HABER AKIŞI

Gurbetçilerin Sivil Toplum Örgütleri

 Tarih: 14-02-2018 21:42:16  -   Güncelleme: 18-02-2018 19:03:00
Perspektif

Son yıllarda sayısal acıdan müthiş bir artış gösteren, Türkiye kökenli sivil toplum örgütleri, pratik eylemde adeta çokluğun verdiği kargaşanın esiri olmuş durumda.

Avusturya’da yüzlerce sivil toplum örgütüne sahip olan Türkiye göçmenlerinin, ortak menfaatler de dahil olmak üzere hiçbir konuda birlikte hareket edemiyorlar.

 

Dernekleşme diğer bir bakışla örgütlenmenin eseri olurken, bu örgütlenme veya bir araya gelme, başka bir kesimle ayrışma yaşanmasına neden olmuştur. Sivil toplum örgütlerinin yapılanmalarında yaşanan bilinç zafiyeti, ortak sorunlarda bile ideolojik, etnik veya dinsel nedenler öne sürülerek bir araya gelmenin bütün yolları kapatılmış durumda.

 

Türkiye göçmen işçilerinin kendilerini Avusturya’da kalıcı görmedikleri dönemlerde ihtiyaç duymadıkları dernekleşme, ikinci neslin Avusturya gündemine eskiye göre bir adım ileride olması ve bu döneme denk gelen, 12 Eylül 1980 darbe mağdurlarının Avrupa kıtasına sığınmacı olarak gelmesiyle sivil toplum örgütlerinin önemi ve yaptırım gücü fark edildi. Zira 1970’de de dernek çalışmaları vardı. Daha çok, Türkiye’den üniversite okumak için Viyana’ya gelen öğrencilerin kurduğu dernekler mevcuttu. Ama 1990’lara gelindiğinde, Türkiye’de mevcut olan her görüş ve dinsel tarikatın Avusturya’da bir derneği baş göstermeye başladı.

 

Adı gecen ideolojik, etnik ve dinsel dernek ve federasyonların tamamının, Türkiye bağlantısı söz konusu. Çünkü bu kurumlar ideolojik olarak Türkiye’den beslenmekte. İdeolojik olarak Türkiye’den beslenen fikir dernekleri, Avusturya siyasi arenasında pek bir varlık gösteremiyor. Sağ , Sol ve ulusal yapılanmalar, Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısına göre iç dinamiklerini geliştiriyor, Avusturya’yı arka bahçesi olarak görüyorlar.

 

Avusturya gündeminde, Türkiyeli Sivil Toplum Örgütlerinin söylem ile eylem arasındaki çelişkileri de, ‘’beden bur da, beyin Türkiye’de’’ olmasının bir ürünüdür. Yoksa, Türk göçmenler arasında Milli Görüş sempatizanı, nasıl olurda Avusturya Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) üyesi ve aktif çalışanı olabilir? Veya Türkiye’nin en sağında olduğunu iddia eden Milliyetçi Hareket Partisi’nin destekleyicisi, Avusturya Sol Partilere nasıl oy verir? Bu durum son yıllarda biraz değişse de, büyük bir çoğunluğun tercihi bu yönde. (Avusturya Merkez Sağ da olan Halk Partisi’ne (ÖVP) bir yönelimin olduğu bilinmekte.)

 

Sivil Toplum Örgütleri, olaylar karşısında tutumu tamamen Türkiye endeksli olduğundan, Avusturya-Türkiye diplomatik ilişkileri paralelinde politik çizgi belirlemek durumunda kalıyor. Bu durum, Avusturya’da yaşayan Türkiye göçmenlerinin güncel sorunlarına daha derinden eğilmesine engel teşkil ediyor. Olaylar karşısında, objektif tavır takınamıyor.  

Avusturya’da derneklerin birleştirici gücü, ayrıştırıcı gününe yenik düşmekte. İlk başlarda sıradan bir Avusturyalının gözünde, ‘’Türk-Müslüman’’ olan Türkiye göçmenleri, etnik, mezhep ve ideolojik katmanlara ayrılmış, daha doğrusu ayrışım Avusturyalılar tarafından fark edilmiştir. Bu durum Avusturyalı siyasilerin işine yaramış, en sert yabancılar yasasında bile bu sivil toplum örgütleri bir araya gelmemişlerdir. Buradan, sivil toplum örgütlerinin farklı düşünceleri savunmasına karşıyım anlamı da çıkmaz. Vurgu yapmak istediğim, ortak sorunlar karşısında birlikte hareket etme kabiliyetinin geliştirilmesi, birlikte hareket edilmesi mümkün değilse, kitlelerimizi bu yöne kanalize etmeye caba harcanmasıdır.

 

Sivil toplum örgütleri kitlelerini, yaşadığı toplumdan koparmak değil, toplumla iç içe yaşamaya ve toplumun genel sorunlarıyla yüzleşmeye teşvik etmelidir. Sağ-Sol veya dini dernekler, tamamında kalıplaşmış düşüncelerin aşılamadığı, yapılan faaliyetlerden görülmekte.

 

Politik derneklerin ortak sorunlarda bir araya gelememelerinin, kendilerine göre haklı nedenleri var. Haklı nedenler, göçmenlerin haklı oldukları konularda bir araya gelmelerini engellememesi gerektiği kanısındayım.

 

Hemşeri veya yöresel derneklerin durumu, diğerlerinden farklı değil. Ama bana göre en tutarlı kitleye bu dernekler sahip. En azından gittiği derneğe, neden gittiğini biliyor. Sorduğumda şu yanıtı hiç düşünmeden veriyor, ’’hemşerilerimin derneği.’’ Politik dernek ve federasyonların sıradan bir üyesinden bu soruya somut bir yanıt almak çok kolay değildir.

 

Avusturya devletinin kültür-sanat çalışmalarına ve entegrasyon fonu adı altında, entegrasyon faaliyetlerine ödenek ayırdığı bilinmekte. İki kişi ile kurulan dernekler bu yönlü çalışmalarla, proje ürettiğini ileri sürüp bu fonlardan finans sağlayabiliyor. Avusturya gündemine dair göçmenleri bilgilendirmek veya öz kültürün yaşatılmasına dair yapılan faaliyetler karşılığını bu fonlardan tahsil edebilmekte. Böyle bir uygulama olunca da, bu yönlü faaliyetler ve dernekler çoğalıyor. Belirli kurumların yaptığı bu tür faaliyetleri ayrı tutarsak, yapılan tüm etkinlikler, boş salonda yapılmakta. Toplum bu tür proje adı altında yapılan faaliyetlerin kimler tarafından yapıldığına önem vermekte, konu ne olursa olsun, kurumsal bir ayrışımı gözetmektedir.

 

Avusturya’da bulunan sivil toplum örgütlerinin ortak noktaları, hepsinin ideolojik olarak Türkiye’den beslenmeleridir. Bir diğer ortak noktaları ise, var oluş nedenleri ‘’Avusturya’da yaşayan Türkiye göçmenleridir.’’ Bu anlamda, bütün ideolojik kaygılarımızdan sıyrılıp, ortak sorunlarda, ortak karar almalıdırlar. Göçmenleri bire bir ilgilendiren konulara, Türkiye’deki gelişmelere gösterdiği hassasiyetin daha üstünde özen göstermeye yükümlüler. Aksi taktirde, var oluş amaçları olan göçmenlere borçlu kalacaklardır. 

 


 

 

Deutsch....

 

 

Zivilgesellschaftliche Organisationen der Migranten

 

In den letzten Jahren haben zivilgesellschaftliche Organisationen der Migranten mit Türkischen Wurzeln enorm zugenommen wobei ein jeder aufgrund der Vielzahl zu einem Gefangenen des Tumults geworden ist.

 

Obwohl es in Österreich Hunderte von Organisationen der türkischen Migranten gibt, besteht keine relevante Solidarität in Bezug auf jegliche oder sogar gemeinsame Interessen. 

Während das Vereinswesen als ein Produkt des Organisierens anzusehen ist, führt dieses versammeln oder organisieren zu Dissimilationen mit anderen Gruppenbildungen.

Sogar bei gemeinsamen Problemen hindert das mangelnde Bewusstseins bei der Strukturierung von zivilgesellschaftlichen Organisationen das gemeinsame Agieren indem ideologische, ethnische oder religiöse Gründe vorgeführt werden.

In der Zeit als türkische Gastarbeiter sich nicht als Dauergäste in Österreich sahen und daher auch das Bedürfnis für zivilgesellschaftliche Organisationen nicht hatten und die zweite Generation im Vergleich zur ersten einen Schritt im Voraus war und die zugewanderten Flüchtlinge Putschopfer des 12. September haben die Bedeutung und Durchsetzungskraft von zivilgesellschaftlichen Organisationen bewusstwerden lassen. Denn auch im Jahre 1970 gab es organisatorische Vereinstätigkeiten.  Vielmehr waren dies Verbände von Studenten aus der Türkei die zum Studieren nach Österreich gekommen sind.  Aber zu Beginn der 90er Jahre war jede bestehende Ansicht oder religiöse Vereinigung als Verein in Österreich vertreten. 

Jede ideologische, ethnische und religiöse Vereinigung und auch Föderationen hat eine Verbindung zur Türkei. Denn diese institutionellen Vereinigungen wurden und werden weiterhin ideologisch von der Türkei aus unterstützt. Seitens der Türkei ideologisch, unterstützte, ideelle Vereine können in der österreichischen politischen Arena nicht viel Präsenz zeigen. Rechte, Linke und nationale Strukturen entwickeln ihre interne Dynamik basierend auf der türkisch-sozioökonomischen Beschaffenheit, denn sie sehen Österreich als ihren Hinterhof an.

Die Widersprüche der türkischen zivilgesellschaftlichen Organisationen wie „der Körper ist hier, das Gehirn ist in der Türkei“ tragen dazu bei an der österreichischen Tagesordnung Platz zu nehmen.  Wie können sonst nationalgesinnte Sympathisanten unter den türkischen Einwanderer aktive Mitglieder der Sozial Demokratischen Partei (SPÖ) sein? Oder wie kann es sein, dass ein unterstützender der sogenannten rechtsorientierten türkischen Partei MHP (Partei Nationalistischer Bewegung), in Österreich linksorientierten Parteien seine Stimme gibt. Auch wenn diese Situation sich in den letzten Jahren etwas geändert hat, ist dies weiterhin für eine große Mehrheit der bevorzugte Weg.

Da die Haltung der zivilgesellschaftlichen Organisationen gegenüber den Vorkommnissen zur Gänze Türkei basierend ist, müssen sie sich auf der Österreichisch-Türkischen diplomatischen Beziehungsebene eine politische Linie bestimmen. Diese Situation stellt ein Hindernis für die türkischen Migranten dar und führt dazu, dass sie sich nicht in ihren aktuellen Problemen vertiefen können. Angesichts der Ereignisse können sie keine objektive Haltung einnehmen.

Die vereinigte Kraft der Vereine in Österreich beruht auf dem erliegen der Spaltungskraft. In den Augen des gewöhnlichen Österreichers waren zuerst ‚‘ die türkisch-muslimischen Einwanderer zu sehen. Mittlerweile ist eine Differierung in Bezug auf ethnische, konfessionelle und ideologische Spaltungen den meisten bewusst. Besser gesagt, ist diese Zersetzung auch den Österreichern aufgefallen.

Natürlich gefiel diese Situation den österreichischen Politikern sehr, denn selbst bei den strengsten Ausländergesetzen haben diese zivilgesellschaftlichen Organisationen nicht miteinander indem Ausmaß solidiert.  Das bedeute aber nicht, dass ich gegen die Verteidigung unterschiedlicher Ansichten der zivilgesellschaftlichen Organisationen bin. Was ich hier betonen möchte, ist die Entwicklung der Fähigkeit, angesichts gemeinsamer Probleme gemeinsam zu handeln, und wenn man nicht zusammen handeln kann, ist um die Massen in diese Richtung lenken zu können eine gemeinsame Bemühung notwendig.

Zivilgesellschaftliche Organisationen sollten ihre Massen ermutigen gemeinsam mit der Gesellschaft zu leben und sich den allgemeinen gesellschaftlichen Problemen zu stellen und sie nicht dazu bringen sich von der Menge abzusondern. Wie in den durchgeführten Aktivitäten zu sehen ist, können Rechts-Links orientierte oder religiöse Vereine die stereotypen Gedanken aus der Türkei nicht überwinden. 

Politische Vereine haben begründete Gründe dafür, dass sie sich nicht zu gemeinsamen Problemen zusammenfinden können. Ich glaube, dass einer der berechtigten Gründe dafür ist, dass die die Einwanderer nicht daran hindern sollten, sich in Angelegenheiten zu treffen, bei denen sie recht haben. Ich bin der Meinung, dass berechtigte Gründe die Einwanderer nicht daran hindern sollte bei Angelegenheiten, bei denen sie recht haben, zusammenzukommen.

Die Situation der lokalen oder regionalen Vereine unterscheidet sich nicht von den anderen. Aber für mich sind genau diese Vereine im Besitz einer konsequenten Gesamtheit. Wenigstens wissen sie, warum sie ein Mitglied des Vereines sind. Zumindest erhalte ich auf diese Frage immer eine prompte Antwort. Es ist nicht leicht, von einem gewöhnlichen Mitglied der politischen Verbände und Föderationen eine konkrete Antwort auf diese Frage zu bekommen.

Es ist bekannt, dass die österreichische Regierung Gelder für Integrationsaktivitäten unter dem Namen Kultur- und Kunst- und Integrationsfonds zur Verfügung stellt. Vereine, die mit zwei Personen gegründet worden sind, können indem sie Projekte vorweisen diesbezüglich finanzielle Mittel aus diesen Fonds erhalten.  Aktivitäten, welche zur Erhaltung der eigenen Kultur der Zuwanderer beitragen können ebenso aus diesem Fonds finanziert werden.

Dies führt dazu, dass diese Arten von Aktivitäten und Neugründungen von Vereinen stark zunehmen. Abgesehen von den Aktivitäten bestimmter institutioneller Vereinigungen, werden diese Veranstaltungen in fast leeren Räumlichkeiten durchgeführt.  Die Gesellschaft legt Wert darauf, von wem dieser Art von Projekte ausgeführt werden. Unabhängig vom Thema ist hier eine institutionelle Trennung zu beobachten.

Der gemeinsame Nenner von zivilgesellschaftlichen Organisationen in Österreich ist es, dass sie alle ideologisch aus der Türkei unterstützt werden.  Eine weitere Gemeinsamkeit ja sogar deren Existenzgrund sind die „in Österreich lebenden Einwanderer aus der Türkei“. In diesem Sinne sollten sie frei von jeglichen ideologischen Bedenken, gemeinsame Entscheidungen bei gemeinsamen Problemen treffen. Sie sind verpflichtet, bei Themen welche die Einwanderer direkt betreffen, mehr Sorgfalt und Empfindsamkeit zu zeigen als sie gegenüber den Entwicklungen in der Türkei aufweisen. Ansonsten werden sie gegenüber den Einwanderern welche deren Existenzgründe sind, auf ewig schuldig sein.

 

 

 

  Bu yazı 3501 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 25 17 6 2 61 28 53 +33
2 Beşiktaş 25 14 3 8 47 22 50 +25
3 Medipol Başakşehir 25 15 5 5 45 26 50 +19
4 Fenerbahçe 25 13 4 8 49 30 47 +19
5 Kayserispor 25 11 6 8 36 30 41 +6
6 Trabzonspor 25 10 6 9 41 36 39 +5
7 Göztepe 25 11 8 6 38 38 39 0
8 Sivasspor 25 11 9 5 36 37 38 -1
9 Yeni Malatyaspor 25 9 9 7 28 31 34 -3
10 Akhisarspor 25 9 10 6 35 39 33 -4
11 Kasımpaşa 26 8 11 7 41 46 31 -5
12 Bursaspor 25 8 11 6 33 35 30 -2
13 Antalyaspor 26 7 12 7 31 47 28 -16
14 Aytemiz Alanyaspor 25 8 14 3 40 46 27 -6
15 Osmanlıspor FK 26 7 13 6 38 45 27 -7
16 Gençlerbirliği 25 6 11 8 30 38 26 -8
17 Atiker Konyaspor 25 5 14 6 24 36 21 -12
18 Karabükspor 26 3 20 3 18 61 12 -43
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 27 15 5 7 54 32 52 +22
2 Ümraniyespor 28 15 8 5 40 27 50 +13
3 MKE Ankaragücü 27 14 6 7 41 27 49 +14
4 Altınordu 27 13 8 6 46 37 45 +9
5 Gazişehir Gaziantep FK 27 12 7 8 44 25 44 +19
6 Boluspor 27 13 10 4 40 25 43 +15
7 Balıkesirspor Baltok 27 12 9 6 45 40 39 +5
8 İstanbulspor 27 11 10 6 31 31 39 0
9 Elazığspor 27 10 9 8 35 31 38 +4
10 Giresunspor 27 10 10 7 36 30 37 +6
11 BB Erzurumspor 27 9 8 10 34 32 37 +2
12 Adana Demirspor 28 9 12 7 37 39 34 -2
13 Adanaspor 27 9 12 6 30 42 33 -12
14 Samsunspor 27 7 9 11 25 32 32 -7
15 Eskişehirspor 27 9 11 7 47 45 31 +2
16 Denizlispor 27 8 13 6 31 39 30 -8
17 Manisaspor 27 7 17 3 27 48 15 -21
18 Gaziantepspor 27 2 21 4 13 74 7 -61
Takım O G M B A Y P AV
1 Menemen Belediyespor 26 18 4 4 53 18 58 +35
2 Hatayspor 26 17 4 5 44 11 56 +33
3 Afjet Afyonspor 26 16 3 7 50 24 55 +26
4 Sivas Belediyespor 26 16 3 7 44 20 55 +24
5 Keçiörengücü 26 14 6 6 61 30 48 +31
6 Sancaktepe Belediyespor 26 13 4 9 41 21 48 +20
7 İnegölspor 26 13 6 7 40 33 46 +7
8 Sarıyer 26 11 11 4 36 31 37 +5
9 Kastamonuspor 1966 26 11 12 3 38 33 36 +5
10 Tokatspor 26 9 9 8 29 35 35 -6
11 Etimesgut Belediyespor 26 9 11 6 28 32 33 -4
12 Amed Sportif 26 9 11 6 34 33 30 +1
13 Eyüpspor 26 8 14 4 37 51 28 -14
14 Bucaspor 26 8 13 5 37 44 26 -7
15 Tuzlaspor 26 6 15 5 31 45 23 -14
16 Bodrumspor 26 4 15 7 20 44 19 -24
17 Kocaeli Birlikspor 26 3 20 3 18 54 9 -36
18 Mersin İdmanyurdu 26 1 25 0 12 94 18 -82
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 26 18 3 5 47 15 59 +32
2 Bayrampaşa 26 13 5 8 35 24 47 +11
3 Kemerspor 2003 26 12 5 9 48 31 45 +17
4 Bayburt Grup Özel İdare 26 12 5 9 36 24 45 +12
5 Düzcespor 26 12 7 7 28 25 43 +3
6 Halide Edip Adıvar SK 26 10 5 11 37 25 41 +12
7 Erbaaspor 26 10 7 9 36 28 39 +8
8 Batman Petrolspor 26 9 7 10 32 24 37 +8
9 Ofspor 26 10 10 6 28 23 36 +5
10 Kozan Belediyespor 26 9 12 5 30 36 32 -6
11 Çatalcaspor 26 8 11 7 22 28 31 -6
12 Yeni Altındağ Bld. 26 8 12 6 30 37 30 -7
13 Yomraspor 26 7 11 8 19 33 29 -14
14 Bergama Belediyespor 26 7 14 5 27 44 26 -17
15 Erzin Belediyespor 26 7 15 4 23 42 25 -19
16 12 Bingölspor 26 5 12 9 22 36 24 -14
17 Çanakkale Dardanel SK 26 5 13 8 30 40 23 -10
18 Orhangazi Belediyespor 26 3 11 12 21 36 21 -15
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
16.03.2018 20:00 Kasımpaşa 2 - 3 Antalyaspor
16.03.2018 20:00 Kardemir Karabükspor 0 - 4 Osmanlispor FK
17.03.2018 13:30 Gençlerbirliği 0 - 1 Teleset M. Akhisarspor
17.03.2018 19:00 Fenerbahçe - Galatasaray
17.03.2018 16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor
18.03.2018 13:30 Atiker Konyaspor - Kayserispor
18.03.2018 16:00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.03.2018 19:00 İstanbul Başakşehir - Beşiktaş
18.03.2018 13:30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
16.03.2018 18:00 Adana D.Spor 0 - 1 Umraniyespor
17.03.2018 13:00 Gaziantepspor 0 - 3 Elazığspor
17.03.2018 13:00 Ç.Rizespor 1 - 1 Adanaspor
17.03.2018 15:30 Manisaspor - Gaziantep Bykşhr Bld.
17.03.2018 15:30 Altınordu - Denizlispor
18.03.2018 13:00 Erzurum BB - Giresunspor
18.03.2018 13:00 Balıkesirspor - İstanbulspor
18.03.2018 15:30 Samsunspor - Boluspor
18.03.2018 18:00 Ankaragücü - Eskişehirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
17.03.2018 15:00 Sarıyer - Afjet Afyonspor
17.03.2018 15:00 Kocaeli Birlik Spor - Kastamonuspor
18.03.2018 15:00 Etimesgut Belediyespor - Hatayspor
18.03.2018 15:00 Bodrumspor - Mersin İ.Y.
18.03.2018 15:00 Tuzlaspor - 4 Eylül Bld.
18.03.2018 15:00 Bucaspor - Sancaktepespor
18.03.2018 15:00 İnegölspor - Amed Sportif
18.03.2018 13:30 Eyüpspor - Keçiörengücü
18.03.2018 19:00 Menemen Bld. - Tokatspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
17.03.2018 15:00 Yeni Altindag Belediyespor - Bayrampaşa
17.03.2018 15:00 Halide Edip Adivar Spor - Manisa Büyükşehir Belediyespor
17.03.2018 14:30 Ofspor - Catalcaspor
17.03.2018 15:00 Erzin Belediyespor - Orhangazispor
18.03.2018 15:00 Bayburt Genclikspor - Kozan Belediyespor
18.03.2018 15:00 12 Bingolspor - Bergama Belediyespor
18.03.2018 15:00 Erbaaspor - Batman Pet.
18.03.2018 15:00 Duzcespor - Tekirova Bld.
20.03.2018 15:00 Dardanelspor - Yomraspor
resmi ilanlar
Yukarı