bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort porno izle porno film xnxx porn türkçe sikiş sikiş izle escort bayan şişli escort escort halkalı escort topkapı escort İstanbul escort halkalı escort eskort izmit izmit escort
HABER AKIŞI

Viyana Kuşatması Sonrasında Esir Düşen Osmanlı Kadınları

 Tarih: 29-09-2018 11:45:23
Viyana kuşatmasının perde arkasındaki bir grup "Esir Türk Kadını" tarihin karanlığında kaybolup gitmişlerdir. Türklerin yazmayı gururuna yedirmediği yüzlerce Ayşe, Fatma, Merve ve Fadime, Bavyera ve Baden-Württemberg'deki kiliseler tarafından vaftiz edilip, Hıristiyan adı verilerek adı sanı bilinmeyen yerlerde kaybolup gitmişlerdir.

16. yüz yılda Türk hizmetçi çalıştırmak modaydı

Kaderin bize küstüğü, kara bahtın, kem talihin tersine döndüğü 1683 yılı ve sonrası.

Ne demek istediğimizi tarih ile az buçuk müşerref olan herkesin anladığından eminiz.

Karacaoğlan'ın 'Yer götürmez' dediği muhteşem ordunun gelebildiği en son nokta olan Beç muhasarası (Viyana kuşatması) Türk tarihinin Avrupa sayfalarının tepeden aşağıya inen başlangıcını oluşturdu.

Tekrara gerek yoktur.

Acı sonu tarih bize çok kereler tekerrürleri ile söylemiştir, kaybeden Osmanlıdır. Gururdan olsa gerekir, şehit ve yaralı sayılarını yazan katipler nedense esirlerden pek bahsetmezler.

Viyana kuşatmasının perde arkasındaki bir grup "Esir Türk Kadını" tarihin karanlığında kaybolup gitmişlerdir.

Türklerin yazmayı gururuna yedirmediği yüzlerce Ayşe, Fatma, Merve ve Fadime, Bavyera ve Baden-Württemberg'deki kiliseler tarafından vaftiz edilip, Hıristiyan adı verilerek adı sanı bilinmeyen yerlerde kaybolup gitmişlerdir.

Adet olmadığı halde, ikinci Viyana savaşında bir çok devlet adamı ailelerini de savaş meydanına getirmişlerdi.

Çünkü Türkler zaferden son derece emindiler.

Osmanlı tarihinde ilk defa komuta kademesinin ailelerinin önemli bir bölümü de bu savaşta batılıların eline esir düştüler.

ll. Viyana Kuşatmasının çeşitli bölümleri için verilen rakamsal boyut içerisinde Haçlı ordularına esir düşen Türk kadınlar hiç bir zaman yer almamıştır.

1683'te Viyana, 1685'te Neuhäusel, 1686'da Ofen, 1687'de Mohaç, 1688'de Belgrad, 1691'de Salamenken ve 1697'deki Zenta savaşlarında çok sayıda Türk kadını esir olarak Almanya'ya getirildi.

Hatta Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın haremindeki kadın ve çocuklardan bir bölümü bile Nemçe askerleri tarafından esir edilerek Almanya içlerine dağıtıldı.

Artık, 16. yy'da Türk hizmetçi çalıştırmak Almanya'da moda idi.

 

♦ Kızıl Elma Viyana

 

Avrupa Sarayları esir Türk kadınları ile doldu

Batılı tarihçilerin en önemli iddialarından birisi, Osmanlıların Balkanlar ve Orta Avrupa'dan topladıkları devşirme çocukları Müslümanlaştırarak Yeniçeri Ocağı'na katmalarıdır.

Türklerin en yüksek seviyede eğitip geleceğe hazırladıkları bu Hıristiyan çocukları arasında Osmanlı Devleti'nin en yüksek kademesine kadar gelebilenler olduğunu nedense bilmek istemezler.

Aynı asırda batılıların eline düşen Türk esirlerden arkaya hiç bir iz kalmaması ise hangi tarafın insan hak ve inanç hürriyetine daha fazla ilgi gösterdiğinin kanıtı olsa gerek.

Türk esirlerin izleri sadece Hıristiyan edilene kadar takip edilebiliyor.

Hıristiyan ismi aldıktan sonraki durumu ise hiç kimse bilmiyor.

Savaşta insanları rehin olarak getirmek 1680/ 90 yıllarında çok ilgi çekici bir olaydı.

Bu daha çok yüksek rütbeliler tarafından uygulanıyordu. Sebep olarak, rehin alanın cesaretine delil veya zafer alameti olarak algılanıyordu.

Belki de, o yıllarda moda olan, egzotik şeylerle evlerini süsleme zihniyetinden, "Orient"ten gelen canlı süsler dikkat çekiyordu.

Fakat sonradan, Hıristiyan olmayanlara dinsiz, kâfir diyen Hıristiyanlar, rehinelere kilisede vaftiz yaparak onları dinsizlikten kurtarmak için getirdiklerini ifade ediyorlardı. Dinini değiştirenlere hemen vatandaş olma hakkı tanınıyordu.

Kilise araştırmalarında, "genealog" yazı edebiyatı ve "Heimat" kroniklerinde çok zor şartlar altında yapılan araştırmalarda bütün Almanya'yı içine alan çok sayıda Türk esirin getirildiği açığa çıkarılmıştır.

Sadece Kuzey Bavyera'da 80 biyografi parça parça doküman edilmiştir.

Bunlardan yüzde 60'ı erkek, yüzde 40'ı kadın. Çok sayıda Türk çocuğu ile ilgili raporlar kısa ve objektif olarak arşivlerde yer alıyor…

 

Ya metres olacaklardı ya da Hıristiyan...

Türklere karşı savaşan Avrupa orduları çeşitli ülkelerden meydana geldiği için savaşın sonunda esir edilen Türkler Avrupa'nın çeşitli ülkelerine dağıldılar.

Önemli bir bölümü Hıristiyan olmamaya karşı direndilerse de 16. yy. Avrupası'ndaki din ve inanç hürriyetini (!) düşündükçe esir Türk kadınları için tek seçenek vardı; Ya metres olmak, ya da Hıristiyan olup biri ile evlenmek…

Tozlu sayfaları karıştırdıkça geçmişin bilinmeyenlerine ulaşıyorsunuz.

Arşivler Fatma'nın hayat hikayesini detaylı olarak açıklıyor. Fatma, doğum yeri Modon şehri olarak kayıtlara geçmiş.

12 yaşındayken, Venedik askerleri 1686 yılı başında Modon kalesini fethedince esir alınarak İsviçre'ye getirilir.

"Welsch dilini" öğrenen Fatma, Pommer'in yanında fazla kalmayıp, çok sevildiği halde, yakın dostu Nürnberg Altdorf Üniversitesi'nde İlahiyat Profesörü olan Dr. Johann Fabricius'a teslim edilmiştir.

13 - 14 yaşında olan Fatma'ya Almancadan İtalyancaya çevrilerek Hıristiyan dini öğretilmeye başlanır.

Arşivlere göre, Fatma'nın kendi isteği üzerine, "Kutsal din Hıristiyanlığı kabul ediyorum, vaftizim yapılsın" yazmakta.

Fatma sorulan Hıristiyanlıkla ilgili 10 soruyu İtalyanca olarak doğru cevapladıktan sonra Katharina Aemylia adını almıştır. Fakat yeni bir hayata başlayamadan, vaftizden bir kaç hafta sonra vefat etmiştir.

Arşivlerde Fatma-2 olarak adı geçen Türk esirin bir paşanın kızı olduğu sanılıyor. Hatta Sultan'ın torunu olma ihtimali de yüksek. Sulzbach düşesi Herzog Theodor'un, "Dünya güzeli bir kız.

Hayatımda hiç bu kadar güzel ve akıllı bir kadın görmedim, dediği Fatma, 22 yaşında 1686 yılında) Ofen şehrinin fethedilmesiyle General Markgraf Hermann von Baden'nin eline esir düşmüştür. Hemen Hıristiyanlaştırılan Fatma, Maria Anna Augusta Colestina adını alır.

Nasıl olduğu tam bilinmese de ölünceye kadar Fatma ismini de kullanmış, hatta önemli evrakları imzalarken de bu ismi kullanmıştır.

