bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort porno izle porno film xnxx porn türkçe sikiş sikiş izle escort bayan şişli escort escort halkalı escort topkapı escort İstanbul escort halkalı escort eskort izmit izmit escort
HABER AKIŞI

Kamu Denetçiliği Kurumu (Volksanwaltschaft)

 Tarih: 28-10-2018 16:46:12
Avusturya Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşların şikayetlerini inceleyerek idari kurumların kararlarının yasalara uygun olup olmadığını denetlemektedir. Avusturya'da yaşayan herkes isteğini Kamu Denetçiliği Kurumu'na bildirebilir. Bunun için Avusturya vatandaşı olmaya ya da reşit olmaya gerek yoktur.

Bağımsız çalışan Kamu Denetçiliği Kurumu (Volksanwaltschaft), otuz yıldan uzun bir süredir Avusturya'daki kamu idarelerini denetlemektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşların şikayetlerini inceleyerek idari kurumların kararlarının yasalara uygun olup olmadığını denetlemektedir.

Bu kamusal denetim önemlidir, zira idari kurumların şeffaf ve adil olması vatandaşların en doğal hakkıdır.

 

GÖREVLER

Kamu Denetçiliği Kurumu, 1977 yılından beri Federal Anayasa'nın adına Avusturya'daki bütün kamu idarelerini denetlemektedir.

Kurum, vatandaşların şikayetlerini dinler, idari kurumların kararlarının yasalara uygun olup olmadığını kontrol eder ve idarede yapılmış olası hataları denetler.

Kamu Denetçiliği Kurumu, idari kurumların vatandaşlarla olan ilişkilerinin adil olmasını sağlayarak hukuk devleti ve demokrasi adına kamusal bir denetim gerçekleştirir.

 

Avusturya'da yaşayan herkes isteğini Kamu Denetçiliği Kurumu'na bildirebilir.

Bunun için Avusturya vatandaşı olmaya ya da reşit olmaya gerek yoktur.

Şirketler, ticaretle uğraşanlar veya dernekler de kamu idareleriyle ilgili şikayette bulunabilirler.

Denetim süreci ise ancak idari süreç sonuçlandırıldıktan ve hatayı ortadan kaldıracak hukuki bir yol kalmadıktan sonra başlatılabilir.

 

Kamu denetçileri, idarenin işleyişinde hata veya düzensizliklerin olduğunu tahmin etmeleri durumunda kendiliklerinden de girişimde bulunabilirler.

Yönetmeliklere itiraz edebilir ve tavsiyelerde bulunabilirler.

Kurum üyeleri aynı zamanda Milli Meclis’e yöneltilen dilekçelerin ve vatandaşların gerçekleştirdiği çeşitli girişimlerin işlemlerinin yapılmasında da birlikte çalışırlar.

 

Burada sadece idarenin yasalar dahilinde işleyip işlemediği denetlenmez.

Aynı zamanda idari kurumların insanlarla olan ilişkileri de gözden geçirilir.

Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin vatandaşlara karşı adil olmasını sağlar.

Bu denetim faaliyetiyle idarenin işleyişindeki kalitenin ayrıca yükseltilmesi sağlanır.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu, yasaların insanların günlük yaşamını nasıl etkilediğini her günkü çalışmalarından dolayı çok iyi bilmektedir.

Bu nedenle yasaların icra edilmesini sadece izle-mekle kalmayıp aynı zamanda yasa değişikliklerindeki kritik noktaları göstererek yapılması gereken düzeltmeler konusunda yasa koyucuya tavsiyelerde bulunmaktadır.

Yaptığı çalışmaların yıllık bilançosunu da Milli Meclis’e ve Eyaletler Meclisi’ye sunmaktadır.

 

Temmuz 2012’den beri Kamu Denetçiliği Kurumu belli başlı uluslararası hukuk sözleşmelerine uyulması için önleyici denetimler gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir.

Uzman komisyonlarıyla engelli veya engelsiz kişilerin, istismara, insanlık dışı davranışlara ve özgürlük kısıtlayıcı tedbirlere maruz kalma riskinin olduğu kuruluşları denetlemektedir.

Böylece Birleşmiş Milletler’in İşkenceye Karşı Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ndeki düzenlemeler uygulanmaktadır.

 

ÜYELER

Kamu Denetçiliği Kurumu arkadaşça çalışan üç üyeden oluşmaktadır.

Parlamento tarafından altı yıllığına seçilip sadece bir defa daha yeniden seçilebilmektedirler.

Üyeler Anayasa’ya göre bağımsızdırlar. Oylanarak veya talimatla azledilemezler veya işten el çektirilemezler.

Kamu denetçileri cumhurbaşkanı tarafından göreve getirilirler.

 

Dr. Günther Kräuter, Dr. Gertrude Brinek ve Dr. Peter Fichtenbauer Avusturya Milli Meclisi tarafından 1 Temmuz 2013 ile 30 Haziran 2019 arasındaki görev süresi için seçilmiştir. Dr. Gertrude Brinek Milli Meclis tarafından ikinci görev süresi için tekrar seçilmiştir.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu başkanlığı her yıl haziran sonunda değişmektedir.

Şu anda bu görevi Dr. Günther Kräuter yerine getirmektedir.

Başkan, kurumun yönetimini üstlenmektedir.

Tüm önemli konularda ise karşılıklı görüşme ve danışma sonunda ortak karar alınmaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu üyeleri görev sürelerinin başında aralarında bir işbölümü yaparlar.

Bu işbölümüyle her kamu denetçisi belli bir alanı üstlenerek belli sabit konulardan sorumlu olur.

Üyelere otuzdan fazla hukukçu çalışmalarında destek olmaktadır.

 

ŞİKAYETLER

Yaşına, milliyetine veya ikametgahına bakılmaksızın herkes Avusturya'daki idarelerle ilgili şikayetini Kamu Denetçiliği Kurumu'na bildirebilir.

Bir şikayette bulunmak, belli bir kurala uyulmadan ve hiçbir masrafa tabi tutulmadan her zaman mümkündür.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na kimler şikayette bulunabilir?

 

Kamu Denetçiliği Kurumu Avusturya idareleriyle sorunu olan herkesin yanındadır.

Bunun için Avusturya vatandaşı olmanız gerekmemektedir.

Bazen gençler de idari kurumlarla sorunlar yaşayabilir.

Şikayette bulunmak için reşit olmak gerekmemektedir.

Şirketler, ticaretle uğraşanlar veya dernekler de idari kurumlarla sorunlar yaşayabilirler.

Bu kişiler de kamu denetçilerinin deşteğinden yararlanabilirler.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na hangi konularda şikayette bulunulabilir?

Diyelim ki bakım parası bildirgesiyle ilgili bir sorun oluştu?

Mahkemedeki davanızın olması gerektiğinden daha uzun sürdüğü düşüncesini taşıyorsunuz?

Ne zaman kamu daireleri tarafından size adil davranılmadığını düşünürseniz Kamu Denetçiliği Kurumu sorumluluk alanına girdiği için devreye girer.

Kamu Denetçiliği Kurumu bütün Avusturya'da doğrudan ve dolaylı olarak adlandırılan federal idareyi denetler.

Buna ilave olarak devlet teşekküllerinin idareleri de denetim alanına girmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu bu şekilde hem maliye idaresini hem de sosyal sigorta kurumlarını ve iş ve işçi piyasasını kontrol etmektedir.

Buna rağmen bir istisna bulunmaktadır: Kamu Denetçiliği Kurumu dokuz eyaletin yedisinde eyalet ve yerel yönetim idarelerini de denetlemektedir.

Tirol ve Vorarlberg'de bunun için o bölgeye özel Eyalet Kamu Denetçiliği Kurumları bulunmaktadır.

Bu nedenle Kamu Denetçiliği Kurumu o bölgelerde sadece federal idareyle ilgili şikayetlerle ilgilenmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu vakaların çoğunda bir şikayet üzerine harekete geçer.

Kamu denetçileri, idarenin işleyişinde hata veya düzensizliklerin olduğunu tahmin etmeleri durumunda kendiliklerinden de girişimde bulunabilirler.

Kamu Denetçiliği Kurumu vakanın ilgililerine dair bütün bilgileri saklı tutar.

Kamu denetçileri vakayı denetler, bizzat bilgi toplar ve yaptıkları işin sonuçlara dair ilgili kişilere bilgi verirler.

 

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na hangi konularda şikayette BULUNULAMAZ?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Avusturya idaresi hakkında şikayette bulunmak isteyen insanların yanında yer alması amacıyla kurulmuştur.

Yurtdışındaki idari kurumlarla ilgili sorununuz olduğunda ne yazık ki harekete geçemiyoruz.

Kamu Denetçiliği Kurumu, özel şahıslarla şirketler arasında veya farklı ticari işletmelerin aralarında sorun çıktığında müdahale edemez.

İki şirket aralarında imzaladıkları sözleşmelerde anlaşmazlığa düşerlerse ya da bir şahıs bir işletmenin servisinin kötü olması nedeniyle şikayette bulunmak isterse Kamu

Denetçiliği Kurumu yardımcı olamaz.

İki özel şahıs arasında ortaya çıkan hukuki sorunlar Kamu Denetçiliği Kurumu'nun sorumluluk alanına girmez.

Federal Anayasa, Kamu Denetçiliği Kurumu'nu kamu dairelerini denetlemekle görevlendirmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu bu nedenle şikayet sadece bir idari kurum, daire ya da makamla ilgili olduğunda devreye girebilmektedir.

Avusturya'da hakimler hiç kimseden talimat almazlar. Mahkemelerin kararları bağımsızdır ve bu nedenle Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından denetlenmezler.

Kamu Denetçiliği Kurumu bu sebepten dolayı mahkeme kararlarını kaldıramaz veya değiştiremez.

Kamu denetçileri daima bilgilendirmeye ve önerilerde bulunmaya çaba gösterirler.

Ancak hiç kimsenin avukatı olarak onu temsil edemezler.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılacak şikayet başvuruları için belli bir süre gözetilmekte midir?

Hayır, Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılacak şikayet başvuruları için belli bir süre gözetilmemektedir.

İdari bir kurumla yaşadığınız sorun eskiye dayanıyorsa da her zaman Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurabilirsiniz.

 

En kolay hangi şekilde Kamu Denetçiliği Kurumu'na bir şikayet başvurusunda bulunabilirim?

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na telefonla, mektup yoluyla ya da bizzat giderek her zaman ulaşabilirsiniz.

İlk bilgilendirme için Kamu Denetçiliği Kurumu çalışanlarına ücretsiz servis hattımız olan 0800/223 223 veya (01) 515 05-0 telefon hatlarından ulaşabilirsiniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na aşağıdaki faks numarasından ulaşabilirsiniz:(01) 515 05-150.

 

E-posta adresimiz: post@volksanwaltschaft.gv.at

 

Elektronik bir şikayet formu da internet sitemizde hizmetinize sunulmuştur.

Mektuplarınızı lütfen şu adrese gönderiniz: Volksanwaltschaft, 1015 Wien, Postfach 20.

Evraklarınızı elbette bizzat kendiniz de elden verebilirsiniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Viyana'nın merkezi bir yerinde bulunmaktadır.

Stephansplatz metro istasyonundan yürüyerek bir kaç dakika içinde bize ulaşabilirsiniz.

Çalışanlarımız hafta arasında 8.00 ile 16.00 saatleri arasında istek ve sorunlarınızla ilgileneceklerdir.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu bir çok dilde bilgi vermeye çaba göstermektedir.

Ancak denetim süreçlerinde Almanca kullanılması zorunludur.

 

 

Şikayet başvurusu hangi bilgileri içermelidir?

Şikayet başvurunuz için karmaşık formlar doldurmak zorunda değilsiniz.

Ancak kamu denetçilerinin sorununuza mümkün olduğu kadar çabuk eğilebilmesi için lütfen aşağıdaki bilgileri daima veriniz:

 

Şikayet başvurunuzu takip edebilmek için denetçilerin isminizi bilmeleri gerekmektedir.

Başkasının adına başvuruda bulunuyorsanız, lütfen onun adını da bildiriniz.

Lütfen şikayette bulunmak istediğiniz idari kurumu tam olarak bildiriniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na size idari kurum tarafından neden adil davranılmadığını düşündüğünüzü bildiriniz.

Şikayetinizle ilgili evrakların fotokopisini başvurunuza eklemeniz halinde başvurunuz çok çabuk işleme girecektir.

Bu evraklar dosya ve idari kurumların numaralarını, sosyal sigorta numaralarını ya da ilgili kurumla yapılan yazışmaları içerebilir.

Kamu Denetçiliği Kurumu konuya dahil olan bütün ilgililere dair bilgilileri elbette saklı tutacaktır.

 

 

Bir şikayet başvurusunun işleminin yapılması ne kadar sürer?

Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran kişilerin genelde çoğu idari kurumlarla bu sorunla ilgili uzun bir süreçten geçmiş oluyorlar.

Kamu denetçileri bu nedenle şikayetlerini en kısa zamanda işleme sokmak için gayret sarfediyorlar.

Şikayet başvurusunda bulunduğunuz idari kurum da Kamu Denetçiliği Kurumu'nun sorularını cevaplandırabilmek ve olayı kendi açısından anlatmak fırsatına sahip olmalıdır.

Kamu denetçileri buna imkan tanımak için bir süre tanzim eder.

Bu şekilde denetim süreci çabuk bir şekilde sonlandırılabilir.

Bazı şikayetler çok karmaşık olmakta ve gerektiğinde kapsamlı dosyaların ve dokümanların incelenmesi gerekmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu bu gibi durumlarda sizi düzenli olarak süreçten haberdar edecektir.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun denetim sürecinin sonucu hakkında sizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendireceğinden emin olabilirsiniz.

2009 yılında şikayet başvurusunda bulunanlar sözkonusu idari kurumun işlemlerinde bir hata olup olmadığını başvuru tarihinden itibaren ortalama 47 gün sonra öğrendiler.

 

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan başvurular için para ödemek gerekiyor mu?

Hayır, Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan başvurular için ücret talep edilmez.

Maddi durumlarına bakılmaksızın herkes Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurabilmelidir.

Bu nedenle şikayet başvurularınız için hiç bir ücret hesaplanmamaktadır.

Bu aynı zamanda kamu denetçilerinin randevu saatleri için de geçerlidir.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na mektupla başvuruda bulunuyorsanız posta cevap kuponu için de ücret ödemeniz gerekmez.

İlk bilgilendirme için Kamu Denetçiliği Kurumu çalışanları ücretsiz servis hattımızda 0800/223 223 hafta içinde hergün 8 ile 16 arasında hizmetinizdedir.

 

 

Bir randevu için nasıl başvurabilirsiniz?

Kamu denetçileri, Avusturya'da yılda ortalama 200 gün görüşmeye açıktır.

Siz de oturduğunuz yere en yakın kamu denetçisine şikayetinizi bizzat görüşerek bildirme fırsatını bulabilirsiniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun görüşme günleri Viyana'daki ve diğer eyalet başkentlerindeki ofislerimizde ve büyük şehirlerin merkezi bölge idari kurumlarıyla belediye meclislerindeki ofislerimizde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Yakınınızdaki ofislerin görüşme saatleri hakkında lütfen bilgi alınız.

Görüşebilmek için önceden randevu almanız gerektiğini lütfen anlayışla karşılayınız.

Ancak bu şekilde kisisel görüşmeler için gerekli olan süreyi sağlayabiliyoruz.

 

İRTİBAT

Şikayet başvurusunda bulunmak veya sadece bilgi almak mı istiyorsunuz?

Kamu Denetçiliği Kurumu'na telefonla, mektup yoluyla ya da bizzat gelerek ulaşabilirsiniz:

 

Kamu Denetçiliği Kurumu

 

1015 Wien, Singerstrasse 17 (Postfach 20)

 

Ücretsiz servis hattı: 0800/223 223 (her gün 8:00 - 16:00 arası)

 

Telefon No.: (01) 515 05-0

 

Faks No.: (01) 515 05-150 / -190

 

E-posta post@volksanwaltschaft.gv.at

 

Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurduğunuzda lütfen kimin kurumumuza başvurduğunu, kimin adına başvurduğunu, hangi idari kurum hakkında, hangi sebepten ötürü şikayette bulunmak istediğinizi bildiriniz.

 

Başvurunuzun çabuk işleme alınması için elinizde bulunan evrakların fotokopisini, örneğin ilgili kurumla yaptığınız yazışmaları, sosyal sigorta numarasını veya geri dönümler için telefon numaranızı başvurunuza ekleyiniz.

Şikayet başvurunuz için masraflar hesaplanmayacak ve posta cevap kuponu için sizden bir ücret talep edilmeyecektir.

 

Evraklarınızı elbette bizzat kendiniz de elden teslim edebilirsiniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Viyana'nın merkezinde, Stephansdom’un yakınında bulunmaktadır.

Stephansplatz metro istasyonundan bir kaç dakika yürüyerek bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Çalışanlarımız hafta arası 8.00 ile 16.00 saatleri arasında istekleriniz ve şikayetlerinizle ilgileneceklerdir.

 

Şikayetiniz hakkında görüşme gününde doğrudan bir kamu denetçimizle bizzat görüşebilirsiniz.

Bunun için mutlaka önceden randevu almanız gerektiğini anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz.

Görüşme günleri Viyana'daki ve diğer eyalet başkentlerindeki ofislerimizde ve büyük şehirlerin merkezi bölge idari kurumlarıyla belediye meclislerindeki ofislerimizde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Eyaletlerinizdeki ofislerin görüşme saatleri hakkında lütfen bilgi alınız.

Görüşme saatlerimiz hakkında bölgedeki kurumların panolarından ve yerel medya kuruluşlarından da bilgi alabilirsiniz.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu bir çok dilde bilgi vermeye çaba göstermektedir.

Ancak denetim süreçlerinde Almanca kullanılması zorunludur.(virgül.at)

 

Kaynak: volksanwaltschaft

 

 

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 1539 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Auf dem Weg zum Überwachungsstaat: Man kann ja nie wissen Auf dem Weg zum Überwachungsstaat: Man kann ja nie wissen Man ist heute öfter auf Überwachungsbildschirmen, als es einem überhaupt bewusst..
AK Infotage Beruf Baby Bildung AK Infotage Beruf Baby Bildung Am 8. und 9. Mai 2019 können Sie sich im AK Bildungszentrum (4., Theresianumgass..
Türkische Serienkultur Türkische Serienkultur Seitdem in Deutschland die türkischen Fernsehkanäle uneingeschränkt senden könne..
Die Gefährlichkeit der Identitären: Gewalt der Worte Die Gefährlichkeit der Identitären: Gewalt der Worte Mit der Normalisierung von Floskeln wie "der große Austausch" ist es der rechtse..
  Avusturya HABERLERİ
SPÖ’lü Milletvekillerinden ‘’Linç Girişimi’’ Açıklaması SPÖ’lü Milletvekillerinden ‘’Linç Girişimi’’ Açıklaması Avusturya Sosyal Demokrat parti (SPÖ) Milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kılıçta..
Sosyal Yardım Yasası: Salı Günü Protesto, Perşembe Günü Parlamentoya Sunulacak Sosyal Yardım Yasası: Salı Günü Protesto, Perşembe Günü Parlamentoya Sunulacak Avusturya'da Almanca bilmeyen mülteciler dahil yabancılar devletten artık daha a..
500 Euro Avusturya Ve Almanya’da da Artık Kullanılmayacak 500 Euro Avusturya Ve Almanya’da da Artık Kullanılmayacak AB Merkez Bankası tarafından 2002 yılında piyasaya sürülen ve 26 Ocak itibariyle..
Avusturya’da Bir İşçinin Bir Saatlik Maliyeti 34 Euro Avusturya’da Bir İşçinin Bir Saatlik Maliyeti 34 Euro Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayınlanan iş gücü maliyeti raporu..
  Viyana HABERLERİ
Avusturya’daki Kurumlardan Linç Girişimine Kınama Avusturya’daki Kurumlardan Linç Girişimine Kınama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan linç g..
A2 Otobanında Kaza: 1 Ölü A2 Otobanında Kaza: 1 Ölü Viyana Graz istikameti Vösendorf mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir ka..
Prof. Ednan Aslan Viyana Üniversitesindeki Görevinden Alındı Prof. Ednan Aslan Viyana Üniversitesindeki Görevinden Alındı Viyana Üniversitesi İslam Enstitüsü-İlahiyat İslam dini pedagoji Profesörü Ednan..
İşçi Odaları (AK) Çocuk Bakım Süresi Bitmiş Annelere Yardımcı Oluyor İşçi Odaları (AK) Çocuk Bakım Süresi Bitmiş Annelere Yardımcı Oluyor Başkent Viyana’da İşçi Odaları (AK) doğum yapmış çalışan kadınların, tekrardan i..
  Türkiye HABERLERİ
Diş temizleme losyonu alkolmetreyi yanılttı Diş temizleme losyonu alkolmetreyi yanılttı Alkollü olduğu tespit edilen ve ehliyetine el konulan sürücü, kullandığı diş tem..
CHP, 81 İlde Sokağa Çıkıyor CHP, 81 İlde Sokağa Çıkıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının ardından partinin il ..
Bahçeli: Yüzde 9.83 Oy Aldığın Yerde Ne İşin Var Bahçeli: Yüzde 9.83 Oy Aldığın Yerde Ne İşin Var Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili, olaydan mem..
Saldırganlar: ‘’Yakın O Evi, Yakın’’ Saldırganlar: ‘’Yakın O Evi, Yakın’’ CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na, bir grup tarafından yapılan saldırı esnasında..
  Almanya HABERLERİ
İçkiye ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satışa sunuldu İçkiye ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satışa sunuldu Taktığı kişinin içkisine ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satı..
Almanya’da Tren Biletleri Ucuzlayacak Almanya’da Tren Biletleri Ucuzlayacak Almanya’da uzun yol tren biletlerindeki yüzde 19’luk KDV, yüzde 7’ye düşürülecek..
Almanlar yılda bir küvet dolusu içki içiyor Almanlar yılda bir küvet dolusu içki içiyor Almanya'da 2017 yılı bağımlılık raporu açıklandı. Buna göre Almanlar yılda kişi ..
Lufthansa Zararda, Zamlar Kapıda Lufthansa Zararda, Zamlar Kapıda Alman havacılık devi Lufthansa bu yılın ilk çeyreğini son üç yıldan bu yana ilk ..
  Kültür Sanat HABERLERİ
YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK “ Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum İtirazım var bu..
Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi 2019 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'da düzenlendi..
Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Y..
Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Yapılan bir araştırmaya göre 1950'lerden bu yana üzüntü, tiksinti ve korku ifade..
  Fransa HABERLERİ
Tarihi katedralin kulesi ve çatısı çöktü Tarihi katedralin kulesi ve çatısı çöktü Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü tarihi yapılarından Notre-Dame Katedrali'nd..
Son Dakika... Notre Dame Katedrali'nde yangın Son Dakika... Notre Dame Katedrali'nde yangın Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı...
BM: Fransa İnsanların Barınma Haklarını İhlal Ediyor BM: Fransa İnsanların Barınma Haklarını İhlal Ediyor Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan bir raporda, Fransa’nın zor durum..
Aşırı Sağ Parti, Kuran Ve Başörtüsü Mesajlarıyla Oy İstiyor Aşırı Sağ Parti, Kuran Ve Başörtüsü Mesajlarıyla Oy İstiyor Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephe (Front National) 16 ..
  Belçika HABERLERİ
Derin Devletin Yaptığı Ev Bir Euro’ya Alıcı Bulamadı Derin Devletin Yaptığı Ev Bir Euro’ya Alıcı Bulamadı Belçika ve Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Belçika'nın başkenti Brük..
Kavgaya Karışan Türk İkizler, Hangi Kardeşin Ne Yaptığı Anlaşılamayınca Beraat Etti Kavgaya Karışan Türk İkizler, Hangi Kardeşin Ne Yaptığı Anlaşılamayınca Beraat Etti Belçika'nın Leuven kentinde, İbrahim ve Murat A. adlı ikiz kardeşler, bir yiyece..
Belçika Özür Diledi Belçika Özür Diledi Belçika, Sömürgecilik döneminde ailelerinden koparılan çocuklardan resmen özür d..
"Aşırı Sağ Avrupa'da Silahlanıyor" Yeni Zelanda'da yaşanan cami katliamının ardından tekrar gündeme gelen aşırı sağ..
  Hollanda HABERLERİ
‘’Müslümanlar Az Giyimli Çirkin İnsanlardan Rahatsız Oluyor’’ ‘’Müslümanlar Az Giyimli Çirkin İnsanlardan Rahatsız Oluyor’’ Hollanda'nın Lahey kentinde Birlik (Eenheid) Partisi'nden belediye meclisi üyesi..
Paralı Seksin Yasaklanması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı Paralı Seksin Yasaklanması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı Hollanda'da Exxpose adlı gençlik haraketi, paralı seksin cezalandırılması için k..
'Rumi' Marka Votka Üreten İş İnsanı Türklerin Kendisini 'Tehdit Ettiğini' Söyledi 'Rumi' Marka Votka Üreten İş İnsanı Türklerin Kendisini 'Tehdit Ettiğini' Söyledi Hollanda'nın Lahey kentinde Mevlânâ Celâleddin Rûmî'ye atfen "Rumi" marka votka ..
Tramvay saldırısı zanlısı Gökmen Tanış 'terör' suçundan yargılanacak Tramvay saldırısı zanlısı Gökmen Tanış 'terör' suçundan yargılanacak Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu en az üç kişi hay..
  İngiltere HABERLERİ
Hapishaneye Ölü Sıçan İçinde Uyuşturucu Sokuldu Hapishaneye Ölü Sıçan İçinde Uyuşturucu Sokuldu İngiltere'nin güneyindeki Shaftesbury kasabasında bir hapishanenin bahçesinde ka..
Balyozla Beş Camiye Saldırı Gerçekleştirildi Balyozla Beş Camiye Saldırı Gerçekleştirildi İngiltere'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Birmingham kentinde, gece saatl..
Londra’da Bombalı Paketler Alarmı Londra’da Bombalı Paketler Alarmı İngiltere’nin başkenti Londra’da, iki havalimanı ile bir tren istasyonunda içind..
Ankara Anlaşması başvuruları 2018'de rekor kırdı Ankara Anlaşması başvuruları 2018'de rekor kırdı İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın 28 Şubat tarihinde açıkladığı verilere göre, İn..
  İsviçre HABERLERİ
Zürih Başkonsolosluğu, Son 2 Yılda 6 Kez Saldırıya Uğradı Zürih Başkonsolosluğu, Son 2 Yılda 6 Kez Saldırıya Uğradı İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu binasına dün gece molotofkokteyli s..
Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi İsviçre'nin Cenevre kantonunda Müslüman konsey üyesi başörtüsüyle toplantıya alı..
Bizi Hackleyin Para Verelim Bizi Hackleyin Para Verelim İsviçre hükümeti, elektronik oy kullanma sistemini hackleyebilecek korsanlara 15..
Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda 'laiklik yasası' olarak adlandırılan ve kamu çal..
  NIEDERÖSTERREICH HABERLERİ
Mezarlıkta Yangın Mezarlıkta Yangın Aşağı Avusturya Eyaletinde bilinmeyen bir nedenden dolayı mezarlıkta yangın çıkt..
Anne Ve Kızını Bağlayıp Evi Soydular Anne Ve Kızını Bağlayıp Evi Soydular Avusturya’da üç soyguncu bir eve girerek, anne ve kızı bant ve kelepçe ile bağla..
Dört Parmağını Çim Biçme Makinasına Kaptırdı Dört Parmağını Çim Biçme Makinasına Kaptırdı Yukarı Avusturya’da, bahçesini çim biçme makinasıyla biçen adam, makineyi temizl..
Üç Saat Aralıkla Aynı Yolda Kaza: 3 Yaralı Üç Saat Aralıkla Aynı Yolda Kaza: 3 Yaralı Aşağı Avusturya Eyaleti L161 karayolunda bugün meydana gelen kazada iki kişi hay..
  Avrupa HABERLERİ
Çin'e, 'Uygur toplama kamplarını derhal kapat' çağrısı Çin'e, 'Uygur toplama kamplarını derhal kapat' çağrısı Avrupa Parlamentosu, Çin'e, Uygur, Kazak ve Tibetlilere yönelik keyfi tutukluluğ..
Müslümanlar Kur'an Yakma Eylemini Protesto Etti Müslümanlar Kur'an Yakma Eylemini Protesto Etti Danimarka’da protesto yürüyüşü düzenleyen Müslümanlar, aşırı sağcı Sıkı Yön (Str..
Varşova Gettosu Ayaklanması Varşova Gettosu Ayaklanması 1942 yazında yaklaşık 300.000 Yahudi Varşova’dan Treblinka’ya sürüldü. Ölüm merk..
110 Kişiden Oluşan IŞİD Mensubu Ve Aileleri Avrupa’ya Döndü 110 Kişiden Oluşan IŞİD Mensubu Ve Aileleri Avrupa’ya Döndü Kosova hükümeti, IŞİD saflarında savaşan militanlar ve bu kişilerin aile ve çocu..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
“Bu Memleketin Sahibi Var!” 31 Mart Vakası Ve Bugün “Bu Memleketin Sahibi Var!” 31 Mart Vakası Ve Bugün İsmet İnönü’yü polisler arka kapıya götürmek istemişlerse de İnönü bunu reddedip..
Paskalya, Notre Dame ve ırkçı hezeyanlar Paskalya, Notre Dame ve ırkçı hezeyanlar Hristiyan dünyası Paskalya Bayramı’na girdi. Hem de Paris’teki Notre Dame’den y..
Jugendamt Korkusu: ‘’ Viyana’da Bir Hoca Var Nefesi Çok Güçlü’’ Jugendamt Korkusu: ‘’ Viyana’da Bir Hoca Var Nefesi Çok Güçlü’’ Avusturya’da Türkiye kökenli bir annenin, çocuğunun rahatsızlığını sosyal medyad..
‘’Engizisyonun Merkezi Yandı, Boş Ver Gitsin’’ ‘’Engizisyonun Merkezi Yandı, Boş Ver Gitsin’’ Brüksel, Paris, Belgrad, Nazilere karşı, Roma, Floransa, ABD ordusuna karşı işg..
  Virgül Kadın HABERLERİ
GÜNÜN ŞARKISI: Canım Benim GÜNÜN ŞARKISI: Canım Benim Light in Babylon’dan güzel bir parça ve İstanbul sokaklarında harika bir klip il..
Bosna’dan Suriye’ye uzanan bir savaş suçu Bosna’dan Suriye’ye uzanan bir savaş suçu Yıllar evvel Saraybosna’da yaşananlar bugün burnumuzun dibinde, Suriye’de yaşanı..
İstenilmeyen Kadınlar Ve Çocuklar İstenilmeyen Kadınlar Ve Çocuklar Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol Kampı, öfke ve yanıtlanmamış sorularla dolup ..
Kocasının kardeşiyle evlendirilen çocuk Nazmiye’nin hikayesi Kocasının kardeşiyle evlendirilen çocuk Nazmiye’nin hikayesi Okumasına izin verilmeyen Nazmiye 13 yaşında bir çocukken evlendirilir, 1 yıl so..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı