Gurbetçilerin Sivil Toplum Örgütleri

 Tarih: 14-02-2018 21:42:16  -   Güncelleme: 18-02-2018 19:03:00
Perspektif

Son yıllarda sayısal acıdan müthiş bir artış gösteren, Türkiye kökenli sivil toplum örgütleri, pratik eylemde adeta çokluğun verdiği kargaşanın esiri olmuş durumda.

Avusturya’da yüzlerce sivil toplum örgütüne sahip olan Türkiye göçmenlerinin, ortak menfaatler de dahil olmak üzere hiçbir konuda birlikte hareket edemiyorlar.

 

Dernekleşme diğer bir bakışla örgütlenmenin eseri olurken, bu örgütlenme veya bir araya gelme, başka bir kesimle ayrışma yaşanmasına neden olmuştur. Sivil toplum örgütlerinin yapılanmalarında yaşanan bilinç zafiyeti, ortak sorunlarda bile ideolojik, etnik veya dinsel nedenler öne sürülerek bir araya gelmenin bütün yolları kapatılmış durumda.

 

Türkiye göçmen işçilerinin kendilerini Avusturya’da kalıcı görmedikleri dönemlerde ihtiyaç duymadıkları dernekleşme, ikinci neslin Avusturya gündemine eskiye göre bir adım ileride olması ve bu döneme denk gelen, 12 Eylül 1980 darbe mağdurlarının Avrupa kıtasına sığınmacı olarak gelmesiyle sivil toplum örgütlerinin önemi ve yaptırım gücü fark edildi. Zira 1970’de de dernek çalışmaları vardı. Daha çok, Türkiye’den üniversite okumak için Viyana’ya gelen öğrencilerin kurduğu dernekler mevcuttu. Ama 1990’lara gelindiğinde, Türkiye’de mevcut olan her görüş ve dinsel tarikatın Avusturya’da bir derneği baş göstermeye başladı.

 

Adı gecen ideolojik, etnik ve dinsel dernek ve federasyonların tamamının, Türkiye bağlantısı söz konusu. Çünkü bu kurumlar ideolojik olarak Türkiye’den beslenmekte. İdeolojik olarak Türkiye’den beslenen fikir dernekleri, Avusturya siyasi arenasında pek bir varlık gösteremiyor. Sağ , Sol ve ulusal yapılanmalar, Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısına göre iç dinamiklerini geliştiriyor, Avusturya’yı arka bahçesi olarak görüyorlar.

 

Avusturya gündeminde, Türkiyeli Sivil Toplum Örgütlerinin söylem ile eylem arasındaki çelişkileri de, ‘’beden bur da, beyin Türkiye’de’’ olmasının bir ürünüdür. Yoksa, Türk göçmenler arasında Milli Görüş sempatizanı, nasıl olurda Avusturya Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) üyesi ve aktif çalışanı olabilir? Veya Türkiye’nin en sağında olduğunu iddia eden Milliyetçi Hareket Partisi’nin destekleyicisi, Avusturya Sol Partilere nasıl oy verir? Bu durum son yıllarda biraz değişse de, büyük bir çoğunluğun tercihi bu yönde. (Avusturya Merkez Sağ da olan Halk Partisi’ne (ÖVP) bir yönelimin olduğu bilinmekte.)

 

Sivil Toplum Örgütleri, olaylar karşısında tutumu tamamen Türkiye endeksli olduğundan, Avusturya-Türkiye diplomatik ilişkileri paralelinde politik çizgi belirlemek durumunda kalıyor. Bu durum, Avusturya’da yaşayan Türkiye göçmenlerinin güncel sorunlarına daha derinden eğilmesine engel teşkil ediyor. Olaylar karşısında, objektif tavır takınamıyor.  