Ecdadın sadece kahramanlığına değil, acı hatıralarına da ortağız, çünkü biz milletiz…

 

Kiliselerin tozlu arşivlerinden

Merve de kaderde esirlik varmış diyenlerden.

Nürnberg'deki Sabaldus Kilisesi kayıtları Halil Paşa'nın kızı Merve ile ilgili bilgileri bütün sıcaklığı ile koruyor.

Macaristan'da ki Pecs şehrinin elimizden çıkması ile birlikte çok sayıda Türk, Barons Von Blumberg tarafından esir edildi.

Önce Viyana'ya ardından Nürnberg'e getirilen Merve, Sebaldus kilisesinde Hıristiyan edildi.

Merve'den ya da Merve gibi yüzlerce Türk kızından yıllarca kimsenin haberi olmadı, ta ki birileri çıkıp Almanya'da Türklerin izini arayana kadar...

 

1687 yılında Balkanlardan esir olarak getirilen Türk kızı Fatma'nın Hıristiyan edildiğine dair kilise kayıtları, esir Türk kadınları ile ilgili son derece önemli bilgileri günümüze ulaştırmaktadır.

Kilise arşivleri 20 Şubat 1688'de Fatma'nın Katherine olduğunu ve hemen akabinde hayata veda ettiğini yazıyor.

Kaderin yükünü taşıyamadığından olsa gerek...

 

İşte Hıristiyan edilen Türk kadınlarından bazıları:

Merve 

1693 yılında Nürnberg Sebaldus kilisesinde vaftiz edilerek Hıristiyanlaştırıldı.

Türk subayı Halil'in kızıdır.

Baron von Blumberg tarafından rehin alınarak getirilmiştir.

 

Habba 

Bir Türk kaptanının karısı. Macaristan'da Großvardein'de Hauptmann Seider tarafından rehin alınarak Bayreuth'e getirilip, oradan Kulmbach'ta bulunan von Schönbock adında bir kadının yanına getirilmiştir.

 

Kader 

Erlangen yakınında bulunan Evang.

Untenreuth kasabasında kilise kitabında şöyle yazıyor: 3 - 4 yaşlarında olan Kader, babası Belgrat'ta şehit düşünce yanından alınarak esir edilip getirilmiş.

Daha sonraki geçmişi bilinemiyor. Kader'in Hıristiyan olarak yetiştirildiği belirtiliyor.

 

Viyana’da çok sayıda Türk yaşıyor

Bunlar, sadece misafir işçiler değil; üniversite eğitimi için bu kente gelip yaşamını burada kuranların yanı sıra Türkiye’ye ait üç elçilikte ve Birleşmiş Milletler merkezinde görev yapan Türkler de var.

Bugün Viyana’da sebze-meyve pazarlarından dönercilere kadar birçok yerde Türk kültürünün izlerine rastlamak mümkün.

Şarkiyatçı KERSTIN TOMENENDAL bu kültürel etkileşimin tarihsel arka planını Skylife için yazdı.

Viyana, nüfusu bir buçuk milyon olmasına rağmen bir dünya metropolü olarak kabul edilebilir.

Tarihin akışı içinde bu güzel şehir, daima çeşitli milletlerin erime potası olagelmiştir.

Gerçek Viyanalı, Slav olduğu kadar Macar, İtalyan, Alman, Yahudi, hatta Türk kanı taşır; çünkü Osmanlı İmparatorluğuyla yapılan savaşlarda esir alınanlar genellikle Katolikliğe geçmiş ve bir Avusturyalı gibi yaşamaya başlamışlardır.

Tuna Nehri üzerindeki bu metropolde azımsanamayacak sayıda Türk yaşar. Bunlar yalnızca misafir işçilerden (Avusturya’da yabancı işçilere böyle hitap edilir) ibaret de değil.

Viyana’daki Türklerin arasında üniversite eğitimi için buraya gelip de kalmayı tercih eden, daha sonra kendi işini kuran bankacılardan iş insanlarına, mimarlardan doktorlara ve diğerlerine kadar eğitimli bir zümre de bulunuyor.

Son olarak, Türkiyeyi üç elçilikte temsil eden, hiç de küçümsenmeyecek sayıda diplomatı bu rakamlara eklememiz gerekir.

Bu diplomatlardan bazıları Birleşmiş Milletlerin merkezinde çalışıyor.

Günümüzde, Viyana’nın sebze-meyve pazarlarına, özellikle de Nasch Pazarına gittiğinizde, Akdeniz ruhundan derin izler taşıyan öylesine canlı bir atmosferle karşılaşırsınız ki, insan kendisini soğuk Viyana’da değil de, Doğuda bir yerlerde sanabilir.

Öte yandan Avusturyalılar, dünyanın en lezzetlisini yaptıklarına inandıkları ve artık Avusturya’nın en popüler fast foodu haline gelmiş olan dönerlerini yemeyi vazgeçilmez bir alışkanlık haline getirmişlerdir.

Aslında Viyana Türklerden ve Türk tarzı yaşamdan bugün etkilenmiş de değil.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında başlayan bu etkileşim yüzlerce yıl devam etmiş.

683 yılındaki ikinci Viyana kuşatmasından sonraki yıllarda Osmanlılar, Avusturyalılar açısından İmparatorluğun tehlikeli düşmanı olarak algılanmaktan çıkarak, egzotik, hoş bir kültürün sahipleri olarak görülmeye başlandılar.

Besteciler Türk müziğinden etkilendiler, ressamlar Türk giysileri içinde kadın ve erkek figürleri çizmeye başladılar.

Bu akımın belki de en ilginç örneği, 1740-1780 yıllarında tahtta kalan Avusturya İmparatoriçesi Maria Terasa’ya ait ve onu Türk giysileri içinde tasvir eden, özel bir yöntemle yapılmış baskı resimlerdir.

Bu resimler halen Avusturya Ulusal Müzesi arşivlerinde saklanıyor.

Yazarlar, şairler öykülerinde, şiirlerinde, tiyatro eserlerinde Türk öğesini kullanmaya başladılar.

Başlarda bu eserlerde Türk pek konuşkan olmayan bir karakter olarak resmedilirken, zamanla Avusturyalı/Avrupalı karakterlerle karşılaştırıldığında bilge, zarif ve nüktedan bir karaktere evrildi.

Bu konuda en tanınmış örnek Mozart tarafından 1781 yılında bestelenen Saraydan Kız Kaçırma adlı operadır.

Mozart Alman dilinde bestelenen ilk opera olma özelliğini de taşıyan bu eseri bestelediğinde Viyana’da Milchgasse 11 Petersplatz 1 adresinde yaşıyordu. Ayrıca, ünlü Gmundener seramiklerinde de Türk motifleri bulabilirsiniz.

19. yüzyılda, 1867 yılında Osmanlı ve Avusturya-Macaristan imparatorluklarının ortak ilişkilerinin tarihinde ilk kez olmak üzere, 32. Osmanlı Padişahı Abdülaziz Han Avusturya’ya dostane bir ziyarette bulundu.

Abdülaziz Han bu ziyareti esnasında, İmparator Franz Joseph tarafından ağırlandı ve Viyanalılar sultanın bu ziyaretiyle çok yakından ilgilendiler.

Birinci Dünya Savaşı esnasında Avusturya-Macaristan, Osmanlı, Almanya ve Bulgaristan müttefik olarak aynı safta yer aldı.

Bu yıllarda Atatürk iki kere Viyana’yı ziyaret etti.

İlkinde daha sonra VI. Mehmet adıyla tahta geçecek olan veliaht prens Vahideddin ile geldiği Viyana’yı, ikincisinde sağlık nedeniyle ziyaret edecekti.

Sonradan modern Türkiye’nin kurucusu olacak bu genç subay, 1918 yılındaki ikinci ziyaretinde Viyana’daki Cottage Sanatoryumunda tedavi görecek, ardından Karlsbada geçerek tedavisine orada devam edecekti.

Bu sanatoryum İkinci Dünya Savaşından sonra varlığını sürdüremedi.

Bugün okul binası olarak hizmet veriyor.

Bu iki ülkenin çok geniş bir sürece yayılan kapsamlı ilişkileri Viyana’nın her köşesinde öylesine çok iz bırakmıştır ki, eğer Viyana’nın Türk yüzünü keşfe çıkalım derseniz, en azından bir haftanızı gözden çıkarmalısınız.

Tüm bunların içinde hiç şüphesiz en çok iki kuşatmanın bıraktığı izler öne çıkar.

Kuşatmanın izlerine en güzel örnek olarak belki de Heidenschusstaki, hançerli Türk atlısı anıtını verebiliriz.

Viyana’daki bu anıtın öyküsü olarak çeşitli efsaneler anlatılır ve esas olarak iki ayrı hikaye göze çarpar.

Türk kahramana ait Türklerin anlattığı hikaye, 1665 yılında Viyana’yı ziyaret eden Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi tarafından anlatılır.

Evliya Çelebinin aktardıklarına göre bu anıtta tasvir edilen kişi Birinci Viyana Kuşatması esnasında Avusturyalılara karşı dövüşen ve burada şehit düşen Çerkez Dayı isminde bir Osmanlı savaşçısıdır.

Bu Türk askerin kahramanlığı İmparator Ferdinan’dın kulağına kadar gitmiş, o da bu kahraman askerle atını mumyalatarak daha önce bahsedilen Şehri aldığında, kolayca minareye dönüştürülebileceği için İslamî geleneklere uygun olarak bu kuleyi bombalamamaya karar verir.

İslam kaynakları Sultan Süleyman’ın kulenin tepesine konması için bu altın ay-yıldızı (muhtemelen kuşatmayı kaldırma şartı olarak) İmparator Ferdinan’da göndermiş o da buna uyarak altın ay-yıldızı kulenin tepesine taktırmıştı.

Avusturyalılara göre ise bu ay-yıldız, Sultan Süleyman’ın Viyana’yı alamayışını hep hatırlatmak ve Türkleri iğnelemek için kuleye takılmıştı. 1680lerin sonunda bu ay-yıldızın yerine haç takıldı.

Yerinden sökülen bu nadide parça Karlsplatz daki Viyana Şehir Tarih Müzesinde hâlâ görülebilir.

Viyana’daki Türk varlığının belki de en güzel, ama en az bilinen izleri 14. bölgedeki Hadersdorfer Türkensteine adlı işlemeli taşlardır.

Adreslerini işaret eden bir levha konulmadığı için onları bulmak pek kolay değil.

Dünyaca ünlü General Gideon Loudon, Belgrad’ı 1789 yılında Osmanlılardan geri aldığında, bu zaferinin nişanesi olarak çeşitli Osmanlı eserlerini sökerek Viyana’ya getirmiş.

Yerde korumaya almıştır.

Daha sonra bu yere Çerkez Dayının hatırasını yaşatmak amacıyla Türkler tarafından çizilen Viyana haritalarında Çerkez Meydanı denmeye başlanmıştır.

Avusturyalılarsa söz konusu anıtın, Heidenschussa yönelik bir Osmanlı saldırısını başarı ile püskürtmelerinin anısına dikildiğini anlatırlar. /Mustafa Küçüktekin/Virgül.at

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 4633 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Auf dem Weg zum Überwachungsstaat: Man kann ja nie wissen Auf dem Weg zum Überwachungsstaat: Man kann ja nie wissen Man ist heute öfter auf Überwachungsbildschirmen, als es einem überhaupt bewusst..
AK Infotage Beruf Baby Bildung AK Infotage Beruf Baby Bildung Am 8. und 9. Mai 2019 können Sie sich im AK Bildungszentrum (4., Theresianumgass..
Türkische Serienkultur Türkische Serienkultur Seitdem in Deutschland die türkischen Fernsehkanäle uneingeschränkt senden könne..
Die Gefährlichkeit der Identitären: Gewalt der Worte Die Gefährlichkeit der Identitären: Gewalt der Worte Mit der Normalisierung von Floskeln wie "der große Austausch" ist es der rechtse..
  Avusturya HABERLERİ
SPÖ’lü Milletvekillerinden ‘’Linç Girişimi’’ Açıklaması SPÖ’lü Milletvekillerinden ‘’Linç Girişimi’’ Açıklaması Avusturya Sosyal Demokrat parti (SPÖ) Milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kılıçta..
Sosyal Yardım Yasası: Salı Günü Protesto, Perşembe Günü Parlamentoya Sunulacak Sosyal Yardım Yasası: Salı Günü Protesto, Perşembe Günü Parlamentoya Sunulacak Avusturya'da Almanca bilmeyen mülteciler dahil yabancılar devletten artık daha a..
500 Euro Avusturya Ve Almanya’da da Artık Kullanılmayacak 500 Euro Avusturya Ve Almanya’da da Artık Kullanılmayacak AB Merkez Bankası tarafından 2002 yılında piyasaya sürülen ve 26 Ocak itibariyle..
Avusturya’da Bir İşçinin Bir Saatlik Maliyeti 34 Euro Avusturya’da Bir İşçinin Bir Saatlik Maliyeti 34 Euro Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayınlanan iş gücü maliyeti raporu..
  Viyana HABERLERİ
Avusturya’daki Kurumlardan Linç Girişimine Kınama Avusturya’daki Kurumlardan Linç Girişimine Kınama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan linç g..
A2 Otobanında Kaza: 1 Ölü A2 Otobanında Kaza: 1 Ölü Viyana Graz istikameti Vösendorf mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir ka..
Prof. Ednan Aslan Viyana Üniversitesindeki Görevinden Alındı Prof. Ednan Aslan Viyana Üniversitesindeki Görevinden Alındı Viyana Üniversitesi İslam Enstitüsü-İlahiyat İslam dini pedagoji Profesörü Ednan..
İşçi Odaları (AK) Çocuk Bakım Süresi Bitmiş Annelere Yardımcı Oluyor İşçi Odaları (AK) Çocuk Bakım Süresi Bitmiş Annelere Yardımcı Oluyor Başkent Viyana’da İşçi Odaları (AK) doğum yapmış çalışan kadınların, tekrardan i..
  Türkiye HABERLERİ
Diş temizleme losyonu alkolmetreyi yanılttı Diş temizleme losyonu alkolmetreyi yanılttı Alkollü olduğu tespit edilen ve ehliyetine el konulan sürücü, kullandığı diş tem..
CHP, 81 İlde Sokağa Çıkıyor CHP, 81 İlde Sokağa Çıkıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının ardından partinin il ..
Bahçeli: Yüzde 9.83 Oy Aldığın Yerde Ne İşin Var Bahçeli: Yüzde 9.83 Oy Aldığın Yerde Ne İşin Var Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili, olaydan mem..
Saldırganlar: ‘’Yakın O Evi, Yakın’’ Saldırganlar: ‘’Yakın O Evi, Yakın’’ CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na, bir grup tarafından yapılan saldırı esnasında..
  Almanya HABERLERİ
İçkiye ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satışa sunuldu İçkiye ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satışa sunuldu Taktığı kişinin içkisine ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satı..
Almanya’da Tren Biletleri Ucuzlayacak Almanya’da Tren Biletleri Ucuzlayacak Almanya’da uzun yol tren biletlerindeki yüzde 19’luk KDV, yüzde 7’ye düşürülecek..
Almanlar yılda bir küvet dolusu içki içiyor Almanlar yılda bir küvet dolusu içki içiyor Almanya'da 2017 yılı bağımlılık raporu açıklandı. Buna göre Almanlar yılda kişi ..
Lufthansa Zararda, Zamlar Kapıda Lufthansa Zararda, Zamlar Kapıda Alman havacılık devi Lufthansa bu yılın ilk çeyreğini son üç yıldan bu yana ilk ..
  Kültür Sanat HABERLERİ
YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK “ Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum İtirazım var bu..
Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi 2019 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'da düzenlendi..
Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Y..
Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Yapılan bir araştırmaya göre 1950'lerden bu yana üzüntü, tiksinti ve korku ifade..
  Fransa HABERLERİ
Tarihi katedralin kulesi ve çatısı çöktü Tarihi katedralin kulesi ve çatısı çöktü Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü tarihi yapılarından Notre-Dame Katedrali'nd..
Son Dakika... Notre Dame Katedrali'nde yangın Son Dakika... Notre Dame Katedrali'nde yangın Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı...
BM: Fransa İnsanların Barınma Haklarını İhlal Ediyor BM: Fransa İnsanların Barınma Haklarını İhlal Ediyor Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan bir raporda, Fransa’nın zor durum..
Aşırı Sağ Parti, Kuran Ve Başörtüsü Mesajlarıyla Oy İstiyor Aşırı Sağ Parti, Kuran Ve Başörtüsü Mesajlarıyla Oy İstiyor Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephe (Front National) 16 ..
  Belçika HABERLERİ
Derin Devletin Yaptığı Ev Bir Euro’ya Alıcı Bulamadı Derin Devletin Yaptığı Ev Bir Euro’ya Alıcı Bulamadı Belçika ve Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Belçika'nın başkenti Brük..
Kavgaya Karışan Türk İkizler, Hangi Kardeşin Ne Yaptığı Anlaşılamayınca Beraat Etti Kavgaya Karışan Türk İkizler, Hangi Kardeşin Ne Yaptığı Anlaşılamayınca Beraat Etti Belçika'nın Leuven kentinde, İbrahim ve Murat A. adlı ikiz kardeşler, bir yiyece..
Belçika Özür Diledi Belçika Özür Diledi Belçika, Sömürgecilik döneminde ailelerinden koparılan çocuklardan resmen özür d..
"Aşırı Sağ Avrupa'da Silahlanıyor" Yeni Zelanda'da yaşanan cami katliamının ardından tekrar gündeme gelen aşırı sağ..
  Hollanda HABERLERİ
‘’Müslümanlar Az Giyimli Çirkin İnsanlardan Rahatsız Oluyor’’ ‘’Müslümanlar Az Giyimli Çirkin İnsanlardan Rahatsız Oluyor’’ Hollanda'nın Lahey kentinde Birlik (Eenheid) Partisi'nden belediye meclisi üyesi..
Paralı Seksin Yasaklanması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı Paralı Seksin Yasaklanması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı Hollanda'da Exxpose adlı gençlik haraketi, paralı seksin cezalandırılması için k..
'Rumi' Marka Votka Üreten İş İnsanı Türklerin Kendisini 'Tehdit Ettiğini' Söyledi 'Rumi' Marka Votka Üreten İş İnsanı Türklerin Kendisini 'Tehdit Ettiğini' Söyledi Hollanda'nın Lahey kentinde Mevlânâ Celâleddin Rûmî'ye atfen "Rumi" marka votka ..
Tramvay saldırısı zanlısı Gökmen Tanış 'terör' suçundan yargılanacak Tramvay saldırısı zanlısı Gökmen Tanış 'terör' suçundan yargılanacak Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu en az üç kişi hay..
  İngiltere HABERLERİ
Hapishaneye Ölü Sıçan İçinde Uyuşturucu Sokuldu Hapishaneye Ölü Sıçan İçinde Uyuşturucu Sokuldu İngiltere'nin güneyindeki Shaftesbury kasabasında bir hapishanenin bahçesinde ka..
Balyozla Beş Camiye Saldırı Gerçekleştirildi Balyozla Beş Camiye Saldırı Gerçekleştirildi İngiltere'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Birmingham kentinde, gece saatl..
Londra’da Bombalı Paketler Alarmı Londra’da Bombalı Paketler Alarmı İngiltere’nin başkenti Londra’da, iki havalimanı ile bir tren istasyonunda içind..
Ankara Anlaşması başvuruları 2018'de rekor kırdı Ankara Anlaşması başvuruları 2018'de rekor kırdı İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın 28 Şubat tarihinde açıkladığı verilere göre, İn..
  İsviçre HABERLERİ
Zürih Başkonsolosluğu, Son 2 Yılda 6 Kez Saldırıya Uğradı Zürih Başkonsolosluğu, Son 2 Yılda 6 Kez Saldırıya Uğradı İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu binasına dün gece molotofkokteyli s..
Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi İsviçre'nin Cenevre kantonunda Müslüman konsey üyesi başörtüsüyle toplantıya alı..
Bizi Hackleyin Para Verelim Bizi Hackleyin Para Verelim İsviçre hükümeti, elektronik oy kullanma sistemini hackleyebilecek korsanlara 15..
Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda 'laiklik yasası' olarak adlandırılan ve kamu çal..
  NIEDERÖSTERREICH HABERLERİ
Mezarlıkta Yangın Mezarlıkta Yangın Aşağı Avusturya Eyaletinde bilinmeyen bir nedenden dolayı mezarlıkta yangın çıkt..
Anne Ve Kızını Bağlayıp Evi Soydular Anne Ve Kızını Bağlayıp Evi Soydular Avusturya’da üç soyguncu bir eve girerek, anne ve kızı bant ve kelepçe ile bağla..
Dört Parmağını Çim Biçme Makinasına Kaptırdı Dört Parmağını Çim Biçme Makinasına Kaptırdı Yukarı Avusturya’da, bahçesini çim biçme makinasıyla biçen adam, makineyi temizl..
Üç Saat Aralıkla Aynı Yolda Kaza: 3 Yaralı Üç Saat Aralıkla Aynı Yolda Kaza: 3 Yaralı Aşağı Avusturya Eyaleti L161 karayolunda bugün meydana gelen kazada iki kişi hay..
  Avrupa HABERLERİ
Çin'e, 'Uygur toplama kamplarını derhal kapat' çağrısı Çin'e, 'Uygur toplama kamplarını derhal kapat' çağrısı Avrupa Parlamentosu, Çin'e, Uygur, Kazak ve Tibetlilere yönelik keyfi tutukluluğ..
Müslümanlar Kur'an Yakma Eylemini Protesto Etti Müslümanlar Kur'an Yakma Eylemini Protesto Etti Danimarka’da protesto yürüyüşü düzenleyen Müslümanlar, aşırı sağcı Sıkı Yön (Str..
Varşova Gettosu Ayaklanması Varşova Gettosu Ayaklanması 1942 yazında yaklaşık 300.000 Yahudi Varşova’dan Treblinka’ya sürüldü. Ölüm merk..
110 Kişiden Oluşan IŞİD Mensubu Ve Aileleri Avrupa’ya Döndü 110 Kişiden Oluşan IŞİD Mensubu Ve Aileleri Avrupa’ya Döndü Kosova hükümeti, IŞİD saflarında savaşan militanlar ve bu kişilerin aile ve çocu..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
“Bu Memleketin Sahibi Var!” 31 Mart Vakası Ve Bugün “Bu Memleketin Sahibi Var!” 31 Mart Vakası Ve Bugün İsmet İnönü’yü polisler arka kapıya götürmek istemişlerse de İnönü bunu reddedip..
Paskalya, Notre Dame ve ırkçı hezeyanlar Paskalya, Notre Dame ve ırkçı hezeyanlar Hristiyan dünyası Paskalya Bayramı’na girdi. Hem de Paris’teki Notre Dame’den y..
Jugendamt Korkusu: ‘’ Viyana’da Bir Hoca Var Nefesi Çok Güçlü’’ Jugendamt Korkusu: ‘’ Viyana’da Bir Hoca Var Nefesi Çok Güçlü’’ Avusturya’da Türkiye kökenli bir annenin, çocuğunun rahatsızlığını sosyal medyad..
‘’Engizisyonun Merkezi Yandı, Boş Ver Gitsin’’ ‘’Engizisyonun Merkezi Yandı, Boş Ver Gitsin’’ Brüksel, Paris, Belgrad, Nazilere karşı, Roma, Floransa, ABD ordusuna karşı işg..
  Virgül Kadın HABERLERİ
GÜNÜN ŞARKISI: Canım Benim GÜNÜN ŞARKISI: Canım Benim Light in Babylon’dan güzel bir parça ve İstanbul sokaklarında harika bir klip il..
Bosna’dan Suriye’ye uzanan bir savaş suçu Bosna’dan Suriye’ye uzanan bir savaş suçu Yıllar evvel Saraybosna’da yaşananlar bugün burnumuzun dibinde, Suriye’de yaşanı..
İstenilmeyen Kadınlar Ve Çocuklar İstenilmeyen Kadınlar Ve Çocuklar Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol Kampı, öfke ve yanıtlanmamış sorularla dolup ..
Kocasının kardeşiyle evlendirilen çocuk Nazmiye’nin hikayesi Kocasının kardeşiyle evlendirilen çocuk Nazmiye’nin hikayesi Okumasına izin verilmeyen Nazmiye 13 yaşında bir çocukken evlendirilir, 1 yıl so..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı