HABER AKIŞI

Viyana Kuşatması Sonrasında Esir Düşen Osmanlı Kadınları

 Tarih: 29-09-2018 11:45:23
Viyana kuşatmasının perde arkasındaki bir grup "Esir Türk Kadını" tarihin karanlığında kaybolup gitmişlerdir. Türklerin yazmayı gururuna yedirmediği yüzlerce Ayşe, Fatma, Merve ve Fadime, Bavyera ve Baden-Württemberg'deki kiliseler tarafından vaftiz edilip, Hıristiyan adı verilerek adı sanı bilinmeyen yerlerde kaybolup gitmişlerdir.

16. yüz yılda Türk hizmetçi çalıştırmak modaydı

Kaderin bize küstüğü, kara bahtın, kem talihin tersine döndüğü 1683 yılı ve sonrası.

Ne demek istediğimizi tarih ile az buçuk müşerref olan herkesin anladığından eminiz.

Karacaoğlan'ın 'Yer götürmez' dediği muhteşem ordunun gelebildiği en son nokta olan Beç muhasarası (Viyana kuşatması) Türk tarihinin Avrupa sayfalarının tepeden aşağıya inen başlangıcını oluşturdu.

Tekrara gerek yoktur.

Acı sonu tarih bize çok kereler tekerrürleri ile söylemiştir, kaybeden Osmanlıdır. Gururdan olsa gerekir, şehit ve yaralı sayılarını yazan katipler nedense esirlerden pek bahsetmezler.

Viyana kuşatmasının perde arkasındaki bir grup "Esir Türk Kadını" tarihin karanlığında kaybolup gitmişlerdir.

Türklerin yazmayı gururuna yedirmediği yüzlerce Ayşe, Fatma, Merve ve Fadime, Bavyera ve Baden-Württemberg'deki kiliseler tarafından vaftiz edilip, Hıristiyan adı verilerek adı sanı bilinmeyen yerlerde kaybolup gitmişlerdir.

Adet olmadığı halde, ikinci Viyana savaşında bir çok devlet adamı ailelerini de savaş meydanına getirmişlerdi.

Çünkü Türkler zaferden son derece emindiler.

Osmanlı tarihinde ilk defa komuta kademesinin ailelerinin önemli bir bölümü de bu savaşta batılıların eline esir düştüler.

ll. Viyana Kuşatmasının çeşitli bölümleri için verilen rakamsal boyut içerisinde Haçlı ordularına esir düşen Türk kadınlar hiç bir zaman yer almamıştır.

1683'te Viyana, 1685'te Neuhäusel, 1686'da Ofen, 1687'de Mohaç, 1688'de Belgrad, 1691'de Salamenken ve 1697'deki Zenta savaşlarında çok sayıda Türk kadını esir olarak Almanya'ya getirildi.

Hatta Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın haremindeki kadın ve çocuklardan bir bölümü bile Nemçe askerleri tarafından esir edilerek Almanya içlerine dağıtıldı.

Artık, 16. yy'da Türk hizmetçi çalıştırmak Almanya'da moda idi.

 

♦ Kızıl Elma Viyana

 

Avrupa Sarayları esir Türk kadınları ile doldu

Batılı tarihçilerin en önemli iddialarından birisi, Osmanlıların Balkanlar ve Orta Avrupa'dan topladıkları devşirme çocukları Müslümanlaştırarak Yeniçeri Ocağı'na katmalarıdır.

Türklerin en yüksek seviyede eğitip geleceğe hazırladıkları bu Hıristiyan çocukları arasında Osmanlı Devleti'nin en yüksek kademesine kadar gelebilenler olduğunu nedense bilmek istemezler.

Aynı asırda batılıların eline düşen Türk esirlerden arkaya hiç bir iz kalmaması ise hangi tarafın insan hak ve inanç hürriyetine daha fazla ilgi gösterdiğinin kanıtı olsa gerek.

Türk esirlerin izleri sadece Hıristiyan edilene kadar takip edilebiliyor.

Hıristiyan ismi aldıktan sonraki durumu ise hiç kimse bilmiyor.

Savaşta insanları rehin olarak getirmek 1680/ 90 yıllarında çok ilgi çekici bir olaydı.

Bu daha çok yüksek rütbeliler tarafından uygulanıyordu. Sebep olarak, rehin alanın cesaretine delil veya zafer alameti olarak algılanıyordu.

Belki de, o yıllarda moda olan, egzotik şeylerle evlerini süsleme zihniyetinden, "Orient"ten gelen canlı süsler dikkat çekiyordu.

Fakat sonradan, Hıristiyan olmayanlara dinsiz, kâfir diyen Hıristiyanlar, rehinelere kilisede vaftiz yaparak onları dinsizlikten kurtarmak için getirdiklerini ifade ediyorlardı. Dinini değiştirenlere hemen vatandaş olma hakkı tanınıyordu.

Kilise araştırmalarında, "genealog" yazı edebiyatı ve "Heimat" kroniklerinde çok zor şartlar altında yapılan araştırmalarda bütün Almanya'yı içine alan çok sayıda Türk esirin getirildiği açığa çıkarılmıştır.

Sadece Kuzey Bavyera'da 80 biyografi parça parça doküman edilmiştir.

Bunlardan yüzde 60'ı erkek, yüzde 40'ı kadın. Çok sayıda Türk çocuğu ile ilgili raporlar kısa ve objektif olarak arşivlerde yer alıyor…

 

Ya metres olacaklardı ya da Hıristiyan...

Türklere karşı savaşan Avrupa orduları çeşitli ülkelerden meydana geldiği için savaşın sonunda esir edilen Türkler Avrupa'nın çeşitli ülkelerine dağıldılar.

Önemli bir bölümü Hıristiyan olmamaya karşı direndilerse de 16. yy. Avrupası'ndaki din ve inanç hürriyetini (!) düşündükçe esir Türk kadınları için tek seçenek vardı; Ya metres olmak, ya da Hıristiyan olup biri ile evlenmek…

Tozlu sayfaları karıştırdıkça geçmişin bilinmeyenlerine ulaşıyorsunuz.

Arşivler Fatma'nın hayat hikayesini detaylı olarak açıklıyor. Fatma, doğum yeri Modon şehri olarak kayıtlara geçmiş.

12 yaşındayken, Venedik askerleri 1686 yılı başında Modon kalesini fethedince esir alınarak İsviçre'ye getirilir.

"Welsch dilini" öğrenen Fatma, Pommer'in yanında fazla kalmayıp, çok sevildiği halde, yakın dostu Nürnberg Altdorf Üniversitesi'nde İlahiyat Profesörü olan Dr. Johann Fabricius'a teslim edilmiştir.

13 - 14 yaşında olan Fatma'ya Almancadan İtalyancaya çevrilerek Hıristiyan dini öğretilmeye başlanır.

Arşivlere göre, Fatma'nın kendi isteği üzerine, "Kutsal din Hıristiyanlığı kabul ediyorum, vaftizim yapılsın" yazmakta.

Fatma sorulan Hıristiyanlıkla ilgili 10 soruyu İtalyanca olarak doğru cevapladıktan sonra Katharina Aemylia adını almıştır. Fakat yeni bir hayata başlayamadan, vaftizden bir kaç hafta sonra vefat etmiştir.

Arşivlerde Fatma-2 olarak adı geçen Türk esirin bir paşanın kızı olduğu sanılıyor. Hatta Sultan'ın torunu olma ihtimali de yüksek. Sulzbach düşesi Herzog Theodor'un, "Dünya güzeli bir kız.

Hayatımda hiç bu kadar güzel ve akıllı bir kadın görmedim, dediği Fatma, 22 yaşında 1686 yılında) Ofen şehrinin fethedilmesiyle General Markgraf Hermann von Baden'nin eline esir düşmüştür. Hemen Hıristiyanlaştırılan Fatma, Maria Anna Augusta Colestina adını alır.

Nasıl olduğu tam bilinmese de ölünceye kadar Fatma ismini de kullanmış, hatta önemli evrakları imzalarken de bu ismi kullanmıştır.

Ecdadın sadece kahramanlığına değil, acı hatıralarına da ortağız, çünkü biz milletiz…

 

Kiliselerin tozlu arşivlerinden

Merve de kaderde esirlik varmış diyenlerden.

Nürnberg'deki Sabaldus Kilisesi kayıtları Halil Paşa'nın kızı Merve ile ilgili bilgileri bütün sıcaklığı ile koruyor.

Macaristan'da ki Pecs şehrinin elimizden çıkması ile birlikte çok sayıda Türk, Barons Von Blumberg tarafından esir edildi.

Önce Viyana'ya ardından Nürnberg'e getirilen Merve, Sebaldus kilisesinde Hıristiyan edildi.

Merve'den ya da Merve gibi yüzlerce Türk kızından yıllarca kimsenin haberi olmadı, ta ki birileri çıkıp Almanya'da Türklerin izini arayana kadar...

 

1687 yılında Balkanlardan esir olarak getirilen Türk kızı Fatma'nın Hıristiyan edildiğine dair kilise kayıtları, esir Türk kadınları ile ilgili son derece önemli bilgileri günümüze ulaştırmaktadır.

Kilise arşivleri 20 Şubat 1688'de Fatma'nın Katherine olduğunu ve hemen akabinde hayata veda ettiğini yazıyor.

Kaderin yükünü taşıyamadığından olsa gerek...

 

İşte Hıristiyan edilen Türk kadınlarından bazıları:

Merve 

1693 yılında Nürnberg Sebaldus kilisesinde vaftiz edilerek Hıristiyanlaştırıldı.

Türk subayı Halil'in kızıdır.

Baron von Blumberg tarafından rehin alınarak getirilmiştir.

 

Habba 

Bir Türk kaptanının karısı. Macaristan'da Großvardein'de Hauptmann Seider tarafından rehin alınarak Bayreuth'e getirilip, oradan Kulmbach'ta bulunan von Schönbock adında bir kadının yanına getirilmiştir.

 

Kader 

Erlangen yakınında bulunan Evang.

Untenreuth kasabasında kilise kitabında şöyle yazıyor: 3 - 4 yaşlarında olan Kader, babası Belgrat'ta şehit düşünce yanından alınarak esir edilip getirilmiş.

Daha sonraki geçmişi bilinemiyor. Kader'in Hıristiyan olarak yetiştirildiği belirtiliyor.

 

Viyana’da çok sayıda Türk yaşıyor

Bunlar, sadece misafir işçiler değil; üniversite eğitimi için bu kente gelip yaşamını burada kuranların yanı sıra Türkiye’ye ait üç elçilikte ve Birleşmiş Milletler merkezinde görev yapan Türkler de var.

Bugün Viyana’da sebze-meyve pazarlarından dönercilere kadar birçok yerde Türk kültürünün izlerine rastlamak mümkün.

Şarkiyatçı KERSTIN TOMENENDAL bu kültürel etkileşimin tarihsel arka planını Skylife için yazdı.

Viyana, nüfusu bir buçuk milyon olmasına rağmen bir dünya metropolü olarak kabul edilebilir.

Tarihin akışı içinde bu güzel şehir, daima çeşitli milletlerin erime potası olagelmiştir.

Gerçek Viyanalı, Slav olduğu kadar Macar, İtalyan, Alman, Yahudi, hatta Türk kanı taşır; çünkü Osmanlı İmparatorluğuyla yapılan savaşlarda esir alınanlar genellikle Katolikliğe geçmiş ve bir Avusturyalı gibi yaşamaya başlamışlardır.

Tuna Nehri üzerindeki bu metropolde azımsanamayacak sayıda Türk yaşar. Bunlar yalnızca misafir işçilerden (Avusturya’da yabancı işçilere böyle hitap edilir) ibaret de değil.

Viyana’daki Türklerin arasında üniversite eğitimi için buraya gelip de kalmayı tercih eden, daha sonra kendi işini kuran bankacılardan iş insanlarına, mimarlardan doktorlara ve diğerlerine kadar eğitimli bir zümre de bulunuyor.

Son olarak, Türkiyeyi üç elçilikte temsil eden, hiç de küçümsenmeyecek sayıda diplomatı bu rakamlara eklememiz gerekir.

Bu diplomatlardan bazıları Birleşmiş Milletlerin merkezinde çalışıyor.

Günümüzde, Viyana’nın sebze-meyve pazarlarına, özellikle de Nasch Pazarına gittiğinizde, Akdeniz ruhundan derin izler taşıyan öylesine canlı bir atmosferle karşılaşırsınız ki, insan kendisini soğuk Viyana’da değil de, Doğuda bir yerlerde sanabilir.

Öte yandan Avusturyalılar, dünyanın en lezzetlisini yaptıklarına inandıkları ve artık Avusturya’nın en popüler fast foodu haline gelmiş olan dönerlerini yemeyi vazgeçilmez bir alışkanlık haline getirmişlerdir.

Aslında Viyana Türklerden ve Türk tarzı yaşamdan bugün etkilenmiş de değil.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında başlayan bu etkileşim yüzlerce yıl devam etmiş.

683 yılındaki ikinci Viyana kuşatmasından sonraki yıllarda Osmanlılar, Avusturyalılar açısından İmparatorluğun tehlikeli düşmanı olarak algılanmaktan çıkarak, egzotik, hoş bir kültürün sahipleri olarak görülmeye başlandılar.

Besteciler Türk müziğinden etkilendiler, ressamlar Türk giysileri içinde kadın ve erkek figürleri çizmeye başladılar.

Bu akımın belki de en ilginç örneği, 1740-1780 yıllarında tahtta kalan Avusturya İmparatoriçesi Maria Terasa’ya ait ve onu Türk giysileri içinde tasvir eden, özel bir yöntemle yapılmış baskı resimlerdir.

Bu resimler halen Avusturya Ulusal Müzesi arşivlerinde saklanıyor.

Yazarlar, şairler öykülerinde, şiirlerinde, tiyatro eserlerinde Türk öğesini kullanmaya başladılar.

Başlarda bu eserlerde Türk pek konuşkan olmayan bir karakter olarak resmedilirken, zamanla Avusturyalı/Avrupalı karakterlerle karşılaştırıldığında bilge, zarif ve nüktedan bir karaktere evrildi.

Bu konuda en tanınmış örnek Mozart tarafından 1781 yılında bestelenen Saraydan Kız Kaçırma adlı operadır.

Mozart Alman dilinde bestelenen ilk opera olma özelliğini de taşıyan bu eseri bestelediğinde Viyana’da Milchgasse 11 Petersplatz 1 adresinde yaşıyordu. Ayrıca, ünlü Gmundener seramiklerinde de Türk motifleri bulabilirsiniz.

19. yüzyılda, 1867 yılında Osmanlı ve Avusturya-Macaristan imparatorluklarının ortak ilişkilerinin tarihinde ilk kez olmak üzere, 32. Osmanlı Padişahı Abdülaziz Han Avusturya’ya dostane bir ziyarette bulundu.

Abdülaziz Han bu ziyareti esnasında, İmparator Franz Joseph tarafından ağırlandı ve Viyanalılar sultanın bu ziyaretiyle çok yakından ilgilendiler.

Birinci Dünya Savaşı esnasında Avusturya-Macaristan, Osmanlı, Almanya ve Bulgaristan müttefik olarak aynı safta yer aldı.

Bu yıllarda Atatürk iki kere Viyana’yı ziyaret etti.

İlkinde daha sonra VI. Mehmet adıyla tahta geçecek olan veliaht prens Vahideddin ile geldiği Viyana’yı, ikincisinde sağlık nedeniyle ziyaret edecekti.

Sonradan modern Türkiye’nin kurucusu olacak bu genç subay, 1918 yılındaki ikinci ziyaretinde Viyana’daki Cottage Sanatoryumunda tedavi görecek, ardından Karlsbada geçerek tedavisine orada devam edecekti.

Bu sanatoryum İkinci Dünya Savaşından sonra varlığını sürdüremedi.

Bugün okul binası olarak hizmet veriyor.

Bu iki ülkenin çok geniş bir sürece yayılan kapsamlı ilişkileri Viyana’nın her köşesinde öylesine çok iz bırakmıştır ki, eğer Viyana’nın Türk yüzünü keşfe çıkalım derseniz, en azından bir haftanızı gözden çıkarmalısınız.

Tüm bunların içinde hiç şüphesiz en çok iki kuşatmanın bıraktığı izler öne çıkar.

Kuşatmanın izlerine en güzel örnek olarak belki de Heidenschusstaki, hançerli Türk atlısı anıtını verebiliriz.

Viyana’daki bu anıtın öyküsü olarak çeşitli efsaneler anlatılır ve esas olarak iki ayrı hikaye göze çarpar.

Türk kahramana ait Türklerin anlattığı hikaye, 1665 yılında Viyana’yı ziyaret eden Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi tarafından anlatılır.

Evliya Çelebinin aktardıklarına göre bu anıtta tasvir edilen kişi Birinci Viyana Kuşatması esnasında Avusturyalılara karşı dövüşen ve burada şehit düşen Çerkez Dayı isminde bir Osmanlı savaşçısıdır.

Bu Türk askerin kahramanlığı İmparator Ferdinan’dın kulağına kadar gitmiş, o da bu kahraman askerle atını mumyalatarak daha önce bahsedilen Şehri aldığında, kolayca minareye dönüştürülebileceği için İslamî geleneklere uygun olarak bu kuleyi bombalamamaya karar verir.

İslam kaynakları Sultan Süleyman’ın kulenin tepesine konması için bu altın ay-yıldızı (muhtemelen kuşatmayı kaldırma şartı olarak) İmparator Ferdinan’da göndermiş o da buna uyarak altın ay-yıldızı kulenin tepesine taktırmıştı.

Avusturyalılara göre ise bu ay-yıldız, Sultan Süleyman’ın Viyana’yı alamayışını hep hatırlatmak ve Türkleri iğnelemek için kuleye takılmıştı. 1680lerin sonunda bu ay-yıldızın yerine haç takıldı.

Yerinden sökülen bu nadide parça Karlsplatz daki Viyana Şehir Tarih Müzesinde hâlâ görülebilir.

Viyana’daki Türk varlığının belki de en güzel, ama en az bilinen izleri 14. bölgedeki Hadersdorfer Türkensteine adlı işlemeli taşlardır.

Adreslerini işaret eden bir levha konulmadığı için onları bulmak pek kolay değil.

Dünyaca ünlü General Gideon Loudon, Belgrad’ı 1789 yılında Osmanlılardan geri aldığında, bu zaferinin nişanesi olarak çeşitli Osmanlı eserlerini sökerek Viyana’ya getirmiş.

Yerde korumaya almıştır.

Daha sonra bu yere Çerkez Dayının hatırasını yaşatmak amacıyla Türkler tarafından çizilen Viyana haritalarında Çerkez Meydanı denmeye başlanmıştır.

Avusturyalılarsa söz konusu anıtın, Heidenschussa yönelik bir Osmanlı saldırısını başarı ile püskürtmelerinin anısına dikildiğini anlatırlar. /Mustafa Küçüktekin/Virgül.at

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 3865 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Türkis-Blauer Vorstoß: Kommt das Kopftuchverbot in der Volksschule? Türkis-Blauer Vorstoß: Kommt das Kopftuchverbot in der Volksschule? Nach Kindergarten soll Verbot nun auch für bis zu 10-jährige Mädchen gelten. Reg..
Unternehmen schulden Krankenkassen 850 Millionen, doch die Regierung redet über Fotos auf E-Cards Unternehmen schulden Krankenkassen 850 Millionen, doch die Regierung redet über Fotos auf E-Cards Die FPÖ will die Diskussion über die Abschaffung der Notstandshilfe stören und p..
Putins enttarnte Agenten Putins enttarnte Agenten Doppelagent Sergej Skripal half westlichen Geheimdiensten mit seinem GRU-Wissen...
Türkische Pop-Queen als Prügelopfer Türkische Pop-Queen als Prügelopfer Popsängerin Sila Gençoğlu sagt öffentlich, dass ihr Freund sie kürzlich schwer m..
  Avusturya HABERLERİ
Alman Gazeteci 2 Yıl Avusturya'daki Camilerde Gizli Araştırma Yaptı Alman Gazeteci 2 Yıl Avusturya'daki Camilerde Gizli Araştırma Yaptı Pakistan kökenli Alman gazetecinin yayınlanan kitabında, Avusturya'da her on cam..
Familienbonus Yasasını Maliyeden Çok Sigortacılar Anlatıyor Familienbonus Yasasını Maliyeden Çok Sigortacılar Anlatıyor Avusturya Hükümeti 2019 yılından itibaren geçerli olacak, Familienbonus adı altı..
Familienbonus Nedir? Familienbonus Nedir? Avusturya Maliye Bakanı Hartwig Löger (ÖVP) projeyi ilk açıkladığında, ‘’Avustur..
Avusturya'nın Kısa Tarihçesi Avusturya'nın Kısa Tarihçesi Avusturya Avrupa’nın tam ortasında bulunan bir ülkedir. Rekabet gücü yüksek bir ..
  Viyana HABERLERİ
Avusturya'da 15 Saat Süren Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinden Sonuç Çıkmadı Avusturya'da 15 Saat Süren Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinden Sonuç Çıkmadı Avusturya Metal Sendikası ile iş verenler arasında devam eden toplu iş sözleşme ..
İçeride Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri, Dışarıda Perşembe Protestoları İçeride Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri, Dışarıda Perşembe Protestoları Avusturya'da her perşembe yapılan hükümet karşıtı gösterilerde, bu hafta metal s..
Viyana Havalimanında Operasyon Viyana Havalimanında Operasyon Viyana uluslararası havalimanı terminal 1 doğu bloku, polis tarafından kapatıldı..
Avusturya İslam Cemaati Erken Seçime Gidiyor Avusturya İslam Cemaati Erken Seçime Gidiyor Avusturya Devleti tarafından, Avusturya’daki Müslümanların resmî temsil kurumu g..
  Almanya HABERLERİ
Alman mahkemesinden Türkiye kökenli fail hakkında sınır dışı kararı Alman mahkemesinden Türkiye kökenli fail hakkında sınır dışı kararı Rheinland-Pfalz eyaletindeki mahkeme, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden..
Aşırı sağ AfD lideri hakkında soruşturma açıldı Aşırı sağ AfD lideri hakkında soruşturma açıldı Aşırı sağ Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Meclis Grup Başkanı Alice Weide..
37 çocuğu taciz eden yüzme öğretmenine hapis cezası 37 çocuğu taciz eden yüzme öğretmenine hapis cezası Almanya'nın Baden-Baden kentinde 37 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yüzme..
Paylaşım Savaşı Yıldönümünde Paylaşım Savaşı Yıldönümünde "Güçlü Avrupa" Çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birinci Dünya Savaşı'nda ölenleri anmak için Federa..
  Türkiye HABERLERİ
2017 yılında Türkiye'yi terk eden genç ve eğitimli insan sayısı 250 binin üzerinde. 2017 yılında Türkiye'yi terk eden genç ve eğitimli insan sayısı 250 binin üzerinde. Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biri de yurtdışına gerçekleşen ve hızla ..
Zonguldak'ta maden patlamasında mahsur kalan 3 işçinin cansız bedeni bulundu Zonguldak'ta maden patlamasında mahsur kalan 3 işçinin cansız bedeni bulundu Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kal..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’da AİHM'ne üç kez başvurmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan’da AİHM'ne üç kez başvurmuştu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Halkların Demokratik Partisi (HDP) esk..
Zonguldak'ta maden ocağında patlama Zonguldak'ta maden ocağında patlama Zonguldak'ta özel bir şirkete ait maden ocağında patlama meydana geldi. İlk beli..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Etkileyici olmanın yolları Etkileyici olmanın yolları İlk kez karşılaştığınız insanlar, hakkınızda hemen bir yargıya varıp sizden ne k..
Dünyanın en etkileyici hikayesi Dünyanın en etkileyici hikayesi Dünyayı Şekillendiren 100 Hikâye anketinde Homeros'un Odysseia destanı birinci s..
Arabeskçi Gencebay: Sanatçı kesinlikle muhalif değildir Arabeskçi Gencebay: Sanatçı kesinlikle muhalif değildir 'Erdoğan'ı takdir ediyor ve seviyorum. Onu çok sevdiğimi hep söyledim' diyen Gen..
Maria Anna Augusta Colöstina Fatma Maria Anna Augusta Colöstina Fatma Budin’in yani günümüz Budapeşte’si, Evliya Celebi seyahatnamesinde o zamanın öne..
  Fransa HABERLERİ
Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarında 400'den fazla kişi yaralandı Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarında 400'den fazla kişi yaralandı Fransa'da artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için düzenlenen gösteriler ..
Fransa'da akaryakıt zammını protesto esnasında bir gösterici öldü Fransa'da akaryakıt zammını protesto esnasında bir gösterici öldü Fransa'da hükümetin akaryakıt fiyatlarına getirdiği ek vergileri tepkiyle karşıl..
Fransa’da Öğretmenler Önce Greve Sonra Sokağa Çıktı Fransa’da Öğretmenler Önce Greve Sonra Sokağa Çıktı Fransa Hükümetinin eğitim reformu ve memur sayısında kesinti kararına karşı grev..
Yediklerinizin Fotoğrafını Yayınlarken Maliyeyi Unutmayın Yediklerinizin Fotoğrafını Yayınlarken Maliyeyi Unutmayın Fransa Maliye Bakanı Darmanin, vergi yolsuzluğuyla mücadele kapsamında yılbaşınd..
  Belçika HABERLERİ
İşçilerin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin Euro prim yattı İşçilerin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin Euro prim yattı Belçika'da bir çelik fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, yeni haftaya keyifli ba..
Brüksel Havalimanı’nda Grev: 660 uçuş iptal Brüksel Havalimanı’nda Grev: 660 uçuş iptal Brüksel Zaventem Havalimanı’nda bagaj yükleyen işçiler, ücret artışı ve çalışma ..
Şimdi para yok, sonra gelin' diyen dükkan sahibini dinleyen soyguncular gözaltına alındı Şimdi para yok, sonra gelin' diyen dükkan sahibini dinleyen soyguncular gözaltına alındı Belçika'nın Charleroi kentinde, bir elektronik sigara dükkanını sabah saatlerind..
İslam devleti kurmayı hedefleyen örgüt liderinin vatandaşlığı iptal edildi İslam devleti kurmayı hedefleyen örgüt liderinin vatandaşlığı iptal edildi Belçika'nın "en büyük terör davasına" konu olan radikal İslamcı "Sharia4Belgium"..
  Hollanda HABERLERİ
Türklere Uyum Sınavı Türklere Uyum Sınavı Hollanda'da hükümet ortakları Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ile Demokratlar 66 ..
Hollanda Hükümeti Türk Okullarının Denetimsiz Olacağından Rahatsız Hollanda Hükümeti Türk Okullarının Denetimsiz Olacağından Rahatsız Hollanda Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, Ankara tarafından Türkiye kökenli ..
'Türkiye usulü düğün konvoyuna' binlerce euro ceza 'Türkiye usulü düğün konvoyuna' binlerce euro ceza Belçika'da geçtiğimiz yıllarda büyük tartışma yaratan ve yargıya intikal eden "T..
Camiler Wilders İçin Twitter yasağı istiyor Camiler Wilders İçin Twitter yasağı istiyor Hollanda'daki 144 caminin çatı örgütü olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Tü..
  İngiltere HABERLERİ
Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift yasadışı örgüt  üyeliğinden suçlu bulundu Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift yasadışı örgüt üyeliğinden suçlu bulundu Çocuklarına 'Adolf Hitler' ismini veren çift, İngiltere’de terör listesine alına..
21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı 21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı Londra'nın en lüks alışveriş mağazası Harrods'ta 21 milyon dolar harcayan Azeri ..
İngiltere'de hızlı tren hattı inşasından bin 200 iskelet çıkarıldı İngiltere'de hızlı tren hattı inşasından bin 200 iskelet çıkarıldı İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tren hattı çalışmaları sırasında yapılan k..
Ryanair uçağında ırkçı saldırıya soruşturma Ryanair uçağında ırkçı saldırıya soruşturma Barcelona'dan Londra'ya uçan Ryanair uçağında bir kişi 77 yaşındaki siyah bir ka..
  İsviçre HABERLERİ
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre, Türkiye'nin internet ve cep telefonlarını izlemek üzere sipariş etmek i..
Acemi askeri taşladılar Acemi askeri taşladılar İsviçre'de bir askeri okulda, komutan tarafından bir acemi askerin taşlanması yö..
Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı İsviçre'de bir tüketici, marketten aldığı ambalajlı bir kilo havucun içinden akı..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Cadılar Bayramında Maskeli Market Soygunu Cadılar Bayramında Maskeli Market Soygunu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde, cadılar bayramını fırsat bilen soyguncu,..
Kaçan Aracı Yakalamaya Çalışırken Beş Polis Yaralandı Kaçan Aracı Yakalamaya Çalışırken Beş Polis Yaralandı Wiener Neustadt (Avusturya) kentinde, polisin yaptığı rutin kontrolünden kaçan a..
Emir Bebek A3 Otobanı İmdat Şeridinde Dünyaya Geldi Emir Bebek A3 Otobanı İmdat Şeridinde Dünyaya Geldi Avusturya'da hastaneye götürülen anne, otobanın imdat şeridinde bebeğini dünyaya..
Tecavüz Suçlamasıyla Aranıyor Tecavüz Suçlamasıyla Aranıyor Avusturya’da 17 yaşındaki genç kadına tecavüz ettiği iddia edilen zanlı aranıyor..
  Avrupa HABERLERİ
Avrupa Adalet Divanı'ndan PKK kararı Avrupa Adalet Divanı'ndan PKK kararı Avrupa Adalet Divanı, PKK’nın 2014-2017 yılları arasındaki dönemde AB terör örgü..
Avrupa Parlamentosu: Müzakereler Resmen Askıya Alınsın Avrupa Parlamentosu: Müzakereler Resmen Askıya Alınsın Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında pratikte donmu..
Ne ayrılabiliyorlar ne de birlikteliklerine imza atabiliyorlar Ne ayrılabiliyorlar ne de birlikteliklerine imza atabiliyorlar Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler uzun zamandır donmuş durumda. Şim..
Türkiye ile müzakereler nihai olarak sonlandırılması istendi Türkiye ile müzakereler nihai olarak sonlandırılması istendi AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Hahn, Türkiye üyelik müzakerelerinin..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Dün ve bugün yetmedi: Yarını da sattılar Dün ve bugün yetmedi: Yarını da sattılar 2015’ten bu yana türbülansa giren Türkiye ekonomisi, AKP’nin sırtını dayadığı al..
''2015 İslam Yasası'' Ve Aleviler ''2015 İslam Yasası'' Ve Aleviler ''Avusturya Başbakanı Kurz'un, yedi caminin kapatılacağını açıkladığında, sıranı..
İnsan Öldürmeye Tasarlanmış Tetiklere Dokunan Çocuklar İnsan Öldürmeye Tasarlanmış Tetiklere Dokunan Çocuklar Avusturya Cumhuriyet Bayramını Kutladı. Peki cumhuriyet bayramı özünde halkın eg..
Avrupa'nın Gözünden Türkler! Avrupa'nın Gözünden Türkler! Artık Avrupa için Türkler Orta Asya’da yaşayan uzak bir millet değildir. Malazgi..
  Virgül Kadın HABERLERİ
2017’de 147 kadın partner şiddeti kurbanı oldu 2017’de 147 kadın partner şiddeti kurbanı oldu Almanya’da açıklanan bir rapora göre 2017’de 147 kadın, partneri ya da eski part..
GÜNÜN KADINI: Meriç Sümen GÜNÜN KADINI: Meriç Sümen Heykeline tecavüz saldırısı düzenlenen Meriç Sümer kimdir? Türkiye’nin ilk baler..
14 Yaşındaki Kız Çocuğu Kendi Düğününü İhbar Etti 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Kendi Düğününü İhbar Etti 14 Yaşında Evlendirilmek İstenen kız çocuğu, Kendi Düğününü İhbar Etti: 'Okula D..
Tecavüz travması mağdurların olayla yüzleşmesini neden geciktiriyor? Tecavüz travması mağdurların olayla yüzleşmesini neden geciktiriyor? Cinsel saldırıya maruz kalan insanların çoğu tecavüze uğradığını hemen kabul etm..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı