HABER AKIŞI

Viyana Şehir Müzesinde Bulunan Kara Mustafa Paşa’nın Kafatası

 Tarih: 23-12-2018 19:30:40
Belgrad in Avusturya kuvvetlerince Osmanlılardan alınmasından sonra Merzifonlu Mustafa Paşa’nın bedeninin gömülü olduğu Kiliseden bozma Cami tekrar tekrar kiliseye çevrilir ve Alman komutan Max Emenuel tarafından Cizvitlere hediye edilir.

Belgrad’da o zamana kadar halk arasındaki Merzifonlu Kara Mustafa pasa idam edildikten sonra  üzerindeki değerli eşyalarla birlikte gömüldüğü  seklinde bir söylenti yayılmıştır. 

Bir gece Cizvit papazları sesler duyarlar bu söylentiye inanan mezar soyguncuları Merzifonlunun mezarını kazmaktadır.

Mezardan yalnızca bir kurukafa çıkar.

Cizvit Papazları kafa taşına el koyarlar ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın kafatası olduğunu ileri sürerek Viyana kardinaline gönderirler.

 

Uzun süre Viyana Belediyesinde saklanan kafatası 1961 de Viyana şehir Müzesi acılınca orada teshir edilmeye başlanmıştır. 

Gümüş çerçeveli bir muhafaza içinde saklanan kafatası Viyana’nın kurtuluş yıldönümlerinde, bayramlarda  Viyana’yı kuşatan yenik Türk komutanı olarak sergilenmiştir.

 

Kafatası 1976 yılında sergilenmek üzere Münih’te açılan Max Emenuel müzesine gönderilmiştir.

 

Zaman zaman Avusturya basınında kafatasıyla ilgili haberler çıkmakta ve bu haberlerde kafatasının ölüye saygı çerçevesinde artık sergilenmediği ve geldiği topraklara iade edilmesi gerektiği fakat Türk tarafının bu konuyla ilgilenmediği belirtilmektedir.

 

Türk basınında kafatasıyla ilgili ilk haberler Viyana kuşatmasının 250. yıldonümü münasebetiyle Avusturya da 1933 yılında kutlanan görkemli törenlerle ilgili Cumhuriyet Gazetesinde Nadir Nadi’nin yazdığı yazılardır.

 

Nadir Nadi 13 Eylül 1933 tarihli yazısında

 

„Kahlenberg’te Türklerden kurtuluşun seneidevriyesi münasebetiyle düzenlenen dini tören ünlü rejisör Reinhard in hazırladığı program çerçevesinde yapıldı.

250.000 insanın katıldığı bu törende papanın vekili olan papaza varıncaya kadar herkes onun emrettiği yerde durdu.

 

Binlerce kişi onun modellerine göre elbise giydi. Müzisyenler onun arzu ettiği havaları çaldı.

Reinhard bir rejisördür, hem de Hristiyan değil Yahudi’dir.

Acaba Avusturya Hükümeti bu binlerce insani buraya niye topladı dersiniz?

 

Yahudi rejisörün idare ettiği Hristiyan papazların rol aldığı, figüranların kalabalıklaştırdığı bu oyunu kim seyredecek?

 

Bu ise Kara Mustafa Paşa’nın kafatası bile gülüyor“ demiştir.

 

Viyana şehir Müzesinde gümüş çerçeveli cam içinde saklanan kafatasının kimin oldugu bilemeyiz ama Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ya ait olmadığı kesindir.

 

Kanıtlarımızı sunmadan önce Merzifonlunun  idamı ve öncesini   yazmakta yarar var diye düşünüyorum.

Bu konuda en önemli kaynak zamanın  teseifatcibaşı olan Ahmet Ağa’nın Vekayi-i Bec yani Viyana olayları yazılarıdır.

 

Ahmet Aga’nın anlatımıyla

 

25 Aralık Pazar

 

Bugün öğleden az önce Kapıcılar Kethüdası Ahmet Ağa ila Çavuşbaşı Mehmet Ağa İstanbul dan geldiler.

Görevleri  Sadrazam Kara Mustafa Pasa dan Mühr-ü Hümayunu, Sancak-I Şerifi, Kabe Anahtarlarını geri almak ve ruhunu kerem sahibi yüce Allah’ın rahmetine havale etmekti.

 

Yerine vekil olarak Yeniçeri Ağası ve yiğit olan vezir Mustafa Paşa getirildi.

Kapıcılar Kethüdası Ahmet Ağa ile Çavuşbaşı Mehmet Ağa, Kethüda Mehmet Ağa’nın evine konuk oldular.

 

Olay aşağıdaki şekil de cereyan etti:

 

Sadrazam kara Mustafa Paşa öğle namazını kılmak üzere seccadesini serdirmişti.

 

İmami Mahmut Efendi namaza başlamış, Sadrazamda başlamak üzere yerini almıştı.

 

Tam bu sıra da sokaktan at sesleri duyuldu.

Meraklanan Sadrazam pencereden sokağa baktı. Yeniçeri Ağası ve arkasında  Kapıcılar Kethüdası ve Çavuşbaşı’nı görünce “ Namazı kes imam efendi , birşeyler oluyor” dedi.

 

Ellerini ovuşturarak odanın içinde aşağı yukarı  gezinmeye başladı.

 

Gelenler, derhal saraydan içeri girip yukarı çıktılar.

 

Kethüda Ali Ağa durumu hemen anlayıp önlerine düştü ve doğruca sadrazamın bulunduğu odaya gittiler.

 

Yeniçeri Ağası  kendisine yaklaşarak eteğini öptü. Kapıcılar Kethüdasıyla Çavuşbaşı ise sadece selam verip el pençe selam durdular.

 

Sadrazam;  Ne var ? diye sordu. Kapıcılar Kethüdası; Şevketli Padişahımız sana emanet edilmiş olan Mühr-ü Hümayunu, Sancak-i Şerifi ve Kabe Anahtarını geri istedi,” diye karşılık verdi.

 

Sadrazam;” Ferman Padişahımındır” diyerek mührü koynundan çıkardı.

Sancak-i Şerifle Kabe anahtarını muhafazaları içinde getirdi ve hepsini onlara teslim etti.

 

Sonrada :Bana ölüm mü düşünüldü ? diye sordu.

 

Kapıcılar Kethüdası; “Elbette olması gerek!

 

Diye karşılık verdi.” Allah doğru imandan ayırmadan ölmek  nasip etsin.”

 

Bunun üzerine Sadrazam; “Allah’ın dediği olur,” karşılığını verdi.

 

Sonrada, “Seccadeyi tekrar sersinler,” diye buyurdu . Ötekiler odadan çıktılar.

 

En ufak bir dalgınlık eseri göstermeksizin, bütün ruhunu vererek öğle namazını kıldı.

 

Duasını edip elleriyle yüzünü sıvazladıktan sonra içoğlanına; “ Şimdi sizde  dışarı çıkın ve dualarınızda beni hatırdan çıkarmayın,” dedi.

 

Kendi eliyle kürkünü ve kavuğunu çıkardı ve sonra; “gelsinler” diye emretti; “Bu halıyı da alın buradan, cesedim toza toprağa bulansın isterim.

 

Halıyı kaldırdılar. Kelimeyi şaadet getirerek başını cellatlara teslim etti.

 

Cesedini soydular.

Aşağıya taşıyıp sarayın avlusunda bulunan eski çadırın içine koydular.

 

Burada yıkanıp kefenlendi.

Arkasından yine bu avluda cenaze namazı kıldılar. Sonra ölüsü tekrar ayni çadıra getirildi.

Cellat gelip tabutun içinde başını kesti. Arkasından cenazeyi dışarı götürüp  sarayın karsısındaki avluya gömdüler.

 

Cesedinden kesilerek ayrılan başı  kil bir heybeye konularak infazla görevlendirilen  kapıcılar kethüdası ve Çavuşbaşı tarafından Edirne’de de kendilerini bekleyen Avcı Sultan Mehmet’e götürüldü.

 

Başı Edirne Saray kapısındaki ibret taşına konularak üç gün bekletildi.

 

Daha sonra oradan alınarak  Saruca Paşa Cami avlusuna gömüldü.

 

Yılmaz Öztuna’nın Büyük Osmanlı Tarihine göre:

 

Kara Mustafa Paşa’nın günahsız başı Edirne Sarayı önündeki ibret taşında bekletilirken bir yıldırım düşmesi sonucu  Kasrın çatısı yanmıştır.

 

Mezarın başucundaki Kesik mermer sütun da su kitabe yazılıdır:

 

          

 

                        Seri serdarı Ekrem Mustafa Pasa

 

                        Edip rihlet civarı evliyada eyledi me` va

 

                        Kusuru yog iken  say-ü gazada minvecih neva

 

                        Sehüdü hem sait oldu firdevs ebed süna.

 

 

Kara Mustafa Paşa’nın mezarı yanında, yine kesik mermer sütunlu bir mezar vardır.

Bu mezarda ayni dönemde  Budin’i 1686 da dışarıdan hiç bir yardım almaksızın  Avusturya ordularına karşı 114 gün savunan Anadolu Sadrazamı Melek İbrahim Paşa ya aittir.

 

O da ayni  şekilde idam edilmiş ve başı Edirne ye getirilip gömülmüştür.

 

Merzifonlunun kafasının Edirne de olduğuna dair bir başka kanıtta Edirne tarihindendir.

 

“Bu sene Edirne’yi ziyaret eden meşhur Türk mücahitlerinden Nuri Demirağ, Saruca Paşa  Cami kabristanındaki  Merzifonlu Kara Mustafa Pasa ve Melek İbrahim Paşa’nın

başlarının gömülü olduğu yeri görmüş, vaziyetleri, gayret ve hamiyetine dokunmuş olduğundan epeyce para harç ile İstanbul dan mahsus ustalar ve malzeme göndererek

ikisinde başları oldukları yerden çıkarılmış ve mezarlığın ortasında hazırlanan yerlere gömülmüş ve eski taşları da yine baş uçlarına gömülmüştür.

Kara Mustafa Paşa’nın başsız cesedi gömülü olduğu Belgrat an alınarak  İstanbul’a getirilmiş  ve İstanbul Çarşı kapısında kendi yaptırdığı medrese ve sebilin yanına

gömülmüştür.

 

Kitabesinde

 

                       

 

                       Kaza-yi mübremi  tedbir ile tağyir mümkün mü

 

                        O tir`in def`kabil mi ki ramidir kaza kavsi

 

                        Ziyaret eden ahbap desinler fectine tarih

 

                        Veduha Mustafa Paşa’ya ihsan eyle firdevsi

 

 

 

Kara Mustafa Paşa’nın oğlu vezir damat Ali Pasa ( Padişah 2. Mustafa’nın damadı) ölümü 1722, Kızı Abide Hanim  da ayni yerde gömülüdür.

Merzifonlu Kara Mustafa Pasa  Viyana’yı kuşatan bir devlet adamı  olarak Türk tarihinde olduğu kadar Avusturya tarihinde de önemli bir kişiliktir. 

 

Viyana Şehir Müzesinde bulunan kafatasının Merzifonlu Kara Mustafa pasa ya ait olmadığı aşikardır.

Ulusların ortak zenginlikleri dururken savaş ortamını tekrar canlandıracak, korku yaratacak, kırgınlıklara sebep olacak eşyayı görüntüleri sergilemek günümüzde olmamalıdır.

 

Son olarak günümüz tarihçilerinin görüşlerine başvurursak

Prof. Dr. İlber Ortaylı (Tarihçi): "Birileri böyle saçma sapan şeyler söylüyor.

Yıllardır söylenen bir saçmalık.

Zaten bunu onların uzmanları da reddediyor. Ne işi var Paşa'nın kellesinin Viyana'da?..

Böyle her iddiayı ciddiye almamak lazım.

Ciddiye alınacak şeyler değil bunlar."

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu (Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı): "Bu iddia yıllardır vardır.

Paşa, Belgrad'da padişah tarafından öldürtülmüş cenazesi de Edirne'ye getirilmiştir.

Bir insan öldürülecek, başı bırakılacak, olur mu öyle şey? Zaten başı gövdesinden ayrılmamıştır.

Bostancı başı tarafından kementle boğularak öldürülmüştür.

Avusturyalılar zaferlerinin bir simgesi olarak bunu yıllardır söyleyip duruyorlar.

 

Doğru değildir."/Mustafa Küçüktekin/Virgül.at

 

 

 

 

  Kaynak: Haber Merkezi   Bu haber 1985 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Kültür Sanat HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Frauenmorde in Österreich: Frauenmorde in Österreich: "Ich schlachte dich ab wie ein Schwein" In keinem europäischen Land ist der Anteil weiblicher Opfer bei Tötungsdelikten ..
Promi-Fahrgast: Van der Bellen nahm am Montag die U-Bahn Promi-Fahrgast: Van der Bellen nahm am Montag die U-Bahn Überraschte Reaktionen in der U3: "Schau, der Präsident foahrt mit."
Plastik auf dem Runden Tisch Plastik auf dem Runden Tisch Auch nach dem ersten Treffen der Regierung mit Betroffenen scheinen Österreichs ..
Warum es in Österreich so schwierig ist, Kleinverdiener zu entlasten Warum es in Österreich so schwierig ist, Kleinverdiener zu entlasten Die Regierung will "kleine und mittlere" Einkommen entlasten. Doch über die Lohn..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) Seçimleri Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) Seçimleri Avusturya İşçi Odaları Birliği, bütün eyaletlerde seçimlere gidiyor. Yaklaşık 3 ..
Boğazını Keserek Kadını Öldürdü! Boğazını Keserek Kadını Öldürdü! Avusturya'da yine kadın cinayeti işlendi. Bir alışveriş otoparkında, kesici bir ..
Erkeklerde 5, Kadınlarda 2 Yıl Fark Var Erkeklerde 5, Kadınlarda 2 Yıl Fark Var Avusturya'da emeklilik yaşı, Türkiye kıyasla daha yüksek. Avrupa ülkelerine kıya..
Buzlu Araç Camları Size 5000 Euro'ya Varan Para Cezası Ödetebilir Buzlu Araç Camları Size 5000 Euro'ya Varan Para Cezası Ödetebilir Avusturya'da araç camlarında oluşan buzların temizlenmesinde yapılacak küçük hat..
  Viyana HABERLERİ
Viyana’da Ücretsiz Borçlu Danışmanlığı Viyana’da Ücretsiz Borçlu Danışmanlığı Kişi beğenilme duygusunu tatmin için, pahalı tüketime yönlendirilmekte. Kredi yo..
FPÖ Liderinin Yanında Nazi Selamı İddiası FPÖ Liderinin Yanında Nazi Selamı İddiası Aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), yeni yıl buluşması adı altında, salo..
FPÖ'nün Yeni Yıl Buluşmasında Hedef SPÖ ve Göçmenler Oldu FPÖ'nün Yeni Yıl Buluşmasında Hedef SPÖ ve Göçmenler Oldu Aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), yeni yıl buluşması adı altında, salo..
Sivas’tan Viyana’ya Uzanan Acı Dolu Bir Yaşam: ‘’Ben Sadece Bir Çocuktum!’’ Sivas’tan Viyana’ya Uzanan Acı Dolu Bir Yaşam: ‘’Ben Sadece Bir Çocuktum!’’ ‘’İşten Sonra Eve Geldi, Duş Aldı Ve Daha Sonra Kahvehaneye Gitti. Ve Sonra Gece..
  Almanya HABERLERİ
Sığınmacıların Daha Kolay Reddedilmesi İçin Güvenli Ülke Sayılacaklar Sığınmacıların Daha Kolay Reddedilmesi İçin Güvenli Ülke Sayılacaklar Almanya Federal Meclisi, Cezayir, Fas, Tunus ve Gürcistan'ı güvenli ülke olarak ..
Irkçı saldırılar neden görmezden geliniyor? Irkçı saldırılar neden görmezden geliniyor? Neonaziler tarafından yapılan saldırılar basın, siyasetçiler, emniyet ve yargı t..
DİTİB: DİTİB: "Casusluk olayı bizim için kapanmıştır" Almanya'da son yıllarda casusluk ve Ankara'ya bağımlılık gibi suçlama ve eleştir..
Alman istihbaratı aşırı sağ AfD'yi incelemeye aldı Alman istihbaratı aşırı sağ AfD'yi incelemeye aldı Alman iç istihbaratı, aşırı sağ Almanya için Alternatif (AfD) partisini inceleme..
  Türkiye HABERLERİ
Türkiye Türkiye "güvenlik gerekçesiyle" Hollandalı gazeteciyi sınır dışı etti Türkiye, Hollanda’da yayımlanan ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad’ın (FD)..
Türkiye'de ev alana vatandaşlık Türkiye'de ev alana vatandaşlık Türkiye 250 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancılara doğrudan vatandaşlık veriy..
Silah Gösterdiği  Otobüsün İçinden  28 Polis Çıktı Silah Gösterdiği Otobüsün İçinden 28 Polis Çıktı Hatalı solladığı gerekçesiyle otobüs korna çaldı, araç sürüçünün yanında oturan ..
Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu? Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu? atv'de gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programa katıla..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Arabeskle mi barışıyoruz yoksa popüler kültürle mi? Arabeskle mi barışıyoruz yoksa popüler kültürle mi? Belki de günümüzde arabesk dünyayı ve yaklaşımı, gecekondu mahallelerinden çok a..
Bilim: Aşksız Bir Hayat Tehlikelerle Dolu Bilim: Aşksız Bir Hayat Tehlikelerle Dolu Sevmek ve aşık olmak insanın mayasında var. Hatta bu duygular mantığımızın da ön..
Göz kontağı insanı neden etkiler? Göz kontağı insanı neden etkiler? Kalabalık bir ortamda iki kişinin göz göze gelmesi romantik filmlerde en çok kul..
Yeni Yılda Aldığınız Bir Karara Kaç Gün Sadık Kalabiliyorsunuz? Yeni Yılda Aldığınız Bir Karara Kaç Gün Sadık Kalabiliyorsunuz? İngiltere'de YouGov şirketi tarafından yapılan bir araştırma, insanların yüzde 2..
  Fransa HABERLERİ
Bir Yılda 1 Milyondan Fazla Kadın Sözlü Taciz Veya Hakarete Uğradı Bir Yılda 1 Milyondan Fazla Kadın Sözlü Taciz Veya Hakarete Uğradı Fransa'da her 20 kadından biri senede en az bir kez sözlü taciz veya hakarete ma..
Fırında Patlama: 20 yaralı Fırında Patlama: 20 yaralı Paris'in merkezindeki bir apartmanın giriş katında bulunan bir fırında patlama m..
Fransız bakanda  'dış güçler' dedi Fransız bakanda 'dış güçler' dedi Fransız Bakan Marlene Schiappa son yılların en şiddetli protestosu haline gelen ..
Fransız Kilisesi'nde taciz skandalı Fransız Kilisesi'nde taciz skandalı Fransa'da, Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin ve 6 papazın, taciz..
  Belçika HABERLERİ
 Göçmenlerden Göçmenlerden "İnsani Vize" İçin Rüşvet Alan Siyasetçiye Tutuklama Belçika'nın Mechelen kentinde, milliyetçi Yeni Flaman İttifakı partisinin (N-VA)..
Avusturya’dan Sonra Belçika’da Yasağı Tartışıyor! Avusturya’dan Sonra Belçika’da Yasağı Tartışıyor! Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan plastik poşet yasağı ülke geneline yayı..
Hapishanelerde Görev Yapan İmamların Sayısı Rahipleri Geçti Hapishanelerde Görev Yapan İmamların Sayısı Rahipleri Geçti Belçika hapishanelerinde Müslüman mahkumların sayısının artmasıyla, cezaevlerind..
Belçika Başbakanı Charles Michel istifa etti Belçika Başbakanı Charles Michel istifa etti Belçika Başbakanı Charles Michel, koalisyon ortağı partinin hükümeti terk etmesi..
  Hollanda HABERLERİ
IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı Hollanda'nın Rotterdam kentinde mahkeme, IŞİD'e katılmak için 2 yıl önce Suriye'..
‘100 süper beyin’ Hollanda’ya göç etti ‘100 süper beyin’ Hollanda’ya göç etti ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve TUSAŞ’tan 100’e yakın mühendis Hollanda’daki teknoloji ..
Lahey'de Sarı Yelekliler Lahey'de Sarı Yelekliler "Hitler selamı" verip polisle çatıştı Hollanda'nın Lahey kentindeki Sarı Yelekliler protestosu olaylı sona erdi. Hitle..
Baba 12 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü, 15 Yaşındaki Kaçmayı Başardı Baba 12 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü, 15 Yaşındaki Kaçmayı Başardı Hollanda'da yaşayan Türkiye göçmeni bir baba 12 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak ..
  İngiltere HABERLERİ
'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? 'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı, Londonderry kentinde Cumartesi akşamı düzenlenen ..
Türkiye kökenli 9 çete üyesine ağır hapis cezası Türkiye kökenli 9 çete üyesine ağır hapis cezası İngiltere'nin başkenti Londra'da, geçtiğimiz mayıs ayında en az üç kişiyi darp e..
İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile imzaladığı Brexit anlaşması, İngiliz p..
Aliyev'in kızları Londra'da 60 milyon sterlinlik konut almaya çalıştı Aliyev'in kızları Londra'da 60 milyon sterlinlik konut almaya çalıştı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızlarının, bir off-shore şirket üzerin..
  İsviçre HABERLERİ
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre, Türkiye'nin internet ve cep telefonlarını izlemek üzere sipariş etmek i..
Acemi askeri taşladılar Acemi askeri taşladılar İsviçre'de bir askeri okulda, komutan tarafından bir acemi askerin taşlanması yö..
Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı İsviçre'de bir tüketici, marketten aldığı ambalajlı bir kilo havucun içinden akı..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Avusturya’da, çalılıkların arasında cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Manuela‘n..
16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu 16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde 16 yaşında bir genç kızın cesedi calılık..
Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Avusturya'da iki günde iki kadın cinayeti işlendi. Krumbach NÖ bölgesinde, mülk ..
Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Neunkirchen NÖ- Avusturya’da üç aylık bebek iç organlarında oluşan zedelenmeden ..
  Avrupa HABERLERİ
En Az 56 Sığınmacı Hayatını Kaybetti En Az 56 Sığınmacı Hayatını Kaybetti Akdeniz’de son günlerde yaşanan sığınmacı facialarında teknelerinin batması sonu..
Sağ Popülist Politikacılar Artı Sağ Popülist Politikacılar Artı İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW) yıllık raporunu yayımladı..
Sevimli Şeytan Mı Olur? Tartışması Sevimli Şeytan Mı Olur? Tartışması İspanya'nın Segovia kentinde yapılması planlanan bir şeytan heykeli, "fazla sevi..
Bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı öldü Bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı öldü Polonya'da bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, ha..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Bu Günlere Nasıl Geldik (1) Bu Günlere Nasıl Geldik (1) Eşe dosta çikolata götürmekle meşhur Almancıların hikayesi nasıl başladı? Geline..
100 Yıl Önce Almanya’ya Gelen Türk İşçileri 100 Yıl Önce Almanya’ya Gelen Türk İşçileri Biz Türkiye'den işçi göçünün 50. Yılını kutluyoruz ama bizden bir 50 yıl önce g..
Avusturya-Türkiye Ve Suriyeliler Avusturya-Türkiye Ve Suriyeliler Türkiye ve Avrupa’nın bir çok ülkesine sığınan Suriyeli mültecilere en büyük des..
Dernekler Cenneti Avusturya (3) Dernekler Cenneti Avusturya (3) Avusturyalıların kurmuş oldukları derneklerle, Türkiye göçmenlerinin kurmuş oldu..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Evliliklerde cinsel ilişkinin giderek azalması normal mi? Ne yapmalı? Evliliklerde cinsel ilişkinin giderek azalması normal mi? Ne yapmalı? Eski heyecan ve istek azalmıştır. İş yaşamına, evlilik hayatına ve varsa çocukla..
Bugüne ve geleceğe ışık tutan bir kitap: NASIL YAPMALI? Bugüne ve geleceğe ışık tutan bir kitap: NASIL YAPMALI? Çernişevski; insanların ortak bir çalışma düzeninde yaşadığı, yaşlı ve çocukları..
Kadınlar erkeklere göre acıyı daha az hissediyor Kadınlar erkeklere göre acıyı daha az hissediyor Kanada'da bilim insanları farklı yaş grupları üzerinde gerçekleştirdiği deneyler..
GÜNÜN KİTABI: Babaannemin Kızkardeşleri GÜNÜN KİTABI: Babaannemin Kızkardeşleri ‘Bazen çileli, bazen öfkeli ama hep farkında olan kadınlık halleridir. Kadının b..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı