AK Seçimlerinde Oy Kullanmalıyız

Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) seçimleri yaklaşırken, ÖVP-FPÖ hükümeti, seçimlere katılım oranına göre, AK üzerinde baskı oluşturmanın hazırlığında. Bu nedenle bütün çalışanların AK seçimlerine katılması, her zamankinden daha önem kazanmıştır.
 Tarih: 04-02-2019 17:15:00   Güncelleme: 04-02-2019 19:16:37
AK Seçimlerinde Oy Kullanmalıyız

Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) seçimleri yapılacak.

Avusturya’nın her eyaletinde ayrı tarihlerde yapılacak olan seçimlere, AK yetkilileri üyelerinden oy kullanmalarını talep ediyor.

Peki AK için oy kullanmak neden bu kadar önemli?

İşçi Odalarının, siz farkında olmadan bile sizin için çalıştığını biliyor musunuz?

İşçi Odalarının varlığı bile, çalışanlar hakkında olumsuz kanunlar çıkartmak isteyenleri, bir kez daha düşünmeye itiyor.

Bu nedenle, oy kullanmak, belki bir defa bile yolunuzun düşmediği AK’nın varlığını güçlendirecek.

Siz AK şubelerinize gitmeseniz de, AK  çalışanlar için çalışmaya devam edecektir.

 

AK’nın Kuruluş Süreci

AK - İşçi Odaları- kuruluş süreci 1918’lere dayanmaktadır. 

Avusturya-Macaristan Monarşisinin yıkılmasından sonra 1920 yılında, yasal olarak kuruluşu tamamlandı.

Sendikalar o dönemde AK kurumunu, yasaların oluşturulması ve bilimsel formasyonların  oluşturulması sürecinde, üyelerinin çıkarlarını savunan bir enstrüman–araç- olarak tarif etmişlerdir.

2. Dünya Savaşın da Hitler faşizminin işgalinden dolayı faaliyetleri kesintiye uğrayan AK,  Avusturya’nın tekrar bağımsızlığına kavuşmasıyla birlikte 20 haziran 1945 yılında tekrar kurularak aktif hale getirildi.

Savaş sonrası, ekonomik yeniden kalkınma ve savaşın yıkımını ortadan kaldırma sürecinde, sosyal ortaklık- Sozialpartnarschaft- sistemi içinde işçi ve emekçilerin temsilcisi olarak yer alan AK, sendikalarla birlikte, işveren örgütlerine karşı işçileri temsil etme ve çıkarlarını koruma ve geliştirme hakkını elde ettiler.

Bir çok şehir ve kasabada AK ile ÖGB’nin aynı binalarda olması ve çalışmalarının iç içe geçmesi, göçmen işçiler içerisinde AK ve ÖGB gibi işçi örgütlerinin aynı şey olduğu anlaşılmakta veya ikisi arasındaki farkın ne olduğu çok az bilinmektedir.

Ayrı ayrı iki işçi örgütü olan AK ve ÖGB çalışmalarında sıkı bir birliktelik göstermelerine rağmen bir çok noktada farklılıklar gösterirler.

Bu farklılıkların birincisi AK’ ya üyeliğin zorunlu, ÖGB’ye isteğe bağlı olmasıdır.

AK, işçilerin ve bazı çalışanların (işçi statüsünde olmayan emekçiler), çalışma yaşamına başladıkları an zorunlu üye oldukları bir örgüttür.

ÖGB ise hukuksal olarak dernek statüsündedir ve işçiler, bu örgüte isterlerse üye olurlar.

İkinci temel farklılık ise bu kurumların görevlerinde kendini gösterir:

AK danışmanlık hizmeti verir, hukuksal anlaşmazlıklarda işçi ve emekçilere avukat sağlar.

Bunun yanı sıra, çıkarılacak yasalarda görüş bildirir.

Çeşitli bilimsel araştırmalar yapar.

Eğitim ve mesleki eğitime destek amacıyla çeşitli projeler yapar ve danışmanlık hizmeti sunar.

Üyelerinin tüketici haklarını korur. ÖGB’nin ise esas işlevi toplu pazarlık (toplu iş sözleşmeleri de) işçileri temsil etmesidir.

Sektörlere göre yapılan bu toplu sözleşmelerle, bu sektörlerdeki ücret, yan ödemeler, çalışma şartları ve süresi tespit edilir.

Bir mücadele örgütü olarak gerekirse işçileri (üyelerini) haklarını korumak ve geliştirmek için yürüyüş ve eyleme çağırır. (haftalık çalışma saatinin 60 saate yükseltilmesine karşı olduğu gibi)

Avusturya’da neden 2 ayrı kurumsal işçi sınıfı örgütü (AK ve ÖGB) var sorusunun cevabı, işçi sınıfı hareketinin tarihsel gelişiminde yatar.

1918 de birinci dünya savaşını kaybeden devletlerden biri olan Avusturya- Macaristan imparatorluğu dağıldı ve imparatorluk bünyesinde Macaristan, Çekoslovakya gibi ayrı devletler çıktı.

İktidara gelen Sosyalistler Kapitalizmi ortadan kaldırmadan, sistemde önemli reformlar yaparlar.

(İmparatorluğun kaldırılması, imparatorun mal ve mülklerine el konulması, çeşitli sosyal güvenlik kararları vb.) Sosyalisteler, çıkardıkları AK yasasıyla, işveren birliklerine karşı, belli haklara sahip bir işçi örgütü olan AK’nın kurulmasını sağladılar.

1945 ten sonra tekrar açılan AK, 4 temel noktada çalışma yürüttü ve halen de yürütüyor

(AK ve ÖGB birbirlerinin alternatifi değil, tersine sıkı bir ortak çalışma içinde olduklarını belirtmemizde yarar var.)

 

AK ile ilgili bazı temel bilgiler

●            AK , Avusturya’nın 9 eyaletinde örgütlenmiştir.

Yasaya göre, bütün çalışanlar otomatik olarak AK üyesidir.

Bu üyelik şartı, aynı zamanda çıraklar-Lehrlinge-, işsizler ve Karenz’de olan herkesi içine almaktadır.

Dolayısıyla bu durumda olanlarda AK üyesidirler.

(Ancak bu statüde olanlar aidat ödemezler)

●            Avusturya genelinde AK‘nın  3,7 milyon üyesi bulunmaktadır (2017)

●            Otomatik olarak kesilen AK aidatı % 0,5’dir.

Bu ortalama bir maaş baz alındığında ayda yaklaşık 7 Euro yapmaktadır.

Ve bu miktar işçilerden kesilen sigorta aidatlarının bir kalemi olarak AK’ ya aidat olarak aktarılır.

Bu nedenle maaş bordrolarında AK kesintisi direkt olarak görünmez.

●            Geringfügig ( ayda en fazla 446 Euro kazanma sınırı olan iş) çalışan yada işsiz olanlardan AK aidatı alınmamaktadır.

              

Seçimler

AK üyesi olan işçi ve emekçiler, kendi temsilcilerini seçerek her eyalete AK parlamentosunu oluştururlar. Her 5 yılda bir yapılan seçimlerde her çalışan işçi ve memurun (bazı iş kolları hariç- devlet memurları vs.) seçme hakkı bulunmaktadır.

Seçimlere Liste biçiminde katılım mümkündür. Her eyaletin oranına göre seçime katılmak için yeterli imzanın toplanarak seçim komisyonuna verilmesi ile birlikte, liste olarak seçime katılma hakkı elde edilir.

 

Oy Kullanma

 Üç şekilde oylarımızı kullanabiliriz.

●            İşyerlerinde kurulan sandıklarda oylarımızı kullanabiliriz.

●            Seçim lokallerinde (AK binalarında veya sendika binalarında) oylarımızı kullanabiliriz.

●            Mektupla oylarımızı kullanabiliriz

İşsiz olan, Karenzde (doğum izni) olan, Zivildienst (sivil askerlik hizmeti) yapan, Çırak (Lehrling)  olan veya Notstandshilfe yardımı alan arkadaşların mutlaka  AK’ya giderek seçim için kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor!

Sozialpartnerschaft:

Politik karar sürecinde, işçiler adına yer alma:

Avusturya’da anayasal düzeyde kabul edilmiş bulunan sosyal işbirliği (Sozialpartnerschaft) veya sınıf uzlaşmacılığı geleneğine göre hazırlanan yasa tasarıları, parlamentoya sevk edilmeden önce, bu kurumun yasal birleşeni olan çeşitli emek örgütlerine gönderilir ve görüşleri alınır.

AK’da bu örgütlerden biridir.

Ak, çıkarılması düşünülen yasaların, işçiler ve çalışanlar üzerinde etkilerini, çeşitli konularda uzmanlaşmış bölümleri aracılığıyla irdeler ve yasa tasarısına karşı tavrını belirler.

Hükümet ve parlamento, AK’nın karşı çıkmasına rağmen yasa tasarısını yasa haline getirme hakkına yasal olarak sahiptir.

Ancak yukarıda bahsettiğimiz uzlaşma geleneği sistemi çerçevesinde bile, yasaların müzakere edilerek çıkarılması durumu pek oluşmuyor.

Son yıllarda, hükümetler, kamuoyunda fazla tartışılmasını istemediği konuları – ki bunlar genellikle çalışanlara yönelik saldırıları kapsıyor- danışmak için AK’ ya gönderirken cevap için çok kısa bir süre tanıyor, bu yöntemle tepki oluşmadan, saldırı yasalarını hayata geçirmektedir.

Sermaye hükümetleri, kendi koydukları yasaları çiğneyerek, emek örgütlerini karar alma süreçlerinden dışlayarak, işçilere yönelik saldırılarını gerçekleştirmektedirler.

Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft üyesi olan İşçi ve İşveren kurumları:

 ■ Österreichischer Gewerkschaftsbund- Avusturya sendikalar Birliği (ÖGB)

 ■ Bundesarbeitskammer- İşçi Odaları (AK)

 ■ Wirtschaftskammer Österreich- Avusturya Ekonami Odaları (WKÖ)

 ■ Landwirtschaftskammer Österreich- Avusturya Ziraat Odaları (LKÖ)

İşçi ve işveren temsilcisi kurumlarının yanı sıra devleti temsilen de o an iktidarda olan Hükümet temsilcileri de bulunmaktadır.

AK’nın Görevleri Nelerdir?

AK Avusturya’da işçilerin ve emekçilerin resmi temsilcisidir.

Sendikalar ile beraber AK, işçilerin çalışma standartlarının yükseltilmesi ve tüketici haklarının korunması için çalışmaktadır.

AK’nın 4 temel görevi vardır.

1.           Yasaların çıkartılması süreçlerine aktif katılım.

AK yasaların yapılma süreçlerine aktif bir rolle katılmaktadır.

Kendi üyelerinin çıkarlarını ve taleplerini savunarak inisiyatif kullanarak karar almada etkisini gösterir.

AK yasa önerileri sunar ve çıkan yasaları inceleyip üyelerinin çıkarları doğrultusunda görüş bildirir.

Bütün bu çalışmalarda AK, ÖGB ile ortak hareket etmektedir.

 

2. Danışmanlık Ve Hukuksal Yardım

AK üyelerini bir çok konuda, bürokratik hiç bir engel koymadan bir çok şekilde (yazılı, birebir görüşerek, internet ve telefonla) bilgilendirir ve destekler.

AK üyelerine ücretsiz kişisel hukuk danışmanlığı ve avukat desteği sağlar.

İşçilerin yasal haklarının savunulması ve çeşitli iş , tüketici hakları, sigorta ve vergi  ile ilgili davalarının takibini yapar.

AK yılda 2 milyon danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

2017 yılında AK, üyelerinin ekonomik hakları için mahkemelerde  verdiği mücadeleler sonucu , 507 milyon Euro’yu  işçilere geri  kazandırılmıştır.

 

3. Eğitim

AK sadece yardım etmiyor, destekliyor da.

AK Bildungsgutschein (belli bir para miktarına karşılık gelen eğitim kuponu) ile üyelerinin eğitimlerine katkı sunmaktadır. 

Avusturya genelinde çeşitli eğitim kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmaktadır.

Özellikle genç kuşakların mesleki eğitimlerine önem vermekte ve çeşitli projelerle -Bewerbungstrainings, Planspielen und Workshops- destek olmaktadır.

AK, ÖGB ile işbirliği içinde kendi kadrolarını en iyi şekilde eğiterek, işçileri ve emekçileri daha iyi hizmet vermeyi ve diğer alanlarda daha iyi temsil etmeyi sağlamaktadır.

 4. Ekonomik ve sosyo-politik konular ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak.

AK, üyelerinin gelişimine önem vermektedir.

İş yaşamıyla ilgili tüm alanlarda ciddi, bilimsel araştırmalar yapmak için AK bünyesinde çeşitli bölümler vardır ve bu bölümlerde çalışan araştırmacılar, oldukça verimli çalışmalar yapmaktalar.

İşçilerin gerçek yaşamı analiz edilmekte ve sendikalar toplu iş görüşmelerinde bilimsel verilerle desteklenmektedir.

İşçilerin çeşitli talepleri bilimsel veriler doğrultusunda formüle edilip savunulmaktadır.

AK Ne İçin Mücadele Eder?

AK’nın temel amacı, üyelerinin en iyi çalışma ve yaşam koşullarının güvenceye alınmasıdır.

Bunun için üyelerinin somut taleplerini yetkili kurum ve kuruluşlara iletir.

Güncel olarak aşağıdaki taleplere ağırlık vermektedir.

◆           Emek, değerini ve karşılığını bulmalı

◆           İşsizlikle mücadele edilmeli

◆           Herkese eğitim ve mesleki eğitim hakkı

◆           Adil bir vergi sistemi

◆           Karşılanabilir Konut hakkı.

 

EYALETLERE GÖRE AK SEÇİM TARİHLERİ

EYALETLER             SEÇİM TARİHLERİ               

AK Wien                 20.3.-2.4.2019

AK Tirol                 28.1.-7.2.2019                                                       

AK NÖ                   20.3.-2.4.2019                                                                                     

AK OÖ                  19.3.-1.4.2019                                                                                     

AK Steiermark      28.3.-10.4.2019                                                                                   

 

AK Salzburg           28.1.-8.2.2019                                                           

AK Kärnten            4.3.-13.3.2019                                                        

AK Burgenland      20.3.-2.4.2019                                                                                     

AK Vorarlberg      28.1.-7.2.2019       (virgül.at)    

 

Etiketler
  Bu haber 2161 defa okunmuştur.   Kaynak: Haber Merkezi
  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya Haberleri
YUKARI