Avusturya’da derneklerin birleştirici gücü, ayrıştırıcı gününe yenik düşmekte. İlk başlarda sıradan bir Avusturyalının gözünde, ‘’Türk-Müslüman’’ olan Türkiye göçmenleri, etnik, mezhep ve ideolojik katmanlara ayrılmış, daha doğrusu ayrışım Avusturyalılar tarafından fark edilmiştir. Bu durum Avusturyalı siyasilerin işine yaramış, en sert yabancılar yasasında bile bu sivil toplum örgütleri bir araya gelmemişlerdir. Buradan, sivil toplum örgütlerinin farklı düşünceleri savunmasına karşıyım anlamı da çıkmaz. Vurgu yapmak istediğim, ortak sorunlar karşısında birlikte hareket etme kabiliyetinin geliştirilmesi, birlikte hareket edilmesi mümkün değilse, kitlelerimizi bu yöne kanalize etmeye caba harcanmasıdır.

 

Sivil toplum örgütleri kitlelerini, yaşadığı toplumdan koparmak değil, toplumla iç içe yaşamaya ve toplumun genel sorunlarıyla yüzleşmeye teşvik etmelidir. Sağ-Sol veya dini dernekler, tamamında kalıplaşmış düşüncelerin aşılamadığı, yapılan faaliyetlerden görülmekte.

 

Politik derneklerin ortak sorunlarda bir araya gelememelerinin, kendilerine göre haklı nedenleri var. Haklı nedenler, göçmenlerin haklı oldukları konularda bir araya gelmelerini engellememesi gerektiği kanısındayım.

 

Hemşeri veya yöresel derneklerin durumu, diğerlerinden farklı değil. Ama bana göre en tutarlı kitleye bu dernekler sahip. En azından gittiği derneğe, neden gittiğini biliyor. Sorduğumda şu yanıtı hiç düşünmeden veriyor, ’’hemşerilerimin derneği.’’ Politik dernek ve federasyonların sıradan bir üyesinden bu soruya somut bir yanıt almak çok kolay değildir.

 

Avusturya devletinin kültür-sanat çalışmalarına ve entegrasyon fonu adı altında, entegrasyon faaliyetlerine ödenek ayırdığı bilinmekte. İki kişi ile kurulan dernekler bu yönlü çalışmalarla, proje ürettiğini ileri sürüp bu fonlardan finans sağlayabiliyor. Avusturya gündemine dair göçmenleri bilgilendirmek veya öz kültürün yaşatılmasına dair yapılan faaliyetler karşılığını bu fonlardan tahsil edebilmekte. Böyle bir uygulama olunca da, bu yönlü faaliyetler ve dernekler çoğalıyor. Belirli kurumların yaptığı bu tür faaliyetleri ayrı tutarsak, yapılan tüm etkinlikler, boş salonda yapılmakta. Toplum bu tür proje adı altında yapılan faaliyetlerin kimler tarafından yapıldığına önem vermekte, konu ne olursa olsun, kurumsal bir ayrışımı gözetmektedir.

 

Avusturya’da bulunan sivil toplum örgütlerinin ortak noktaları, hepsinin ideolojik olarak Türkiye’den beslenmeleridir. Bir diğer ortak noktaları ise, var oluş nedenleri ‘’Avusturya’da yaşayan Türkiye göçmenleridir.’’ Bu anlamda, bütün ideolojik kaygılarımızdan sıyrılıp, ortak sorunlarda, ortak karar almalıdırlar. Göçmenleri bire bir ilgilendiren konulara, Türkiye’deki gelişmelere gösterdiği hassasiyetin daha üstünde özen göstermeye yükümlüler. Aksi taktirde, var oluş amaçları olan göçmenlere borçlu kalacaklardır. 

 


 

 

Deutsch....

 

 

Zivilgesellschaftliche Organisationen der Migranten

 

In den letzten Jahren haben zivilgesellschaftliche Organisationen der Migranten mit Türkischen Wurzeln enorm zugenommen wobei ein jeder aufgrund der Vielzahl zu einem Gefangenen des Tumults geworden ist.

 

Obwohl es in Österreich Hunderte von Organisationen der türkischen Migranten gibt, besteht keine relevante Solidarität in Bezug auf jegliche oder sogar gemeinsame Interessen. 

Während das Vereinswesen als ein Produkt des Organisierens anzusehen ist, führt dieses versammeln oder organisieren zu Dissimilationen mit anderen Gruppenbildungen.

Sogar bei gemeinsamen Problemen hindert das mangelnde Bewusstseins bei der Strukturierung von zivilgesellschaftlichen Organisationen das gemeinsame Agieren indem ideologische, ethnische oder religiöse Gründe vorgeführt werden.

In der Zeit als türkische Gastarbeiter sich nicht als Dauergäste in Österreich sahen und daher auch das Bedürfnis für zivilgesellschaftliche Organisationen nicht hatten und die zweite Generation im Vergleich zur ersten einen Schritt im Voraus war und die zugewanderten Flüchtlinge Putschopfer des 12. September haben die Bedeutung und Durchsetzungskraft von zivilgesellschaftlichen Organisationen bewusstwerden lassen. Denn auch im Jahre 1970 gab es organisatorische Vereinstätigkeiten.  Vielmehr waren dies Verbände von Studenten aus der Türkei die zum Studieren nach Österreich gekommen sind.  Aber zu Beginn der 90er Jahre war jede bestehende Ansicht oder religiöse Vereinigung als Verein in Österreich vertreten. 

Jede ideologische, ethnische und religiöse Vereinigung und auch Föderationen hat eine Verbindung zur Türkei. Denn diese institutionellen Vereinigungen wurden und werden weiterhin ideologisch von der Türkei aus unterstützt. Seitens der Türkei ideologisch, unterstützte, ideelle Vereine können in der österreichischen politischen Arena nicht viel Präsenz zeigen. Rechte, Linke und nationale Strukturen entwickeln ihre interne Dynamik basierend auf der türkisch-sozioökonomischen Beschaffenheit, denn sie sehen Österreich als ihren Hinterhof an.

Die Widersprüche der türkischen zivilgesellschaftlichen Organisationen wie „der Körper ist hier, das Gehirn ist in der Türkei“ tragen dazu bei an der österreichischen Tagesordnung Platz zu nehmen.  Wie können sonst nationalgesinnte Sympathisanten unter den türkischen Einwanderer aktive Mitglieder der Sozial Demokratischen Partei (SPÖ) sein? Oder wie kann es sein, dass ein unterstützender der sogenannten rechtsorientierten türkischen Partei MHP (Partei Nationalistischer Bewegung), in Österreich linksorientierten Parteien seine Stimme gibt. Auch wenn diese Situation sich in den letzten Jahren etwas geändert hat, ist dies weiterhin für eine große Mehrheit der bevorzugte Weg.

Da die Haltung der zivilgesellschaftlichen Organisationen gegenüber den Vorkommnissen zur Gänze Türkei basierend ist, müssen sie sich auf der Österreichisch-Türkischen diplomatischen Beziehungsebene eine politische Linie bestimmen. Diese Situation stellt ein Hindernis für die türkischen Migranten dar und führt dazu, dass sie sich nicht in ihren aktuellen Problemen vertiefen können. Angesichts der Ereignisse können sie keine objektive Haltung einnehmen.

Die vereinigte Kraft der Vereine in Österreich beruht auf dem erliegen der Spaltungskraft. In den Augen des gewöhnlichen Österreichers waren zuerst ‚‘ die türkisch-muslimischen Einwanderer zu sehen. Mittlerweile ist eine Differierung in Bezug auf ethnische, konfessionelle und ideologische Spaltungen den meisten bewusst. Besser gesagt, ist diese Zersetzung auch den Österreichern aufgefallen.

Natürlich gefiel diese Situation den österreichischen Politikern sehr, denn selbst bei den strengsten Ausländergesetzen haben diese zivilgesellschaftlichen Organisationen nicht miteinander indem Ausmaß solidiert.  Das bedeute aber nicht, dass ich gegen die Verteidigung unterschiedlicher Ansichten der zivilgesellschaftlichen Organisationen bin. Was ich hier betonen möchte, ist die Entwicklung der Fähigkeit, angesichts gemeinsamer Probleme gemeinsam zu handeln, und wenn man nicht zusammen handeln kann, ist um die Massen in diese Richtung lenken zu können eine gemeinsame Bemühung notwendig.

Zivilgesellschaftliche Organisationen sollten ihre Massen ermutigen gemeinsam mit der Gesellschaft zu leben und sich den allgemeinen gesellschaftlichen Problemen zu stellen und sie nicht dazu bringen sich von der Menge abzusondern. Wie in den durchgeführten Aktivitäten zu sehen ist, können Rechts-Links orientierte oder religiöse Vereine die stereotypen Gedanken aus der Türkei nicht überwinden. 

Politische Vereine haben begründete Gründe dafür, dass sie sich nicht zu gemeinsamen Problemen zusammenfinden können. Ich glaube, dass einer der berechtigten Gründe dafür ist, dass die die Einwanderer nicht daran hindern sollten, sich in Angelegenheiten zu treffen, bei denen sie recht haben. Ich bin der Meinung, dass berechtigte Gründe die Einwanderer nicht daran hindern sollte bei Angelegenheiten, bei denen sie recht haben, zusammenzukommen.

Die Situation der lokalen oder regionalen Vereine unterscheidet sich nicht von den anderen. Aber für mich sind genau diese Vereine im Besitz einer konsequenten Gesamtheit. Wenigstens wissen sie, warum sie ein Mitglied des Vereines sind. Zumindest erhalte ich auf diese Frage immer eine prompte Antwort. Es ist nicht leicht, von einem gewöhnlichen Mitglied der politischen Verbände und Föderationen eine konkrete Antwort auf diese Frage zu bekommen.

Es ist bekannt, dass die österreichische Regierung Gelder für Integrationsaktivitäten unter dem Namen Kultur- und Kunst- und Integrationsfonds zur Verfügung stellt. Vereine, die mit zwei Personen gegründet worden sind, können indem sie Projekte vorweisen diesbezüglich finanzielle Mittel aus diesen Fonds erhalten.  Aktivitäten, welche zur Erhaltung der eigenen Kultur der Zuwanderer beitragen können ebenso aus diesem Fonds finanziert werden.

Dies führt dazu, dass diese Arten von Aktivitäten und Neugründungen von Vereinen stark zunehmen. Abgesehen von den Aktivitäten bestimmter institutioneller Vereinigungen, werden diese Veranstaltungen in fast leeren Räumlichkeiten durchgeführt.  Die Gesellschaft legt Wert darauf, von wem dieser Art von Projekte ausgeführt werden. Unabhängig vom Thema ist hier eine institutionelle Trennung zu beobachten.

Der gemeinsame Nenner von zivilgesellschaftlichen Organisationen in Österreich ist es, dass sie alle ideologisch aus der Türkei unterstützt werden.  Eine weitere Gemeinsamkeit ja sogar deren Existenzgrund sind die „in Österreich lebenden Einwanderer aus der Türkei“. In diesem Sinne sollten sie frei von jeglichen ideologischen Bedenken, gemeinsame Entscheidungen bei gemeinsamen Problemen treffen. Sie sind verpflichtet, bei Themen welche die Einwanderer direkt betreffen, mehr Sorgfalt und Empfindsamkeit zu zeigen als sie gegenüber den Entwicklungen in der Türkei aufweisen. Ansonsten werden sie gegenüber den Einwanderern welche deren Existenzgründe sind, auf ewig schuldig sein.

 

 

 

  Bu yazı 2645 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Medipol Başakşehir 22 14 4 4 41 21 46 +20
2 Galatasaray 22 14 6 2 47 27 44 +20
3 Fenerbahçe 22 12 2 8 44 24 44 +20
4 Beşiktaş 22 11 3 8 41 21 41 +20
5 Kayserispor 22 9 5 8 30 25 35 +5
6 Sivasspor 22 10 8 4 30 33 34 -3
7 Trabzonspor 22 8 5 9 36 32 33 +4
8 Göztepe 22 9 7 6 35 35 33 0
9 Kasımpaşa 22 8 9 5 34 37 29 -3
10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 24 28 28 -4
11 Bursaspor 22 7 9 6 31 28 27 +3
12 Akhisarspor 22 7 9 6 28 34 27 -6
13 Gençlerbirliği 22 6 9 7 29 35 25 -6
14 Antalyaspor 22 6 10 6 26 39 24 -13
15 Atiker Konyaspor 22 5 11 6 23 30 21 -7
16 Aytemiz Alanyaspor 22 6 13 3 34 43 21 -9
17 Osmanlıspor FK 22 5 13 4 31 43 19 -12
18 Karabükspor 22 3 16 3 15 44 12 -29
Takım O G M B A Y P AV
1 Ümraniyespor 22 12 5 5 36 20 41 +16
2 Çaykur Rizespor 22 12 5 5 44 30 41 +14
3 MKE Ankaragücü 22 11 5 6 31 21 39 +10
4 Gazişehir Gaziantep FK 22 9 5 8 35 17 35 +18
5 İstanbulspor 22 10 7 5 25 22 35 +3
6 Boluspor 22 10 9 3 29 21 33 +8
7 Altınordu 22 9 7 6 34 28 33 +6
8 Elazığspor 22 8 7 7 28 25 31 +3
9 Giresunspor 22 8 7 7 27 24 31 +3
10 Balıkesirspor Baltok 22 9 7 6 39 34 30 +5
11 Adanaspor 22 8 8 6 26 34 30 -8
12 BB Erzurumspor 22 7 7 8 26 25 29 +1
13 Eskişehirspor 22 8 8 6 40 33 27 +7
14 Samsunspor 22 6 7 9 21 27 27 -6
15 Adana Demirspor 22 6 10 6 28 33 24 -5
16 Denizlispor 22 5 12 5 22 33 20 -11
17 Manisaspor 22 7 13 2 25 38 14 -13
18 Gaziantepspor 22 1 17 4 9 60 4 -51
Takım O G M B A Y P AV
1 Menemen Belediyespor 23 17 4 2 48 15 53 +33
2 Afjet Afyonspor 23 15 2 6 46 19 51 +27
3 Hatayspor 23 15 4 4 36 11 49 +25
4 Sivas Belediyespor 23 13 3 7 37 17 46 +20
5 Keçiörengücü 23 13 6 4 55 25 43 +30
6 İnegölspor 23 12 4 7 36 27 43 +9
7 Sancaktepe Belediyespor 23 11 4 8 33 19 41 +14
8 Sarıyer 23 11 9 3 34 27 36 +7
9 Kastamonuspor 1966 23 10 10 3 35 28 33 +7
10 Tokatspor 23 8 8 7 25 31 31 -6
11 Etimesgut Belediyespor 23 8 10 5 24 28 29 -4
12 Eyüpspor 23 7 12 4 32 44 25 -12
13 Amed Sportif 23 7 10 6 29 31 24 -2
14 Bucaspor 23 6 12 5 28 39 20 -11
15 Tuzlaspor 23 5 14 4 26 42 19 -16
16 Bodrumspor 23 4 13 6 17 35 18 -18
17 Kocaeli Birlikspor 23 2 18 3 17 49 6 -32
18 Mersin İdmanyurdu 23 1 22 0 11 82 9 -71
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 23 16 2 5 41 12 53 +29
2 Bayrampaşa 23 11 4 8 27 18 41 +9
3 Düzcespor 23 11 6 6 24 22 39 +2
4 Bayburt Grup Özel İdare 23 10 5 8 30 21 38 +9
5 Kemerspor 2003 23 9 5 9 39 30 36 +9
6 Halide Edip Adıvar SK 23 8 4 11 31 22 35 +9
7 Batman Petrolspor 23 8 5 10 27 18 34 +9
8 Ofspor 23 9 8 6 27 20 33 +7
9 Erbaaspor 23 8 6 9 29 24 33 +5
10 Kozan Belediyespor 23 8 10 5 28 31 29 -3
11 Yomraspor 23 7 10 6 17 29 27 -12
12 Bergama Belediyespor 23 7 12 4 22 34 25 -12
13 Yeni Altındağ Bld. 23 6 11 6 24 32 24 -8
14 Çanakkale Dardanel SK 23 5 10 8 26 33 23 -7
15 12 Bingölspor 23 5 10 8 20 30 23 -10
16 Çatalcaspor 23 5 11 7 18 27 22 -9
17 Erzin Belediyespor 23 6 13 4 17 32 22 -15
18 Orhangazi Belediyespor 23 3 10 10 20 32 19 -12
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
16.02.2018 20:00 Atiker Konyaspor 1 - 1 Beşiktaş
17.02.2018 16:00 Demir Grup Sivasspor 3 - 2 Osmanlispor FK
17.02.2018 13:30 Antalyaspor 2 - 1 Kayserispor
17.02.2018 19:00 Fenerbahçe 3 - 0 Aytemiz Alanyaspor
18.02.2018 19:00 Kasımpaşa 2 - 1 Galatasaray
18.02.2018 13:30 Bursaspor 0 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
18.02.2018 13:30 Kardemir Karabükspor 0 - 3 Teleset M. Akhisarspor
18.02.2018 16:00 Trabzonspor 0 - 1 İstanbul Başakşehir
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
16.02.2018 18:00 Altınordu 1 - 1 Samsunspor
16.02.2018 18:00 Ankaragücü 2 - 4 Ç.Rizespor
17.02.2018 15:30 Giresunspor 0 - 2 Denizlispor
17.02.2018 13:00 Balıkesirspor 1 - 1 Elazığspor
17.02.2018 15:30 Manisaspor 1 - 2 Adanaspor
17.02.2018 13:00 Erzurum BB 5 - 1 Gaziantepspor
18.02.2018 15:30 Gaziantep Bykşhr Bld. 2 - 0 İstanbulspor
18.02.2018 13:00 Umraniyespor 0 - 1 Eskişehirspor
18.02.2018 18:00 Adana D.Spor 1 - 3 Boluspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
18.02.2018 12:00 Eyüpspor 0 - 0 Sancaktepespor
18.02.2018 13:30 Mersin İ.Y. 0 - 4 Tokatspor
18.02.2018 13:00 4 Eylül Bld. 2 - 2 Hatayspor
18.02.2018 13:30 Bodrumspor 0 - 0 Kastamonuspor
18.02.2018 13:30 Etimesgut Belediyespor 1 - 0 Amed Sportif
18.02.2018 13:30 Menemen Bld. 2 - 0 Afjet Afyonspor
18.02.2018 13:30 Tuzlaspor 1 - 0 Keçiörengücü
18.02.2018 13:30 Kocaeli Birlik Spor 0 - 0 İnegölspor
18.02.2018 13:30 Bucaspor 1 - 3 Sarıyer
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
18.02.2018 13:30 Duzcespor 0 - 0 Batman Pet.
18.02.2018 13:30 Orhangazispor 1 - 3 Bayrampaşa
18.02.2018 13:30 Yeni Altindag Belediyespor 2 - 0 Kozan Belediyespor
18.02.2018 13:30 Dardanelspor 0 - 2 Manisa Büyükşehir Belediyespor
18.02.2018 13:30 Erbaaspor 1 - 1 Bayburt Genclikspor
18.02.2018 13:30 Tekirova Bld. 3 - 0 Yomraspor
18.02.2018 13:30 12 Bingolspor 1 - 3 Halide Edip Adivar Spor
18.02.2018 13:30 Erzin Belediyespor 1 - 3 Catalcaspor
19.02.2018 13:30 Ofspor 0 - 0 Bergama Belediyespor
resmi ilanlar
Yukarı