HABER AKIŞI

Viyana Kuşatması Sonrasında Esir Düşen Osmanlı Kadınları

 Tarih: 29-09-2018 11:45:23
Viyana kuşatmasının perde arkasındaki bir grup "Esir Türk Kadını" tarihin karanlığında kaybolup gitmişlerdir. Türklerin yazmayı gururuna yedirmediği yüzlerce Ayşe, Fatma, Merve ve Fadime, Bavyera ve Baden-Württemberg'deki kiliseler tarafından vaftiz edilip, Hıristiyan adı verilerek adı sanı bilinmeyen yerlerde kaybolup gitmişlerdir.

16. yüz yılda Türk hizmetçi çalıştırmak modaydı

Kaderin bize küstüğü, kara bahtın, kem talihin tersine döndüğü 1683 yılı ve sonrası.

Ne demek istediğimizi tarih ile az buçuk müşerref olan herkesin anladığından eminiz.

Karacaoğlan'ın 'Yer götürmez' dediği muhteşem ordunun gelebildiği en son nokta olan Beç muhasarası (Viyana kuşatması) Türk tarihinin Avrupa sayfalarının tepeden aşağıya inen başlangıcını oluşturdu.

Tekrara gerek yoktur.

Acı sonu tarih bize çok kereler tekerrürleri ile söylemiştir, kaybeden Osmanlıdır. Gururdan olsa gerekir, şehit ve yaralı sayılarını yazan katipler nedense esirlerden pek bahsetmezler.

Viyana kuşatmasının perde arkasındaki bir grup "Esir Türk Kadını" tarihin karanlığında kaybolup gitmişlerdir.

Türklerin yazmayı gururuna yedirmediği yüzlerce Ayşe, Fatma, Merve ve Fadime, Bavyera ve Baden-Württemberg'deki kiliseler tarafından vaftiz edilip, Hıristiyan adı verilerek adı sanı bilinmeyen yerlerde kaybolup gitmişlerdir.

Adet olmadığı halde, ikinci Viyana savaşında bir çok devlet adamı ailelerini de savaş meydanına getirmişlerdi.

Çünkü Türkler zaferden son derece emindiler.

Osmanlı tarihinde ilk defa komuta kademesinin ailelerinin önemli bir bölümü de bu savaşta batılıların eline esir düştüler.

ll. Viyana Kuşatmasının çeşitli bölümleri için verilen rakamsal boyut içerisinde Haçlı ordularına esir düşen Türk kadınlar hiç bir zaman yer almamıştır.

1683'te Viyana, 1685'te Neuhäusel, 1686'da Ofen, 1687'de Mohaç, 1688'de Belgrad, 1691'de Salamenken ve 1697'deki Zenta savaşlarında çok sayıda Türk kadını esir olarak Almanya'ya getirildi.

Hatta Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın haremindeki kadın ve çocuklardan bir bölümü bile Nemçe askerleri tarafından esir edilerek Almanya içlerine dağıtıldı.

Artık, 16. yy'da Türk hizmetçi çalıştırmak Almanya'da moda idi.

 

♦ Kızıl Elma Viyana

 

Avrupa Sarayları esir Türk kadınları ile doldu

Batılı tarihçilerin en önemli iddialarından birisi, Osmanlıların Balkanlar ve Orta Avrupa'dan topladıkları devşirme çocukları Müslümanlaştırarak Yeniçeri Ocağı'na katmalarıdır.

Türklerin en yüksek seviyede eğitip geleceğe hazırladıkları bu Hıristiyan çocukları arasında Osmanlı Devleti'nin en yüksek kademesine kadar gelebilenler olduğunu nedense bilmek istemezler.

Aynı asırda batılıların eline düşen Türk esirlerden arkaya hiç bir iz kalmaması ise hangi tarafın insan hak ve inanç hürriyetine daha fazla ilgi gösterdiğinin kanıtı olsa gerek.

Türk esirlerin izleri sadece Hıristiyan edilene kadar takip edilebiliyor.

