HABER AKIŞI

Kamu Denetçiliği Kurumu (Volksanwaltschaft)

 Tarih: 28-10-2018 16:46:12
Avusturya Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşların şikayetlerini inceleyerek idari kurumların kararlarının yasalara uygun olup olmadığını denetlemektedir. Avusturya'da yaşayan herkes isteğini Kamu Denetçiliği Kurumu'na bildirebilir. Bunun için Avusturya vatandaşı olmaya ya da reşit olmaya gerek yoktur.

Bağımsız çalışan Kamu Denetçiliği Kurumu (Volksanwaltschaft), otuz yıldan uzun bir süredir Avusturya'daki kamu idarelerini denetlemektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşların şikayetlerini inceleyerek idari kurumların kararlarının yasalara uygun olup olmadığını denetlemektedir.

Bu kamusal denetim önemlidir, zira idari kurumların şeffaf ve adil olması vatandaşların en doğal hakkıdır.

 

GÖREVLER

Kamu Denetçiliği Kurumu, 1977 yılından beri Federal Anayasa'nın adına Avusturya'daki bütün kamu idarelerini denetlemektedir.

Kurum, vatandaşların şikayetlerini dinler, idari kurumların kararlarının yasalara uygun olup olmadığını kontrol eder ve idarede yapılmış olası hataları denetler.

Kamu Denetçiliği Kurumu, idari kurumların vatandaşlarla olan ilişkilerinin adil olmasını sağlayarak hukuk devleti ve demokrasi adına kamusal bir denetim gerçekleştirir.

 

Avusturya'da yaşayan herkes isteğini Kamu Denetçiliği Kurumu'na bildirebilir.

Bunun için Avusturya vatandaşı olmaya ya da reşit olmaya gerek yoktur.

Şirketler, ticaretle uğraşanlar veya dernekler de kamu idareleriyle ilgili şikayette bulunabilirler.

Denetim süreci ise ancak idari süreç sonuçlandırıldıktan ve hatayı ortadan kaldıracak hukuki bir yol kalmadıktan sonra başlatılabilir.

 

Kamu denetçileri, idarenin işleyişinde hata veya düzensizliklerin olduğunu tahmin etmeleri durumunda kendiliklerinden de girişimde bulunabilirler.

Yönetmeliklere itiraz edebilir ve tavsiyelerde bulunabilirler.

Kurum üyeleri aynı zamanda Milli Meclis’e yöneltilen dilekçelerin ve vatandaşların gerçekleştirdiği çeşitli girişimlerin işlemlerinin yapılmasında da birlikte çalışırlar.

 

Burada sadece idarenin yasalar dahilinde işleyip işlemediği denetlenmez.

Aynı zamanda idari kurumların insanlarla olan ilişkileri de gözden geçirilir.

Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin vatandaşlara karşı adil olmasını sağlar.

Bu denetim faaliyetiyle idarenin işleyişindeki kalitenin ayrıca yükseltilmesi sağlanır.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu, yasaların insanların günlük yaşamını nasıl etkilediğini her günkü çalışmalarından dolayı çok iyi bilmektedir.

Bu nedenle yasaların icra edilmesini sadece izle-mekle kalmayıp aynı zamanda yasa değişikliklerindeki kritik noktaları göstererek yapılması gereken düzeltmeler konusunda yasa koyucuya tavsiyelerde bulunmaktadır.

Yaptığı çalışmaların yıllık bilançosunu da Milli Meclis’e ve Eyaletler Meclisi’ye sunmaktadır.

 

Temmuz 2012’den beri Kamu Denetçiliği Kurumu belli başlı uluslararası hukuk sözleşmelerine uyulması için önleyici denetimler gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir.

Uzman komisyonlarıyla engelli veya engelsiz kişilerin, istismara, insanlık dışı davranışlara ve özgürlük kısıtlayıcı tedbirlere maruz kalma riskinin olduğu kuruluşları denetlemektedir.

Böylece Birleşmiş Milletler’in İşkenceye Karşı Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ndeki düzenlemeler uygulanmaktadır.

 

ÜYELER

Kamu Denetçiliği Kurumu arkadaşça çalışan üç üyeden oluşmaktadır.

Parlamento tarafından altı yıllığına seçilip sadece bir defa daha yeniden seçilebilmektedirler.

Üyeler Anayasa’ya göre bağımsızdırlar. Oylanarak veya talimatla azledilemezler veya işten el çektirilemezler.

Kamu denetçileri cumhurbaşkanı tarafından göreve getirilirler.

 

Dr. Günther Kräuter, Dr. Gertrude Brinek ve Dr. Peter Fichtenbauer Avusturya Milli Meclisi tarafından 1 Temmuz 2013 ile 30 Haziran 2019 arasındaki görev süresi için seçilmiştir. Dr. Gertrude Brinek Milli Meclis tarafından ikinci görev süresi için tekrar seçilmiştir.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu başkanlığı her yıl haziran sonunda değişmektedir.

Şu anda bu görevi Dr. Günther Kräuter yerine getirmektedir.

Başkan, kurumun yönetimini üstlenmektedir.

Tüm önemli konularda ise karşılıklı görüşme ve danışma sonunda ortak karar alınmaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu üyeleri görev sürelerinin başında aralarında bir işbölümü yaparlar.

Bu işbölümüyle her kamu denetçisi belli bir alanı üstlenerek belli sabit konulardan sorumlu olur.

Üyelere otuzdan fazla hukukçu çalışmalarında destek olmaktadır.

 

ŞİKAYETLER

Yaşına, milliyetine veya ikametgahına bakılmaksızın herkes Avusturya'daki idarelerle ilgili şikayetini Kamu Denetçiliği Kurumu'na bildirebilir.

Bir şikayette bulunmak, belli bir kurala uyulmadan ve hiçbir masrafa tabi tutulmadan her zaman mümkündür.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na kimler şikayette bulunabilir?

 

Kamu Denetçiliği Kurumu Avusturya idareleriyle sorunu olan herkesin yanındadır.

Bunun için Avusturya vatandaşı olmanız gerekmemektedir.

Bazen gençler de idari kurumlarla sorunlar yaşayabilir.

Şikayette bulunmak için reşit olmak gerekmemektedir.

Şirketler, ticaretle uğraşanlar veya dernekler de idari kurumlarla sorunlar yaşayabilirler.

Bu kişiler de kamu denetçilerinin deşteğinden yararlanabilirler.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na hangi konularda şikayette bulunulabilir?

Diyelim ki bakım parası bildirgesiyle ilgili bir sorun oluştu?

Mahkemedeki davanızın olması gerektiğinden daha uzun sürdüğü düşüncesini taşıyorsunuz?

Ne zaman kamu daireleri tarafından size adil davranılmadığını düşünürseniz Kamu Denetçiliği Kurumu sorumluluk alanına girdiği için devreye girer.

Kamu Denetçiliği Kurumu bütün Avusturya'da doğrudan ve dolaylı olarak adlandırılan federal idareyi denetler.

Buna ilave olarak devlet teşekküllerinin idareleri de denetim alanına girmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu bu şekilde hem maliye idaresini hem de sosyal sigorta kurumlarını ve iş ve işçi piyasasını kontrol etmektedir.

Buna rağmen bir istisna bulunmaktadır: Kamu Denetçiliği Kurumu dokuz eyaletin yedisinde eyalet ve yerel yönetim idarelerini de denetlemektedir.

Tirol ve Vorarlberg'de bunun için o bölgeye özel Eyalet Kamu Denetçiliği Kurumları bulunmaktadır.

Bu nedenle Kamu Denetçiliği Kurumu o bölgelerde sadece federal idareyle ilgili şikayetlerle ilgilenmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu vakaların çoğunda bir şikayet üzerine harekete geçer.

Kamu denetçileri, idarenin işleyişinde hata veya düzensizliklerin olduğunu tahmin etmeleri durumunda kendiliklerinden de girişimde bulunabilirler.

Kamu Denetçiliği Kurumu vakanın ilgililerine dair bütün bilgileri saklı tutar.

Kamu denetçileri vakayı denetler, bizzat bilgi toplar ve yaptıkları işin sonuçlara dair ilgili kişilere bilgi verirler.

 

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na hangi konularda şikayette BULUNULAMAZ?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Avusturya idaresi hakkında şikayette bulunmak isteyen insanların yanında yer alması amacıyla kurulmuştur.

Yurtdışındaki idari kurumlarla ilgili sorununuz olduğunda ne yazık ki harekete geçemiyoruz.

Kamu Denetçiliği Kurumu, özel şahıslarla şirketler arasında veya farklı ticari işletmelerin aralarında sorun çıktığında müdahale edemez.

İki şirket aralarında imzaladıkları sözleşmelerde anlaşmazlığa düşerlerse ya da bir şahıs bir işletmenin servisinin kötü olması nedeniyle şikayette bulunmak isterse Kamu

Denetçiliği Kurumu yardımcı olamaz.

İki özel şahıs arasında ortaya çıkan hukuki sorunlar Kamu Denetçiliği Kurumu'nun sorumluluk alanına girmez.

Federal Anayasa, Kamu Denetçiliği Kurumu'nu kamu dairelerini denetlemekle görevlendirmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu bu nedenle şikayet sadece bir idari kurum, daire ya da makamla ilgili olduğunda devreye girebilmektedir.

Avusturya'da hakimler hiç kimseden talimat almazlar. Mahkemelerin kararları bağımsızdır ve bu nedenle Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından denetlenmezler.

Kamu Denetçiliği Kurumu bu sebepten dolayı mahkeme kararlarını kaldıramaz veya değiştiremez.

Kamu denetçileri daima bilgilendirmeye ve önerilerde bulunmaya çaba gösterirler.

Ancak hiç kimsenin avukatı olarak onu temsil edemezler.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılacak şikayet başvuruları için belli bir süre gözetilmekte midir?

Hayır, Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılacak şikayet başvuruları için belli bir süre gözetilmemektedir.

İdari bir kurumla yaşadığınız sorun eskiye dayanıyorsa da her zaman Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurabilirsiniz.

 

En kolay hangi şekilde Kamu Denetçiliği Kurumu'na bir şikayet başvurusunda bulunabilirim?

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na telefonla, mektup yoluyla ya da bizzat giderek her zaman ulaşabilirsiniz.

İlk bilgilendirme için Kamu Denetçiliği Kurumu çalışanlarına ücretsiz servis hattımız olan 0800/223 223 veya (01) 515 05-0 telefon hatlarından ulaşabilirsiniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na aşağıdaki faks numarasından ulaşabilirsiniz:(01) 515 05-150.

 

E-posta adresimiz: post@volksanwaltschaft.gv.at

 

Elektronik bir şikayet formu da internet sitemizde hizmetinize sunulmuştur.

Mektuplarınızı lütfen şu adrese gönderiniz: Volksanwaltschaft, 1015 Wien, Postfach 20.

Evraklarınızı elbette bizzat kendiniz de elden verebilirsiniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Viyana'nın merkezi bir yerinde bulunmaktadır.

Stephansplatz metro istasyonundan yürüyerek bir kaç dakika içinde bize ulaşabilirsiniz.

Çalışanlarımız hafta arasında 8.00 ile 16.00 saatleri arasında istek ve sorunlarınızla ilgileneceklerdir.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu bir çok dilde bilgi vermeye çaba göstermektedir.

Ancak denetim süreçlerinde Almanca kullanılması zorunludur.

 

 

Şikayet başvurusu hangi bilgileri içermelidir?

Şikayet başvurunuz için karmaşık formlar doldurmak zorunda değilsiniz.

Ancak kamu denetçilerinin sorununuza mümkün olduğu kadar çabuk eğilebilmesi için lütfen aşağıdaki bilgileri daima veriniz:

 

Şikayet başvurunuzu takip edebilmek için denetçilerin isminizi bilmeleri gerekmektedir.

Başkasının adına başvuruda bulunuyorsanız, lütfen onun adını da bildiriniz.

Lütfen şikayette bulunmak istediğiniz idari kurumu tam olarak bildiriniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na size idari kurum tarafından neden adil davranılmadığını düşündüğünüzü bildiriniz.

Şikayetinizle ilgili evrakların fotokopisini başvurunuza eklemeniz halinde başvurunuz çok çabuk işleme girecektir.

Bu evraklar dosya ve idari kurumların numaralarını, sosyal sigorta numaralarını ya da ilgili kurumla yapılan yazışmaları içerebilir.

Kamu Denetçiliği Kurumu konuya dahil olan bütün ilgililere dair bilgilileri elbette saklı tutacaktır.

 

 

Bir şikayet başvurusunun işleminin yapılması ne kadar sürer?

Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran kişilerin genelde çoğu idari kurumlarla bu sorunla ilgili uzun bir süreçten geçmiş oluyorlar.

Kamu denetçileri bu nedenle şikayetlerini en kısa zamanda işleme sokmak için gayret sarfediyorlar.

Şikayet başvurusunda bulunduğunuz idari kurum da Kamu Denetçiliği Kurumu'nun sorularını cevaplandırabilmek ve olayı kendi açısından anlatmak fırsatına sahip olmalıdır.

Kamu denetçileri buna imkan tanımak için bir süre tanzim eder.

Bu şekilde denetim süreci çabuk bir şekilde sonlandırılabilir.

Bazı şikayetler çok karmaşık olmakta ve gerektiğinde kapsamlı dosyaların ve dokümanların incelenmesi gerekmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu bu gibi durumlarda sizi düzenli olarak süreçten haberdar edecektir.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun denetim sürecinin sonucu hakkında sizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendireceğinden emin olabilirsiniz.

2009 yılında şikayet başvurusunda bulunanlar sözkonusu idari kurumun işlemlerinde bir hata olup olmadığını başvuru tarihinden itibaren ortalama 47 gün sonra öğrendiler.

 

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan başvurular için para ödemek gerekiyor mu?

Hayır, Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan başvurular için ücret talep edilmez.

Maddi durumlarına bakılmaksızın herkes Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurabilmelidir.

Bu nedenle şikayet başvurularınız için hiç bir ücret hesaplanmamaktadır.

Bu aynı zamanda kamu denetçilerinin randevu saatleri için de geçerlidir.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na mektupla başvuruda bulunuyorsanız posta cevap kuponu için de ücret ödemeniz gerekmez.

İlk bilgilendirme için Kamu Denetçiliği Kurumu çalışanları ücretsiz servis hattımızda 0800/223 223 hafta içinde hergün 8 ile 16 arasında hizmetinizdedir.

 

 

Bir randevu için nasıl başvurabilirsiniz?

Kamu denetçileri, Avusturya'da yılda ortalama 200 gün görüşmeye açıktır.

Siz de oturduğunuz yere en yakın kamu denetçisine şikayetinizi bizzat görüşerek bildirme fırsatını bulabilirsiniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun görüşme günleri Viyana'daki ve diğer eyalet başkentlerindeki ofislerimizde ve büyük şehirlerin merkezi bölge idari kurumlarıyla belediye meclislerindeki ofislerimizde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Yakınınızdaki ofislerin görüşme saatleri hakkında lütfen bilgi alınız.

Görüşebilmek için önceden randevu almanız gerektiğini lütfen anlayışla karşılayınız.

Ancak bu şekilde kisisel görüşmeler için gerekli olan süreyi sağlayabiliyoruz.

 

İRTİBAT

Şikayet başvurusunda bulunmak veya sadece bilgi almak mı istiyorsunuz?

Kamu Denetçiliği Kurumu'na telefonla, mektup yoluyla ya da bizzat gelerek ulaşabilirsiniz:

 

Kamu Denetçiliği Kurumu

 

1015 Wien, Singerstrasse 17 (Postfach 20)

 

Ücretsiz servis hattı: 0800/223 223 (her gün 8:00 - 16:00 arası)

 

Telefon No.: (01) 515 05-0

 

Faks No.: (01) 515 05-150 / -190

 

E-posta post@volksanwaltschaft.gv.at

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurduğunuzda lütfen kimin kurumumuza başvurduğunu, kimin adına başvurduğunu, hangi idari kurum hakkında, hangi sebepten ötürü şikayette bulunmak istediğinizi bildiriniz.

 

Başvurunuzun çabuk işleme alınması için elinizde bulunan evrakların fotokopisini, örneğin ilgili kurumla yaptığınız yazışmaları, sosyal sigorta numarasını veya geri dönümler için telefon numaranızı başvurunuza ekleyiniz.

Şikayet başvurunuz için masraflar hesaplanmayacak ve posta cevap kuponu için sizden bir ücret talep edilmeyecektir.

 

Evraklarınızı elbette bizzat kendiniz de elden teslim edebilirsiniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Viyana'nın merkezinde, Stephansdom’un yakınında bulunmaktadır.

Stephansplatz metro istasyonundan bir kaç dakika yürüyerek bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Çalışanlarımız hafta arası 8.00 ile 16.00 saatleri arasında istekleriniz ve şikayetlerinizle ilgileneceklerdir.

 

Şikayetiniz hakkında görüşme gününde doğrudan bir kamu denetçimizle bizzat görüşebilirsiniz.

Bunun için mutlaka önceden randevu almanız gerektiğini anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz.

Görüşme günleri Viyana'daki ve diğer eyalet başkentlerindeki ofislerimizde ve büyük şehirlerin merkezi bölge idari kurumlarıyla belediye meclislerindeki ofislerimizde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Eyaletlerinizdeki ofislerin görüşme saatleri hakkında lütfen bilgi alınız.

Görüşme saatlerimiz hakkında bölgedeki kurumların panolarından ve yerel medya kuruluşlarından da bilgi alabilirsiniz.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu bir çok dilde bilgi vermeye çaba göstermektedir.

Ancak denetim süreçlerinde Almanca kullanılması zorunludur.(virgül.at)

 

Kaynak: volksanwaltschaft

 

 

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 771 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Unternehmen schulden Krankenkassen 850 Millionen, doch die Regierung redet über Fotos auf E-Cards Unternehmen schulden Krankenkassen 850 Millionen, doch die Regierung redet über Fotos auf E-Cards Die FPÖ will die Diskussion über die Abschaffung der Notstandshilfe stören und p..
Putins enttarnte Agenten Putins enttarnte Agenten Doppelagent Sergej Skripal half westlichen Geheimdiensten mit seinem GRU-Wissen...
Türkische Pop-Queen als Prügelopfer Türkische Pop-Queen als Prügelopfer Popsängerin Sila Gençoğlu sagt öffentlich, dass ihr Freund sie kürzlich schwer m..
Die Abschaffung der Notstandshilfe trifft Familien, die sich bescheidenen Wohlstand erarbeitet haben Die Abschaffung der Notstandshilfe trifft Familien, die sich bescheidenen Wohlstand erarbeitet haben Die Regierung will die Abschaffung der Notstandshilfe. Jobsuchende sollen von de..
  Avusturya HABERLERİ
Tepkiler Üzerine Irkçı Video Kaldırıldı Tepkiler Üzerine Irkçı Video Kaldırıldı Avusturya koalisyon ortağı, Özgürlük Partisi (FPÖ) tarafından yapılan animasyon ..
Avusturya Hükümet Ortağından Irkçı Video Avusturya Hükümet Ortağından Irkçı Video Avusturya'da sosyal sigorta E-Kartlarını fotoğraflı yapılmasına karar veren hükü..
Fotoğraflı E-Card Geliyor! Fotoğraflı E-Card Geliyor! Avusturya Hükümeti, sağlık sektöründe yaşanan dolandırıcılığı engellemek için, s..
Avusturya'da Asgari Gelir Alıcılarının Birikimi 4200 Euro Geçemeyecek Avusturya'da Asgari Gelir Alıcılarının Birikimi 4200 Euro Geçemeyecek Avusturya Hükümetinin Sosyal Reform uygulamaları, en çok engelli işsizleri etkil..
  Viyana HABERLERİ
Viyana Havalimanında Operasyon Viyana Havalimanında Operasyon Viyana uluslararası havalimanı terminal 1 doğu bloku, polis tarafından kapatıldı..
Avusturya İslam Cemaati Erken Seçime Gidiyor Avusturya İslam Cemaati Erken Seçime Gidiyor Avusturya Devleti tarafından, Avusturya’daki Müslümanların resmî temsil kurumu g..
100. Yılda SPÖ'nün Güç Gösterisi 100. Yılda SPÖ'nün Güç Gösterisi Avusturya 1.Cumhuriyetin 100. yılını kutladı. Cumhuriyetten de yaşlı olan Sosyal..
Viyana'da Artık Arapça İş İlanları Var Viyana'da Artık Arapça İş İlanları Var Türkiye göçmenlerinin işletmelerinde, eleman ilanları göçmenlerin ana dillerinde..
  Almanya HABERLERİ
Hayatını Kurtardı, Hayatından Oldu Hayatını Kurtardı, Hayatından Oldu Almanya’da 17 yaşındaki Türkiye göçmeni, tren raylarına düşen bir evsizi kurtarm..
On Ay İçerisinde Türkiye'den Almanya’ya İltica Sayısı 9 Bin 138 On Ay İçerisinde Türkiye'den Almanya’ya İltica Sayısı 9 Bin 138 Almanya’ya iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısında artış eğilimi d..
Almanya’daki ses yarışmasında Sinem ayakta alkışlandı Almanya’daki ses yarışmasında Sinem ayakta alkışlandı Almanya'daki ses yarışmasına "İsyan" şarkısıyla katılan Sinem, sesiyle izleyenle..
Çin'deki Çin'deki "Uygur eğitim kampları" kabul edilemez Çin'e resmi ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, düzenlediği ..
  Türkiye HABERLERİ
Meclis'te intihar girişimi Meclis'te intihar girişimi İş istediği iddia edilen bir kişi, TBMM Halkla İlişkiler binası çatısında intiha..
Mustafa Kemal Atatürk, 80. ölüm yıl dönümünde anılıyor Mustafa Kemal Atatürk, 80. ölüm yıl dönümünde anılıyor Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybedişinin 80. yıl dönümünde tüm yurtta anma..
24 Haziran seçimlerinde, adaylara 875 'ölü'den bağış 24 Haziran seçimlerinde, adaylara 875 'ölü'den bağış Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nden önce “Erdoğan’a 866..
İnternette siyasi görüşümüzü açıklamaktan korkuyoruz İnternette siyasi görüşümüzü açıklamaktan korkuyoruz Oxford Üniversitesi'nin yayınladığı araştırmaya göre internette siyasi görüşünü ..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Arabeskçi Gencebay: Sanatçı kesinlikle muhalif değildir Arabeskçi Gencebay: Sanatçı kesinlikle muhalif değildir 'Erdoğan'ı takdir ediyor ve seviyorum. Onu çok sevdiğimi hep söyledim' diyen Gen..
Maria Anna Augusta Colöstina Fatma Maria Anna Augusta Colöstina Fatma Budin’in yani günümüz Budapeşte’si, Evliya Celebi seyahatnamesinde o zamanın öne..
Sapkın Zihniyet Çocuk Kitaplarında Sapkın Zihniyet Çocuk Kitaplarında Çocuk kitabı olarak yazılan 'Keloğlan Ak Ülkede' kitabında Hızır adında bir kara..
Karakter benzerliği ilişkide ne kadar önemli? Karakter benzerliği ilişkide ne kadar önemli? Araştırmalar, eşlerin kişilik özellikleri bakımından benzerlik derecesinin mutlu..
  Fransa HABERLERİ
Fransa’da Öğretmenler Önce Greve Sonra Sokağa Çıktı Fransa’da Öğretmenler Önce Greve Sonra Sokağa Çıktı Fransa Hükümetinin eğitim reformu ve memur sayısında kesinti kararına karşı grev..
Yediklerinizin Fotoğrafını Yayınlarken Maliyeyi Unutmayın Yediklerinizin Fotoğrafını Yayınlarken Maliyeyi Unutmayın Fransa Maliye Bakanı Darmanin, vergi yolsuzluğuyla mücadele kapsamında yılbaşınd..
Kaşıkçı cinayetinde tape muamması: Fransa yalanladı, Kanada doğruladı Kaşıkçı cinayetinde tape muamması: Fransa yalanladı, Kanada doğruladı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetini belgeleyen tapelerin herkese verildiğini söyle..
FEMEN’den Fransa’da bir araya gelen devlet başkanlarını protesto FEMEN’den Fransa’da bir araya gelen devlet başkanlarını protesto Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nın sona ermesinin 100'..
  Belçika HABERLERİ
İşçilerin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin Euro prim yattı İşçilerin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin Euro prim yattı Belçika'da bir çelik fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, yeni haftaya keyifli ba..
Brüksel Havalimanı’nda Grev: 660 uçuş iptal Brüksel Havalimanı’nda Grev: 660 uçuş iptal Brüksel Zaventem Havalimanı’nda bagaj yükleyen işçiler, ücret artışı ve çalışma ..
Şimdi para yok, sonra gelin' diyen dükkan sahibini dinleyen soyguncular gözaltına alındı Şimdi para yok, sonra gelin' diyen dükkan sahibini dinleyen soyguncular gözaltına alındı Belçika'nın Charleroi kentinde, bir elektronik sigara dükkanını sabah saatlerind..
İslam devleti kurmayı hedefleyen örgüt liderinin vatandaşlığı iptal edildi İslam devleti kurmayı hedefleyen örgüt liderinin vatandaşlığı iptal edildi Belçika'nın "en büyük terör davasına" konu olan radikal İslamcı "Sharia4Belgium"..
  Hollanda HABERLERİ
'Türkiye usulü düğün konvoyuna' binlerce euro ceza 'Türkiye usulü düğün konvoyuna' binlerce euro ceza Belçika'da geçtiğimiz yıllarda büyük tartışma yaratan ve yargıya intikal eden "T..
Camiler Wilders İçin Twitter yasağı istiyor Camiler Wilders İçin Twitter yasağı istiyor Hollanda'daki 144 caminin çatı örgütü olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Tü..
Savunma Bakanı iki askerin ölümü üzerine istifa etti Savunma Bakanı iki askerin ölümü üzerine istifa etti Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis, Birleşmiş Milletler (BM) adına Mali'de g..
Cihatçı hücresine sızan polisler, aylar süren operasyon sonucunda saldırıyı önledi Cihatçı hücresine sızan polisler, aylar süren operasyon sonucunda saldırıyı önledi Hollanda'da büyük bir saldırının son aşamasında oldukları gerekçesiyle gözaltına..
  İngiltere HABERLERİ
Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift yasadışı örgüt  üyeliğinden suçlu bulundu Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift yasadışı örgüt üyeliğinden suçlu bulundu Çocuklarına 'Adolf Hitler' ismini veren çift, İngiltere’de terör listesine alına..
21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı 21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı Londra'nın en lüks alışveriş mağazası Harrods'ta 21 milyon dolar harcayan Azeri ..
İngiltere'de hızlı tren hattı inşasından bin 200 iskelet çıkarıldı İngiltere'de hızlı tren hattı inşasından bin 200 iskelet çıkarıldı İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tren hattı çalışmaları sırasında yapılan k..
Ryanair uçağında ırkçı saldırıya soruşturma Ryanair uçağında ırkçı saldırıya soruşturma Barcelona'dan Londra'ya uçan Ryanair uçağında bir kişi 77 yaşındaki siyah bir ka..
  İsviçre HABERLERİ
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre, Türkiye'nin internet ve cep telefonlarını izlemek üzere sipariş etmek i..
Acemi askeri taşladılar Acemi askeri taşladılar İsviçre'de bir askeri okulda, komutan tarafından bir acemi askerin taşlanması yö..
Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı İsviçre'de bir tüketici, marketten aldığı ambalajlı bir kilo havucun içinden akı..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Cadılar Bayramında Maskeli Market Soygunu Cadılar Bayramında Maskeli Market Soygunu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde, cadılar bayramını fırsat bilen soyguncu,..
Kaçan Aracı Yakalamaya Çalışırken Beş Polis Yaralandı Kaçan Aracı Yakalamaya Çalışırken Beş Polis Yaralandı Wiener Neustadt (Avusturya) kentinde, polisin yaptığı rutin kontrolünden kaçan a..
Emir Bebek A3 Otobanı İmdat Şeridinde Dünyaya Geldi Emir Bebek A3 Otobanı İmdat Şeridinde Dünyaya Geldi Avusturya'da hastaneye götürülen anne, otobanın imdat şeridinde bebeğini dünyaya..
Tecavüz Suçlamasıyla Aranıyor Tecavüz Suçlamasıyla Aranıyor Avusturya’da 17 yaşındaki genç kadına tecavüz ettiği iddia edilen zanlı aranıyor..
  Avrupa HABERLERİ
Avrupa Parlamentosu: Müzakereler Resmen Askıya Alınsın Avrupa Parlamentosu: Müzakereler Resmen Askıya Alınsın Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında pratikte donmu..
Ne ayrılabiliyorlar ne de birlikteliklerine imza atabiliyorlar Ne ayrılabiliyorlar ne de birlikteliklerine imza atabiliyorlar Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler uzun zamandır donmuş durumda. Şim..
Türkiye ile müzakereler nihai olarak sonlandırılması istendi Türkiye ile müzakereler nihai olarak sonlandırılması istendi AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Hahn, Türkiye üyelik müzakerelerinin..
5.600 dolara vatandaşlık satıyorlar 5.600 dolara vatandaşlık satıyorlar Bulgaristan'daki savcılar binlerce kişiye sahte pasaport veren bir çeteyi çökert..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Dün ve bugün yetmedi: Yarını da sattılar Dün ve bugün yetmedi: Yarını da sattılar 2015’ten bu yana türbülansa giren Türkiye ekonomisi, AKP’nin sırtını dayadığı al..
''2015 İslam Yasası'' Ve Aleviler ''2015 İslam Yasası'' Ve Aleviler ''Avusturya Başbakanı Kurz'un, yedi caminin kapatılacağını açıkladığında, sıranı..
İnsan Öldürmeye Tasarlanmış Tetiklere Dokunan Çocuklar İnsan Öldürmeye Tasarlanmış Tetiklere Dokunan Çocuklar Avusturya Cumhuriyet Bayramını Kutladı. Peki cumhuriyet bayramı özünde halkın eg..
Avrupa'nın Gözünden Türkler! Avrupa'nın Gözünden Türkler! Artık Avrupa için Türkler Orta Asya’da yaşayan uzak bir millet değildir. Malazgi..
  Virgül Kadın HABERLERİ
14 Yaşındaki Kız Çocuğu Kendi Düğününü İhbar Etti 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Kendi Düğününü İhbar Etti 14 Yaşında Evlendirilmek İstenen kız çocuğu, Kendi Düğününü İhbar Etti: 'Okula D..
Tecavüz travması mağdurların olayla yüzleşmesini neden geciktiriyor? Tecavüz travması mağdurların olayla yüzleşmesini neden geciktiriyor? Cinsel saldırıya maruz kalan insanların çoğu tecavüze uğradığını hemen kabul etm..
Sabahları erken kalkan kadınlarda meme kanseri riski daha düşük Sabahları erken kalkan kadınlarda meme kanseri riski daha düşük İngiltere'de yapılan yeni bir bilimsel araştırma, sabahları erken kalkan kadınla..
Avusturya’da kadınların yüzde 22’i eşlerinden şiddet görüyor Avusturya’da kadınların yüzde 22’i eşlerinden şiddet görüyor Avrupa Birliği’nde eşi yada sevgilisi tarafından fiziksel veya cinsel saldırıya ..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı