Jugendamt Korkusu: ‘’ Viyana’da Bir Hoca Var Nefesi Çok Güçlü’’

Avusturya’da Türkiye kökenli bir annenin, çocuğunun rahatsızlığını sosyal medyada çare aramak için paylaşması üzerine, toplumdaki Jugendamt (Gençlik Dairesi) korkusunun, çocukların doktora götürülmesinin önüne geçtiğini gösterdi. Peki, Jugendamt çocuk korumasında başvurulan ilk yer ve itenek güç olmasına rağmen, neden korkuluyor?
 Tarih: 20-04-2019 11:07:00   Güncelleme: 20-04-2019 11:11:14
Jugendamt Korkusu: ‘’ Viyana’da Bir Hoca Var Nefesi Çok Güçlü’’

Adem Çetin

 

Geçtiğimiz günlerde bir anne, çocuğunun yaşadığı bir sorun yüzünden çaresiz kalmış ve sosyal medya üzerinden diğer kadınlara çözüm odaklı sorular yöneltmiştir.

Viyana’da yaşadığı düşünülen annenin verdiği bilgilere göre, dört yaşındaki çocuğu rüyasında kabuslar görüyor, bu kabusların yüzünden korku krizlerine benzer davranışlar sergiliyor.

Annenin sorusuna yüzlerce kadından yanıt, yorum, tavsiye ve dualar geldi.

Yüzlerce yorumlardan çıkan ortak kanı: çocuğun bir ‘’hocaya’’ gösterilip ‘’okutturulması’’ olmuştur.

Yani, çocuk bir din görevlisine gösterilerek, din görevlisinin maneviyatında çocuğun iyileştirilmesi tavsiye edildi.

Yorumlar arasında en ilginç olanı ise, ‘’doktora veya çocuk psikoloğa götürün’’ tavsiyelerine gelen yanıtlar olmuştur.

Doktora götürün diyen bir yorumun karşılığına verilen yanıt, düşündürücü…

‘’Doktorada götüremiyoruz, doktorlar Jugendamt’a hemen haber veriyorlar. Çocuğumuzu elimizden alıyorlar’’

Bir diğer yorumda ise, ‘’Birde Türk-sen, gavurlar hemen çocuğu elinden alıyor’’ diye yazmaktaydı.

Jugendamt korkusu, çocukların doktora götürülmesinin önüne engel olması, üzerinde ciddi bir şekilde durulması gerekmektedir.

Peki gerçekten Jugendamt, çocukları ailelerinden almak için, olmayan nedenler üreterek, haksız yere çocuklarını mı alıyor?

Ya da çocukları alınan aileler, çocuklarının Jugendamt tarafından neden alındığını ve mahkeme kararını kamuoyundan ve medyadan saklayıp, yanlış ve eksik bilgi vererek kamuoyuna vicdan sömürüsü mü yapıyorlar?

Bütün bunların ayrıntılı bir şekilde bilinmesine olanak yok.

Son iki yılda Avusturya’da özellikle Türkiye kökenli ailelerin çocuklarının Jugendamt tarafından alınmasının gerekçeli kararında, Jugendamt’ın haklı doktor raporlarının olduğunu ve bunun aileler tarafından kamuoyuyla paylaşılmadığını biliyoruz.

Bir çok örneğinde görüldüğü gibi, Jugendamt aldığı çocuğu tekrar aileye verdiği gibi haberlerinde yalan olduğunu, Jugendamt çocuğu aileye değil, birinci dereceden akraba olan, babaanne, dede ve amca gibi aile üyelerine vermiştir.

 

Korkulu Rüya Jugendamt

Peki Jugendamt (Gençlik Dairesi) Ne İş Yapar?

Çoğu çocuk güvenli bir şekilde ve koruma altında yetişmektedir.

Çocukların güçlü ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi ve bunun için gerekli çabaların gösterilmesi genel olarak anne-babaların sorumluluğundadır.

Bazen çocuklar da çok büyük zorluklarla karşılaşmakta, şiddet görmekte, aile içinde ihmal edilmekte ve kişisel gelişimleri zarar görme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.

Belki de anne-babaların yaşadığı sorunlar nedeniyle çocuklar bakış açısından kaybolmaktadır.

Belki gençler belli bir aşamadan sonra zorluklarla başa çıkamamakta, okula gitmek istememekte veya evden kaçmaktadır.

Bu tür durumlarda veliler çocukları için tekrar sorumluluk alabilmek için yardım ve desteğe ihtiyaç duyarlar.

Aynı zamanda bu tür durumlarda çocuk ve gençler de kendilerinin yanında olacak, haklarını ve onları şiddet ve ihmale karşı etkin bir şekilde koruyacak birisine ihtiyaç duyarlar.

Her ikisini de Jugendamt’lar (Gençlik Daireleri) sağlamaktadır.

Jugendamt, anne-babaları çocuk eğitmede çok yönlü olarak destekler.

Jugendamt ayrıca çocuk ve gençlerin gelişimlerinin tehlikeye düşmesi durumunda kendiliğinden harekete geçerek onları aktif şekilde korur.

Her kurumda olduğu gibi, Jugendamt’da yanlış tespitler yapabiliyor, yanlış kararlar alabiliyor.

Bu durum, kurumun işlevsiz kılınmasına neden sayılmayacağı gibi, Jugendamt’ın Avusturya’da ve dünyanın tüm ülkelerinde benzer kurumların kutsal bir görev yaptığını unutmamak gerekir.

Bu kolay bir görev değildir.

Çocukların Korunmasında Jugendamt’ın Görevi Nedir?

Çocukların yeri anne-babalarının yanıdır, ...

Çocuklarını en iyi anne-babalar tanır, ayrıca onların iyiliğini de en çok onlar ister.

Bu nedenle Avusturya Anayasası – Temel Yasa – çocukların eğitilmesi ve yetiştirilmesi görevini velilere vermiştir.

Jugendamt en iyi çocuk korumasını velilerin çocuklarına yönelik ilgilerinin artması durumunda desteklemek ve yanlarında olmaktır.

Çocukların eğitimi ve yetiştirilmesi konuları tartışılabilir.

Sağlıklı bir beslenme için nelerin gerektiği, bir çocuğun ne kadar süre televizyon izleyebileceği, çocuğun kendi başına ne zaman hareket edebileceği gibi konular için çeşitli yanıtlar verilebilir.

Ebeveynler bu sorularda çocukları ile birlikte iyi çözümler aramaya uğraşırlar.

Bu tür tartışmalara devletin düzenleyici olarak katılmasını kimse istemez.

Bu nedenle anayasa çocukları eğitme ve yetiştirmede anne-babalara büyük bir hareket alanı bırakmaktadır.

Ebeveynler çocuklarını hangi değerlerle yetiştireceklerine, çocuklarını hangi okula göndereceklerine ve örneğin olası bir boşanma durumunda ortak velayet hakkını nasıl yapılandıracakları konusunda kendileri karar vermektedirler.

Çocukları yetiştirmek zor bir iş olduğu için ebeveynlerin çok yönlü yardım ve destekleri alma hakkı vardır.

Jugendamt, bunların yerinde sağlanması konusunda sorumludur.

... Ama Çocuklar Anne-Babalarının Malı Değildir

Ebeveyn hukukuna anne-babalık görevleri dâhildir.

Anne-babalar çocukları için yaşamsal önemi taşıyan temel ihtiyaçları karşılamakla görevlidir – örneğin gıda, sağlık, güvenli bir yerde yaşama, güvenilir ilgili kişiler.

Ve anne-babalar çocuklarının haklarını çiğneyemezler. Anne-babaların çocuklarına karşı olan bakım ve yetiştirme sorumluluklarını önemli ölçüde ihmal etmeleri veya kötüye kullanmaları durumunda devlet – burada devleti temsilen Jugendamt – çocuk ve gençleri korumakla yükümlüdür.

Jugendamt, kız ve erkek çocuklarının tehlike altında bulunduklarını iddia eden tüm bilgileri incelemek ve onları tehlikelere karşı aktif bir şekilde korumakla görevlidir.

Jugendamt “Ne yapmalı?” sorusuyla karşı karşıya kalındığında başvurulacak ilk merkezî yerdir. Çocukların gelişiminin tehlikede olması durumunda aktif olarak ailelere giderek yardım veya destek sağlar.

Acil durumlarda Jugendamt, ailelerin yükünü azaltan ve destek veren geniş kapsamlı yardımlar sağlar.

Bu hizmetler, kız ve erkek çocuklarının güvenli bir şekilde büyüyebilmeleri ve mümkün olduğunca tehlikeli durumlarla karşılaşmamaları için, krizlerde verilen pratik desteklerden, onları, sürekli tehlike arz eden etkilerden güvenli bir şekilde korumaya yönelik olan önlemlere kadar uzanır

Jugendamt, Çocukların Sağlıklı Büyümesi İçin Ne Yapar?

Kriz ve tehlikeleri önleme Jugendamt, çok geniş yelpazeli bir hizmet paketi ile çocukları, gençleri ve anne-babaları güçlendirir ve destekler.

Jugendamt daha hamilelik sürecinin başlaması ile birlikte çocuk yetiştirme ile ilgili tüm konularda anne ve baba adaylarının yanında yer alır.

Anne-babalar için hazırlanan bir el kitabı ve doğumdan sonra yapılacak özel bir ziyaret ve buna benzer çalışmalarla Jugendamt genç anne-babalara, çocukların yaşadıkları yerde sağlıklı bir şeklide yetiştirilmeleri için mevcut olanaklar hakkında bilgi verir.

Çok çeşitli kurslarla, örneğin aile eğitim merkezleri aracılığıyla çocuk yetiştirme sorunları hakkında somut bilgiler verir.

Jugendamt tarafından gençlere sunulan hizmetler ile alkol, uyuşturucu, yeni medya araçları, şiddet ve mobbing tehlikelerine karşı korunma konusunda bilgiler verilir.

Eğitim Ve Çocuk Yetiştirme

Eğitim çocuk oyuncağı değildir – bu nedenle anne-babaların danışmanlık hizmeti almalarında fayda vardır.

Bazen dinlenilmek, küçük bir tavsiye veya yapılacak aydınlatıcı bir sohbet yardımcı olabilir.

Bunun için Jugendamt’larda danışma merkezleri, acil danışma hatları veya sosyal hizmetler vardır.

Mesaiye açık görüşme saatlerinde anne ve babalar ücretsiz olarak ve formalite gerektirmeden tüm çocuk eğitim soru ve sorunlarında kendilerine yardımcı olacak kişileri bulabilmektedir.

Uzmanlar, anlaşmazlık ve sorunların kriz ve şiddete dönüşmemesi konusunda yardımcı olmaktadır.

Bu konuda danışmanlık hizmetleri herkese açıktır: Sadece ebeveynler ve eğitimle yükümlü bireyler değil, aynı zamanda kız ve erkek çocuklarının da yaşadıkları sorun ve zorluklar konusunda danışma merkezlerine veya Jugendamt’a başvurma hakları vardır – kriz durumlarında ailelerin hemen haberi olmaksızın da buna hakları vardır.

Jugendamt, aynı zamanda tehlike bildiriminin içeriğini daha iyi değerlendirmek ve tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalan çocukları koruyabilmek için tehlikelerin farkına varan kişilere yönelik de danışma hizmetleri sunmaktadır

Çocukların Acil Tehlikede Olması Halinde Jugendamt Ne Yapar?

Çocuk ve gençlerin etkili bir şekilde korunması

Bir çocuğun veya bir gencin esenlik ve gelişiminin tehlikede olabileceği hakkında uyarıların olması durumunda, Jugendamt bunların korunması için harekete geçer.

Alınan bilgileri incelemek, genel olarak bunun sonucunda aile ve çocukla iletişime geçmek yasal bir yükümlülüktür.

Bu aynı zamanda belki de haber vermeden bir ev ziyaretinde bulunmak demektir.

Ama anne-babaların yetiştirme sorunlarında kendi başlarına sorumluluk alarak karar verme, yardımları kabul veya reddetme hakları vardır. Ancak bundan çocuk için tehlikeli bir durumun gelişmesi halinde bu hakkın sınırları vardır.

Bir çocuğun veya gencin zor durumda olduğuyla ilgili bilgilerin alınması durumunda Jugendamt gerekli olan koruna ve ebeveyn hakları arasında değerlendirme yapmakla yükümlüdür.

İhmal ve kötü muamele halinde çocuğun korunması daima önceliklidir.

Her bireysel vakada aşağıdaki soruların yanıtlanması gerekir:

Çocuk ne kadar acil ve ağır bir tehlike altında bulunmaktadır?

Çocuğun uzun dönemli zarar görmemesi için neyin yapılması zorunludur?

12 Ve bunun için nasıl bir işlem – gerekmesi durumunda anne ve babaların haklarına müdahale – gereklidir ve yasal olarak haklıdır?

Jugendamt’ın nasıl bir önlem alacağı konusu önemli oranda anne-babanın çocuklarının durumunun düzelmesine ne kadar katkıda bulunup bulunamayacakları sorusuyla bağlantılıdır.

Anne-babaların yardımı ile çocuk ve gençlerin korunması Anne-babaların, çocuklarının tekrar güvenli ve korunaklı bir ortama sahip olabilmeleri için bir şeyleri değiştirmeye hazır olmaları durumunda, ailelerin yükünü hafifletmek ve destek sağlamak amacıyla çocuk yetiştirme konusundaki tüm yardım faaliyetlerinden yararlanabilirler.

Kritik durumlarda, örneğin doktora gitme, çocuk yuvasını veya okulu günlük olarak ziyaret etme, düzenli yemek öğünleri gibi çocukları için yapmaları gerekenler ve bunların kontrol edilmesi konusunda, anne-babalar ile bağlayıcı şekilde anlaşmaya varmak gerekli olacaktır.

Ve Anne-Babaların Katkıda Bulunmaları Durumunda?

Kararı aile mahkemesi verir Anne-babaların yardımları reddetmeleri veya verilen tüm desteklere rağmen çocukları ile yeterince ilgilenememeleri halinde, Jugendamt harekete geçmek zorundadır.

Ani bir tehlikenin var olması durumunda Jugendamt geçici bir süre için – anne ve babanın rızası olmasa bile – ilgili çocuğa yönelik gerekli yardımı organize edebilir: Çocuğa geçici barınma sağlayabilir veya çocuğu doktora götürebilir vb.

Ancak sağlık hizmeti sağlama veya çocuklarının kalacağı yeri belirleme anne-babanın hakkı kalıcıdır.

Jugendamt’ın ebeveyn haklarını kısıtlama hakkı yoktur – bunu sadece aile mahkemesi yapabilir.

Ebeveynler gerekli yardımları reddettiklerinde Jugendamt aile mahkemesini devreye sokmak zorundadır.

Aile mahkemesi, anne-baba ile yapacağı özel bir görüşme çerçevesinde öncelikle çocuk için ortak bir çözüm arar ve anne-babaları motive ederek verilen desteği kabul etmeleri için uğraş verir.

Aile mahkemesi ayrıca anne ve babaları yardım almaları konusunda yüküm altına sokabilir veya çocuğun velayet hakkı ve gelecekte yaşayacağı yer hakkında karar verebilir.

Jugendamt aile mahkemesini destekler, görüşme ve duruşmalara katılır.

Aile içindeki durum hakkında bilgi vererek çocuk veya gencin gelişimi için uygun yardım tekliflerinde bulunur. Aile mahkemesi, alınan önlemlerin ne derece etkili olduğunu ve daha ne kadar uygulanması gerekliliğini düzenli olarak kontrol eder.

Zor Durumlar

Çocuğun tartışmasız bir şekilde dışarıdan yardıma ihtiyacı olduğu durumlar ve ebeveynlerin bunları reddetmesi – tehlike eşiğinin (henüz) aşılmadığı halde aile mahkemelerinin velayet hakkini sınırlaması durumları gelişebilir.

Bu tür durumlar Jugendamt çalışanları ve ilgili diğer tüm taraflar için çok zordur.

Bu nedenle: Çocukların korunması herkesi ilgilendirir – çocuk ve gençler okullarda, çocuk yuvalarında, doktor muayenehanelerinde ve çevrelerinde yaşadıkları zor durumları ve gönderdikleri sinyalleri algılayan, onları ciddiye alan ilgili kişilere ihtiyaç duyarlar.

Özellikle bu durumlarda ayrıca anne-babalarına sürekli cesaret veren, yardım sağlayan ve Jugendamt korkusunu gideren kişilere de ihtiyaç duyarlar.

Jugendamt Çocukların Korunması Konusunda Nasıl Çalışır?

Çocukların korunması çok karmaşık bir görevdir.

Çocuklarda davranış ve söylemler nadiren açık ve nettir: Bir çocuk gerçekten ne zaman düşmüştür?

Ne zaman çürükler, darp izleri veya morluklar kötü muamele ve şiddete işaret eder?

Çocukların korunabilmesi ve uzmanların faaliyetlerinde belli bir yön belirleyebilmeleri için Jugendamt’ların kullandığı ana esaslar vardır:

Öncelik: Ebeveynlerin desteklenmesi

Çocuklar için en iyi koruma kaynağı güçlü anne-babalardır.

Bu nedenle Jugendamt tehlikeli durumlarda her şeyden önce anne-babaların (halen) sağlayabilecekleri durumlara odaklanır ve çocuklarına sahip çıkma konusunda onları cesaretlendirir.

Uzmanlar anne-babalarla birlikte çözüm arayarak gereken yardım ve desteği sağlarlar.

Hedef: Gönüllülük

Jugendamt çocukların yetiştirilmesinde ortağınızdır.

Bu nedenle gönüllü olarak kabul edilen yardımları hedefler. Ebeveynlerin, çocuklar ve gençlerin kendi başlarına bir şeyleri değiştirmek istemeleri durumda yapılan yardımın başarılı olma şansı da artmaktadır.

Jugendamt ile irtibata geçme konusu bazen anne-babalar tarafından kontrol edilme ve güvensizlik olarak algılanmaktadır.

Uzmanlar için buradaki asıl zorluk anne, baba, çocuk ve gençlerle sağlanan iletişimin, gerekli destek yardımlarının gerçekten de yardım olarak kabul edilmesi ve kendilerinin de ikna olarak bunu kabul etmelerini sağlamakta yatmaktadır.

Anne, baba, çocuk ve gençlerin yardım sürecine dâhil edilmesi

İlgili mağdur çocuk ve anne-babalar ile irtibata geçmek yapılması gereken ilk şeydir.

Bizzat kendileri sorun ve güçlükleri nelere bağlıyorlar, bunların nedenleri nedir?

Ailedeki çocukların tekrar normal bir hayat yaşayabilmesi için onlar açısından neler değişmelidir?

Ve kendileri bu konuda neler yapabilir?

 

Geniş kapsamlı bilgi edinmek

Uzmanların bir çocuğun gerçekten tehlikede olup olmadığını anlayabilmeleri için geniş kapsamlı bilgi edinmeleri gerekir.

Ebeveyn, çocuk ve gençlerle konuşulur, evlerinde ziyaret edilir, örneğin çocuk yuvası ve okullarda ilgili kişilerle bağlantı kurulur.

Çocuğu zor durumda bırakan nedir?

Anne-babalar mevcut sorunları ciddiye alıyorlar mı, bir şeyleri değiştirmek ve yardım almak istiyorlar mı?

Aile içerisinde hangi kaynaklar, bireyler, güçlü özellikler çocuk üzerinde koruyucu etkiyi sağlar?

Uzmanların Birlikte Çalışması

Çocuğun başarılı bir şekilde korunabilmesi ailevi durum ile ilgili geniş bilgiye sahip olmaya ve çocuk için mümkün olan en iyi çözüm yolunun bulunmasına bağlıdır.

Bunu tek bir kişi kendi başına yapamaz. Bu nedenle Jugendamt’taki en önemli ilkelerden bir tanesi her bireysel vakada bir ekip çalışması gerekliliğidir.

Böylelikle birçok perspektif ve geniş bir uzmanlık bilgisi kullanılmış olunur.

Uzmanlar sürekli olarak bakış açılarını ve kararlarını iş arkadaşlarıyla değerlendirmek ve yoklamak zorundadırlar.

Kesinleşmiş Yapılandırma Yöntemleri

Çocuklar ve gençler, anneler ve babalar, tüm vatandaşlar- herkesin Jugendamt’ın kaliteli bir uzmanlığa dayalı çalıştıklarına güvenmeleri gerekir.

Jugendamt’larda uygulanan yapısal ve zorunlu prosedürler, çocukların durumunun tehlikede olduğuyla ilgili bildirimlerin nasıl değerlendireceğini düzenler.

Bu, örneğin şunları içerir: Her bildirim kontrol edilerek yazılı hâle getirilir, Genellikle uzmanlar çocuğun evdeki durumuyla ilgili bireysel bir izlenim edinir, Uzmanlar tecrübe ve bilgi altyapısına dayalı tahminlerini, tahmin eğrilerini, anahtar sorular veya ipuçları gibi sosyal pedagojik araçlarla destekler, Birçok uzman, ekip halinde durumu değerlendirir ve olası çözüm yollarını araştırır.

Jugendamt Çocuk Koruma İlkesini Nasıl Daha Da Geliştiriyor?

Jugendamt’lar sürekli olarak çocukların korunmasına yönelik çalışmalarını daha da kaliteli hale getirmek ve geliştirmek alışmaktadırlar.

Birçok Jugendamt’ta uzmanlar gerçekleşen mevcut olaylardan, uygulanan yardımlardan gelecek için ders çıkarmak amacı ile analiz yaparlar.

Jugendamt’ların çalışanları sürekli olarak hizmet içi eğitime devam ederler.

Jugendamt’lar çocuklar, gençler ve ailelere yönelik kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturabilmek için sağlık sistemi, okullar, polis, mahkemeler vb. ile çalışma grupları oluşturur ve organizasyonlar yaparlar.

Ebeveynlerin, çocuk ve gençlerin şikâyetlerine olanak sağlar ve elbette onların yaşadıkları tecrübelerden faydalanmaya çalışırlar.

Jugendamt’lar çocukların yaşadıkları yerlerde korunmasında yönlendirici güçtür ve bu nedenle doğru destek vermek zorundadır. 

 

Jugendamt’ yukarıda belirtilenlerin dışında bir davranış sergilediğinde, her vatandaşın suç duyurusunda bulunma, kamuoyu oluşturma hakkı Anayasa tarafından saklı tutulmaktadır.(virgül.at)

Etiketler eljif elmasa
  Bu haber 4288 defa okunmuştur.   Kaynak: Haber Merkezi
  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Analiz - Yorum Haberleri
YUKARI