Hıristiyan ismi aldıktan sonraki durumu ise hiç kimse bilmiyor.

Savaşta insanları rehin olarak getirmek 1680/ 90 yıllarında çok ilgi çekici bir olaydı.

Bu daha çok yüksek rütbeliler tarafından uygulanıyordu. Sebep olarak, rehin alanın cesaretine delil veya zafer alameti olarak algılanıyordu.

Belki de, o yıllarda moda olan, egzotik şeylerle evlerini süsleme zihniyetinden, "Orient"ten gelen canlı süsler dikkat çekiyordu.

Fakat sonradan, Hıristiyan olmayanlara dinsiz, kâfir diyen Hıristiyanlar, rehinelere kilisede vaftiz yaparak onları dinsizlikten kurtarmak için getirdiklerini ifade ediyorlardı. Dinini değiştirenlere hemen vatandaş olma hakkı tanınıyordu.

Kilise araştırmalarında, "genealog" yazı edebiyatı ve "Heimat" kroniklerinde çok zor şartlar altında yapılan araştırmalarda bütün Almanya'yı içine alan çok sayıda Türk esirin getirildiği açığa çıkarılmıştır.

Sadece Kuzey Bavyera'da 80 biyografi parça parça doküman edilmiştir.

Bunlardan yüzde 60'ı erkek, yüzde 40'ı kadın. Çok sayıda Türk çocuğu ile ilgili raporlar kısa ve objektif olarak arşivlerde yer alıyor…

 

Ya metres olacaklardı ya da Hıristiyan...

Türklere karşı savaşan Avrupa orduları çeşitli ülkelerden meydana geldiği için savaşın sonunda esir edilen Türkler Avrupa'nın çeşitli ülkelerine dağıldılar.

Önemli bir bölümü Hıristiyan olmamaya karşı direndilerse de 16. yy. Avrupası'ndaki din ve inanç hürriyetini (!) düşündükçe esir Türk kadınları için tek seçenek vardı; Ya metres olmak, ya da Hıristiyan olup biri ile evlenmek…

Tozlu sayfaları karıştırdıkça geçmişin bilinmeyenlerine ulaşıyorsunuz.

Arşivler Fatma'nın hayat hikayesini detaylı olarak açıklıyor. Fatma, doğum yeri Modon şehri olarak kayıtlara geçmiş.

12 yaşındayken, Venedik askerleri 1686 yılı başında Modon kalesini fethedince esir alınarak İsviçre'ye getirilir.

"Welsch dilini" öğrenen Fatma, Pommer'in yanında fazla kalmayıp, çok sevildiği halde, yakın dostu Nürnberg Altdorf Üniversitesi'nde İlahiyat Profesörü olan Dr. Johann Fabricius'a teslim edilmiştir.

13 - 14 yaşında olan Fatma'ya Almancadan İtalyancaya çevrilerek Hıristiyan dini öğretilmeye başlanır.

Arşivlere göre, Fatma'nın kendi isteği üzerine, "Kutsal din Hıristiyanlığı kabul ediyorum, vaftizim yapılsın" yazmakta.

Fatma sorulan Hıristiyanlıkla ilgili 10 soruyu İtalyanca olarak doğru cevapladıktan sonra Katharina Aemylia adını almıştır. Fakat yeni bir hayata başlayamadan, vaftizden bir kaç hafta sonra vefat etmiştir.

Arşivlerde Fatma-2 olarak adı geçen Türk esirin bir paşanın kızı olduğu sanılıyor. Hatta Sultan'ın torunu olma ihtimali de yüksek. Sulzbach düşesi Herzog Theodor'un, "Dünya güzeli bir kız.

Hayatımda hiç bu kadar güzel ve akıllı bir kadın görmedim, dediği Fatma, 22 yaşında 1686 yılında) Ofen şehrinin fethedilmesiyle General Markgraf Hermann von Baden'nin eline esir düşmüştür. Hemen Hıristiyanlaştırılan Fatma, Maria Anna Augusta Colestina adını alır.

Nasıl olduğu tam bilinmese de ölünceye kadar Fatma ismini de kullanmış, hatta önemli evrakları imzalarken de bu ismi kullanmıştır.

Ecdadın sadece kahramanlığına değil, acı hatıralarına da ortağız, çünkü biz milletiz…

 

Kiliselerin tozlu arşivlerinden

Merve de kaderde esirlik varmış diyenlerden.

Nürnberg'deki Sabaldus Kilisesi kayıtları Halil Paşa'nın kızı Merve ile ilgili bilgileri bütün sıcaklığı ile koruyor.

Macaristan'da ki Pecs şehrinin elimizden çıkması ile birlikte çok sayıda Türk, Barons Von Blumberg tarafından esir edildi.

Önce Viyana'ya ardından Nürnberg'e getirilen Merve, Sebaldus kilisesinde Hıristiyan edildi.

Merve'den ya da Merve gibi yüzlerce Türk kızından yıllarca kimsenin haberi olmadı, ta ki birileri çıkıp Almanya'da Türklerin izini arayana kadar...

 

1687 yılında Balkanlardan esir olarak getirilen Türk kızı Fatma'nın Hıristiyan edildiğine dair kilise kayıtları, esir Türk kadınları ile ilgili son derece önemli bilgileri günümüze ulaştırmaktadır.

Kilise arşivleri 20 Şubat 1688'de Fatma'nın Katherine olduğunu ve hemen akabinde hayata veda ettiğini yazıyor.

Kaderin yükünü taşıyamadığından olsa gerek...

 

İşte Hıristiyan edilen Türk kadınlarından bazıları:

Merve 

1693 yılında Nürnberg Sebaldus kilisesinde vaftiz edilerek Hıristiyanlaştırıldı.

Türk subayı Halil'in kızıdır.

Baron von Blumberg tarafından rehin alınarak getirilmiştir.

 

Habba 

Bir Türk kaptanının karısı. Macaristan'da Großvardein'de Hauptmann Seider tarafından rehin alınarak Bayreuth'e getirilip, oradan Kulmbach'ta bulunan von Schönbock adında bir kadının yanına getirilmiştir.

 

Kader 

Erlangen yakınında bulunan Evang.

Untenreuth kasabasında kilise kitabında şöyle yazıyor: 3 - 4 yaşlarında olan Kader, babası Belgrat'ta şehit düşünce yanından alınarak esir edilip getirilmiş.

Daha sonraki geçmişi bilinemiyor. Kader'in Hıristiyan olarak yetiştirildiği belirtiliyor.

 

Viyana’da çok sayıda Türk yaşıyor

Bunlar, sadece misafir işçiler değil; üniversite eğitimi için bu kente gelip yaşamını burada kuranların yanı sıra Türkiye’ye ait üç elçilikte ve Birleşmiş Milletler merkezinde görev yapan Türkler de var.

Bugün Viyana’da sebze-meyve pazarlarından dönercilere kadar birçok yerde Türk kültürünün izlerine rastlamak mümkün.

Şarkiyatçı KERSTIN TOMENENDAL bu kültürel etkileşimin tarihsel arka planını Skylife için yazdı.

Viyana, nüfusu bir buçuk milyon olmasına rağmen bir dünya metropolü olarak kabul edilebilir.

Tarihin akışı içinde bu güzel şehir, daima çeşitli milletlerin erime potası olagelmiştir.

Gerçek Viyanalı, Slav olduğu kadar Macar, İtalyan, Alman, Yahudi, hatta Türk kanı taşır; çünkü Osmanlı İmparatorluğuyla yapılan savaşlarda esir alınanlar genellikle Katolikliğe geçmiş ve bir Avusturyalı gibi yaşamaya başlamışlardır.

Tuna Nehri üzerindeki bu metropolde azımsanamayacak sayıda Türk yaşar. Bunlar yalnızca misafir işçilerden (Avusturya’da yabancı işçilere böyle hitap edilir) ibaret de değil.

Viyana’daki Türklerin arasında üniversite eğitimi için buraya gelip de kalmayı tercih eden, daha sonra kendi işini kuran bankacılardan iş insanlarına, mimarlardan doktorlara ve diğerlerine kadar eğitimli bir zümre de bulunuyor.

Son olarak, Türkiyeyi üç elçilikte temsil eden, hiç de küçümsenmeyecek sayıda diplomatı bu rakamlara eklememiz gerekir.

Bu diplomatlardan bazıları Birleşmiş Milletlerin merkezinde çalışıyor.

Günümüzde, Viyana’nın sebze-meyve pazarlarına, özellikle de Nasch Pazarına gittiğinizde, Akdeniz ruhundan derin izler taşıyan öylesine canlı bir atmosferle karşılaşırsınız ki, insan kendisini soğuk Viyana’da değil de, Doğuda bir yerlerde sanabilir.

Öte yandan Avusturyalılar, dünyanın en lezzetlisini yaptıklarına inandıkları ve artık Avusturya’nın en popüler fast foodu haline gelmiş olan dönerlerini yemeyi vazgeçilmez bir alışkanlık haline getirmişlerdir.

Aslında Viyana Türklerden ve Türk tarzı yaşamdan bugün etkilenmiş de değil.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında başlayan bu etkileşim yüzlerce yıl devam etmiş.

683 yılındaki ikinci Viyana kuşatmasından sonraki yıllarda Osmanlılar, Avusturyalılar açısından İmparatorluğun tehlikeli düşmanı olarak algılanmaktan çıkarak, egzotik, hoş bir kültürün sahipleri olarak görülmeye başlandılar.

Besteciler Türk müziğinden etkilendiler, ressamlar Türk giysileri içinde kadın ve erkek figürleri çizmeye başladılar.

Bu akımın belki de en ilginç örneği, 1740-1780 yıllarında tahtta kalan Avusturya İmparatoriçesi Maria Terasa’ya ait ve onu Türk giysileri içinde tasvir eden, özel bir yöntemle yapılmış baskı resimlerdir.

Bu resimler halen Avusturya Ulusal Müzesi arşivlerinde saklanıyor.

Yazarlar, şairler öykülerinde, şiirlerinde, tiyatro eserlerinde Türk öğesini kullanmaya başladılar.

Başlarda bu eserlerde Türk pek konuşkan olmayan bir karakter olarak resmedilirken, zamanla Avusturyalı/Avrupalı karakterlerle karşılaştırıldığında bilge, zarif ve nüktedan bir karaktere evrildi.

Bu konuda en tanınmış örnek Mozart tarafından 1781 yılında bestelenen Saraydan Kız Kaçırma adlı operadır.

Mozart Alman dilinde bestelenen ilk opera olma özelliğini de taşıyan bu eseri bestelediğinde Viyana’da Milchgasse 11 Petersplatz 1 adresinde yaşıyordu. Ayrıca, ünlü Gmundener seramiklerinde de Türk motifleri bulabilirsiniz.

19. yüzyılda, 1867 yılında Osmanlı ve Avusturya-Macaristan imparatorluklarının ortak ilişkilerinin tarihinde ilk kez olmak üzere, 32. Osmanlı Padişahı Abdülaziz Han Avusturya’ya dostane bir ziyarette bulundu.

Abdülaziz Han bu ziyareti esnasında, İmparator Franz Joseph tarafından ağırlandı ve Viyanalılar sultanın bu ziyaretiyle çok yakından ilgilendiler.

Birinci Dünya Savaşı esnasında Avusturya-Macaristan, Osmanlı, Almanya ve Bulgaristan müttefik olarak aynı safta yer aldı.

Bu yıllarda Atatürk iki kere Viyana’yı ziyaret etti.

İlkinde daha sonra VI. Mehmet adıyla tahta geçecek olan veliaht prens Vahideddin ile geldiği Viyana’yı, ikincisinde sağlık nedeniyle ziyaret edecekti.

Sonradan modern Türkiye’nin kurucusu olacak bu genç subay, 1918 yılındaki ikinci ziyaretinde Viyana’daki Cottage Sanatoryumunda tedavi görecek, ardından Karlsbada geçerek tedavisine orada devam edecekti.

Bu sanatoryum İkinci Dünya Savaşından sonra varlığını sürdüremedi.

Bugün okul binası olarak hizmet veriyor.

Bu iki ülkenin çok geniş bir sürece yayılan kapsamlı ilişkileri Viyana’nın her köşesinde öylesine çok iz bırakmıştır ki, eğer Viyana’nın Türk yüzünü keşfe çıkalım derseniz, en azından bir haftanızı gözden çıkarmalısınız.

Tüm bunların içinde hiç şüphesiz en çok iki kuşatmanın bıraktığı izler öne çıkar.

Kuşatmanın izlerine en güzel örnek olarak belki de Heidenschusstaki, hançerli Türk atlısı anıtını verebiliriz.

Viyana’daki bu anıtın öyküsü olarak çeşitli efsaneler anlatılır ve esas olarak iki ayrı hikaye göze çarpar.

Türk kahramana ait Türklerin anlattığı hikaye, 1665 yılında Viyana’yı ziyaret eden Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi tarafından anlatılır.

Evliya Çelebinin aktardıklarına göre bu anıtta tasvir edilen kişi Birinci Viyana Kuşatması esnasında Avusturyalılara karşı dövüşen ve burada şehit düşen Çerkez Dayı isminde bir Osmanlı savaşçısıdır.

Bu Türk askerin kahramanlığı İmparator Ferdinan’dın kulağına kadar gitmiş, o da bu kahraman askerle atını mumyalatarak daha önce bahsedilen Şehri aldığında, kolayca minareye dönüştürülebileceği için İslamî geleneklere uygun olarak bu kuleyi bombalamamaya karar verir.

İslam kaynakları Sultan Süleyman’ın kulenin tepesine konması için bu altın ay-yıldızı (muhtemelen kuşatmayı kaldırma şartı olarak) İmparator Ferdinan’da göndermiş o da buna uyarak altın ay-yıldızı kulenin tepesine taktırmıştı.

Avusturyalılara göre ise bu ay-yıldız, Sultan Süleyman’ın Viyana’yı alamayışını hep hatırlatmak ve Türkleri iğnelemek için kuleye takılmıştı. 1680lerin sonunda bu ay-yıldızın yerine haç takıldı.

Yerinden sökülen bu nadide parça Karlsplatz daki Viyana Şehir Tarih Müzesinde hâlâ görülebilir.

Viyana’daki Türk varlığının belki de en güzel, ama en az bilinen izleri 14. bölgedeki Hadersdorfer Türkensteine adlı işlemeli taşlardır.

Adreslerini işaret eden bir levha konulmadığı için onları bulmak pek kolay değil.

Dünyaca ünlü General Gideon Loudon, Belgrad’ı 1789 yılında Osmanlılardan geri aldığında, bu zaferinin nişanesi olarak çeşitli Osmanlı eserlerini sökerek Viyana’ya getirmiş.

Yerde korumaya almıştır.

Daha sonra bu yere Çerkez Dayının hatırasını yaşatmak amacıyla Türkler tarafından çizilen Viyana haritalarında Çerkez Meydanı denmeye başlanmıştır.

Avusturyalılarsa söz konusu anıtın, Heidenschussa yönelik bir Osmanlı saldırısını başarı ile püskürtmelerinin anısına dikildiğini anlatırlar. /Mustafa Küçüktekin/Virgül.at

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 4445 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Frauenmorde in Österreich: Frauenmorde in Österreich: "Ich schlachte dich ab wie ein Schwein" In keinem europäischen Land ist der Anteil weiblicher Opfer bei Tötungsdelikten ..
Promi-Fahrgast: Van der Bellen nahm am Montag die U-Bahn Promi-Fahrgast: Van der Bellen nahm am Montag die U-Bahn Überraschte Reaktionen in der U3: "Schau, der Präsident foahrt mit."
Plastik auf dem Runden Tisch Plastik auf dem Runden Tisch Auch nach dem ersten Treffen der Regierung mit Betroffenen scheinen Österreichs ..
Warum es in Österreich so schwierig ist, Kleinverdiener zu entlasten Warum es in Österreich so schwierig ist, Kleinverdiener zu entlasten Die Regierung will "kleine und mittlere" Einkommen entlasten. Doch über die Lohn..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) Seçimleri Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) Seçimleri Avusturya İşçi Odaları Birliği, bütün eyaletlerde seçimlere gidiyor. Yaklaşık 3 ..
Boğazını Keserek Kadını Öldürdü! Boğazını Keserek Kadını Öldürdü! Avusturya'da yine kadın cinayeti işlendi. Bir alışveriş otoparkında, kesici bir ..
Erkeklerde 5, Kadınlarda 2 Yıl Fark Var Erkeklerde 5, Kadınlarda 2 Yıl Fark Var Avusturya'da emeklilik yaşı, Türkiye kıyasla daha yüksek. Avrupa ülkelerine kıya..
Buzlu Araç Camları Size 5000 Euro'ya Varan Para Cezası Ödetebilir Buzlu Araç Camları Size 5000 Euro'ya Varan Para Cezası Ödetebilir Avusturya'da araç camlarında oluşan buzların temizlenmesinde yapılacak küçük hat..
  Viyana HABERLERİ
Viyana’da Ücretsiz Borçlu Danışmanlığı Viyana’da Ücretsiz Borçlu Danışmanlığı Kişi beğenilme duygusunu tatmin için, pahalı tüketime yönlendirilmekte. Kredi yo..
FPÖ Liderinin Yanında Nazi Selamı İddiası FPÖ Liderinin Yanında Nazi Selamı İddiası Aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), yeni yıl buluşması adı altında, salo..
FPÖ'nün Yeni Yıl Buluşmasında Hedef SPÖ ve Göçmenler Oldu FPÖ'nün Yeni Yıl Buluşmasında Hedef SPÖ ve Göçmenler Oldu Aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), yeni yıl buluşması adı altında, salo..
Sivas’tan Viyana’ya Uzanan Acı Dolu Bir Yaşam: ‘’Ben Sadece Bir Çocuktum!’’ Sivas’tan Viyana’ya Uzanan Acı Dolu Bir Yaşam: ‘’Ben Sadece Bir Çocuktum!’’ ‘’İşten Sonra Eve Geldi, Duş Aldı Ve Daha Sonra Kahvehaneye Gitti. Ve Sonra Gece..
  Almanya HABERLERİ
İç İstihbaratına Türkiye Kökenli Başkan Yardımcısı Atandı İç İstihbaratına Türkiye Kökenli Başkan Yardımcısı Atandı Almanya’da Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkan yardımcılığına Türkiye kökenli ..
Sığınmacıların Daha Kolay Reddedilmesi İçin Güvenli Ülke Sayılacaklar Sığınmacıların Daha Kolay Reddedilmesi İçin Güvenli Ülke Sayılacaklar Almanya Federal Meclisi, Cezayir, Fas, Tunus ve Gürcistan'ı güvenli ülke olarak ..
Irkçı saldırılar neden görmezden geliniyor? Irkçı saldırılar neden görmezden geliniyor? Neonaziler tarafından yapılan saldırılar basın, siyasetçiler, emniyet ve yargı t..
DİTİB: DİTİB: "Casusluk olayı bizim için kapanmıştır" Almanya'da son yıllarda casusluk ve Ankara'ya bağımlılık gibi suçlama ve eleştir..
  Türkiye HABERLERİ
Türkiye Türkiye "güvenlik gerekçesiyle" Hollandalı gazeteciyi sınır dışı etti Türkiye, Hollanda’da yayımlanan ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad’ın (FD)..
Türkiye'de ev alana vatandaşlık Türkiye'de ev alana vatandaşlık Türkiye 250 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancılara doğrudan vatandaşlık veriy..
Silah Gösterdiği  Otobüsün İçinden  28 Polis Çıktı Silah Gösterdiği Otobüsün İçinden 28 Polis Çıktı Hatalı solladığı gerekçesiyle otobüs korna çaldı, araç sürüçünün yanında oturan ..
Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu? Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu? atv'de gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programa katıla..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Arabeskle mi barışıyoruz yoksa popüler kültürle mi? Arabeskle mi barışıyoruz yoksa popüler kültürle mi? Belki de günümüzde arabesk dünyayı ve yaklaşımı, gecekondu mahallelerinden çok a..
Bilim: Aşksız Bir Hayat Tehlikelerle Dolu Bilim: Aşksız Bir Hayat Tehlikelerle Dolu Sevmek ve aşık olmak insanın mayasında var. Hatta bu duygular mantığımızın da ön..
Göz kontağı insanı neden etkiler? Göz kontağı insanı neden etkiler? Kalabalık bir ortamda iki kişinin göz göze gelmesi romantik filmlerde en çok kul..
Yeni Yılda Aldığınız Bir Karara Kaç Gün Sadık Kalabiliyorsunuz? Yeni Yılda Aldığınız Bir Karara Kaç Gün Sadık Kalabiliyorsunuz? İngiltere'de YouGov şirketi tarafından yapılan bir araştırma, insanların yüzde 2..
  Fransa HABERLERİ
Afrika'yı sömürme krizi Afrika'yı sömürme krizi İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Fransa'yı Afrika'yı sömürmek ve göç..
Bir Yılda 1 Milyondan Fazla Kadın Sözlü Taciz Veya Hakarete Uğradı Bir Yılda 1 Milyondan Fazla Kadın Sözlü Taciz Veya Hakarete Uğradı Fransa'da her 20 kadından biri senede en az bir kez sözlü taciz veya hakarete ma..
Fırında Patlama: 20 yaralı Fırında Patlama: 20 yaralı Paris'in merkezindeki bir apartmanın giriş katında bulunan bir fırında patlama m..
Fransız bakanda  'dış güçler' dedi Fransız bakanda 'dış güçler' dedi Fransız Bakan Marlene Schiappa son yılların en şiddetli protestosu haline gelen ..
  Belçika HABERLERİ
 Göçmenlerden Göçmenlerden "İnsani Vize" İçin Rüşvet Alan Siyasetçiye Tutuklama Belçika'nın Mechelen kentinde, milliyetçi Yeni Flaman İttifakı partisinin (N-VA)..
Avusturya’dan Sonra Belçika’da Yasağı Tartışıyor! Avusturya’dan Sonra Belçika’da Yasağı Tartışıyor! Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan plastik poşet yasağı ülke geneline yayı..
Hapishanelerde Görev Yapan İmamların Sayısı Rahipleri Geçti Hapishanelerde Görev Yapan İmamların Sayısı Rahipleri Geçti Belçika hapishanelerinde Müslüman mahkumların sayısının artmasıyla, cezaevlerind..
Belçika Başbakanı Charles Michel istifa etti Belçika Başbakanı Charles Michel istifa etti Belçika Başbakanı Charles Michel, koalisyon ortağı partinin hükümeti terk etmesi..
  Hollanda HABERLERİ
IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı Hollanda'nın Rotterdam kentinde mahkeme, IŞİD'e katılmak için 2 yıl önce Suriye'..
‘100 süper beyin’ Hollanda’ya göç etti ‘100 süper beyin’ Hollanda’ya göç etti ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve TUSAŞ’tan 100’e yakın mühendis Hollanda’daki teknoloji ..
Lahey'de Sarı Yelekliler Lahey'de Sarı Yelekliler "Hitler selamı" verip polisle çatıştı Hollanda'nın Lahey kentindeki Sarı Yelekliler protestosu olaylı sona erdi. Hitle..
Baba 12 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü, 15 Yaşındaki Kaçmayı Başardı Baba 12 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü, 15 Yaşındaki Kaçmayı Başardı Hollanda'da yaşayan Türkiye göçmeni bir baba 12 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak ..
  İngiltere HABERLERİ
'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? 'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı, Londonderry kentinde Cumartesi akşamı düzenlenen ..
Türkiye kökenli 9 çete üyesine ağır hapis cezası Türkiye kökenli 9 çete üyesine ağır hapis cezası İngiltere'nin başkenti Londra'da, geçtiğimiz mayıs ayında en az üç kişiyi darp e..
İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile imzaladığı Brexit anlaşması, İngiliz p..
Aliyev'in kızları Londra'da 60 milyon sterlinlik konut almaya çalıştı Aliyev'in kızları Londra'da 60 milyon sterlinlik konut almaya çalıştı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızlarının, bir off-shore şirket üzerin..
  İsviçre HABERLERİ
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre, Türkiye'nin internet ve cep telefonlarını izlemek üzere sipariş etmek i..
Acemi askeri taşladılar Acemi askeri taşladılar İsviçre'de bir askeri okulda, komutan tarafından bir acemi askerin taşlanması yö..
Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı İsviçre'de bir tüketici, marketten aldığı ambalajlı bir kilo havucun içinden akı..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Avusturya’da, çalılıkların arasında cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Manuela‘n..
16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu 16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde 16 yaşında bir genç kızın cesedi calılık..
Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Avusturya'da iki günde iki kadın cinayeti işlendi. Krumbach NÖ bölgesinde, mülk ..
Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Neunkirchen NÖ- Avusturya’da üç aylık bebek iç organlarında oluşan zedelenmeden ..
  Avrupa HABERLERİ
En Az 56 Sığınmacı Hayatını Kaybetti En Az 56 Sığınmacı Hayatını Kaybetti Akdeniz’de son günlerde yaşanan sığınmacı facialarında teknelerinin batması sonu..
Sağ Popülist Politikacılar Artı Sağ Popülist Politikacılar Artı İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW) yıllık raporunu yayımladı..
Sevimli Şeytan Mı Olur? Tartışması Sevimli Şeytan Mı Olur? Tartışması İspanya'nın Segovia kentinde yapılması planlanan bir şeytan heykeli, "fazla sevi..
Bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı öldü Bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı öldü Polonya'da bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, ha..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Bu Günlere Nasıl Geldik (1) Bu Günlere Nasıl Geldik (1) Eşe dosta çikolata götürmekle meşhur Almancıların hikayesi nasıl başladı? Geline..
100 Yıl Önce Almanya’ya Gelen Türk İşçileri 100 Yıl Önce Almanya’ya Gelen Türk İşçileri Biz Türkiye'den işçi göçünün 50. Yılını kutluyoruz ama bizden bir 50 yıl önce g..
Avusturya-Türkiye Ve Suriyeliler Avusturya-Türkiye Ve Suriyeliler Türkiye ve Avrupa’nın bir çok ülkesine sığınan Suriyeli mültecilere en büyük des..
Dernekler Cenneti Avusturya (3) Dernekler Cenneti Avusturya (3) Avusturyalıların kurmuş oldukları derneklerle, Türkiye göçmenlerinin kurmuş oldu..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Evliliklerde cinsel ilişkinin giderek azalması normal mi? Ne yapmalı? Evliliklerde cinsel ilişkinin giderek azalması normal mi? Ne yapmalı? Eski heyecan ve istek azalmıştır. İş yaşamına, evlilik hayatına ve varsa çocukla..
Bugüne ve geleceğe ışık tutan bir kitap: NASIL YAPMALI? Bugüne ve geleceğe ışık tutan bir kitap: NASIL YAPMALI? Çernişevski; insanların ortak bir çalışma düzeninde yaşadığı, yaşlı ve çocukları..
Kadınlar erkeklere göre acıyı daha az hissediyor Kadınlar erkeklere göre acıyı daha az hissediyor Kanada'da bilim insanları farklı yaş grupları üzerinde gerçekleştirdiği deneyler..
GÜNÜN KİTABI: Babaannemin Kızkardeşleri GÜNÜN KİTABI: Babaannemin Kızkardeşleri ‘Bazen çileli, bazen öfkeli ama hep farkında olan kadınlık halleridir. Kadının b..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı