HABER AKIŞI

Kamu Denetçiliği Kurumu (Volksanwaltschaft)

 Tarih: 28-10-2018 16:46:12
Avusturya Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşların şikayetlerini inceleyerek idari kurumların kararlarının yasalara uygun olup olmadığını denetlemektedir. Avusturya'da yaşayan herkes isteğini Kamu Denetçiliği Kurumu'na bildirebilir. Bunun için Avusturya vatandaşı olmaya ya da reşit olmaya gerek yoktur.

Bağımsız çalışan Kamu Denetçiliği Kurumu (Volksanwaltschaft), otuz yıldan uzun bir süredir Avusturya'daki kamu idarelerini denetlemektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşların şikayetlerini inceleyerek idari kurumların kararlarının yasalara uygun olup olmadığını denetlemektedir.

Bu kamusal denetim önemlidir, zira idari kurumların şeffaf ve adil olması vatandaşların en doğal hakkıdır.

 

GÖREVLER

Kamu Denetçiliği Kurumu, 1977 yılından beri Federal Anayasa'nın adına Avusturya'daki bütün kamu idarelerini denetlemektedir.

Kurum, vatandaşların şikayetlerini dinler, idari kurumların kararlarının yasalara uygun olup olmadığını kontrol eder ve idarede yapılmış olası hataları denetler.

Kamu Denetçiliği Kurumu, idari kurumların vatandaşlarla olan ilişkilerinin adil olmasını sağlayarak hukuk devleti ve demokrasi adına kamusal bir denetim gerçekleştirir.

 

Avusturya'da yaşayan herkes isteğini Kamu Denetçiliği Kurumu'na bildirebilir.

Bunun için Avusturya vatandaşı olmaya ya da reşit olmaya gerek yoktur.

Şirketler, ticaretle uğraşanlar veya dernekler de kamu idareleriyle ilgili şikayette bulunabilirler.

Denetim süreci ise ancak idari süreç sonuçlandırıldıktan ve hatayı ortadan kaldıracak hukuki bir yol kalmadıktan sonra başlatılabilir.

 

Kamu denetçileri, idarenin işleyişinde hata veya düzensizliklerin olduğunu tahmin etmeleri durumunda kendiliklerinden de girişimde bulunabilirler.

Yönetmeliklere itiraz edebilir ve tavsiyelerde bulunabilirler.

Kurum üyeleri aynı zamanda Milli Meclis’e yöneltilen dilekçelerin ve vatandaşların gerçekleştirdiği çeşitli girişimlerin işlemlerinin yapılmasında da birlikte çalışırlar.

 

Burada sadece idarenin yasalar dahilinde işleyip işlemediği denetlenmez.

Aynı zamanda idari kurumların insanlarla olan ilişkileri de gözden geçirilir.

Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin vatandaşlara karşı adil olmasını sağlar.

Bu denetim faaliyetiyle idarenin işleyişindeki kalitenin ayrıca yükseltilmesi sağlanır.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu, yasaların insanların günlük yaşamını nasıl etkilediğini her günkü çalışmalarından dolayı çok iyi bilmektedir.

Bu nedenle yasaların icra edilmesini sadece izle-mekle kalmayıp aynı zamanda yasa değişikliklerindeki kritik noktaları göstererek yapılması gereken düzeltmeler konusunda yasa koyucuya tavsiyelerde bulunmaktadır.

Yaptığı çalışmaların yıllık bilançosunu da Milli Meclis’e ve Eyaletler Meclisi’ye sunmaktadır.

 

Temmuz 2012’den beri Kamu Denetçiliği Kurumu belli başlı uluslararası hukuk sözleşmelerine uyulması için önleyici denetimler gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir.

Uzman komisyonlarıyla engelli veya engelsiz kişilerin, istismara, insanlık dışı davranışlara ve özgürlük kısıtlayıcı tedbirlere maruz kalma riskinin olduğu kuruluşları denetlemektedir.

Böylece Birleşmiş Milletler’in İşkenceye Karşı Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ndeki düzenlemeler uygulanmaktadır.

 

ÜYELER

Kamu Denetçiliği Kurumu arkadaşça çalışan üç üyeden oluşmaktadır.

Parlamento tarafından altı yıllığına seçilip sadece bir defa daha yeniden seçilebilmektedirler.

Üyeler Anayasa’ya göre bağımsızdırlar. Oylanarak veya talimatla azledilemezler veya işten el çektirilemezler.

Kamu denetçileri cumhurbaşkanı tarafından göreve getirilirler.

 

Dr. Günther Kräuter, Dr. Gertrude Brinek ve Dr. Peter Fichtenbauer Avusturya Milli Meclisi tarafından 1 Temmuz 2013 ile 30 Haziran 2019 arasındaki görev süresi için seçilmiştir. Dr. Gertrude Brinek Milli Meclis tarafından ikinci görev süresi için tekrar seçilmiştir.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu başkanlığı her yıl haziran sonunda değişmektedir.

Şu anda bu görevi Dr. Günther Kräuter yerine getirmektedir.

Başkan, kurumun yönetimini üstlenmektedir.

Tüm önemli konularda ise karşılıklı görüşme ve danışma sonunda ortak karar alınmaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu üyeleri görev sürelerinin başında aralarında bir işbölümü yaparlar.

Bu işbölümüyle her kamu denetçisi belli bir alanı üstlenerek belli sabit konulardan sorumlu olur.

Üyelere otuzdan fazla hukukçu çalışmalarında destek olmaktadır.

 

ŞİKAYETLER

Yaşına, milliyetine veya ikametgahına bakılmaksızın herkes Avusturya'daki idarelerle ilgili şikayetini Kamu Denetçiliği Kurumu'na bildirebilir.

Bir şikayette bulunmak, belli bir kurala uyulmadan ve hiçbir masrafa tabi tutulmadan her zaman mümkündür.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na kimler şikayette bulunabilir?

 

Kamu Denetçiliği Kurumu Avusturya idareleriyle sorunu olan herkesin yanındadır.

Bunun için Avusturya vatandaşı olmanız gerekmemektedir.

Bazen gençler de idari kurumlarla sorunlar yaşayabilir.

Şikayette bulunmak için reşit olmak gerekmemektedir.

Şirketler, ticaretle uğraşanlar veya dernekler de idari kurumlarla sorunlar yaşayabilirler.

Bu kişiler de kamu denetçilerinin deşteğinden yararlanabilirler.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na hangi konularda şikayette bulunulabilir?

Diyelim ki bakım parası bildirgesiyle ilgili bir sorun oluştu?

Mahkemedeki davanızın olması gerektiğinden daha uzun sürdüğü düşüncesini taşıyorsunuz?

Ne zaman kamu daireleri tarafından size adil davranılmadığını düşünürseniz Kamu Denetçiliği Kurumu sorumluluk alanına girdiği için devreye girer.

Kamu Denetçiliği Kurumu bütün Avusturya'da doğrudan ve dolaylı olarak adlandırılan federal idareyi denetler.

Buna ilave olarak devlet teşekküllerinin idareleri de denetim alanına girmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu bu şekilde hem maliye idaresini hem de sosyal sigorta kurumlarını ve iş ve işçi piyasasını kontrol etmektedir.

Buna rağmen bir istisna bulunmaktadır: Kamu Denetçiliği Kurumu dokuz eyaletin yedisinde eyalet ve yerel yönetim idarelerini de denetlemektedir.

Tirol ve Vorarlberg'de bunun için o bölgeye özel Eyalet Kamu Denetçiliği Kurumları bulunmaktadır.

Bu nedenle Kamu Denetçiliği Kurumu o bölgelerde sadece federal idareyle ilgili şikayetlerle ilgilenmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu vakaların çoğunda bir şikayet üzerine harekete geçer.

Kamu denetçileri, idarenin işleyişinde hata veya düzensizliklerin olduğunu tahmin etmeleri durumunda kendiliklerinden de girişimde bulunabilirler.

Kamu Denetçiliği Kurumu vakanın ilgililerine dair bütün bilgileri saklı tutar.

Kamu denetçileri vakayı denetler, bizzat bilgi toplar ve yaptıkları işin sonuçlara dair ilgili kişilere bilgi verirler.

 

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na hangi konularda şikayette BULUNULAMAZ?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Avusturya idaresi hakkında şikayette bulunmak isteyen insanların yanında yer alması amacıyla kurulmuştur.

Yurtdışındaki idari kurumlarla ilgili sorununuz olduğunda ne yazık ki harekete geçemiyoruz.

Kamu Denetçiliği Kurumu, özel şahıslarla şirketler arasında veya farklı ticari işletmelerin aralarında sorun çıktığında müdahale edemez.

İki şirket aralarında imzaladıkları sözleşmelerde anlaşmazlığa düşerlerse ya da bir şahıs bir işletmenin servisinin kötü olması nedeniyle şikayette bulunmak isterse Kamu

Denetçiliği Kurumu yardımcı olamaz.

İki özel şahıs arasında ortaya çıkan hukuki sorunlar Kamu Denetçiliği Kurumu'nun sorumluluk alanına girmez.

Federal Anayasa, Kamu Denetçiliği Kurumu'nu kamu dairelerini denetlemekle görevlendirmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu bu nedenle şikayet sadece bir idari kurum, daire ya da makamla ilgili olduğunda devreye girebilmektedir.

Avusturya'da hakimler hiç kimseden talimat almazlar. Mahkemelerin kararları bağımsızdır ve bu nedenle Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından denetlenmezler.

Kamu Denetçiliği Kurumu bu sebepten dolayı mahkeme kararlarını kaldıramaz veya değiştiremez.

Kamu denetçileri daima bilgilendirmeye ve önerilerde bulunmaya çaba gösterirler.

Ancak hiç kimsenin avukatı olarak onu temsil edemezler.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılacak şikayet başvuruları için belli bir süre gözetilmekte midir?

Hayır, Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılacak şikayet başvuruları için belli bir süre gözetilmemektedir.

İdari bir kurumla yaşadığınız sorun eskiye dayanıyorsa da her zaman Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurabilirsiniz.

 

En kolay hangi şekilde Kamu Denetçiliği Kurumu'na bir şikayet başvurusunda bulunabilirim?

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na telefonla, mektup yoluyla ya da bizzat giderek her zaman ulaşabilirsiniz.

İlk bilgilendirme için Kamu Denetçiliği Kurumu çalışanlarına ücretsiz servis hattımız olan 0800/223 223 veya (01) 515 05-0 telefon hatlarından ulaşabilirsiniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na aşağıdaki faks numarasından ulaşabilirsiniz:(01) 515 05-150.

 

E-posta adresimiz: post@volksanwaltschaft.gv.at

 

Elektronik bir şikayet formu da internet sitemizde hizmetinize sunulmuştur.

Mektuplarınızı lütfen şu adrese gönderiniz: Volksanwaltschaft, 1015 Wien, Postfach 20.

Evraklarınızı elbette bizzat kendiniz de elden verebilirsiniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Viyana'nın merkezi bir yerinde bulunmaktadır.

Stephansplatz metro istasyonundan yürüyerek bir kaç dakika içinde bize ulaşabilirsiniz.

Çalışanlarımız hafta arasında 8.00 ile 16.00 saatleri arasında istek ve sorunlarınızla ilgileneceklerdir.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu bir çok dilde bilgi vermeye çaba göstermektedir.

Ancak denetim süreçlerinde Almanca kullanılması zorunludur.

 

 

Şikayet başvurusu hangi bilgileri içermelidir?

Şikayet başvurunuz için karmaşık formlar doldurmak zorunda değilsiniz.

Ancak kamu denetçilerinin sorununuza mümkün olduğu kadar çabuk eğilebilmesi için lütfen aşağıdaki bilgileri daima veriniz:

 

Şikayet başvurunuzu takip edebilmek için denetçilerin isminizi bilmeleri gerekmektedir.

Başkasının adına başvuruda bulunuyorsanız, lütfen onun adını da bildiriniz.

Lütfen şikayette bulunmak istediğiniz idari kurumu tam olarak bildiriniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na size idari kurum tarafından neden adil davranılmadığını düşündüğünüzü bildiriniz.

Şikayetinizle ilgili evrakların fotokopisini başvurunuza eklemeniz halinde başvurunuz çok çabuk işleme girecektir.

Bu evraklar dosya ve idari kurumların numaralarını, sosyal sigorta numaralarını ya da ilgili kurumla yapılan yazışmaları içerebilir.

Kamu Denetçiliği Kurumu konuya dahil olan bütün ilgililere dair bilgilileri elbette saklı tutacaktır.

 

 

Bir şikayet başvurusunun işleminin yapılması ne kadar sürer?

Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran kişilerin genelde çoğu idari kurumlarla bu sorunla ilgili uzun bir süreçten geçmiş oluyorlar.

Kamu denetçileri bu nedenle şikayetlerini en kısa zamanda işleme sokmak için gayret sarfediyorlar.

Şikayet başvurusunda bulunduğunuz idari kurum da Kamu Denetçiliği Kurumu'nun sorularını cevaplandırabilmek ve olayı kendi açısından anlatmak fırsatına sahip olmalıdır.

Kamu denetçileri buna imkan tanımak için bir süre tanzim eder.

Bu şekilde denetim süreci çabuk bir şekilde sonlandırılabilir.

Bazı şikayetler çok karmaşık olmakta ve gerektiğinde kapsamlı dosyaların ve dokümanların incelenmesi gerekmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu bu gibi durumlarda sizi düzenli olarak süreçten haberdar edecektir.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun denetim sürecinin sonucu hakkında sizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendireceğinden emin olabilirsiniz.

2009 yılında şikayet başvurusunda bulunanlar sözkonusu idari kurumun işlemlerinde bir hata olup olmadığını başvuru tarihinden itibaren ortalama 47 gün sonra öğrendiler.

 

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan başvurular için para ödemek gerekiyor mu?

Hayır, Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan başvurular için ücret talep edilmez.

Maddi durumlarına bakılmaksızın herkes Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurabilmelidir.

Bu nedenle şikayet başvurularınız için hiç bir ücret hesaplanmamaktadır.

Bu aynı zamanda kamu denetçilerinin randevu saatleri için de geçerlidir.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na mektupla başvuruda bulunuyorsanız posta cevap kuponu için de ücret ödemeniz gerekmez.

İlk bilgilendirme için Kamu Denetçiliği Kurumu çalışanları ücretsiz servis hattımızda 0800/223 223 hafta içinde hergün 8 ile 16 arasında hizmetinizdedir.

 

 

Bir randevu için nasıl başvurabilirsiniz?

Kamu denetçileri, Avusturya'da yılda ortalama 200 gün görüşmeye açıktır.

Siz de oturduğunuz yere en yakın kamu denetçisine şikayetinizi bizzat görüşerek bildirme fırsatını bulabilirsiniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun görüşme günleri Viyana'daki ve diğer eyalet başkentlerindeki ofislerimizde ve büyük şehirlerin merkezi bölge idari kurumlarıyla belediye meclislerindeki ofislerimizde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Yakınınızdaki ofislerin görüşme saatleri hakkında lütfen bilgi alınız.

Görüşebilmek için önceden randevu almanız gerektiğini lütfen anlayışla karşılayınız.

Ancak bu şekilde kisisel görüşmeler için gerekli olan süreyi sağlayabiliyoruz.

 

İRTİBAT

Şikayet başvurusunda bulunmak veya sadece bilgi almak mı istiyorsunuz?

Kamu Denetçiliği Kurumu'na telefonla, mektup yoluyla ya da bizzat gelerek ulaşabilirsiniz:

 

Kamu Denetçiliği Kurumu

 

1015 Wien, Singerstrasse 17 (Postfach 20)

 

Ücretsiz servis hattı: 0800/223 223 (her gün 8:00 - 16:00 arası)

 

Telefon No.: (01) 515 05-0

 

Faks No.: (01) 515 05-150 / -190

 

E-posta post@volksanwaltschaft.gv.at

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurduğunuzda lütfen kimin kurumumuza başvurduğunu, kimin adına başvurduğunu, hangi idari kurum hakkında, hangi sebepten ötürü şikayette bulunmak istediğinizi bildiriniz.

 

Başvurunuzun çabuk işleme alınması için elinizde bulunan evrakların fotokopisini, örneğin ilgili kurumla yaptığınız yazışmaları, sosyal sigorta numarasını veya geri dönümler için telefon numaranızı başvurunuza ekleyiniz.

Şikayet başvurunuz için masraflar hesaplanmayacak ve posta cevap kuponu için sizden bir ücret talep edilmeyecektir.

 

Evraklarınızı elbette bizzat kendiniz de elden teslim edebilirsiniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Viyana'nın merkezinde, Stephansdom’un yakınında bulunmaktadır.

Stephansplatz metro istasyonundan bir kaç dakika yürüyerek bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Çalışanlarımız hafta arası 8.00 ile 16.00 saatleri arasında istekleriniz ve şikayetlerinizle ilgileneceklerdir.

 

Şikayetiniz hakkında görüşme gününde doğrudan bir kamu denetçimizle bizzat görüşebilirsiniz.

Bunun için mutlaka önceden randevu almanız gerektiğini anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz.

Görüşme günleri Viyana'daki ve diğer eyalet başkentlerindeki ofislerimizde ve büyük şehirlerin merkezi bölge idari kurumlarıyla belediye meclislerindeki ofislerimizde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Eyaletlerinizdeki ofislerin görüşme saatleri hakkında lütfen bilgi alınız.

Görüşme saatlerimiz hakkında bölgedeki kurumların panolarından ve yerel medya kuruluşlarından da bilgi alabilirsiniz.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu bir çok dilde bilgi vermeye çaba göstermektedir.

Ancak denetim süreçlerinde Almanca kullanılması zorunludur.(virgül.at)

 

Kaynak: volksanwaltschaft

 

 

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 1449 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Frauenmorde: Warum Männer gewalttätig werden Frauenmorde: Warum Männer gewalttätig werden Verdrängte Gefühle können die Psyche belasten – und auch zu Gewalt führen. Was d..
Frauenmorde in Österreich: Frauenmorde in Österreich: "Ich schlachte dich ab wie ein Schwein" In keinem europäischen Land ist der Anteil weiblicher Opfer bei Tötungsdelikten ..
Promi-Fahrgast: Van der Bellen nahm am Montag die U-Bahn Promi-Fahrgast: Van der Bellen nahm am Montag die U-Bahn Überraschte Reaktionen in der U3: "Schau, der Präsident foahrt mit."
Plastik auf dem Runden Tisch Plastik auf dem Runden Tisch Auch nach dem ersten Treffen der Regierung mit Betroffenen scheinen Österreichs ..
  Avusturya HABERLERİ
Haklarınızdan Yararlanınız ‘’Genel Sağlık Muayenesi’’ Haklarınızdan Yararlanınız ‘’Genel Sağlık Muayenesi’’ Sağlık merkezleri sadece rahatsızlık duyduğumuzda gideceğimiz yerler değildir. D..
Avusturya’da Müslümanları Hedef Göstermek Artık Marjinal Bir Siyaset Değil! Avusturya’da Müslümanları Hedef Göstermek Artık Marjinal Bir Siyaset Değil! Avusturyalı bilim insanları, yakında insanların Müslümanların dükkanlarından alı..
Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) Seçimleri Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) Seçimleri Avusturya İşçi Odaları Birliği, bütün eyaletlerde seçimlere gidiyor. Yaklaşık 3 ..
Boğazını Keserek Kadını Öldürdü! Boğazını Keserek Kadını Öldürdü! Avusturya'da yine kadın cinayeti işlendi. Bir alışveriş otoparkında, kesici bir ..
  Viyana HABERLERİ
''Ben Türküm'' Diyerek Çekiçle Üzerine Yürüdü ''Ben Türküm'' Diyerek Çekiçle Üzerine Yürüdü Avusturya’nın başkenti Viyana’da, aracını yanlış yere park ettiği için uyarıda b..
Viyana’da Ücretsiz Borçlu Danışmanlığı Viyana’da Ücretsiz Borçlu Danışmanlığı Kişi beğenilme duygusunu tatmin için, pahalı tüketime yönlendirilmekte. Kredi yo..
FPÖ Liderinin Yanında Nazi Selamı İddiası FPÖ Liderinin Yanında Nazi Selamı İddiası Aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), yeni yıl buluşması adı altında, salo..
FPÖ'nün Yeni Yıl Buluşmasında Hedef SPÖ ve Göçmenler Oldu FPÖ'nün Yeni Yıl Buluşmasında Hedef SPÖ ve Göçmenler Oldu Aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), yeni yıl buluşması adı altında, salo..
  Almanya HABERLERİ
Almanya’da Kurulan Üçüncü Muhafazakar Türk Partisi Almanya’da Kurulan Üçüncü Muhafazakar Türk Partisi Almanya’da Türkiye kökenlilerin kurduğu ‘Alternative für Migranten’ (Göçmenler i..
Fransız - Alman dostluk antlaşması imzalandı Fransız - Alman dostluk antlaşması imzalandı Almanya ile Fransa arasında yeni bir dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı. F..
İç İstihbaratına Türkiye Kökenli Başkan Yardımcısı Atandı İç İstihbaratına Türkiye Kökenli Başkan Yardımcısı Atandı Almanya’da Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkan yardımcılığına Türkiye kökenli ..
Sığınmacıların Daha Kolay Reddedilmesi İçin Güvenli Ülke Sayılacaklar Sığınmacıların Daha Kolay Reddedilmesi İçin Güvenli Ülke Sayılacaklar Almanya Federal Meclisi, Cezayir, Fas, Tunus ve Gürcistan'ı güvenli ülke olarak ..
  Türkiye HABERLERİ
Türkiye Türkiye "güvenlik gerekçesiyle" Hollandalı gazeteciyi sınır dışı etti Türkiye, Hollanda’da yayımlanan ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad’ın (FD)..
Türkiye'de ev alana vatandaşlık Türkiye'de ev alana vatandaşlık Türkiye 250 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancılara doğrudan vatandaşlık veriy..
Silah Gösterdiği  Otobüsün İçinden  28 Polis Çıktı Silah Gösterdiği Otobüsün İçinden 28 Polis Çıktı Hatalı solladığı gerekçesiyle otobüs korna çaldı, araç sürüçünün yanında oturan ..
Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu? Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu? atv'de gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programa katıla..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Arabeskle mi barışıyoruz yoksa popüler kültürle mi? Arabeskle mi barışıyoruz yoksa popüler kültürle mi? Belki de günümüzde arabesk dünyayı ve yaklaşımı, gecekondu mahallelerinden çok a..
Bilim: Aşksız Bir Hayat Tehlikelerle Dolu Bilim: Aşksız Bir Hayat Tehlikelerle Dolu Sevmek ve aşık olmak insanın mayasında var. Hatta bu duygular mantığımızın da ön..
Göz kontağı insanı neden etkiler? Göz kontağı insanı neden etkiler? Kalabalık bir ortamda iki kişinin göz göze gelmesi romantik filmlerde en çok kul..
Yeni Yılda Aldığınız Bir Karara Kaç Gün Sadık Kalabiliyorsunuz? Yeni Yılda Aldığınız Bir Karara Kaç Gün Sadık Kalabiliyorsunuz? İngiltere'de YouGov şirketi tarafından yapılan bir araştırma, insanların yüzde 2..
  Fransa HABERLERİ
Afrika'yı sömürme krizi Afrika'yı sömürme krizi İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Fransa'yı Afrika'yı sömürmek ve göç..
Bir Yılda 1 Milyondan Fazla Kadın Sözlü Taciz Veya Hakarete Uğradı Bir Yılda 1 Milyondan Fazla Kadın Sözlü Taciz Veya Hakarete Uğradı Fransa'da her 20 kadından biri senede en az bir kez sözlü taciz veya hakarete ma..
Fırında Patlama: 20 yaralı Fırında Patlama: 20 yaralı Paris'in merkezindeki bir apartmanın giriş katında bulunan bir fırında patlama m..
Fransız bakanda  'dış güçler' dedi Fransız bakanda 'dış güçler' dedi Fransız Bakan Marlene Schiappa son yılların en şiddetli protestosu haline gelen ..
  Belçika HABERLERİ
 Göçmenlerden Göçmenlerden "İnsani Vize" İçin Rüşvet Alan Siyasetçiye Tutuklama Belçika'nın Mechelen kentinde, milliyetçi Yeni Flaman İttifakı partisinin (N-VA)..
Avusturya’dan Sonra Belçika’da Yasağı Tartışıyor! Avusturya’dan Sonra Belçika’da Yasağı Tartışıyor! Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan plastik poşet yasağı ülke geneline yayı..
Hapishanelerde Görev Yapan İmamların Sayısı Rahipleri Geçti Hapishanelerde Görev Yapan İmamların Sayısı Rahipleri Geçti Belçika hapishanelerinde Müslüman mahkumların sayısının artmasıyla, cezaevlerind..
Belçika Başbakanı Charles Michel istifa etti Belçika Başbakanı Charles Michel istifa etti Belçika Başbakanı Charles Michel, koalisyon ortağı partinin hükümeti terk etmesi..
  Hollanda HABERLERİ
IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı Hollanda'nın Rotterdam kentinde mahkeme, IŞİD'e katılmak için 2 yıl önce Suriye'..
‘100 süper beyin’ Hollanda’ya göç etti ‘100 süper beyin’ Hollanda’ya göç etti ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve TUSAŞ’tan 100’e yakın mühendis Hollanda’daki teknoloji ..
Lahey'de Sarı Yelekliler Lahey'de Sarı Yelekliler "Hitler selamı" verip polisle çatıştı Hollanda'nın Lahey kentindeki Sarı Yelekliler protestosu olaylı sona erdi. Hitle..
Baba 12 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü, 15 Yaşındaki Kaçmayı Başardı Baba 12 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü, 15 Yaşındaki Kaçmayı Başardı Hollanda'da yaşayan Türkiye göçmeni bir baba 12 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak ..
  İngiltere HABERLERİ
'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? 'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı, Londonderry kentinde Cumartesi akşamı düzenlenen ..
Türkiye kökenli 9 çete üyesine ağır hapis cezası Türkiye kökenli 9 çete üyesine ağır hapis cezası İngiltere'nin başkenti Londra'da, geçtiğimiz mayıs ayında en az üç kişiyi darp e..
İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile imzaladığı Brexit anlaşması, İngiliz p..
Aliyev'in kızları Londra'da 60 milyon sterlinlik konut almaya çalıştı Aliyev'in kızları Londra'da 60 milyon sterlinlik konut almaya çalıştı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızlarının, bir off-shore şirket üzerin..
  İsviçre HABERLERİ
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre, Türkiye'nin internet ve cep telefonlarını izlemek üzere sipariş etmek i..
Acemi askeri taşladılar Acemi askeri taşladılar İsviçre'de bir askeri okulda, komutan tarafından bir acemi askerin taşlanması yö..
Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı İsviçre'de bir tüketici, marketten aldığı ambalajlı bir kilo havucun içinden akı..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Avusturya’da, çalılıkların arasında cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Manuela‘n..
16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu 16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde 16 yaşında bir genç kızın cesedi calılık..
Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Avusturya'da iki günde iki kadın cinayeti işlendi. Krumbach NÖ bölgesinde, mülk ..
Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Neunkirchen NÖ- Avusturya’da üç aylık bebek iç organlarında oluşan zedelenmeden ..
  Avrupa HABERLERİ
Avrupa Komisyonu: Altın vize 'AB'nin güvenliğini tehdit ediyor' Avrupa Komisyonu: Altın vize 'AB'nin güvenliğini tehdit ediyor' Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin para karşılığı vatandaşlık ya ..
Norveç'e iltica eden Türklerin sayısı Suriyelileri geçti Norveç'e iltica eden Türklerin sayısı Suriyelileri geçti Dünyanın en gelişmiş ve refah seviyesi en yüksek ülkelerin arasında yer alan Nor..
En Az 56 Sığınmacı Hayatını Kaybetti En Az 56 Sığınmacı Hayatını Kaybetti Akdeniz’de son günlerde yaşanan sığınmacı facialarında teknelerinin batması sonu..
Sağ Popülist Politikacılar Artı Sağ Popülist Politikacılar Artı İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW) yıllık raporunu yayımladı..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Bu Günlere Nasıl Geldik (1) Bu Günlere Nasıl Geldik (1) Eşe dosta çikolata götürmekle meşhur Almancıların hikayesi nasıl başladı? Geline..
100 Yıl Önce Almanya’ya Gelen Türk İşçileri 100 Yıl Önce Almanya’ya Gelen Türk İşçileri Biz Türkiye'den işçi göçünün 50. Yılını kutluyoruz ama bizden bir 50 yıl önce g..
Avusturya-Türkiye Ve Suriyeliler Avusturya-Türkiye Ve Suriyeliler Türkiye ve Avrupa’nın bir çok ülkesine sığınan Suriyeli mültecilere en büyük des..
Dernekler Cenneti Avusturya (3) Dernekler Cenneti Avusturya (3) Avusturyalıların kurmuş oldukları derneklerle, Türkiye göçmenlerinin kurmuş oldu..
  Virgül Kadın HABERLERİ
‘Erk’ çelişkisi içinde ‘erk’ek ve kadına yönelik şiddet ‘Erk’ çelişkisi içinde ‘erk’ek ve kadına yönelik şiddet “Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan” anlaşılabilir mi erkek ş..
Evliliklerde cinsel ilişkinin giderek azalması normal mi? Ne yapmalı? Evliliklerde cinsel ilişkinin giderek azalması normal mi? Ne yapmalı? Eski heyecan ve istek azalmıştır. İş yaşamına, evlilik hayatına ve varsa çocukla..
Bugüne ve geleceğe ışık tutan bir kitap: NASIL YAPMALI? Bugüne ve geleceğe ışık tutan bir kitap: NASIL YAPMALI? Çernişevski; insanların ortak bir çalışma düzeninde yaşadığı, yaşlı ve çocukları..
Kadınlar erkeklere göre acıyı daha az hissediyor Kadınlar erkeklere göre acıyı daha az hissediyor Kanada'da bilim insanları farklı yaş grupları üzerinde gerçekleştirdiği deneyler..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı