilerini Nazilere devretmesini istedi.

Schuschnigg, başbakanlıktan istifa etti ve yaptığı radyo konuşmasında, değişen şartları kabul ettiğini ve kan dökülmesini engelleyebilmek için Nazilerin hükümeti kontrol etmelerine izin verdiğini söyledi. Naziler, eski hükümet ileri gelenlerini tutuklattı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Wilhelm Miklas, önce ayak diretmesine rağmen Nazi Arthur Seyß-Inquart'ı, 11 Mart günü başbakan atadı.

Schuschnigg’in ilan ettiği referandum gününden bir gün önce, 12 Mart 1938’de Alman 8. Ordusu Almanya-Avusturya sınırını geçti. Hükümeti, Nazilerin denetimine geçmiş Avusturya‘nın ordusu herhangi bir direniş göstermedi. Engellenen referandum ise, 10 Nisan 1938 günü Nazilerin işgali altında yapıldı ve oyların yüzde 99,7’si “Almanya ile birleşme”den yana çıktı.

Göring: "Biz bile bu kadar sempatiyle karşılanacağımızı tahmin etmiyorduk."

Avusturya içinde ilerlemesi bir zafer yürüyüşüne dönüşen Hitler’i, Heldenplatz'ta 200 bin Avusturyalı dinledi. Nazi Başbakan Arthur Seyß-Inquart, 13 Mart’ta Cumhurbaşkanı olup bu sıfatla “ilhak kanunu“nu imzaladı ve Avusturya Cumhuriyeti tarihe karışarak Almanya’nın bir eyaleti haline geldi.

Austro-faşist hükümet, dört yıl “direnmiş” ama sonunda ülke iktidarını, “büyük faşist” komşuya kaptırmıştı.

Austro-faşistler; komünist, sosyalist, sosyal demokrat vb muhalif parti, sendika ve kitle örgütlerini yasaklamıştı. Naziler, bu yasak kapsamına, Austro-faşistleri aldı.

 

“Dörtlü İşgal” dönemi ve İkinci Cumhuriyet’te partiler: 1945-1955

Avusturya, dünya çapında sonuçlar doğuran İkinci Dünya Savaş’nda da yenilen tarafta yer aldı. Kızıl Ordu, 15 Nisan 1945’de Viyana’ya girdi. Hemen ardından ABD, İngiliz, Fransız güçleri de ülkeye yerleşti.

Kurulacak olan yeni hükümetin faaliyetleri, Viyana’da kurulan “Müttefik İşgal Komisyonu” tarafından yönlendirilecekti.

1934-1945 arasında yasaklanan siyasal partiler, yeniden örgütlenme olanaklarına kavuştu.

- Savaş öncesinin SDAP’ı, 14 Nisan 1945’te Avusturya Sosyal Demokrasi Partisi - SPÖ olarak kuruldu.

- CSP’nin yerini, 17 Nisan 1945’te Avusturya Halk Partisi - ÖVP aldı.

- Yer altına çekilerek, direniş hareketi örgütleyen ve yürüten KPDÖ ise, Avusturya Komunist Partisi - KPÖ adıyla siyaset yapmaya devam edecekti.

Yeni dönemin ilk Geçici Koalisyon Hükümeti, SPÖ’den Karl Renner’nin liderliğinde, 27 Nisan 1945’te kuruldu ve “Avusturya Demokratik Cumhuriyeti”ni ilan etti. Geçici Koalisyon Hükümeti’nde; 10 SPÖ’lü, 9 ÖVP’li ve 7 tane de KPÖ’lü bakan görev aldı.

İşgal devletlerinden ABD, İngiltere ve Fransa, bu hükümeti sonbahara kadar tanımaya yanaşmadı. Gerekçeleri, koalisyon hükümetinde KPÖ’nin de yer almasıydı. Üç işgalci devlet karşı çıksa da Geçici Koalisyon Hükümeti, eyaletlerden gelen bütün temsilcilerce onaylandı.

Ardından, Kasım 1945’te, bir genel seçim yapıldı. Bu ilk seçimlerde, Austro-faşistlere ve Nazilere seçme ve seçilme hakkı tanınmamıştı. Şu sonuçlar alındı: ÖVP 85, SPÖ 76 ve KPÖ 4 temsilci.

- SPÖ’den Karl Renner, cumhurbaşkanı seçildi.

- ÖVP’den Leopold Figl, yeni koalisyon hükümetinin başbakanı oldu.

- Hükümet, “Birinci Cumhuriyet”in 1920 Anayasası’nı yeniden yürürlüğe koydu.

- Avusturya Parlamentosu, ülkenin sürekli “tarafsız” kalacağını deklere eden bir yasa da çıkardı.

Savaştan sonraki 10 yıl, oldukça zorluklar ve sıkıntılarla geçecekti. Her şeyden önce, ülke “dörtlü işgal” altındaydı. Yanı sıra, bir ekonomik kargaşa içinde kalmıştı. ABD, bu koşulları değerlendirip ülke ekonomisinde ağırlığını arttırmak için, 1948 sonrasında “Marshall Planı”nı başlattı.

Buna karşılık 1953’te SSCB, İngiltere ve Fransa, işgalin mali yükünü üstlendi. “Yardım eden kurumlar” arasına, BM’ye bağlı “Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi” de girmişti.

ÖVP, SPÖ ve KPÖ’nün yanı sıra, “Bağımsızlar Birliği” (Wahlpartei der Unabhängigen – WdU) da politika sahnesindeydi.

9 Ekim 1949’da yapılan ikinci genel seçimin en belirğin özelliği, faşistlere seçimlere katılma haklarının geri verilmesiydi.

Diğer bir yenilik, SPÖ’den ayrılan Erwin Scharf’ın “Sosyalist İşçi Partisi”ni (SAP) kurarak, seçime KPÖ ile ittifak halinde katılmasıydı.

Bu seçimlerde parlamentoya ÖVP 77, SPÖ 67, WdU 16 ve KPÖ 5 temsilci gönderdi. Yeni hükümet, tekrar ÖVP’den Leopold Figl’ın başkanlığında, SPÖ ile birlikte “büyük koalisyon” şeklinde kuruldu.

İşgal döneminin son (üçüncü) seçimi, 28 Ekim 1953’te gerçekleşti. SPÖ, oy ve milletvekili sayısını artırırken; ÖVP, KPÖ ve WdU oy kaybı yaşadı. Fakat oy kaybına rağmen, birinci parti yine ÖVP idi.

Milletvekili dağılımı şöyle gerçekleşti: ÖVP 74 (-3), SPÖ 73 (+6), WdU 14 (-2) ve KPÖ 4 (-1). “ÖVP-SPÖ büyük koalisyonu geleneği” sürdü. Başbakan ÖVP’den Julius Raab olurken, yardımcılığını SPÖ’den Adolf Schärf üstlendi.

1954’te yapılan Berlin Konferansı’yla, Avusturya ilk kez eşit koşullarda, işgal güçleri ile masaya oturdu. Dört işgalci devletin Almanya konusundaki tereddütleri, Avusturya ile bir barış antlaşması imzalanmasını bir süre daha sürüncemede bıraktı.

Ama sonunda, Moskova’da yapılan ikili görüşelerde, SSCB, süresiz olarak tarafsız kalması koşuluyla, askerini geri çekmeyi ve Avusturya’nın egemenliğini tanımayı kabul etti. Avusturya’nın “egemenliğin yeniden kazanması” anlamında asıl anlaşma, 15 Mayıs 1955’te Viyana’da imzalanan “Avusturya Devlet Antlaşması” oldu.

Antlaşma çerçevesinde dörtlü işgal kuvvetleri; “egemen, bağımsız ve demokratik bir devlet” ilan edilen Avusturya’nın, 1938 öncesi sınırlarını tanımış oldu.

- Almanya ile yeniden birleşme ve Habsburg hanedanının geri getirilmesi yasaktı.

- “Tarafsızlık”, anayasa hükmüydü. Avusturya, hiçbir devletle birlik kuramayacak ve herhangi bir siyasi bloka dahil olamayacaktı!

- Anlaşmada Kärnten, Steiermark ve Burgenland’daki Sloven ile Hırvat azınlıkların haklarının güvence altına alınması da yer aldı.

Anlaşma, 26 Ekim 1955’de parlamentoda gündeme alındığında, “tarafsızlık” maddesine sadece “Avusturya Hürriyet Partisi”nin (Freiheitlichen Partei Österreichs-FPÖ) önceli “Bağımsızlar Birliği-WdU” karşı çıktı.

Bu madde ve anlaşmanın tamamı, KPÖ’nün aktif rolü eşliğinde, ÖVP ve SPÖ tarafından da onaylandı. İşgal kuvvetleri ülkeden çekildi. Avusturya’nın, “dörtlü işgal” altında tutulması, tam 10 yıl sürmüştü.

 

FPÖ sahnede ve parlamentodaki parti sayısı üçe düşüyor

13 Mayıs 1956’da yapılan seçimlerde, FPÖ ilk kez WdU’nun yerini alarak, seçmen karşısına çıktı. FPÖ, WdU’nun oy oranında ve milletvekili sayısında büyük bir kayba neden oldu. İşte sonuçlar:

- ÖVP 82, SPÖ 74, FPÖ 6 ve KPÖ 3.

- ÖVP ve SPÖ’nün koalisyonu devam etti.

10 Mayıs 1959 seçimlerinde, parlamentodaki parti sayısı (ÖVP, SPÖ ve FPÖ olmak üzere) üçe düştü. KPÖ, 14 yıl sonra parlamento dışında kalmıştı. Genellikle, ÖVP ile SPÖ koalisyon hükümetleri kuruyor, FPÖ ise parlamentodaki tek muhalefet partisi rolünü oynuyordu. Değişim, 1960’ların sonuna doğru yaşanacaktı.

........................................................................

Dosyamızın sonraki, yani üçüncü bölümünde, “FPÖ nereden koşuyor?” sorusunun yanıtını arayacağız.(virgül.at)

 

⇒Avusturya Siyasi Partiler Tarihi 1

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 377 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Integration: 4 große Probleme an unseren Schulen Integration: 4 große Probleme an unseren Schulen Seit 35 Jahren ist er Pädagoge, sieben davon Direktor einer Brennpunktschule in ..
Mord, Totschlag und kriminelle Ausländer – Eine Analyse des FPÖ-nahen Magazins „Wochenblick“ Mord, Totschlag und kriminelle Ausländer – Eine Analyse des FPÖ-nahen Magazins „Wochenblick“ Fotos von blutigen Messern und Fotomontagen vom finsteren Kaputzenmännern – das ..
Doppelstaatsbürgerschaften: Wie FPÖ und Behörden Türken entrechten Doppelstaatsbürgerschaften: Wie FPÖ und Behörden Türken entrechten Tausende türkischstämmige Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter und deren Kinder un..
Die Mafia machte sich in Österreich breit Die Mafia machte sich in Österreich breit Bei einem Schlag gegen die Clans wurden 37,3 Millionen Euro an Schwarzgeldern si..
  Avusturya HABERLERİ
Babasını ,Kardeşini ve Üvey Annesini Vurdu Babasını ,Kardeşini ve Üvey Annesini Vurdu Avusturya'da çok sayıda şatoları olan aileden, miras yüzünden üç kişi öldürüldü...
Yine Banka Soygunu Yine Banka Soygunu Son günlerde Avusturya’da banka soygunları artı. Az önce emniyetin internet sayf..
Sebastian Kurz: Türkiye'nin tutumu kabul edilemez Sebastian Kurz: Türkiye'nin tutumu kabul edilemez Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'nin tutuklu gazeteci Max Zirngast il..
Aşırı Sağın Bildik Sloganı: Bayrağını Sende Paylaş! Aşırı Sağın Bildik Sloganı: Bayrağını Sende Paylaş! Avusturya'da hükümetten cesaret alarak gelişim gösteren aşırı sağ gruplar, bütün..
  Viyana HABERLERİ
Viyana'da Ocakta Takılı Döner Çalındı Viyana'da Ocakta Takılı Döner Çalındı Başkent Viyana'da bir restoranda, döner ocağında takılı dönerin tamamı çalındı. ..
Viyana'da Yaklaşık 50 Bin Kişi Sokağa İndi Viyana'da Yaklaşık 50 Bin Kişi Sokağa İndi Avusturya Hükümeti karşıtları, soğuk hava koşullarına rağmen, binlerce kişinin k..
Protestocular ''Irkçıların'', Ticaret Odası ''Alışverişin'' Peşinde Protestocular ''Irkçıların'', Ticaret Odası ''Alışverişin'' Peşinde Avusturya'nın başkenti, cumartesi gününe çık yoğun girecek. Bir yandan Noel alış..
ÖVP Açılsın Diyor, Çalışanlar Pazar Günü Çalışmak İstemiyor ÖVP Açılsın Diyor, Çalışanlar Pazar Günü Çalışmak İstemiyor Avusturya Koalisyon hükümetinin büyük ortağı ÖVP, Viyana'da alışveriş yerlerinin..
  Almanya HABERLERİ
Cezaevleri İslamcı radikalleşmeyle başa çıkamıyor Cezaevleri İslamcı radikalleşmeyle başa çıkamıyor Çoğu suçlu düştüğü cezaevinde radikalleşip İslamcı oluyor. İnfaz Memurları Sendi..
Almanya'nın imam çıkmazı Almanya'nın imam çıkmazı Alman hükümeti imamların Almanya'da yetiştirilmesini istiyor. Ancak Müslüman örg..
Kimliklerde “Kadın” Ve “Erkek” Dışında Cinsiyeti Seçmek Artık Mümkün Kimliklerde “Kadın” Ve “Erkek” Dışında Cinsiyeti Seçmek Artık Mümkün Almanya’da doğum belgelerinde cinsiyet seçenekleri arasında “kadın” ve “erkek” h..
Noel Baba kıtlığı Noel Baba kıtlığı Almanya’da iş bulma kurumları Noel’de 500 euroya kadar para kazanma şansı olması..
  Türkiye HABERLERİ
Samsun’un üçte biri icralık Samsun’un üçte biri icralık Nüfus 1 milyon 312 bin, icra sayısı 400 binden fazla: Şehrin üçte biri icralık..
Türkiye'de Gerçekleşen Tren Kazalarında Toplam 405 Kişi Hayatını Kaybetti Türkiye'de Gerçekleşen Tren Kazalarında Toplam 405 Kişi Hayatını Kaybetti Türkiye'de gerçekleşen tren kazalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ya da ..
Ankara’da tren kazası: 4 ölü 43 yaralı Ankara’da tren kazası: 4 ölü 43 yaralı Ankara Valiliği, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile banliyö treni..
Avrupa Konseyi: Türkiye'de tecavüzden hüküm giyenlerin sayısı 2 yılda 23 katına çıktı Avrupa Konseyi: Türkiye'de tecavüzden hüküm giyenlerin sayısı 2 yılda 23 katına çıktı Avrupa Konseyi, kıtadaki cezaevlerinin 2005'ten 2015'a kadar değişimini inceleye..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Romantik ilişkilere dair şaşırtıcı gerçekler Romantik ilişkilere dair şaşırtıcı gerçekler “Zıtlar birbirini çeker' ya da 'evlilik insanı daha mutlu eder' sözlerini sık sı..
Adile Naşit Adile Naşit Hababam Sınıfı'nın elinde okul zili koridorlarda koşturan Hafize Ana'sı.
Etkileyici olmanın yolları Etkileyici olmanın yolları İlk kez karşılaştığınız insanlar, hakkınızda hemen bir yargıya varıp sizden ne k..
Dünyanın en etkileyici hikayesi Dünyanın en etkileyici hikayesi Dünyayı Şekillendiren 100 Hikâye anketinde Homeros'un Odysseia destanı birinci s..
  Fransa HABERLERİ
Strazburg saldırganı ölü ele geçirildi Strazburg saldırganı ölü ele geçirildi Fransa'da 3 kişinin ölümüne neden olan Strazburg saldırganı ölü ele geçirildi...
Strasbourg'da Noel Pazarı yakınında silahlı saldırı: 3 ölü Strasbourg'da Noel Pazarı yakınında silahlı saldırı: 3 ölü Fransa'nın doğusundaki Strasbourg kentinde Noel Pazarı yakınında silahlı saldırı..
Sarı Yelekliler Uzun Yıllara Dayanan Sorunların Sonucu Mu? Sarı Yelekliler Uzun Yıllara Dayanan Sorunların Sonucu Mu? Fransa'da Sarı Yelekliler tarafından düzenlenen hükümet karşıtı gösterileri yatı..
Fransa'da 1700'den fazla gözaltı Fransa'da 1700'den fazla gözaltı Fransa'da akaryakıt zammına tepkiyle başlayan hükümet karşıtı "Sarı Yelekliler" ..
  Belçika HABERLERİ
Belçika’da Hükümet Dağıldı Belçika’da Hükümet Dağıldı Belçika'da Birleşmiş Milletler Göç Paktı üzerinden başlayan tartışma koalisyon h..
Sarı Yelekliler Eylemi Avrupa'ya mı Yayılıyor? Sarı Yelekliler Eylemi Avrupa'ya mı Yayılıyor? Fransa'da haftalardır devam eden Sarı Yelekliler eylemi Belçika'nın ardından Hol..
Belçikalı Türklerin 'ithal eş' sorunu Belçikalı Türklerin 'ithal eş' sorunu Belçikalı Türklerin Türkiyeli Türklerle yaptığı evlilik sayısında hızlı bir düşü..
İşçilerin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin Euro prim yattı İşçilerin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin Euro prim yattı Belçika'da bir çelik fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, yeni haftaya keyifli ba..
  Hollanda HABERLERİ
Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü Nedim Bahçekapılı tutuklama kararı sonrası kayıplara karıştı Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü Nedim Bahçekapılı tutuklama kararı sonrası kayıplara karıştı Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Avrupa İslam Üniversitesi (IUE) Rektörü ..
Hollanda'da 25 yıl sonra DNA testi ile aydınlatılan cinayetin Türk zanlısının 20 yıl hapsi istendi Hollanda'da 25 yıl sonra DNA testi ile aydınlatılan cinayetin Türk zanlısının 20 yıl hapsi istendi Hollanda savcılığı, 1992 yılında Zaandam kentinde 19 yaşındaki Milica van Doorn'..
Türklere Uyum Sınavı Türklere Uyum Sınavı Hollanda'da hükümet ortakları Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ile Demokratlar 66 ..
Hollanda Hükümeti Türk Okullarının Denetimsiz Olacağından Rahatsız Hollanda Hükümeti Türk Okullarının Denetimsiz Olacağından Rahatsız Hollanda Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, Ankara tarafından Türkiye kökenli ..
  İngiltere HABERLERİ
İngiltere Akın İpek'in iadesini reddetti İngiltere Akın İpek'in iadesini reddetti Londra'da bir mahkeme, Türkiye'nin Gülen Cemaati ile ilişlisi olduğu söylenen Ak..
İngiltere'de evsizlerin sayısı artıyor İngiltere'de evsizlerin sayısı artıyor Evsizlik üzerine çalışan Shelter Derneği, İngiltere'de evsiz sayısının geçen yıl..
Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift yasadışı örgüt  üyeliğinden suçlu bulundu Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift yasadışı örgüt üyeliğinden suçlu bulundu Çocuklarına 'Adolf Hitler' ismini veren çift, İngiltere’de terör listesine alına..
21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı 21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı Londra'nın en lüks alışveriş mağazası Harrods'ta 21 milyon dolar harcayan Azeri ..
  İsviçre HABERLERİ
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre, Türkiye'nin internet ve cep telefonlarını izlemek üzere sipariş etmek i..
Acemi askeri taşladılar Acemi askeri taşladılar İsviçre'de bir askeri okulda, komutan tarafından bir acemi askerin taşlanması yö..
Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı İsviçre'de bir tüketici, marketten aldığı ambalajlı bir kilo havucun içinden akı..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Neunkirchen NÖ- Avusturya’da üç aylık bebek iç organlarında oluşan zedelenmeden ..
Avusturya Medyası Kaynaklı Tesisatçı Haberi Yalan Çıktı Avusturya Medyası Kaynaklı Tesisatçı Haberi Yalan Çıktı Heute gazetesinden aldığımız haber yalan çıktı. Dolandırıldığı iddia edilen ail..
Cadılar Bayramında Maskeli Market Soygunu Cadılar Bayramında Maskeli Market Soygunu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde, cadılar bayramını fırsat bilen soyguncu,..
Kaçan Aracı Yakalamaya Çalışırken Beş Polis Yaralandı Kaçan Aracı Yakalamaya Çalışırken Beş Polis Yaralandı Wiener Neustadt (Avusturya) kentinde, polisin yaptığı rutin kontrolünden kaçan a..
  Avrupa HABERLERİ
Sırbistan: Kosova ordusu, “yeni bir provokasyon” dur Sırbistan: Kosova ordusu, “yeni bir provokasyon” dur Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova ulusal ordusunun kurulması yönündeki yasa ..
AB'nin 2019 Bütçesi Onaylandı AB'nin 2019 Bütçesi Onaylandı AB'nin 2019 bütçesi onaylandı. Türkiye’ye yapılacak mali yardımlarda yaklaşık 14..
Lüksemburg toplu taşımanın bedava olduğu ilk ülke oluyor Lüksemburg toplu taşımanın bedava olduğu ilk ülke oluyor Lüksemburg, dünyada toplu taşıma araçlarının tamamen ücretsiz olduğu ilk ülke un..
Ağır Vasıta Şoförlerinin Araçlarda Uyuması Yasaklandı Ağır Vasıta Şoförlerinin Araçlarda Uyuması Yasaklandı Avusturya Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına göre, AB ülkelerinde ağır vasıta ş..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Neden Ali Olunamadı? Neden Ali Olunamadı? Avusturya'da haftalar öncesinden, Türkiye kökenli göçmenlere yapılan, ''ırkçılığ..
Dernekler Cenneti Avusturya (2) Dernekler Cenneti Avusturya (2) Yerleşik hayaller kuran gurbetçiler, göçmen olma yoluna girmiş, yerleşmeyi düşün..
Dernekler Cenneti Avusturya (1) Dernekler Cenneti Avusturya (1) Avusturya'da sadece Türkiye kökenlilerin kurduğu yüzlerce dernek (STK) bulunmakt..
Ukrayna-Rusya geriliminden savaş çıkar mı? Ukrayna-Rusya geriliminden savaş çıkar mı? Karadeniz’i bir içdeniz olan Azak Denizi’ne bağlayan Kerç Boğazı’nı geçmek istey..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Kürtaja İzin Veren Yasa Tasarısı Parlamentodan Geçti Kürtaja İzin Veren Yasa Tasarısı Parlamentodan Geçti İrlanda parlamentosu, kürtaj yasağına ilişkin yıllar süren tartışmaların ardında..
Finlandiya'da kadınlara yönelik şiddete karşı sanatsal kampanya Finlandiya'da kadınlara yönelik şiddete karşı sanatsal kampanya Finlandiya’da 'Kadın Hattı' adlı kuruluş, kadınlara yönelik şiddete dikkat çekme..
Avusturya'da Çalışan Her İki Kadından Biri Tacize Uğruyor Avusturya'da Çalışan Her İki Kadından Biri Tacize Uğruyor Avusturya İşçi Odaları (AK) tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışan kadınlar..
Avusturya’da Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Avusturya’da Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Avusturya’da kadınların yüzde 22’i sadece eşlerinden veya sevgililerinden şiddet..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı