bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort porno izle porno film xnxx porn türkçe sikiş sikiş izle escort bayan şişli escort escort halkalı escort topkapı escort İstanbul escort halkalı escort eskort izmit izmit escort
HABER AKIŞI

Dernekler Cenneti Avusturya (3)

 Tarih: 24-12-2018 09:51:00  -   Güncelleme: 24-12-2018 09:55:22
Avusturyalıların kurmuş oldukları derneklerle, Türkiye göçmenlerinin kurmuş olduğu dernekler arasında ki en önemli gözetilen fark, Avusturyalıların kurmuş oldukları derneklerin birleştirici ve sivil toplumu harekete geçirici bir rol oynaması, Türkiye göçmenlerinin oluşturdukları derneklerin ise, ayrıştırıcı ve toplumu içinde bulunduğu ülkeye yabancılaştırdığı gözlemlenmiştir.

Daha önce yayınladığımız ‘’ Dernekler Cenneti Avusturya’’ yazı dizimizin bir ve ikinci bölümünde, sivil toplumun doğuşu ve sivil toplum bilincinin oluşmasını ele almıştık.

Ayrıca, Avusturya’da yaşayan Türkiye toplumunun 1964’den bu güne oluşturdukları sivil toplum kuruluşlarını incelemiş, Türkiye toplumunun dernekleşmeden, ne anladığını ve nasıl uyguladığına değinmiştik.

► Dernekler Cenneti Avusturya (1)

► Dernekler Cenneti Avusturya (2)

► Dernekler Cenneti Avusturya'da Dernek Nasıl Kurulur?

Türkiye göçmenlerinin, Avusturya’da kurdukları istisnasız tüm derneklerin, Türkiye bağlantılı olduğunu görmek mümkün.

Bu bağ, ideolojik, kültürel, siyasal, sosyal ve dinsel olarak kendisini göstermekte.

Yardım dernekleri ve yerel dernekler (hemşeri) de dahil olmak üzere, istisnasız tüm dernekler bir şekilde bir bağ içerisindeler.

Avusturya dernekler cenneti başlığı öylesine seçilmiş bir başlık değildir. Avusturya sivil toplum örgütleri sayısı bakımından, Avrupa en ön sıralarda yer almaktadır.

2018 yılı verilerine göre, Avusturya’da sadece sanayi burjuvazinin (sermayedar) kurdukları vakıfların toplam bütçesi 75 Milyar Euro olarak belirtilmiştir.

Kadın, eşcinsel, feminist, mülteci, göçmen, öğrenci, öğretmen, işçi, sanat ve yardım dernekleri gibi, hayatın her alanında, yerli halkın oluşturduğu dernekler aktif olarak faaliyet yürütmekteler.

Avusturyalıların kurmuş oldukları derneklerle, Türkiye göçmenlerinin kurmuş olduğu dernekler arasında ki en önemli gözetilen fark, Avusturyalıların kurmuş oldukları derneklerin birleştirici ve sivil toplumu harekete geçirici bir rol oynaması, Türkiye göçmenlerinin oluşturdukları derneklerin ise, ayrıştırıcı ve toplumu içinde bulunduğu ülkeye yabancılaştırdığı gözlemlenmiştir.

 

Yabancıların Yabancılaştırılması (Mahalli Dernekler)

İçinde bulunduğu toplumla diyalog yollarının genişletilmesi için caba sarf etmesi gereken dernekler, bilerek veya bilmeyerek, göçmenleri yerli halktan daha da ayrıştırdığı görülmekte.

Özellikle yerel dernekler, insanların köy ve kasabasına olan özlemlerini ve kendisi gibi düşünen ve aynı topraktan gelen veya aynı topraktan gelenlerin, Avusturya’da doğmuş çocuklarını bir araya getirdiği kaçınılmaz.

Bu durum, dayanışma ve kültürlerin korunması bakımından önemli bir adım olarak görülse de, belirli bir bölgeden gelen toplulukları, kendi içerisinde dar bir alana sıkıştırma görevi de görmekte.

Yerel dernekler, anayurtla olan manevi ilişkiler ağı oluşturması, geçmişle olan manevi ilişkilerin, günümüz yaşamına, sosyal ve kültürel adaptasyon sorunları yaratabilmektedir.

Yerel derneklerin örgütleniş ve iç işleyiş şekli, gelinen kasaba veya köylerin feodal sosyal ilişkileri üzerinden şekillenmesi, öte yandan dışarıda, kapitalizmin kanunlarının ve ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir dünyanın olması, yerel derneklerin ileriye dönük, üyelerine sadece birleşme noktası olmaktan başka hiçbir şey vermediği görülmüştür.

Aynı zaman da, kendi hemşerileri arasında birleştirici bir rol oynayan yerel dernekler, hem Türkiye toplumu içerisinde, hem de Avusturyalılar la bir ayrışmaya yol açmıştır.

Genelde bir gettolaşma yaratan Türkiye göçmenlerinin kurdukları dernekler, özelde bu gettolaşmanın en yoğun yaşandığı alan olma özelliğini yerel dernekler üstlenmiştir.

 

Yardım mı, Reklam mı? (Yardım Dernekleri)

Yardım dernekleri veya kurumlarının çıkış sloganları dini veya etnik kimlikler üzerinden şekillenmiştir. Tarih boyunca kurulan tüm yardım kuruluşları yüzyıllardır süre gelen ve her dönem belirli kesimleri bir araya getirmede araç olarak kullanılan ‘’din ve millet’’ vurgusu günümüzde de hala kullanılmaktadır. Bunun en bariz örneği, ‘’Kızıl Haç, Yeşilay ve Kızılay’’ gibi devlet güdümlü yada çok büyük kurumlarda görülmektedir.

 

Avusturya’da Türkiye göçmenlerinin kendi çaplarında oluşturdukları yardım derneklerinin, kendiliğinden gelişen bir süreç yaşaması, şartların bu oluşumları ‘yardım derneği’ olmaya ittiği görülmektedir.

Sosyal paylaşım sitelerinde ‘kadın grupları’ oluşturma furyası, çok sıradan kadınların kadın grupları kurmasıyla, toplumsal yaşamda önemli bir yer edinme çabası savaşını beraberinde getirdi.

Artık, Facebook’da bir kadın grubu kuran, kendi çevresinde önemli bir vasıf kazanmış, bir tuşa dokunuşla binlerce grup takipçisi kadınlara ulaşabilir olmuş ve hatta kendince, hükmeder olmuştur.

Toplumsal yaşamın içerisinde bastırılmış kadınların, her türlü sorunlarının tartışıldığı ve dile getirildiği bu gruplar, zamanla daha bilinçli hareket etmeyi öğrendi.

Sosyal paylaşım siteleri üzerinden, yardıma muhtaç kadınlara kendi çaplarında yardım eden bu grupların arasından sıyrılıp, yardım dernekleri statüsüne geçenler oldu.

Aslında doğal sürecin dayattığı mecburiyetten dolayı, bu statüyü kazanan dernekler, yardım kuruluşları olma yoluna girdiler.

Yardım dernekleri olduklarını artık her platformda dile getiren, eski Facebook, yeni yardım grupları, aynı zamanda birbirleriyle de ezeli bir rekabet içerisindeler.

Bir den bire mantar gibi çoğalan dernekler zincirine giren bu gruplar, topladıkları yardımları, uluslararası ilişkiler kurarak, değişik ülkelere yardım ettiklerini ileri sürüyorlar.

Yardım adı altında toplanan, para ve eşyaların, yardıma muhtaç insanlara veya kurumlara ulaştırılmasını, video ve fotoğraflar la, yine doğdukları Facebook sayfalarından kamuoyuna gösteriyorlar.

Bu dernekler genelde, Avusturya’da işletmecilik yapan Türkiye göçmeni, ‘’iş adamları’’ dedikleri esnaflardan yardım almaktalar. Sıradan üyelerinin ve sıradan vatandaşlarında katıldığı yardım kampanyalarında, esas olan esnaflardır.

Yardım dernekleri, yardım aldıkları esnafın sadece ismini söylemekle yetinmeyip, işletme logosunu haftalarca sosyal sayfalarında yayınlayıp, o işletmenin reklamını yapmaktalar.

Dolayısıyla, yardım adına çıkılan yolda, yardım alınan esnaf ile reklam ilişkisi kurulmuş olmakta ve yardımlaşma karşılıklı reklamlaşmaya dönüşmektedir. Esnaf reklam bütçesine ayırdığı ödeneği, yardım derneğine vererek, hem reklam yaptırmış olmakta, hem de toplumda yardım sever bir konum kazanmaktadır.

Yardım kuruluşları tarihler boyu hep tartışılmış ve tartışılmaya devam edilecektir. Aynı yardım derneklerine, yardım eden ama isimlerinin duyulmasını istemeyen kişi ve kurumların olduğunu da bilmekteyiz.

Bizim vurgu yapmak istediğimiz, yardım derneklerine, reklam bütçelerinin çok küçük bir bölümünü vererek, o yardım derneklerinin iyi niyetini, ticari çıkarlarına alet edilmesidir.

Kendi çabalarıyla ilerlettikleri dernekleri aracılığıyla, çok sayıda yardıma muhtaç inanlara yardım eden bu kadınlar, hiçbir alt yapıları olmadan, yaşayarak öğrenmenin mümkün olduğunu da göstermiş oldular.

Avusturya’da yine Türkiye göçmenlerinin ve diğer Müslüman milletlerin içerisinde yer aldığı, dini temelli, uluslararası çalışan ve kurumsallaşan yardım kuruluşları da mevcuttur.

► Danışmanlara En Çok Neyi Danışıyoruz?

 

Önce Üye Olun Sonra Danışın (Danışma Dernekleri ‘Büroları’)

Türkiye göçmenlerinin en büyük sorunu Almanca dilinin pratik yaşamda kullanılmasıdır.

Maalesef, Almanca bilmeyen binlerce göçmen bulunmakta. Almanca bilmeyen binlerce göçmenin ve donanımlı bir neslinde yetiştirilmesinde yetersiz kalan Türkiye toplumu, bürokratik işlerini yapabilmek için, birilerine danışma ihtiyacı duymakta.

Aslında genel anlamda Türkiye göçmenlerinin oluşturduğu her dernek, kendi çapında bir danışmanlık merkezi görevi görmekte. Ama bu dernek yöneticilerinin yeterlilik seviyesiyle bağlantılı olarak, danışanların sorunlarına pek çözüm üretememiştir.

Almanca ve yaşadığı ülkeye olan yabancılığın verdiği eksiklikten doğan ihtiyacı karşılamak için danışma büroları açılmıştır.

Danışma büroları, dernek adı altında işlev yapmakta ve dernek üye sistemine tabi kılınmaktadır. Daha önceki yazımızda belirttiğimiz gibi, dernekler; ekonomik çıkar gözetmeden, gönüllü insanların bir araya gelerek, kabiliyet ve bilgilerini ortak gördükleri değerler uğruna toplumun hizmetine sunmalarıdır.

Danışma Büroları Avusturya’da iki ayrı gruba ayrılır. Bunlar şirket kurarak danışmanlık yapanlar; daha çok ticari kaygı güderek yapılan bir yöntemdir.

İkincisi ise, dernek kurarak ‘’toluma hizmet’’ amaçlı gönüllü temeline dayanan, üye aidatları üzerinden ve devlet yardımları ile ilerleyen bir yöntem mümkündür.

Türkiye göçmenlerinin danışanı oldukları ‘danışma dernekleri’ (büroları) yukarıda belirttiğimiz iki ayrı yöntemin, her ikisini de kullandıklarını bazı danışma bürolarının ‘’müşterileriyle’’ üyeleriyle konuşarak tespit ettik.

Yardım ve Danışmanlık adı altında kurulan derneklerin, yapacakları projeler üzerinden Avusturya devletinden belirli bir miktar yardım alma olasılığı da mümkündür.

Dayanışma ve Yardımlaşma Dernekleri adı altında, kişisel ticari kaygılar güden ve toplum tarafından bu derneklerin adının bile duyulmadığını tespit etmiş bulunmaktayız.

 

Öte yandan Avusturya’nın bazı şehirlerinde, spor, kültür ve buna benzer isimler altında açılan derneklerin, normal  kurulmuş kahvehaneler gibi çalıştırıldığını, sadece dernekler yasası gereği yasak olan sert alkollü içki ve şişe meşrubat satmayarak, ticaret yaptıkları bilinmekte.  

Sivil Toplum Örgütleri anlayışına ters gelen ve dernekçiliği toplum gözünde karalayan bu davranışlar, vergi vermeden daha fazla kazanç sağlamak amacıyla yapılmış uygulamalardır.

 

Ne İçin Kurulduğunu Tespit Edemediğimiz Dernekler

İki kişinin bir araya gelerek bir dernek açması çok zor değil. Avusturya genelinde yaptığımız bir araştırma ve yılların verdiği dernekçilik tecrübemize dayanarak, kayıtlara düşen bazı dernek isimlerini araştırdığımızda, neden kurulduğunu, hangi amaca hizmet edeceğini öğrenemedik. İlgili kişilere ulaşamaya çalışsak ta bir yanıt alamadık.

Bu tür dernekler her yerde karşımıza çıkabiliyor. Toplumun menfaatleri için caba harcaması gereken bu dernekler, toplumu kandırmak, onların üzerinden para kazanmak isteyen, kesimlerle de her an bir kahvaltı programında karşımıza çıkabiliyorlar.

 

Sonuç:

Yukarıda ele aldığımız, ‘dernekler cennetinden’ küçük bir ada olarak kabul edilmelidir.

Sivil toplum bilincimizin zayıf olması, sivil toplum kuruluşlarımızın genel yapısına yansımaktadır.

Toplumsal gelişmelere duyarsız kalan dernekler, toplumun, sivil toplum iradesinin zayıflamasına neden olduğu gibi, derneklere olan güveni ve inancı da sarsmaktadır.

Sivil Tolum Kuruluşlarının, yerli kurumlarla daha derin ilişkiler ağı kurması, Avusturya dernekleşme geleneğinden sivil toplum bilinci nokrasında fikir alışverişi yapılmalıdır… (virgül.at)

foto:virgül.at

  Kaynak: Haber Merkezi   Bu haber 2346 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Analiz / Yorum HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Morgen beginnen in Oberösterreich die AK-Wahlen Morgen beginnen in Oberösterreich die AK-Wahlen Alle fünf Jahre finden in Österreich die Arbeiterkammerwahlen statt. Im Bundes..
Gibt es in Österreich nun einen Ärztemangel oder nicht? Gibt es in Österreich nun einen Ärztemangel oder nicht? Trotz zweithöchster Ärztedichte Europas fordert die Ärztekammer derzeit mindeste..
Reformstau: Österreichs ungesunde Entwicklung Reformstau: Österreichs ungesunde Entwicklung Bei Pflege, Spitälern, Pensionen gibt es auf lange Sicht Handlungsbedarf, sagt d..
Brisante Millionenpleite entpuppt sich als Kriminalfall Brisante Millionenpleite entpuppt sich als Kriminalfall 154 Betroffene Gläubiger bangen um rund 8,2 Millionen Euro, Geschäftsführer wurd..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya Ekonomisi Avusturya Ekonomisi Ülkenin maden-mineral varlığının azlığı dikkate alındığında, Avusturya’nın gelen..
16 Bin Euro Buldu Polise Teslim Etti 16 Bin Euro Buldu Polise Teslim Etti Avusturya’da bir adam, alışveriş otoparkında bulduğu para dolu çantayı polise te..
Cezaevlerinde Yer Yok! Cezaevlerinde Yer Yok! Toplam 8 bin 800 mahkumluk kapasiteli cezaevlerine sahip olan Avusturya’da, 9.38..
Avusturya'da Ehliyet ve Araç Ruhsatı Avusturya'da Ehliyet ve Araç Ruhsatı Avrupa Ekonomik Alanı’nında bulunan ülkelerin ehliyetleri ve Avrupa Ekonomik Ala..
  Viyana HABERLERİ
Metro Çıkışında Bıçaklı Kavga Metro Çıkışında Bıçaklı Kavga Viyana Batı İstasyonunda iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi sırtından bı..
Viyana'da 12 Bin Kişi Irkçılığa Karşı Yürüdü Viyana'da 12 Bin Kişi Irkçılığa Karşı Yürüdü 16 Mart ırkçılığa karşı uluslararası mücadele günü vesilesiyle, Avusturya'nın Ba..
Viyana’nın Göbeğinde Radyoaktif Atık Viyana’nın Göbeğinde Radyoaktif Atık Avusturya’nın Başkenti Viyana’da, kent merkezinde korunaksız bir konteynerde rad..
Avusturya’da Öğrenciler “İklim” İçin Yürüdü Avusturya’da Öğrenciler “İklim” İçin Yürüdü Avusturya’da başkent Viyana ve bazı kentlerinde on binlerce kişi iklim değişikl..
  Almanya HABERLERİ
Fabrikada Türkçe Yasağı Fabrikada Türkçe Yasağı Almanya’da BMW’nin bir fabrikasında çalışan Türk vatandaşların kendi aralarında ..
Almanya'da camilere terör saldırısı endişesi Almanya'da camilere terör saldırısı endişesi Yeni Zelanda'da iki ayrı camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından konuşan..
Twitter Mesajında “Başçalan” Kelimesini Kullandığı İçin Mahkemeye Çıkıyor Twitter Mesajında “Başçalan” Kelimesini Kullandığı İçin Mahkemeye Çıkıyor Türkiye'de bir Alman vatandaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıy..
Mültecilere Yönelik Yaklaşık 2 Bin Suç İşlendi Mültecilere Yönelik Yaklaşık 2 Bin Suç İşlendi İçişleri Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği yanıta göre, Almanya'da geçen yıl..
  Türkiye HABERLERİ
Erdoğan’dan Ayar: Sultanahmet'i Doldurmayacaksın, 'Ayasofya'yı Dolduralım' Diyeceksin! Erdoğan’dan Ayar: Sultanahmet'i Doldurmayacaksın, 'Ayasofya'yı Dolduralım' Diyeceksin! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışm..
Türkiye Belçika Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı Türkiye Belçika Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı Ankara, Belçika Büyükelçisine Brüksel mahkemesinin PKK ile bağlantılı olduğu idd..
CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı: 2 yaralı CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı: 2 yaralı CHP'nin İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal'ın Yamanlar seçim irt..
Dövizli Askerlik 1000 Euro’dan 5113 Euro’ya Yükseliyor! Dövizli Askerlik 1000 Euro’dan 5113 Euro’ya Yükseliyor! Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının dövizli askerlik üc..
  Kültür Sanat HABERLERİ
YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK “ Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum İtirazım var bu..
Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi 2019 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'da düzenlendi..
Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Y..
Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Yapılan bir araştırmaya göre 1950'lerden bu yana üzüntü, tiksinti ve korku ifade..
  Fransa HABERLERİ
Tavuklar Kümese Giren Tilkiyi 'Birlik Olup Öldürdü' Tavuklar Kümese Giren Tilkiyi 'Birlik Olup Öldürdü' Fransa'nın kuzeydoğusundaki bir tavuk çiftliğinde, kümese girmeye çalışan bir ti..
Polisin Kovaladığı Türk'ün Kazada Ölmesi İnfial Yarattı Polisin Kovaladığı Türk'ün Kazada Ölmesi İnfial Yarattı Fransa'nın Grenoble kentinde biri Türk iki kişinin motosikletle polisten kaçarke..
Avrupa İkinci Dünya Savaşı'ndan Beri Bu Kadar Tehlike Altında Olmamıştı Avrupa İkinci Dünya Savaşı'ndan Beri Bu Kadar Tehlike Altında Olmamıştı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa Birliği üyesi 28 ülkesinin her birin..
Koşucu Başörtüsü 'Hakaret Ve Tehditler' Nedeniyle Piyasaya Sürülemedi Koşucu Başörtüsü 'Hakaret Ve Tehditler' Nedeniyle Piyasaya Sürülemedi Fransız spor malzemeleri firması Decathlon, başörtülü kadın koşucular için piyas..
  Belçika HABERLERİ
"Aşırı Sağ Avrupa'da Silahlanıyor" Yeni Zelanda'da yaşanan cami katliamının ardından tekrar gündeme gelen aşırı sağ..
Belçika'da yeni yasa Müslüman ve Yahudileri bir araya getirdi Belçika'da yeni yasa Müslüman ve Yahudileri bir araya getirdi Belçika'nın Flaman bölgesinde hayvan kesimlerinin dini kurallara göre yapılmasın..
Belçika'da Türklerin yaşamadığı 'Türk köyü'nde festival coşkusu Belçika'da Türklerin yaşamadığı 'Türk köyü'nde festival coşkusu Belçika'da kendilerini asırlardır "Türk" olarak tanımlayan Faymonville köyündeki..
Doktorlar artık bakirelik sertifikası vermeyecek Doktorlar artık bakirelik sertifikası vermeyecek Belçika'da bundan böyle bakirelik testleri yapılamayacak bunun için belge de ver..
  Hollanda HABERLERİ
Tramvay Saldırganı Yakalandı Tramvay Saldırganı Yakalandı Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu en az üç kişi hay..
Hollanda Polisi Saldırganın Fotoğrafını Yayınladı Hollanda Polisi Saldırganın Fotoğrafını Yayınladı Hollanda polisi, Utrecht'teki tramvay saldırısının zanlısı 37 yaşındaki Türkiye..
Silahlı Saldırı: Hollanda hükümeti kriz masası oluşturdu Silahlı Saldırı: Hollanda hükümeti kriz masası oluşturdu Hollanda'nın Utrecht kentinde bir saldırgan tramvayda yolculara ateş açtı. Saldı..
Tramvayda Siyahlı Saldırı Tramvayda Siyahlı Saldırı Hollanda'nın Utrecht kentinde bir saldırgan tramvayda yolculara ateş açtı. Görgü..
  İngiltere HABERLERİ
Londra’da Bombalı Paketler Alarmı Londra’da Bombalı Paketler Alarmı İngiltere’nin başkenti Londra’da, iki havalimanı ile bir tren istasyonunda içind..
Ankara Anlaşması başvuruları 2018'de rekor kırdı Ankara Anlaşması başvuruları 2018'de rekor kırdı İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın 28 Şubat tarihinde açıkladığı verilere göre, İn..
"IŞİD'e katıldığım için pişman değilim" İngiltere hükümeti, IŞİD'e katılmak için Suriye’ye giden ve şu anda 19 yaşında o..
İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Cemal ve ailesi ülkeyi terk etti İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Cemal ve ailesi ülkeyi terk etti İngiltere'de saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci Cemal: Maruz kaldığımız şeyler k..
  İsviçre HABERLERİ
Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi İsviçre'nin Cenevre kantonunda Müslüman konsey üyesi başörtüsüyle toplantıya alı..
Bizi Hackleyin Para Verelim Bizi Hackleyin Para Verelim İsviçre hükümeti, elektronik oy kullanma sistemini hackleyebilecek korsanlara 15..
Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda 'laiklik yasası' olarak adlandırılan ve kamu çal..
İsviçre'de tutukluların yarısının ikameti başka ülkelerde İsviçre'de tutukluların yarısının ikameti başka ülkelerde İsviçre'de tutuklu ve mahkum sayısı son 30 yıl içerisinde yüzde 50 artış gösterd..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
El İlanları: Başı Açık Kadın ''Hure''  Kötü Kadın El İlanları: Başı Açık Kadın ''Hure'' Kötü Kadın Avusturya'da, ''Allah için örtün'' başı açık kadın ''Hayat kadınıdır'' gibi ibar..
Dört Gencin İçinde Bulunduğu Araç Kaza Yaptı Dört Gencin İçinde Bulunduğu Araç Kaza Yaptı Aşağı Avusturya (NÖ) St. Veit’de meydana gelen kazada, 19 yaşındaki genç hayatın..
Irmakta Bir Kadın Cesedi Bulundu Irmakta Bir Kadın Cesedi Bulundu Aşağı Avusturya (NÖ) Wiener Neustadt yakınlarındaki bir ırmakta kadın cesedi bul..
Aynı Sokakta Kısa Aralıklarla İkinci Bina Yangını Aynı Sokakta Kısa Aralıklarla İkinci Bina Yangını Avusturya-Wiener Neustadt'da bir binada çıkan yangında, dördü çocuk, altı kişi z..
  Avrupa HABERLERİ
Ankara-AB Hattındaki Mülteci Anlaşması Ankara-AB Hattındaki Mülteci Anlaşması Türkiye ile AB arasında imzalanan geri kabul anlaşması üçüncü yılında "siyasi an..
Müzakerelerinin Askıya Alınmasını Talep Eden Rapor Kabul Edildi Müzakerelerinin Askıya Alınmasını Talep Eden Rapor Kabul Edildi Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda oylanan yıllık Türkiye raporu 109 'hayır' o..
Sigortadan Para Almak İçin 'Elini Bilekten Kesti' Sigortadan Para Almak İçin 'Elini Bilekten Kesti' Slovenya'da polis, bir kadını sigorta dolandırıcılığı yapmak için, ailesinin de ..
AB'de vizesiz seyahat dönemi bitiyor mu? AB'de vizesiz seyahat dönemi bitiyor mu? Avrupa Birliği, serbest dolaşımın olduğu Schengen bölgesinde seyahat edenlerle i..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Hükümet Viyana Belediye Evlerini Satacak Mı? Hükümet Viyana Belediye Evlerini Satacak Mı? (Virgül-Analiz) Yaklaşık iki milyon nüfusu olan, Avusturya’nın Başkenti Viyana'n..
Almanya´da Türk Yetimler (2) Almanya´da Türk Yetimler (2) (İlk Yazının Devamı) Savaşlar babaları öldürür. Babaları ölen çocuklar savaşları..
Almanya´da Türk Yetimler Almanya´da Türk Yetimler Savaşlar babaları öldürür. Babaları ölen çocuklar savaşların en acımasız yanıyla..
(Analiz) Avusturya’nın Kafası Karıştı (Analiz) Avusturya’nın Kafası Karıştı Avusturya devleti, resmi statüye kavuşturduğu Alevi toplumunun, karnelerde ‘’Ale..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Eşit Ücret Günü'nde kadınlara indirimli bilet Eşit Ücret Günü'nde kadınlara indirimli bilet Almanya’da kadınlarla erkekler arasındaki gelir eşitsizliği yüzde 21 oranında. B..
GÜNÜN KADINI: Yusra Mardini GÜNÜN KADINI: Yusra Mardini Suriye’deki savaştan kaçarken bindiği botun batması sonucu Ege denizini yüzerek ..
Okudukça Şiddet Artıyor! Okudukça Şiddet Artıyor! AGİT araştırmasına göre, kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe şiddet görme oranı..
Banu Güven: Tarihe geçen bir 8 Mart Banu Güven: Tarihe geçen bir 8 Mart İstanbul’da her 8 Mart’ta yapılan Feminist Gece Yürüyüşü’ne neden izin verilmedi..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı